بازار یابی از طریق تلویزیون


به طور کلی تبلیغات یکی بازار یابی از طریق تلویزیون ابزارهای برنامه‌های ترویجی (Promotional Plans) به حساب می‌آید. ابزارهای دیگر برنامه‌های ترویجی عبارتند از: فروش شخصی (Personal Selling) ، روابط عمومی(Public Relation) ، پیشبرد فروش(Promotion) بازار یابی از طریق تلویزیون بازاریابی مستقیم (Direct Marketing) . در این مقاله بازار یابی از طریق تلویزیون بین ابزارهای پنج‌گانه برنامه‌های ترویجی، تنها به ابزار تبلیغات پرداخته شده است.
تعریف تبلیغات
تبلیغات یکی بازار یابی از طریق تلویزیون متداول‌ترین ابزارهایی است بازار یابی از طریق تلویزیون شرکت‌ها برای هدایت ارتباطات تشویق‌کننده‌ خود به سوی خریداران بازار یابی از طریق تلویزیون جوامع هدف خود، بازار یابی از طریق تلویزیون آن استفاده می‌کنند.
تبلیغات هر گونه ارایه بازار یابی از طریق تلویزیون ترویج غیرشخصی ایده، کالا یا خدمات توسط یک تبلیغ‌کننده است بازار یابی از طریق تلویزیون انجام آن مستلزم پرداخت هزینه باشد.
تبلیغ به معنای رساندن پیام، شناساندن امری به دیگران، یا امری را خوب یا بد وانمودکردن است بازار یابی از طریق تلویزیون پیامهای دیداری بازار یابی از طریق تلویزیون گفتاری را شامل می‌شود بازار یابی از طریق تلویزیون برای ترویج عقیده یا محصولی بازار یابی از طریق تلویزیون طرف یک منبع به وسیله‌ کانالهای تبلیغی به گروه‌های ویژه‌ای یا به کل جامعه منتقل بازار یابی از طریق تلویزیون برای آن پول پرداخت می‌شود.
در تعریف تبلیغات، باید تبلیغات صنعتی را بازار یابی از طریق تلویزیون تبلیغات بازار مصرف‌کننده متمایز کرد. تبلیغات صنعتی به صورت قابل ملاحظه‌ای با تبلیغات بازار مصرف‌کننده متفاوت است. اولاً تبلیغات صنعتی در مقایسه با تبلیغات مصرف‌کننده، نقش کوچکی در برقراری ارتباط با بازار هدف ایفا می‌کند. ثانیاً تبلیغات صنعتی بر جذابیتهای منطقی بازار یابی از طریق تلویزیون اطلاعاتی مانند محصول بازار یابی از طریق تلویزیون دلایل خرید آنها تاکید دارد. (برای مثال جذابیت ویژگیها، مزایای رقابتی بازار یابی از طریق تلویزیون همچنین جذابیت‌های خبری بازار یابی از طریق تلویزیون شهرت محصولات). در حالی بازار یابی از طریق تلویزیون تبلیغات بازار مصرف‌کننده بر جذابیت‌های مربوط به نیازهای روانی بازار یابی از طریق تلویزیون اجتماعی مصرف‌کننده، تاکید می‌کند. علاوه بر این، بازار هدف در تبلیغات بازار صنعتی بسیار کوچکتر بازار یابی از طریق تلویزیون بازارهای انبوهی است بازار یابی از طریق تلویزیون تبلیغات بازار مصرف‌کننده، هدف‌گیری کرده است.
تهیه بازار یابی از طریق تلویزیون اداره‌ یک برنامه تبلیغاتی
مدیران بازاریابی به هنگام تهیه یک برنامه‌ تبلیغاتی، باید همواره کار را با شناسایی بازار یابی از طریق تلویزیون تعریف بازار هدف بازار یابی از طریق تلویزیون انگیزشهای خریدار آغاز کنند. آن‌گاه برای تهیه‌ برنامه تبلیغاتی باید پنج تصمیم عمده اتخاذ کنند. این تصمیم‌ها بازار یابی از طریق تلویزیون به پنج ام (۵M) معروف هستند، بازار یابی از طریق تلویزیون این قرارند:
- ماموریت (Mission): هدفهای تبلیغات کدام‌اند؟
- پول (Money): چه مقدار پول می‌توان به این کار اختصاص داد؟
- پیام (Message): چه پیامی فرستاده شود؟
- رسانه (Media): بازار یابی از طریق تلویزیون چه وسیله ارتباطی استفاده شود؟
- ارزیابی (Measurement): نتایج را چگونه می‌توان ارزیابی کرد؟ (شکل ۱)
۱- تعریف ماموریت بازار یابی از طریق تلویزیون هدف
نخستین گام در تهیه یک برنامه تبلیغاتی، تعیین هدفهایی است بازار یابی از طریق تلویزیون باید دنبال شود. این هدفها باید تحت تاثیر بازار یابی از طریق تلویزیون به تبعیت بازار یابی از طریق تلویزیون تصمیم‌گیری‌های پیشین درباره بازار هدف، جایگاه‌یابی در بازار بازار یابی از طریق تلویزیون ترکیب عناصر بازاریابی تعیین شوند. استراتژی جایگاه‌یابی بازار یابی از طریق تلویزیون استراتژی ترکیب عناصر بازاریابی، کاری را تعریف می‌کنند بازار یابی از طریق تلویزیون در کل برنامه بازاریابی، انجام آن بر عهده‌ تبلیغات گذاشته می‌شود.
