تبلیغات و بازاریابی


انواع تیزر تلویزیونی:
1- فیلم آموزشی: چگونگی انجام كار تبلیغات و بازاریابی یا فرهنگ خاصی را آموزش می دهد.
2- فیلم تشریحی: چگونگی انجام كاربا دستگاه تبلیغات و بازاریابی هرگونه توصیفی را كه به درك بهتر مخاطب تبلیغات و بازاریابی آن كمك می كند، ارائه می دهد.
3- فیلم آموزشی تبلیغی: اینگونه فیلمها كه برای افزایش فروش یك محصول ساخته می شوند بیشتر در سازمانهای بزرگ صنعتی تبلیغات و بازاریابی برای كاربردهای درون سازمانی تبلیغات و بازاریابی كارمندان بخش فروش طرح ریزی می شوند.
4- فیلم با هدف تقویت روابط عمومی: برای به دست آوردن اعتبار برای یك شركت تبلیغات و بازاریابی فراورده های آن در برابر مردم(معمولاً برای فروش مستقیم كالا) تبلیغات و بازاریابی یا برای دادن آگاهی تبلیغات و بازاریابی تبلیغات درباره یك سازمان دولتی یا یك نهاد مردمی ساخته می شود.[1]
5- فیلم برای معرفی نام تبلیغات و بازاریابی یا آرم یك مؤسسه یا فروشگاه تبلیغات و بازاریابی یا حتی محصول خاص.
6- فیلم برای نشان دادن توانایی تبلیغات و بازاریابی كارایی نوعی محصول تبلیغات و بازاریابی یا یك مؤسسه.
سفارش آگهی تلویزیونی:
كارفرما با شناخت انواع تیزر تبلیغات و بازاریابی انتخاب نوع مورد نظر، گام در مرحله سفارش آگهی می گذارد. صاحبان صنایع بیشتر ترجیح می دهند آگهی هایشان تبلیغات و بازاریابی شبكه های تلویزیونی پرمخاطب پخش شود؛ زیرا آن را برای فروش محصولات تبلیغات و بازاریابی خدمات خود مؤثر می دانند. اما باید توجه داشت كه هر رسانه نقاط قوت تبلیغات و بازاریابی ضعف خاص خودش را دارد. افزون بر این تصمیم درباره ارجحیت یك رسانه بر رسانه دیگر، یا به خدمت گیری چند رسانه، به عوامل گوناگونی بستگی دارد.
برای داشتن درك بهتر تبلیغات و بازاریابی عوامل گفته شده، می توان تبلیغات و بازاریابی تجربیات سایر تولید كنندگان در ارائه آگهی های تبلیغاتی شان استفاده كرد، یا تبلیغات و بازاریابی نظرات نمایندگان جذب آگهی سود جست، گرچه اطلاعات نمایندگان جذب آگهی می تواند مفید واقع شود اما نباید این نكته را تبلیغات و بازاریابی نظر دور داشت كه آنها تلاش می كنند كار را به سود خود تمام كنند، بنابراین در این مورد باید هوشیارانه عمل كرد.
از سوی دیگر باید درباره میزان انتقال پیام به مخاطب با توجه به ویژگی هر رسانه تحقیق كرد. همچنین می توان محاسبه كرد هزینه رسانیدن پیام به تك تك مخاطبان چقدر خواهد شد.
تحقیق تبلیغات و بازاریابی پرس تبلیغات و بازاریابی جو درباره سفارش تبلیغات و بازاریابی ساخت آگهی همواره مفید خواهد بود؛ به عنوان مثال، برخی تبلیغات و بازاریابی شركتهای پخش، آگهی را رایگان می سازند به شرط آنكه سفارش دهنده بپذیرد آگهی او حداقل سه ماه پخش شود؛ این خود می تواند به عنوان یك گزینه در مقطع سفارش آگهی مورد توجه قرار گیرد.
كارشناسان به كارفرمایان توصیه می كنند پیش تبلیغات و بازاریابی ورود به عرصه تبلیغات تلویزیونی گامهای زیر را بردارند:
1) تعیین اهداف بازاریابی تبلیغات و بازاریابی تبلیغات:
سفارش دهنده آگهی باید بداند مشتریان او چه كسانی هستند یعنی می خواهد پیام آگهی به چه كسی برسد. شاید این امر بدیهی به نظر برسد ولی بسیاری تبلیغات و بازاریابی آگهی دهندگان نمی دانند كه محصولاتشان را به چه كسانی می خواهند ارائه دهند.
2) تعیین بودجه مشخص برای تبلیغات تلویزیونی:
تخصیص یك بودجه مناسب كه با مطالعه تبلیغات و بازاریابی كار كارشناسی صورت گرفته باشد این امكان را برای آگهی دهنده ایجاد می كند كه یك آگهی مناسب تبلیغات و بازاریابی تأثیرگذار در بهترین شرایط پخش نماید. عموماً هزینه تبلیغ در تلویزیون تبلیغات و بازاریابی سایر رسانه ها بیشتر است. این هزینه ها بر اساس نفوذ شبكه تبلیغات و بازاریابی مخاطبان برنامه خاصی كه سفارش دهنده تمایل به پخش آگهی در خلال آن دارد متغیر است.
3) محك زدن تبلیغات خود در مقیاس كوچك:
با هزینه ناچیزی می توان آگهی ها را بر روی گروه كوچكی تبلیغات و بازاریابی مخاطبان آزمود. با كمی دقت تبلیغات و بازاریابی حوصله می توان پیشنهادهای فروش را به گونه ای تنظیم نمود كه با خصوصیات تبلیغات و بازاریابی علایق گروهی تبلیغات و بازاریابی مخاطبان سازگارتر شده تبلیغات و بازاریابی بیشترین نتیجه را داشته باشد. تبلیغات وقتی بهترین نتیجه را خواهد داشت كه برای رساندن پیام به مخاطب تبلیغات و بازاریابی روشهای گوناگون استفاده شود تبلیغات و بازاریابی سپس مؤثرترین روش را برگزید.
4) انتخاب پیامهای كوتاه تبلیغات و بازاریابی جذاب برای ساخت آگهی:
تركیب بندی، تكنیك، نور، رنگ، حركت، حروف تبلیغات و بازاریابی خطوط زیبا اثر محسوسی بر جلب توجه مخاطبان تبلیغات و بازاریابی موفقیت محصول دارد. نثر زیبا تبلیغات و بازاریابی روان نیز در تركیب با این عوامل اثر گذارتر خواهد شد.
این مجموعه ممكن است مدتها در ذهن بیننده بماند تبلیغات و بازاریابی به اهداف آگهی دهنده كمك شایانی نماید.
ساخت آگهی تلویزیونی:
پس تبلیغات و بازاریابی سفارش آگهی، گام بعدی ساخت آگهی تلویزیونی است، در ساخت آگهی تلویزیونی برای اثرگذاری هرچه بیشتر تبلیغات و بازاریابی ساختار هر چه بهتر نكاتی چند باید مورد توجه قرار گیرد.
اهمیت تصویر:
وقتی آگهی های تلویزیونی در آغاز كار بودند، مخاطبان تلویزیون فقط شاهد آگهی هایی بودند كه غالباً مانند آگهی های رادیویی بر پایه كلام استوار بودند اما امروزه آگهی های تلویزیونی به استفاده هر چه بیشتر تبلیغات و بازاریابی تصویر مبتنی هستند.
"دیوید اگیلوی"[2] در كتاب "اعترافات یك آگهی ساز" می گوید: "در روزهای آغازین تلویزیون، اشتباه من این بود كه برای فروش اجناس بر كلمات تكیه كرده بودم این امر شاید به این دلیل بود كه ما به رادیو عادت كرده بودیم تبلیغات و بازاریابی در رادیو تصویر وجود نداشت"
بنابراین همواره باید در نظر داشت كه در تلویزیون باید داستان را در خلال تصاویر بیان كرد. آنچه نمایش داده می شود تبلیغات و بازاریابی آنچه گفته می شود مهم تر است، به طوری كه تصاویر قوی تبلیغات و بازاریابی مستحكم بهتر تبلیغات و بازاریابی كلمات می توانند با بیننده ارتباط برقرار نمایند.
در واقع متن به تنهایی كافی نیست، بلكه باید كلمات تبلیغات و بازاریابی تصاویر با هم تركیب شوند تبلیغات و بازاریابی هر كدام دیگری را تقویت كنند.

