تبلیغ تلویزیونی


تبلیغات، برای نمونه برخی مشاوران بازاریابی تبلیغ تلویزیونی تبلیغاتی خوبی برای مواد غذایی هستند تبلیغ تلویزیونی برخی دیگر مشاوران خوبی برای صنعت
2- هماهنگی نقش تبلیغ تلویزیونی ادراک منابع شرکت مشاوره
3- در نظر گرفتن ارزیابی های ذهنی تبلیغ تلویزیونی عینی شرکت های مشاوره
4- لزوم توجه به پیش فرضهای مشاوران قبل تبلیغ تلویزیونی تصمیم تبلیغ تلویزیونی پیامدهای بعد تبلیغ تلویزیونی تصمیم
5- سرعت عمل مشاوره
6- ضرروت توجه به تنوع تبلیغ تلویزیونی رشد نیازهای سازمان به توجه به توانایی های مشاوران
7- کشش به علوم وتکنولوژی تبلیغ تلویزیونی توجه آنها به این موضوع در مشاوره
8- توجه به ارزشهای سازمان تبلیغ تلویزیونی مشاوران
9- نقش زیرگروههای مشاوران در ارایه مشاوره به سازمانها
مدلهای تصمیم گیری درباره مشاوران
1- مدل مختلط
2- مدل عقلایی تبلیغ تلویزیونی منطقی
3- مشارکتی
4- اثربخشی
5- برنامه ریزی شده
6- مدل اجتماهی
7- مدل تمرکز بر بازده
سه نقش مهم مشاوران در پروژه ها
1- نقش ارتباطی
2- نقش اطلاعاتی
3- نقش تصمیم گیری
متغیرهایی تبلیغ تلویزیونی در مدل «کاتس» برای مشاوره در نظر گرفته شده است.
کاتس موارد زیر را برای به کارگیری مشاوره تبلیغ تلویزیونی شرکت های مشاوره در امور بازرگانی وتجاری ضروری تبلیغ تلویزیونی مهم می داند.
1- مهارتها
a. فنی
b.انسانی
c. ادراکی
d.تشخیص تبلیغ تلویزیونی تجزیه تبلیغ تلویزیونی تحلیل
e.حل مساله
f. رایانه ای
2- رفتاری
a. ارزشی
b.شخصیتی
c. ادارک
d.طرزنگرش
e.انگیزش
3- توانایی
a. تحصیلات
b.تجربه
c. توان ذهنی
d.توان فیزیکی
e.جنسیت
f. سن
ارزیابی فردی مشاوران
1- توانایی عمومی
2- تجربه مرتبط با تخصص

کانون اندیشه پارسی

آنالایزر کرونوس - آژانس تبلیغاتی اندیشه پارسی

مشاوره تبلیغاتی ، آنالیز تبلیغاتی ، کمپین تبلیغاتی

کانون تبلیغاتی اندیشه پارسی مشاوره و آنالیز تبلیغاتی شامل گروهی از راهنمایی ها، محاسبات و بررسی های آماری می باشد که نتیجه ی آن موفقیت در تبلیغات تلویزیونی است. یک مشاوره می تواند رایگان یا شامل هزینه باشد، و در نهایت هدف از مشاوره داشتن پخش تبلیغ در تلویزیون یا تبلیغ تلویزیونی است. این نوع مشاوره توسط شرکت های مشاور تبلیغاتی صورت می گیرد.
لازم است برای برخورداری از مشاوره یک سری اطلاعات کلی در مورد نحوه ی قیمت گذاری  سازمان صدا و سیما داشته باشید.

مشاوره و آنالیز تبلیغات تلویزیونی

کرونوس کانون تبلیغاتی اندیشه ی پارسی برای اولین بار در ایران سامانه ی هوشمند کرونوس را پایه گذاری کرده است که هدف آن آشنایی و محاسبه اولیه جهت آشنایی می باشد.
برای آشنایی با مشاوره ی تبلیغاتی اولیه به این لینک مراجعه کنید:
برای استفاده و آشنایی با سامانه ی کرونوس بر روی لینک زیر کلیک کنید:
آنلایزر کرونوس: موتور هوشمند محاسبه و آنالیز تعرفه تبلیغات تلویزیونی صدا و سیما
همچنین می توانید فیلم آموزشی نحوه استفاده از سامانه کرونوس را در اینجا ببینید:
آموزش آنلایزر کرونوس

کانون اندیشه پارسی