شرکت های مشاوره تبلیغاتی


تبلیغات چیست؟
مفهوم تبلیغات بطور عجیبی با بازاریابی آمیخته است. تبلیغات جزئی شرکت های مشاوره تبلیغاتی فرآیند بازاریابی یک محصول شرکت های مشاوره تبلیغاتی یا خدمت بشمار می رود. به بیان ساده می توان گفت تبلیغات یعنی رساندن یک پیام در مورد محصول شرکت های مشاوره تبلیغاتی یا یک خدمت شرکت های مشاوره تبلیغاتی طریق رسانه های مختلف برای متقاعد کردن مخاطبان بالقوه برای خرید آن محصول شرکت های مشاوره تبلیغاتی یا خدمت.
در تبلیغات معمولاً اهداف متفاوتی دنبال می شود شرکت های مشاوره تبلیغاتی در زیر به بخشی شرکت های مشاوره تبلیغاتی آنها اشاره می کنیم:
آگاهی مشتریان در مورد محصولات شرکت های مشاوره تبلیغاتی یا خدمات جدید
آگاه کردن مشتریان شرکت های مشاوره تبلیغاتی طرز کار شرکت های مشاوره تبلیغاتی یا قیمت جدید یک محصول
ایجاد تصویری روشن شرکت های مشاوره تبلیغاتی قدرتمند شرکت های مشاوره تبلیغاتی کسب شرکت های مشاوره تبلیغاتی کار
ترغیب مشتریان به خرید محصول
تشویق مشتری برای اتخاذ تصمیم خرید فوری محصول شرکت های مشاوره تبلیغاتی یا خدمت
و …
از دیدگاه جایگاه تبلیغات در مقایسه با بازاریابی، می توان تبلیغات را زیر مجموعه بازاریابی شرکت های مشاوره تبلیغاتی در کنار ابزارهای دیگر آن شرکت های مشاوره تبلیغاتی جمله روابط عمومی، پیشبرد فروش، فروش شخصی شرکت های مشاوره تبلیغاتی بازاریابی مستقیم دانست. تبلیغات بیشتر بر روان مشتری برای ترجیح دادن یک برند خاص تمرکز دارد شرکت های مشاوره تبلیغاتی بازاریابی بر کل فرآیند اعم شرکت های مشاوره تبلیغاتی تبلیغات، فروش، توزیع شرکت های مشاوره تبلیغاتی … احاطه دارد.
اکنون به این می پردازیم شرکت های مشاوره تبلیغاتی یک تبلیغ موثر چه ویژگی هایی دارد:
خلاق، ابتکاری شرکت های مشاوره تبلیغاتی به یادماندنی: تصویر شرکت های مشاوره تبلیغاتی پیام تبلیغ می باید کاملاً خلاقانه شرکت های مشاوره تبلیغاتی ابتکاری باشد بگونه ای شرکت های مشاوره تبلیغاتی مخاطب در مورد آن به فکر واداشته شود شرکت های مشاوره تبلیغاتی هر زمان شرکت های مشاوره تبلیغاتی محصول شما شرکت های مشاوره تبلیغاتی یا محصولات مشابهی را می بیند به یاد تبلیغ شما بیافتند.
عنوان جذاب شرکت های مشاوره تبلیغاتی متفاوت: عنوان یک تبلیغ می بایست به گونه ای باشد شرکت های مشاوره تبلیغاتی خواننده وادار به خواندن ادامه آن شود.
متن آگهی: متن آگهی را بگونه ای بنویسید شرکت های مشاوره تبلیغاتی مزیت های محصول شرکت های مشاوره تبلیغاتی یا خدمت شما را بیان کند. من چندی پیش یک آگهی برای یک موسسه تندخوانی طراحی کردم شرکت های مشاوره تبلیغاتی متن آن را با این سئوال شروع کردم شرکت های مشاوره تبلیغاتی “آیا می دانید سرعت مطالعه هر ایرانی 200 کلمه در دقیقه است در حالی شرکت های مشاوره تبلیغاتی میانگین سرعت مطالعه در جهان 800 کلمه در دقیقه است؟” هر جمله شرکت های مشاوره تبلیغاتی متن آگهی باید بگونه ای باشد شرکت های مشاوره تبلیغاتی خواننده رغبت نشان دهد شرکت های مشاوره تبلیغاتی مطالب بعدی را نیز بخواند. ویژگی بسیار مهم دیگری شرکت های مشاوره تبلیغاتی در متن آگهی بهتر است رعایت کنید صداقت در متن است. پیامتان نباید باور پذیر نباشد. هرگز فراموش نکنید شرکت های مشاوره تبلیغاتی آنچه را در پیامتان به مخاطب ارائه می دهید باید در عمل نیز بتوانید آن را به اثبات برسانید. به عبارت دیگر هرگز وعده ای ندهید شرکت های مشاوره تبلیغاتی نتوانید عمل کنید.
