تبلیغات و بازاریابی در ایران


10-
در كل می توان گفت در یك آگهی تلویزیونی تصویر حرف اول را می زند. بنابراین ایده باید طوری طراحی شود كه در قالب تصاویر كاملاً گویا باشد، بدون اینكه نیاز به گفتگو تبلیغات و بازاریابی در ایران یا نوشته های زیادی داشته باشد. اما همواره باید به این نكته توجه داشت كه تمام كلمات تبلیغات و بازاریابی در ایران تصاویری كه در آگهی ارائه می شوند به منظور ارائه تصویری مطلوب تبلیغات و بازاریابی در ایران محصول انتخاب شده اند تبلیغات و بازاریابی در ایران محصول نباید هیچ گاه در مسایل بی ارتباط تبلیغات و بازاریابی در ایران بیهوده گم شود. هر چه تصاویر یك آگهی با فكر تبلیغات و بازاریابی در ایران تدبیر انتخاب شده باشد باعث جذب بیشتر بیننده خواهد شد.
ارتباط با مخاطب:
هدف نهایی هر تبلیغ، برقراری ارتباط با بییننده به نحوی گیرا تبلیغات و بازاریابی در ایران مؤثر می باشد بطوریكه بتواند در مخاطب تأثیری عمیق بگذارد، در غیر این صورت انتظاری كه تبلیغات و بازاریابی در ایران یك آگهی می رود محقق نخواهد شد، بنابراین در نظر گرفتن عواملی كه به ارتباط هر چه بیشتر یك آگهی با مخاطب منجر می شود ضروری می باشد.
از جمله عوامل مهم احترام به مخاطب است كه در یك آگهی تبلیغاتی باید در نظر گرفته شود. همواره باید تبلیغات و بازاریابی در ایران شعارهای اضافی كه هیچ تأثیری در به خاطر ماندن آگهی ندارد تبلیغات و بازاریابی در ایران صرفاً باعث خستگی بیننده می شوند، پرهیز نمود. آنچه مردم تبلیغات و بازاریابی در ایران محصولات انتظار دارند در حال تغییر است. یك تیزر موفق تلویزیونی، آگهی است كه كلیشه ها را تبلیغات و بازاریابی در ایران میان بردارد تبلیغات و بازاریابی در ایران لحظات درخشانی برای مخاطب بیافریند، اما در عین حال باید روی ایده های سرگرم كننده، ساده تبلیغات و بازاریابی در ایران مستقل تمركز شود. آگهی نباید به شعور مخاطب توهین كند. شعور مخاطب به شكلی فزاینده رشد كرده است. روز به روز ساخت آگهی مؤثر مشكل تر می شود، زیرا جذب مخاطب با توجه به تعدد گزینه های مختلف برای انتخاب مشكل تر شده است. اگر بیننده تبلیغات و بازاریابی در ایران آگهی خسته شود تبلیغات و بازاریابی در ایران یا نتواند با آن ارتباط بر قرار كند، بسیار ساده با فشردن یك دكمه دستگاه كنترل تبلیغات و بازاریابی در ایران راه دور، تبلیغات و بازاریابی در ایران آن می گذرد. زن شاغل قرن21، دیگر زن خانه دار دهه50 نیست، بلكه تبلیغات و بازاریابی در ایران رشد فكری بیشتری برخوردار است.
عامل دیگر مفرح بودن آگهی است بطوریكه حتی وقتی مخاطب خسته است، به آن توجه نشان دهد. مخاطب باید تبلیغات و بازاریابی در ایران تماشای آگهی احساس خوشایندی پیدا كند، به عبارت دیگر باید آگهی را دوست داشته باشد.
به طور كلی باید گفت آگهی باید تبلیغات و بازاریابی در ایران ساختار هوشمندانه ای برخوردار باشد، یعنی در عین حال كه همه بینندگان را مساوی تبلیغات و بازاریابی در ایران یكسان تلقی كند تبلیغات و بازاریابی در ایران فخرفروشی، امرونهی مستقیم تبلیغات و بازاریابی در ایران اهانت به درك بیننده دوری كند، به طوری كه ضمن تأكید بر شعور مخاطب مطابق میل وی رفتار كند.
آنچه اهمیت دارد اینست كه در هر حال باید ظرفیت پذیرش مخاطب را در نظر گرفت. ممكن است سازنده یك آگهی حساسیت تصویری بالا یا دیدگاه هنری داشته باشد، اما باید تبلیغات و بازاریابی در ایران دریچه دید همه مخاطبین به آگهی نگاه كرد. تیزر تلویزیونی الزاماً برای جشنواره هنری ساخته نمی شود، بلكه باید مورد پسند عموم قرار گیرد، چرا كه تلویزیون رسانه ای است كه با مخاطب عام در ارتباط است.
بنابراین باید دانست كه مخاطب تیزر، عامه مردم اند، پس باید توقع سلیقه بصری جامعه را برآورده كند. ظرافت خاص ساخت تیزر همین است كه بتواند انتظار مخاطب خاص تبلیغات و بازاریابی در ایران عام را فراهم كند. مرز كار هنری وغیرهنری را گاهی نمی توان مشخص نمود. تیزر نباید تنها به سمت هنری بودن برود، در حدی كه برخی مخاطبان احتمالی خود را تبلیغات و بازاریابی در ایران دست بدهد، بلكه باید برای همه مخاطبان جذاب باشد.
نكته آخر اینكه مخاطب باید با یك آگهی همذات پنداری داشته باشد، یعنی بتواند خود را بجای شخصیت بازیگر آگهی تبلیغات و بازاریابی در ایران در حال استفاده تبلیغات و بازاریابی در ایران محصول ببیند.
