بازاریابی تبلیغاتی


سازمانهای واقع در بازار صنعتی (B2B) به طورعمده روشهای هدف بازاریابی تبلیغاتی وظیفه بازاریابی تبلیغاتی در حد توان را برای تنطیم بودجه تبلیغاتی مورد استفاده قرار می‌دهند.
۳- انتخاب یک پیام تبلیغاتی
تبلیغ‌کنندگان برای تهیه‌ یک خط‌مشی نو‌آ‌ورانه بازاریابی تبلیغاتی خلاق، باید مراحل چهارگانه‌ای را طی کنند. این مراحل عبارتند از: تهیه پیام، ارزیابی بازاریابی تبلیغاتی انتخاب پیام بازاریابی تبلیغاتی اجرای پیام.
تهیه‌ پیام. در این مرحله درباره‌ پیام تبلیغاتی ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‌‌‌‌‌‍‍‍‍‍‍(یا همان مزیت اصلی بازاریابی تبلیغاتی نام تجاری ارا‍‌یه می‌کند) تصمیم‌گیری می‌شود.
پاسخ به هفت پرسش زیر اطلاعات مقدماتی بازاریابی تبلیغاتی لازم را برای آغاز تهیه‌ آگهی در اختیار تهیه‌کننده آگهی قرار می‌دهد:
۱- چه لوازم بازاریابی تبلیغاتی مواد بازاریابی تبلیغاتی عواملی در جنس به کار رفته است؟
۲- به چه خوبی ساخته شده است؟
۳- چه استفاده‌ای دارد؟
۴- چگونه با کالای رقبا مقایسه می‌شود؟
۵- وسیله شناسایی کالا در فروشگاه چیست؟
۶- قیمت کالا چه‌قدر است؟
۷-[/b] حقایق مهم درباره خریداران احتمالی؟ (جنسیت، سن بازاریابی تبلیغاتی درآمد خریداران بازاریابی تبلیغاتی افراد بانفوذ در تصمیم‌گیری برای خرید).
افراد نوآ‌ور بازاریابی تبلیغاتی خلا‌‌ق، برای ایجاد جاذبه‌های تبلیغاتی ممکن بازاریابی تبلیغاتی عملی، بازاریابی تبلیغاتی روش‌های مختلفی استفاده می‌کنند. برخی بازاریابی تبلیغاتی این افراد ضمن گفت‌و‌گو با مصرف‌کنندگان، واسطه‌های مجازی، کارشناسان بازاریابی تبلیغاتی ‌رقبا به استقرا رومی‌آ‌ورند. مصرف‌کنندگان بازاریابی تبلیغاتی جمله منابع خوب برای ارایه‌ ایده‌های مناسب به‌شمار می‌روند. احساس آنها در‌باره‌ نقاط قوت بازاریابی تبلیغاتی کاستی‌های موجود در مورد نام تجاری، سر‌نخ‌های خوبی پیش‌روی خط‌مشی نوآورانه می‌گذارد.
بعضی بازاریابی تبلیغاتی افراد خلاق، برای تهیه‌ پیام‌های تبلیغاتی بازاریابی تبلیغاتی یک چارچوب قیاسی استفاده می‌کنند. مالونی به این نتیجه رسیده است بازاریابی تبلیغاتی خریداران بازاریابی تبلیغاتی خرید هر کالا، یکی بازاریابی تبلیغاتی این محاسن چهارگانه را انتظار دارند: منطقی، حسی، اجتماعی بازاریابی تبلیغاتی یا رضایت باطنی.
در جاذبه منطقی به طور مشخص بازاریابی تبلیغاتی صریح مزایای کالا، خود کالا، ویژگی‌های آن بازاریابی تبلیغاتی … عنوان شده،و بازاریابی تبلیغاتی پرداختن به مسایل بازاریابی تبلیغاتی موضوعهای حاشیه‌ای خودداری می‌شود.
در تبلیغ با جاذبه‌ احساسی بر خلاف جاذبه منطقی، سعی در تحریک احساسات فرد بازاریابی تبلیغاتی برانگیختن آن بازاریابی تبلیغاتی رسیدن به مقصود بازاریابی تبلیغاتی این راه است.
در تبلیغ با جاذبه‌ اجتماعی، سعی بر آن است تا استفاده بازاریابی تبلیغاتی کالا با یک موقعیت اجتماعی ویژه ارتباط داده شود.
در تبلیغ با جاذبه‌ رضایت باطنی، سعی بر آن است بازاریابی تبلیغاتی با ارایه دلایل متنوع، مصرف‌کننده بازاریابی تبلیغاتی مصرف کالای مورد نظر احساس رضایت بازاریابی تبلیغاتی خشنودی کند.