پیشنهاد فروش غیر مستقیم: در انتهای آگهی حتماً خواننده را با روشی ترغیب به انجام عملی کنید تا در نهایت منجر به فروش شود. البته هرگز سعی نکنید شرکت های مشاوره تبلیغاتی سریعاً مشتری را وادار به خرید نمایید. بعنوان مثال ما در موسسه تندخوانی در انتهای آگهی خود خواننده را به یک سمینار رایگان دعوت می کردیم شرکت های مشاوره تبلیغاتی در آن سمینار در مدت 90 دقیقه توضیحات کاملی در مورد خدمات خود ارائه می کردیم. جالب است بدانید 40% شرکت های مشاوره تبلیغاتی کسانی شرکت های مشاوره تبلیغاتی در آن سمینار شرکت می کردند در نهایت در کلاسهای تندخوانی ثبت نام می کردند. اگر در انتهای آگهی فقط شماره تلفن را برای ثبت نام در کلاسها می دادیم بی شک تعداد بسیار کمتری در سمینارها شرکت می کردند
تبلیغات چیست ؟
تبلیغات Advertising عبارت است شرکت های مشاوره تبلیغاتی : تحریک، تهییج شرکت های مشاوره تبلیغاتی ایجاد انگیزه در مخاطبان در جهت اقدام عملی در خصوص یک محصول، ایده شرکت های مشاوره تبلیغاتی یا خدمت.
تفاوت تبلیغات با برندینگ چیست ؟
برندینگ مفهومی کلان‌تر شرکت های مشاوره تبلیغاتی تبلیغات دارد. تبلیغات با بهره‌گیری شرکت های مشاوره تبلیغاتی کانال‌های دسترسی به مخاطب، ابزاری است برای پیاده‌سازی برنامه برند شرکت های مشاوره تبلیغاتی ترویج فرهنگ برند در جهت بیان مفهوم برند عمق بخشیدن شرکت های مشاوره تبلیغاتی گسترش آگاهی شرکت های مشاوره تبلیغاتی برند. در فرایند برندینگ (زیرمجموعه محصول Product شرکت های مشاوره تبلیغاتی آمیخته بازاریابی) تمام تلاش بر آن است شرکت های مشاوره تبلیغاتی میزان شناخت شرکت های مشاوره تبلیغاتی درک مخاطب شرکت های مشاوره تبلیغاتی برند را بر اساس یک برنامه مدون شرکت های مشاوره تبلیغاتی طریق تبلیغات (زیرمجموعه ترویج Promotion شرکت های مشاوره تبلیغاتی آمیخته بازاریابی) افزایش دهیم.
تفاوت تبلیغات با روابط عمومی چیست ؟
تبلیغات تمام کنترلش بر تولید پیام شرکت های مشاوره تبلیغاتی کانال ارسال پیام به مخاطب است اما روابط عمومی علاوه بر در اختیار قرار دادن اطلاعات مناسب به مخاطب (اطلاع‌رسانی)، فرایند جمع‌آوری اطلاعات (اطلاع‌یابی) شرکت های مشاوره تبلیغاتی ایجاد یک رابطه عمیق با مشتری را نیز انجام می‌دهد. در فرانید روابط عمومی؛ مخاطب‌ گزینشی‌ عمل‌ می‌كند شرکت های مشاوره تبلیغاتی ارتباط شرکت های مشاوره تبلیغاتی سود متقابل‌ شرکت های مشاوره تبلیغاتی دوسویه‌ وجود دارد، ولی تبلیغات‌ در پی‌ تحمیل‌ عقیده‌‌ خود است‌.
کانال انتقال پیام تبلیغات می‌تواند ازنظر تعداد مخاطب شرکت های مشاوره تبلیغاتی بودجه موردنیاز؛ در سه دسته زیر تقسیم گردد:
• ATL کانال‌های تبلیغاتی با مخاطب وسیع شرکت های مشاوره تبلیغاتی هزینه بالا Above The Line
• TTL کانال‌های تبلیغاتی با مخاطب متوسط شرکت های مشاوره تبلیغاتی هزینه متوسط Through The Line
• BTL کانال‌های تبلیغاتی با مخاطب بسیار محدود شرکت های مشاوره تبلیغاتی هزینه کم Below The Line
تحقیقات صورت پذیرفته توسط گروه وینتربری نشان می‌دهد شرکت های مشاوره تبلیغاتی برای موفقیت در برنامه برندینگ باید در زمان تبلیغات شرکت های مشاوره تبلیغاتی ترکیبی کانال‌های تبلیغاتی ATL,BTL,TTL به‌صورت همزمان در استفاده شود.
همچنین تحقیقات Direct Marketing Association نشان می‌دهد شرکت های مشاوره تبلیغاتی برخی شرکت‌ها به تجربه آموخته‌اند شرکت های مشاوره تبلیغاتی با توجه به نوع مخاطب برخی کانال‌های بازده مناسبی نداشته شرکت های مشاوره تبلیغاتی آن‌ها را حذف می‌نمایند.
• در حدود 65% شرکت‌ها، شرکت های مشاوره تبلیغاتی ترکیب کانال‌ها به (نرخ بازگشت سرمایه) ROI بهتری دست پیدا نموده‌اند.
• در حدود 7% شرکت‌ها، با بهره‌گیری شرکت های مشاوره تبلیغاتی یک کانال به ROI بهتری دست پیدا نموده‌اند.
• در حدود 3% شرکت‌ها، هنگامی شرکت های مشاوره تبلیغاتی هردو حالت فوق استفاده نموده‌اند به ROI یکسان شرکت های مشاوره تبلیغاتی بهتری دست پیدا نموده‌اند.(مخاطب این شرکت‌ها بی‌تفاوت به ترکیب کانال است).

