تبلیغ تلویزیون


3- تجربه در کار با تجهیزات
4- تجربه درکار در رابطه با محل کار
5- قدرت تطابق تبلیغ تلویزیون تعادل ثابت
6- خود آگاهی
7- قدرت همکاری تبلیغ تلویزیون هماهنگی
8- توانایی کلامی تبلیغ تلویزیون غیر کلامی
عواملی تبلیغ تلویزیون موفقیت یا شکست جلسات مشاوره را افزایش می دهد؟
1- پذیرش
2- اعتباردادن تبلیغ تلویزیون تشکر کردن
3- تشویق دیگرن
4- احترام به عقاید وآرا
5- گشاده رویی
6- تمایل
7- اطلاعات داشتن
8- آگاهی
9- قابل استفاده بودن
10- اعتماد
11- شناخت دیدگاهها
12- تایید کردن
13- روایی تبلیغ تلویزیون اعتبار مسائل
14- جامعیت
15- صداقت
16- همدلی
17- صبر
18- پذیرایی
19- شیوه مذاکره
20- انگیزه
21- تفکر
22- جز نگری
23- مدیریت زمان
24- علم تبلیغ تلویزیون دانش تبلیغ تلویزیون تخصص
شیوه های کار با مشاوران یا تهیه بودجه مشاوران
شرکت ها تبلیغ تلویزیون سازمانها برای تهیه بودجه مشاوران تبلیغ تلویزیون روشها تبلیغ تلویزیون راهکاریها مختلفی استفاده می کنند تبلیغ تلویزیون برخی تبلیغ تلویزیون آنها در زیر آمده است شرکت ها تبلیغ تلویزیون سازمانها می توانند یک یا چند روش را برای تهیه هزینه های مشاوران انتخاب کنند.
1- درصدی تبلیغ تلویزیون فروش یا پورسانتی، در این روش با مشاوران قراردادی پورسانتی بسته می شود به این صورت تبلیغ تلویزیون درصدی تبلیغ تلویزیون فروش به مشاور تعلق گیرد.
2- تعاملی، در این روش با مشاوران به صورت تعاملی تبلیغ تلویزیون در قبال عملیات تبلیغ تلویزیون مشاوره های تبلیغ تلویزیون می دهد مبالغی به صورت توافقی پرداخت می شود.
3- ساعتی، در این روش طبق قرارداد با توجه توانایی مهارت تبلیغ تلویزیون تخصص ایشان مبالغی به صورت مشاوره ساعتی به ایشان پرداخت می شود.
4- روزانه، دراین روش به صورت روزانه به مشاوران مبالغی پرداخت می شود.
5- ماهانه، در این روش طبق قراردادی به مشاوران به صورت ماهانه مبالغی پرداخت می شود.
6- پله ای یا فرایندی، در این روش به مشاوران با توجه به مراحل کاری رو به پیشرفت به صورت تصاعدی مبالغی پرداخت می شود.
7- سهمی، در این روش با توجه به تلاش های مشاوران درصدی ازسهام شرکت به مشاوران تعلق می گیرد.
8- عملیاتی، در این نوع قراردها با مشاوران به این صورت تبلیغ تلویزیون با توجه به مراحل عملیاتی مختلف یک پروژه به مشاوران مبالغی پرداختی می شود.
9- ریزپروژه ای، در این روش وقتی تبلیغ تلویزیون پروژه به ریز پروژه های زیادی تقسیم شود سعی می شود هر ریز پروژه ای با توجه به تخصص هر مشاور بای ایشان مشورت شده تبلیغ تلویزیون مبالغی نیز به آنها پرداخت شود.
هزینه- سود: دراین روش با توجه به هزینه هایی تبلیغ تلویزیون مشاور برای پروژه پرداخت می کند مبالغی مازاد بر هزینه به مشاور پرداخت می شود

کانون اندیشه پارسی

آنالایزر کرونوس - آژانس تبلیغاتی اندیشه پارسی

مشاوره تبلیغاتی ، آنالیز تبلیغاتی ، کمپین تبلیغاتی

کانون تبلیغاتی اندیشه پارسی مشاوره و آنالیز تبلیغاتی شامل گروهی از راهنمایی ها، محاسبات و بررسی های آماری می باشد که نتیجه ی آن موفقیت در تبلیغات تلویزیونی است. یک مشاوره می تواند رایگان یا شامل هزینه باشد، و در نهایت هدف از مشاوره داشتن پخش تبلیغ در تلویزیون یا تبلیغ تلویزیونی است. این نوع مشاوره توسط شرکت های مشاور تبلیغاتی صورت می گیرد.
لازم است برای برخورداری از مشاوره یک سری اطلاعات کلی در مورد نحوه ی قیمت گذاری  سازمان صدا و سیما داشته باشید.

مشاوره و آنالیز تبلیغات تلویزیونی

کرونوس کانون تبلیغاتی اندیشه ی پارسی برای اولین بار در ایران سامانه ی هوشمند کرونوس را پایه گذاری کرده است که هدف آن آشنایی و محاسبه اولیه جهت آشنایی می باشد.
برای آشنایی با مشاوره ی تبلیغاتی اولیه به این لینک مراجعه کنید:
برای استفاده و آشنایی با سامانه ی کرونوس بر روی لینک زیر کلیک کنید:
آنلایزر کرونوس: موتور هوشمند محاسبه و آنالیز تعرفه تبلیغات تلویزیونی صدا و سیما
همچنین می توانید فیلم آموزشی نحوه استفاده از سامانه کرونوس را در اینجا ببینید:
آموزش آنلایزر کرونوس

کانون اندیشه پارسی