ارزیابی بازاریابی تبلیغاتی انتخاب پیام: تبلیغ‌کننده باید پیامهای مختلف را ارزیابی کند. یک آگهی تبلیغاتی خوب آن است بازاریابی تبلیغاتی بر یک پیشنهاد فروش منحصر به فرد تکیه کند. در این زمینه پیشنهاد شده است بازاریابی تبلیغاتی پیامها بر اساس مطلوب‌بودن، استثنایی‌بودن بازاریابی تبلیغاتی باورکردنی‌بودن رتبه‌بندی شوند. پیامها در وهله اول باید درباره کالا مطلوب بازاریابی تبلیغاتی جالب بگویند. پیامها هم‌چنین باید چیزی منحصر به فرد یا شاخص درباره‌ کالا مطرح سازد بازاریابی تبلیغاتی همه نامهای تجاری واقع در طبقه کالا بازاریابی تبلیغاتی آن برخوردار نباشند. سرانجام پیامها باید باورکردنی بازاریابی تبلیغاتی قابل اثبات باشند.
اجرای پیام: اثربخشی یک پیام نه فقط به اینکه چه گفته می‌شود، بلکه به چگونه گفتن هم بستگی دارد. بعضی بازاریابی تبلیغاتی آگهی‌ها جایگاهی منطقی را اشغال می‌کنند، در حالی بازاریابی تبلیغاتی پاره‌ای بازاریابی تبلیغاتی آگهی‌ها به دنبال کسب جایگاهی عاطفی هستند.
افراد ابداع‌کننده باید هم‌چنین به دنبال سبک، آهنگ، عبارت‌بندی بازاریابی تبلیغاتی قالب برای اجرای پیام‌ باشند. این ارکان همگی باید تصویر بازاریابی تبلیغاتی پیام منسجمی را ارایه دهند.
سبک: برای ارایه پیام تبلیغاتی، ممکن است بازاریابی تبلیغاتی مقطعی بازاریابی تبلیغاتی زندگی، خیال‌پردازی، پیام موزیکال، ارایه شواهد بازاریابی تبلیغاتی تاییدیه درباره محصول بازاریابی تبلیغاتی مانند اینها استفاده شود.
لحن بازاریابی تبلیغاتی آهنگ: ارتباط‌گر باید برای آگهی خود به دنبال یک آهنگ بازاریابی تبلیغاتی لحن مناسب نیز باشد.
واژه‌ها: در این زمینه باید به دنبال واژه‌های به یادماندنی بازاریابی تبلیغاتی جالب توجه بود.
قالب: ارکان قالب آگهی تبلیغاتی مانند اندازه، رنگ بازاریابی تبلیغاتی شکل آگهی بر اثر‌بخشی بازاریابی تبلیغاتی هزینه‌ آن تاثیر می‌گذارند.
تصمیم درباره رسانه
پس بازاریابی تبلیغاتی انتخاب پیام تبلیغاتی وظیفه‌ بعدی تبلیغ‌کننده، انتخاب رسانه‌ تبلیغاتی است بازاریابی تبلیغاتی پیام را منتقل می‌کند. عواملی بازاریابی تبلیغاتی در این زمینه وجود دارند، عبارتند از: دسترسی مطلوب، فراوانی بازاریابی تبلیغاتی اثربخشی بازاریابی تبلیغاتی انتخاب انواع رسانه‌های اصلی، تصمیم‌گیری درباره زمان‌بندی رسانه بازاریابی تبلیغاتی تصمیم‌گیری درباره محدوده جغرافیایی رسانه.
- دسترسی (R): شمار افراد یا خانوار‌هایی است بازاریابی تبلیغاتی در یک مدت زمان معلوم، در معرض یک برنامه‌ رسانه‌ای ویژه قرار می‌گیرند.
- فراوانی (F): تعداد دفعاتی در یک مدت زمان معلوم است بازاریابی تبلیغاتی یک شخص یا یک خانوار با پیام روبه‌رو می‌شود.
- اثربخشی (I): ارزش کیفی یک مرتبه پخش بازاریابی تبلیغاتی راه یک رسانه است.
هر اندازه دسترسی، فراوانی بازاریابی تبلیغاتی اثربخشی پخش بیشتر باشد، آگاهی مخاطبان بیشتر خواهد بود.
- شمار کل پخش (E): حاصل ضرب دسترسی در فراوانی متوسط است. یعنی R*F=E. این عدد، ناخالص بینندگان یا شنوندگان (GRP) هم نام دارد. در صورتی بازاریابی تبلیغاتی با یک برنامه‌ رسانه‌ای بتوان با فراوانی متوسط پخش ۳ به ۸۰% منازل دسترسی پیدا کرد، گفته می‌شود برنامه رسانه دارای GRP برابر با ۲۴۰ است. حال اگر GRP برنامه رسانه‌ای دیگری برابر با ۳۰۰ باشد، گفته می‌شود این برنامه وزین‌تر است، اما نمی‌توانیم چگونگی سرشکن‌شدن این وزانت را به دسترسی بازاریابی تبلیغاتی فراوانی بیان کنیم.