طراحی ایده:
ایده آگهی باید بر اساس موضوعی طراحی شده باشد كه مصرف كننده تبلیغات و بازاریابی در ایران محصول انتظار دارد. در واقع باید با آنچه بیننده درباره محصول تصور می كند سازگار باشد. ایده یك آگهی باید طوری طرح شود كه منحصر بفرد بودن محصول را نشان دهد تبلیغات و بازاریابی در ایران تبلیغات و بازاریابی در ایران ادعایی كه درباره محصول می شود، حمایت كند. نكته ای كه هیچگاه نباید تبلیغات و بازاریابی در ایران آن غافل شد اینست كه ایده های ضعیف را نمی توان در پوششی تبلیغات و بازاریابی در ایران ارزشهای تولیدی پنهان كرد. امروزه آگهی ها برای همه مخاطبان رهاوردی دارد. سرگرمی تبلیغات و بازاریابی در ایران جایزه برای عوام، عقیده های درخشان تبلیغات و بازاریابی در ایران آثار ارزشمند برای افراد خلاق تبلیغات و بازاریابی در ایران نتایج مثبت فروش برای آگهی دهندگان.
به عنوان مثال برای ارائه ایده می توان موارد زیر را بر شمرد:
1- محصول را قبل تبلیغات و بازاریابی در ایران مصرف تبلیغات و بازاریابی در ایران بعد تبلیغات و بازاریابی در ایران مصرف نشان داد.
2- بر باور اطمینان استفاده كننده تبلیغات و بازاریابی در ایران محصول تأكید شود.
3- ابتدا مشكلی مطرح شده، سپس راه حلی برای آن ارائه شود به شرطی كه با راه حل تصنعی مواجه نباشیم تبلیغات و بازاریابی در ایران بهترین راه حل انتخاب شود.
خصوصیات یك آگهی موفق:
وقتی سفارش دهنده تصمیم به سفارش آگهی می گیرد، در وهله اول فقط به نمایش محصولش در تلویزیون می اندیشد؛ در واقع به ایده، كیفیت، تكنیك تبلیغات و بازاریابی در ایران زیبایی آگهی چندان اهمیت نمی دهد، اما به مرور بعد تبلیغات و بازاریابی در ایران پخش آگهی شروع به مقایسه آگهی خود با سایر آگهی های مشابه می كند. در این زمان در می یابد كه آگهی او تبلیغات و بازاریابی در ایران لحاظ كیفی تبلیغات و بازاریابی در ایران فنی با آنها متفاوت است. در بسیاری موارد اقدام به سفارش آگهی دیگری می نماید، تا بتواند با سایر آگهی ها رقابت كند. در واقع سطح سلیقه سفارش دهنده به مرور ارتقاء می یابد. بهمین دلیل معمولاً انواع تبلیغات ضعیف تبلیغات و بازاریابی در ایران تلویزیون قابل مشاهده است، البته این افزایش سطح سلیقه گاهی اصلاً اتفاق نمی افتد، زیرا حتی پخش یك آگهی ضعیف در دفعات زیاد به هر حال نام محصول را به گوش مخاطبان آشنا می سازد تبلیغات و بازاریابی در ایران باعث فروش بیشتر می شود.[3] پس سفارش دهنده با وجود ضعیف بودن آگهی، تبلیغات و بازاریابی در ایران تأثیر آن راضی خواهد شد تبلیغات و بازاریابی در ایران آگهی خود را موفق می پندارد تبلیغات و بازاریابی در ایران هر چقدر در مورد ضعف كار برای او توضیح داده شود دیگر حاضر به ریسك كردن تبلیغات و بازاریابی در ایران تغییر سبك آگهی نیست. باید توجه داشت كه موفقیت تبلیغات و بازاریابی در ایران دیرپایی بسیاری تبلیغات و بازاریابی در ایران آگهی ها، به توانایی آنان در استفاده تبلیغات و بازاریابی در ایران عناصر ثابت تبلیغات و بازاریابی در ایران اولیه بستگی دارد، اما هرگاه كه لازم باشد، باید عناصر تازه را بكار گرفت، پس باید همواره اندیشه ای نو در آنها وجود داشته باشد. با توجه به فن آوری های رایج، فرصت های نامحدودی برای نو آوری به وجود آمده است. محصولات ویدیوئی تبلیغات و بازاریابی در ایران سینمایی، امروزه به مرحله ای رفیع رسیده اند كه تولید هر آنچه را كه آرزو كنید ممكن می سازند، با كمی نگاه به اطراف خود تبلیغات و بازاریابی در ایران آنچه در سینما، تلویزیون تبلیغات و بازاریابی در ایران حتی موسیقی روی می دهد، با در نظر گرفتن تغییرات مخاطبان تبلیغات و بازاریابی در ایران با ساخت آگهی خلاقانه می توان در صحنه باقی ماند. منظور تبلیغات و بازاریابی در ایران آگهی خلاقانه، آگهی ای است كه در خاطر می ماند. نباید فراموش كرد كه به خاطر ماندن یك آگهی مهمتر تبلیغات و بازاریابی در ایران هر چیزی است . سیاست تیزر صرفاً وسوسه مخاطب برای خرید نیست، بلكه هدف آن حساس كردن ذهن بیننده نسبت به نام محصول است تبلیغات و بازاریابی در ایران بهمین علت لازم نیست محصول را بازسازی یا بازنمایی واقعی كرد یا جذابیت تبلیغات و بازاریابی در ایران قابلیت آن را نشان داد چرا كه وقتی ذهن بیننده نسبت به یك نام حساس شود، ناخودآگاه تمام محصولات این نام، مورد توجه مخاطب قرار می گیرد. .

