مشاوره تبلیغات و بازاریابی


در دنیای امروز كه بازارهای آن مملو مشاوره تبلیغات و بازاریابی محصولاتی است كه مشاوره تبلیغات و بازاریابی لحاظ فیزیكی تفاوت چندانی با یكدیگر ندارند خلق شخصیت مناسب برای یك نام تجاری می‌تواند تمایز چشمگیری را ایجاد كند مشاوره تبلیغات و بازاریابی نه‌ تنها بخشی مشاوره تبلیغات و بازاریابی قلب مشاوره تبلیغات و بازاریابی ذهن بلكه بخشی مشاوره تبلیغات و بازاریابی زندگی روزمره مصرف‌كنندگان را تسخیر كند. هر بنام تجاری شخصیت خاص خود را دارد مشاوره تبلیغات و بازاریابی یک مزیت رقابتی در بازار به شما می دهد.لذا برندینگ مشاوره تبلیغات و بازاریابی مباحث مهم مشاوره تبلیغات و بازاریابی اصلی استراتژی های مدیریت محصول به شمار می رود. امروزه سرمایه اصلی بسیاری مشاوره تبلیغات و بازاریابی شرکت های بزرگ نه در دارایی‌های ملموس بلکه در نام تجاری آن هاست. محققان بر این باورند مشاوره تبلیغات و بازاریابی ارزش واقعی یک شرکت جایی بیرون مشاوره تبلیغات و بازاریابی آن است، یعنی در ذهن مصرف کننده ها، کالاها را شرکت ها می سازند مشاوره تبلیغات و بازاریابی برندها را مشتریان می‌خرند.
درواقع برندینگ تأثیری به‌یادماندنی خواهد داشت مشاوره تبلیغات و بازاریابی می تواند فراتر مشاوره تبلیغات و بازاریابی بازاریابی عمل کند. به‌طورکلی مدیریت برند مدیریت ادراکات مصرف‌کننده است، لذا مشاوره تبلیغات و بازاریابی طریق اثرگذاری بر ذهن مشاوره تبلیغات و بازاریابی احساسات مخاطب می‌توان یک نام تجاری را ایجاد کرد مشاوره تبلیغات و بازاریابی آن را ارتقاء داد.
ﺑﺮﺧﯽ مشاوره تبلیغات و بازاریابی ﺧﺪﻣﺎت ما در اﯾﻦ بخش عبارت‌اند از:
تعیین استراتژی های برندینگ
تعریف مشاوره تبلیغات و بازاریابی طراحی برند
شناسایی مشاوره تبلیغات و بازاریابی تعیین جایگاه برند
مدیریت رشد مشاوره تبلیغات و بازاریابی افزایش ارزش برند
ارتقاء یا اصلاح جایگاه برند مشاوره تبلیغات و بازاریابی محصول
ارزیابی مشاوره تبلیغات و بازاریابی سنجش قدرت برند
۳- تحقیقات بازار
تحقیقات بازار، شرکت را مشاوره تبلیغات و بازاریابی وضعیت رقبا، روندهای آتی بازار مشاوره تبلیغات و بازاریابی رفتار مصرف‌کننده آگاه نموده مشاوره تبلیغات و بازاریابی تصمیم‌گیری درست مشاوره تبلیغات و بازاریابی اثربخش را مقدور می‌سازد. تحقیقات کمی مشاوره تبلیغات و بازاریابی کیفی به‌صورت گسترده در سراسر کشور مشاوره تبلیغات و بازاریابی ارائه گزارش‌های تفضیلی مشاوره تبلیغات و بازاریابی تحلیلی در کنار تجربه، شم مشاوره تبلیغات و بازاریابی دانش مدیران، راهنمای ایشان در اخذ تصمیم‌های درست به شمار می‌آید.
ﺑﺮﺧﯽ مشاوره تبلیغات و بازاریابی ﺧﺪﻣﺎت ما در اﯾﻦ بخش عبارت‌اند مشاوره تبلیغات و بازاریابی :
مشاوره در خصوص تبلیغات فعلی مشاوره تبلیغات و بازاریابی پیشین
مشاوره انتخاب استراتژی‌های تبلیغاتی
بررسی وضعیت تبلیغاتی شرکت مشاوره تبلیغات و بازاریابی مقایسه آن با رقبای اصلی
بررسی، تعیین مشاوره تبلیغات و بازاریابی تخمین بودجه‌های تبلیغاتی
۴- فروش شخصی
یکی دیگر مشاوره تبلیغات و بازاریابی ابزارهای بازاریابی مشاوره تبلیغات و بازاریابی سیاست‌های ترفیعی مشاوره تبلیغات و بازاریابی تشویقی ما، فروش شخصی است. فروش یک ارتباط دوطرفه است. یک راه، ارتباط شخصی بین نماینده شرکت مشاوره تبلیغات و بازاریابی مشتری بالقوه مشاوره تبلیغات و بازاریابی ارتباط دوم، برگشت مشتری به شرکت است. وظیفه ما این است مشاوره تبلیغات و بازاریابی با فهم مشاوره تبلیغات و بازاریابی شناخت نیاز شما، آن را با محصولتان تطبیق داده مشاوره تبلیغات و بازاریابی سپس مشتری را برای خرید ترغیب نماییم.
فرایند های فروش شخصی ما دارای چند مرحله می باشد:
جست‌ مشاوره تبلیغات و بازاریابی جوگری یا مشتری‌یابی، مرحله قبل مشاوره تبلیغات و بازاریابی تماس با مشتری، مرحله تماس با مشتری، نمایش، حل مشکل، برطرف کردن اعتراضات، بستن قرارداد مشاوره تبلیغات و بازاریابی پیگیری‌های پس مشاوره تبلیغات و بازاریابی فروش. مشاوره تبلیغات و بازاریابی دیگر اهداف این بخش می باشد.
جست‌ مشاوره تبلیغات و بازاریابی جوگری یا مشتری‌یابی، فرآیند شناسایی خریداران بالقوه مشاوره تبلیغات و بازاریابی تخمین سودآوری خرید آنهاست. اگر شرکتی بخواهد محصول خود را در کشور دیگر بفروشد باید بداند مشاوره تبلیغات و بازاریابی در آنجا چه مصرفی مشاوره تبلیغات و بازاریابی آن خواهند کرد، چه شرکتی آن را خواهد خرید مشاوره تبلیغات و بازاریابی کدام شرکت توان مالی خرید را دارد. هر شرکتی مشاوره تبلیغات و بازاریابی بهتر پاسخ دهد، موفق‌تر خواهد بود.مشتری‌یابی موثر، مستلزم داشتن تکنیک‌های حل مساله است مشاوره تبلیغات و بازاریابی شامل شناخت مشاوره تبلیغات و بازاریابی تطبیق نیاز مشتری با محصولات شرکت، هنگام ارایه نمایش فروش است.
اهم وظایف ما در این بخش شامل:
مشــاركت در تدوین اســتراتژی مشاوره تبلیغات و بازاریابی اهـداف فـروش محصـولات شـركت در بازارهـای داخـلی مشاوره تبلیغات و بازاریابی خارجـی.
تهیه مشاوره تبلیغات و بازاریابی تدوین برنامه‎های عملیاتـی فـروش داخـلی با توجه به اسـتراتژی بازار مشاوره تبلیغات و بازاریابی ظـرفیت مشاوره تبلیغات و بازاریابی امـكانات تولید.
تدوین برنامه عملیاتی فروش خارجی، در راستای تحقق استراتژی های شركت.
نظارت بر انجام عملیات مربوط به اخذ سفارش.
هدایت فرآیند فروش داخلی مشاوره تبلیغات و بازاریابی خارجی مشاوره تبلیغات و بازاریابی انجام عملیات مربوط به تصدی مشاوره تبلیغات و بازاریابی اجرای فروش، مشاوره تبلیغات و بازاریابی لحظه اخذ سفارشات تا زمان تحویل به مشتریان.
انجام هماهنگی با واحدهای ذیربط به منظور حصول اطمینان مشاوره تبلیغات و بازاریابی تحویل به موقع مشاوره تبلیغات و بازاریابی بهینه سفارشات اخذ شده.
نظارت بر فرآیند برقراری ارتباط با مشتریان به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز.
برنامه ریزی در راستای جمع آوری نظرات، پیشنهادات مشاوره تبلیغات و بازاریابی انتظارات مشتریان در مورد محصولات مشاوره تبلیغات و بازاریابی خدمات شركت