کانون اندیشه پارسی

آنالایزر کرونوس - آژانس تبلیغاتی اندیشه پارسی

مشاوره تبلیغاتی ، آنالیز تبلیغاتی ، کمپین تبلیغاتی

کانون تبلیغاتی اندیشه پارسی مشاوره و آنالیز تبلیغاتی شامل گروهی از راهنمایی ها، محاسبات و بررسی های آماری می باشد که نتیجه ی آن موفقیت در تبلیغات تلویزیونی است. یک مشاوره می تواند رایگان یا شامل هزینه باشد، و در نهایت هدف از مشاوره داشتن پخش تبلیغ در تلویزیون یا تبلیغ تلویزیونی است. این نوع مشاوره توسط شرکت های مشاور تبلیغاتی صورت می گیرد.
لازم است برای برخورداری از مشاوره یک سری اطلاعات کلی در مورد نحوه ی قیمت گذاری  سازمان صدا و سیما داشته باشید.

مشاوره و آنالیز تبلیغات تلویزیونی

کرونوس کانون تبلیغاتی اندیشه ی پارسی برای اولین بار در ایران سامانه ی هوشمند کرونوس را پایه گذاری کرده است که هدف آن آشنایی و محاسبه اولیه جهت آشنایی می باشد.
برای آشنایی با مشاوره ی تبلیغاتی اولیه به این لینک مراجعه کنید:
برای استفاده و آشنایی با سامانه ی کرونوس بر روی لینک زیر کلیک کنید:
آنلایزر کرونوس: موتور هوشمند محاسبه و آنالیز تعرفه تبلیغات تلویزیونی صدا و سیما
همچنین می توانید فیلم آموزشی نحوه استفاده از سامانه کرونوس را در اینجا ببینید:
آموزش آنلایزر کرونوس

کانون اندیشه پارسی