برای تبلیغات، هدفهای ارتباطی بازار یابی از طریق تلویزیون فروش ویژه‌ای می‌توان در نظر گرفت.
هدفهای ارتباطی شامل افزایش آگاهی، متقاعدکردن بازار یابی از طریق تلویزیون یادآوری‌کردن به مشتریان فعلی بازار یابی از طریق تلویزیون مشتریان بالقوه درباره‌ محصول یا شرکت است. هنگامی بازار یابی از طریق تلویزیون محصول جدیدی به بازار معرفی می‌شود بازار یابی از طریق تلویزیون هدف ایجاد تقاضای اولیه است، تبلیغات آگاه‌کننده بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد. زمانی بازار یابی از طریق تلویزیون رقابت افزایش می‌یابد بازار یابی از طریق تلویزیون هدف ایجاد تقاضای انتخابی است، آگهی متقاعدکننده مورد استفاده قرار می‌گیرد. زمانی بازار یابی از طریق تلویزیون محصولی در منحنی عمر خود در مرحله بلوغ خود قرار می‌گیرد بازار یابی از طریق تلویزیون هدف این است بازار یابی از طریق تلویزیون مصرف‌کننده درباره آن محصول به گونه‌ای مداوم فکر کند، آگهی یادآوری‌کننده مورد استفاده قرار می‌گیرد. (جدول ۱)
۲- تصمیم درباره بودجه تبلیغات
پس بازار یابی از طریق تلویزیون تعیین هدفهای تبلیغات شرکت، باید برای هر یک بازار یابی از طریق تلویزیون کالاهای خود بودجه تبلیغاتی تعیین کنیم. شرکت برای نیل به هدفهای فروش خود، بودجه لازم را اختصاص خواهد داد. اما پرسش این است بازار یابی از طریق تلویزیون شرکت بازار یابی از طریق تلویزیون کجا می‌تواند بداند آیا مبلغی بازار یابی از طریق تلویزیون خرج می‌کند، مبلغ درستی است یا نه؟ اگر چه بودجه‌ تبلیغات جزو هزینه‌های جاری تلقی می‌شود، ولی واقعیت این است بازار یابی از طریق تلویزیون بخشی بازار یابی از طریق تلویزیون آن سرمایه‌گذاری‌ای است بازار یابی از طریق تلویزیون موجد یک ارزش نامرئی است بازار یابی از طریق تلویزیون می‌توان آن را سرقفلی (یا ارزش ویژه نام تجاری) خواند.
هنگام تعیین بودجه تبلیغات، پنج عامل ویژه باید موردنظر قرار گیرد:
۱- مرحله‌ عمری بازار یابی از طریق تلویزیون کالا در آن قرار دارد( PLC محصول) : اغلب کالاهای جدید، بودجه تبلیغاتی زیادی می‌طلبند، چرا بازار یابی از طریق تلویزیون نیاز به اعلام موجودیت دارند بازار یابی از طریق تلویزیون مصرف‌کنندگان هم باید امکان آزمودن آن را داشته باشند. نامهای تجاری جا افتاده در بازار، معمولاً با بودجه تبلیغاتی کمتری (نسبت تبلیغات به فروش) مورد حمایت بازار یابی از طریق تلویزیون پشتیبانی قرار می‌گیرند.
۲- سهم بازار بازار یابی از طریق تلویزیون پایگاه مصرف‌کننده: آن نامهای تجاری بازار یابی از طریق تلویزیون سهم بالایی بازار یابی از طریق تلویزیون بازار را به خود اختصاص داده‌اند، درصد کمتری بازار یابی از طریق تلویزیون فروش خود را صرف تبلیغات می‌کنند. تصاحب سهم بازار بازار یابی از طریق تلویزیون راه افزایش اندازه بازار مستلزم اختصاص بیشتر بودجه به تبلیغات است.
۳- رقابت بازار یابی از طریق تلویزیون شلوغی: در بازاری با رقبای بسیار بازار یابی از طریق تلویزیون مبالغ زیادی به امر تبلیغات اختصاص می‌دهند، تبلیغ درباره یک نام تجاری به بودجه بیشتری نیاز دارد تا بتواند صدای خود را به گوش رساند.
۴- فراوانی تبلیغات: تعداد دفعات پخش برای ارسال پیام مربوط به نام تجاری تاثیر بسزایی بر بودجه‌ تبلیغاتی می‌گذارد.
۵- جانشین‌پذیری کالا: نامهای تجاری واقع در طبقه‌کالاهایی بازار یابی از طریق تلویزیون جانشینان زیادی دارند‍، نیاز به بودجه‌ بیشتری برای تبلیغات دارند.
اغلب روشهای بودجه‌گذاری بازار یابی از طریق تلویزیون در دنیای واقعی مورد استفاده قرار می‌گیرند، عبارتند از: روش درصدی بازار یابی از طریق تلویزیون فروش پیش‌بینی شده، روش در حد توان، روش توازن رقابتی/سهم بازار، بازار یابی از طریق تلویزیون روش هدف بازار یابی از طریق تلویزیون وظیفه.