کانون اندیشه پارسی

آنالایزر کرونوس - آژانس تبلیغاتی اندیشه پارسی

مشاوره تبلیغاتی ، آنالیز تبلیغاتی ، کمپین تبلیغاتی

کانون تبلیغاتی اندیشه پارسی مشاوره و آنالیز تبلیغاتی شامل گروهی از راهنمایی ها، محاسبات و بررسی های آماری می باشد که نتیجه ی آن موفقیت در تبلیغات تلویزیونی است. یک مشاوره می تواند رایگان یا شامل هزینه باشد، و در نهایت هدف از مشاوره داشتن پخش تبلیغ در تلویزیون یا تبلیغ تلویزیونی است. این نوع مشاوره توسط شرکت های مشاور تبلیغاتی صورت می گیرد.
لازم است برای برخورداری از مشاوره یک سری اطلاعات کلی در مورد نحوه ی قیمت گذاری  سازمان صدا و سیما داشته باشید.

مشاوره و آنالیز تبلیغات تلویزیونی

کرونوس کانون تبلیغاتی اندیشه ی پارسی برای اولین بار در ایران سامانه ی هوشمند کرونوس را پایه گذاری کرده است که هدف آن آشنایی و محاسبه اولیه جهت آشنایی می باشد.
برای آشنایی با مشاوره ی تبلیغاتی اولیه به این لینک مراجعه کنید:
برای استفاده و آشنایی با سامانه ی کرونوس بر روی لینک زیر کلیک کنید:
آنلایزر کرونوس: موتور هوشمند محاسبه و آنالیز تعرفه تبلیغات تلویزیونی صدا و سیما
همچنین می توانید فیلم آموزشی نحوه استفاده از سامانه کرونوس را در اینجا ببینید:
آموزش آنلایزر کرونوس

کانون اندیشه پارسی