کانون اندیشه پارسی

آنالایزر کرونوس - آژانس تبلیغاتی اندیشه پارسی

مشاوره تبلیغاتی ، آنالیز تبلیغاتی ، کمپین تبلیغاتی

کانون تبلیغاتی اندیشه پارسی مشاوره و آنالیز تبلیغاتی شامل گروهی از راهنمایی ها، محاسبات و بررسی های آماری می باشد که نتیجه ی آن موفقیت در تبلیغات تلویزیونی است. یک مشاوره می تواند رایگان یا شامل هزینه باشد، و در نهایت هدف از مشاوره داشتن پخش تبلیغ در تلویزیون یا تبلیغ تلویزیونی است. این نوع مشاوره توسط شرکت های مشاور تبلیغاتی صورت می گیرد.
لازم است برای برخورداری از مشاوره یک سری اطلاعات کلی در مورد نحوه ی قیمت گذاری  سازمان صدا و سیما داشته باشید.

مشاوره و آنالیز تبلیغات تلویزیونی

کرونوس کانون تبلیغاتی اندیشه ی پارسی برای اولین بار در ایران سامانه ی هوشمند کرونوس را پایه گذاری کرده است که هدف آن آشنایی و محاسبه اولیه جهت آشنایی می باشد.
برای آشنایی با مشاوره ی تبلیغاتی اولیه به این لینک مراجعه کنید:
برای استفاده و آشنایی با سامانه ی کرونوس بر روی لینک زیر کلیک کنید:
آنلایزر کرونوس: موتور هوشمند محاسبه و آنالیز تعرفه تبلیغات تلویزیونی صدا و سیما
همچنین می توانید فیلم آموزشی نحوه استفاده از سامانه کرونوس را در اینجا ببینید:
آموزش آنلایزر کرونوس

کانون اندیشه پارسی