کانون اندیشه پارسی

آنالایزر کرونوس - آژانس تبلیغاتی اندیشه پارسی

مشاوره تبلیغاتی ، آنالیز تبلیغاتی ، کمپین تبلیغاتی

کانون تبلیغاتی اندیشه پارسی مشاوره و آنالیز تبلیغاتی شامل گروهی از راهنمایی ها، محاسبات و بررسی های آماری می باشد که نتیجه ی آن موفقیت در تبلیغات تلویزیونی است. یک مشاوره می تواند رایگان یا شامل هزینه باشد، و در نهایت هدف از مشاوره داشتن پخش تبلیغ در تلویزیون یا تبلیغ تلویزیونی است. این نوع مشاوره توسط شرکت های مشاور تبلیغاتی صورت می گیرد.
لازم است برای برخورداری از مشاوره یک سری اطلاعات کلی در مورد نحوه ی قیمت گذاری  سازمان صدا و سیما داشته باشید.

مشاوره و آنالیز تبلیغات تلویزیونی

کرونوس کانون تبلیغاتی اندیشه ی پارسی برای اولین بار در ایران سامانه ی هوشمند کرونوس را پایه گذاری کرده است که هدف آن آشنایی و محاسبه اولیه جهت آشنایی می باشد.
برای آشنایی با مشاوره ی تبلیغاتی اولیه به این لینک مراجعه کنید:
برای استفاده و آشنایی با سامانه ی کرونوس بر روی لینک زیر کلیک کنید:
آنلایزر کرونوس: موتور هوشمند محاسبه و آنالیز تعرفه تبلیغات تلویزیونی صدا و سیما
همچنین می توانید فیلم آموزشی نحوه استفاده از سامانه کرونوس را در اینجا ببینید:
آموزش آنلایزر کرونوس

کانون اندیشه پارسی