کانون اندیشه پارسی

آنالایزر کرونوس - آژانس تبلیغاتی اندیشه پارسی

مشاوره تبلیغاتی ، آنالیز تبلیغاتی ، کمپین تبلیغاتی

کانون تبلیغاتی اندیشه پارسی مشاوره و آنالیز تبلیغاتی شامل گروهی از راهنمایی ها، محاسبات و بررسی های آماری می باشد که نتیجه ی آن موفقیت در تبلیغات تلویزیونی است. یک مشاوره می تواند رایگان یا شامل هزینه باشد، و در نهایت هدف از مشاوره داشتن پخش تبلیغ در تلویزیون یا تبلیغ تلویزیونی است. این نوع مشاوره توسط شرکت های مشاور تبلیغاتی صورت می گیرد.
لازم است برای برخورداری از مشاوره یک سری اطلاعات کلی در مورد نحوه ی قیمت گذاری  سازمان صدا و سیما داشته باشید.

مشاوره و آنالیز تبلیغات تلویزیونی

کرونوس کانون تبلیغاتی اندیشه ی پارسی برای اولین بار در ایران سامانه ی هوشمند کرونوس را پایه گذاری کرده است که هدف آن آشنایی و محاسبه اولیه جهت آشنایی می باشد.
برای آشنایی با مشاوره ی تبلیغاتی اولیه به این لینک مراجعه کنید:
برای استفاده و آشنایی با سامانه ی کرونوس بر روی لینک زیر کلیک کنید:
آنلایزر کرونوس: موتور هوشمند محاسبه و آنالیز تعرفه تبلیغات تلویزیونی صدا و سیما
همچنین می توانید فیلم آموزشی نحوه استفاده از سامانه کرونوس را در اینجا ببینید:
آموزش آنلایزر کرونوس

کانون اندیشه پارسی