کانون اندیشه پارسی

آنالایزر کرونوس - آژانس تبلیغاتی اندیشه پارسی

مشاوره تبلیغاتی ، آنالیز تبلیغاتی ، کمپین تبلیغاتی

کانون تبلیغاتی اندیشه پارسی مشاوره و آنالیز تبلیغاتی شامل گروهی از راهنمایی ها، محاسبات و بررسی های آماری می باشد که نتیجه ی آن موفقیت در تبلیغات تلویزیونی است. یک مشاوره می تواند رایگان یا شامل هزینه باشد، و در نهایت هدف از مشاوره داشتن پخش تبلیغ در تلویزیون یا تبلیغ تلویزیونی است. این نوع مشاوره توسط شرکت های مشاور تبلیغاتی صورت می گیرد.
لازم است برای برخورداری از مشاوره یک سری اطلاعات کلی در مورد نحوه ی قیمت گذاری  سازمان صدا و سیما داشته باشید.

مشاوره و آنالیز تبلیغات تلویزیونی

کرونوس کانون تبلیغاتی اندیشه ی پارسی برای اولین بار در ایران سامانه ی هوشمند کرونوس را پایه گذاری کرده است که هدف آن آشنایی و محاسبه اولیه جهت آشنایی می باشد.
برای آشنایی با مشاوره ی تبلیغاتی اولیه به این لینک مراجعه کنید:
برای استفاده و آشنایی با سامانه ی کرونوس بر روی لینک زیر کلیک کنید:
آنلایزر کرونوس: موتور هوشمند محاسبه و آنالیز تعرفه تبلیغات تلویزیونی صدا و سیما
همچنین می توانید فیلم آموزشی نحوه استفاده از سامانه کرونوس را در اینجا ببینید:
آموزش آنلایزر کرونوس

کانون اندیشه پارسی