تبلیغات در شبکه نسیم


تبلیغ در شبکه 3 کانون تبلیغاتی نماینده رسمی پذیرش تبلیغات در شبکه نسیم پخش پیامهای بازرگانی  سازمان صدا تبلیغات در شبکه نسیم سیمای جمهوری اسلامی ایران جهت مشاهده تبلیغ در شبکه 3 به ادامه مطلب رجوع فرمایید. تبلیغات در شبکه سه | هزینه آگهی در صدا تبلیغات در شبکه نسیم سیما | تعرفه پخش شبکه تبلیغ  در شبکه 3 لطفا توجه فرمایید: 1- مبالغ فوق با بودجه ماهانه 30 میلیون تومان + پرداخت نقدی محاسبه شده است بدیهی است در صورت افزایش بودجه ماهانه از مبالغ فوق کاسته خواهد شد. 2- قیمتهای تبلیغ در شبکه 3 مربوط به شهریور ماه سال 1394 میباشد ممکن است  در ماههای بعد کمتر یا بیشتر شوند. 3- قیمتهای فوق برای کالا تبلیغات در شبکه نسیم خدمات ایرانی میباشد . 4 - قیمتهای فوق برای کالا تبلیغات در شبکه نسیم خدمات خصوصی میباشد .جهت مشاهده تبلیغات  تلویزیونی صدا تبلیغات در شبکه نسیم سیما به ادمه مطلب مراجعه فرمایید مبلغ نمایش تبلیغات در شبکه 4 لطفا توجه فرمایید: 1- مبالغ فوق با بودجه ماهانه 30 میلیون تومان + پرداخت نقدی محاسبه شده است بدیهی است در صورت افزایش بودجه ماهانه از مبالغ فوق کاسته خواهد شد 2- قیمتهای تبلیغات تلویزیونی صدا تبلیغات در شبکه نسیم سیما مربوط به شهریور ماه سال 1394 میباشد  ممکن است در ماههای بعد کمتر یا بیشتر شوند 3- قیمتهای فوق برای کالا تبلیغات در شبکه نسیم خدمات ایرانی میباشد . 4 - قیمتهای فوق برای کالا تبلیغات در شبکه نسیم خدمات خصوصی میباشد . ( هزینه پخش تبلیغات تلویزیونی صدا تبلیغات در شبکه نسیم سیما در کلیه برنامه های شبکه 4 سیما مبلغ  8/000 تومان است ) آگهی در شبکه 5 کانون تبلیغاتی نماینده رسمی پذیرش تبلیغات در شبکه نسیم پخش پیامهای بازرگانی  سازمان صدا تبلیغات در شبکه نسیم سیما جهت مشاهده نرخ پخش آگهی در شبکه 5 سیما به ادامه مطلب مراجعه فرمایید هزینه تبلیغات در صدا تبلیغات در شبکه نسیم سیما | تعرفه پخش شبکه پنج | پخش آگهی در شبکه 5 |  تبلیغات در شبکه 5 آگهی در شبکه 5 لطفا توجه فرمایید: 1- مبالغ فوق با بودجه ماهانه 30 میلیون تومان + پرداخت نقدی محاسبه شده است بدیهی است در صورت افزایش بودجه ماهانه از مبالغ فوق کاسته خواهد شد. 2- قیمتها مربوط به شهریور ماه سال 1394 میباشد ممکن است در ماههای بعد کمتر  یا بیشتر شوند. 3- قیمتهای فوق برای کالا تبلیغات در شبکه نسیم خدمات ایرانی میباشد . 4 - قیمتهای فوق برای کالا تبلیغات در شبکه نسیم خدمات خصوصی میباشد .هزینه تبلیغات در شبکه خبر جهت مشاهده هزینه تبلیغات در شبکه خبر به ادامه مطلب مراجعه فرمایید تعرفه های تبلیغاتی صدا تبلیغات در شبکه نسیم سیما | تبلیغات در شبکه خبر | تعرفه پخش شبکه شش هزینه تبلیغات در شبکه خبر لطفا توجه فرمایید: 1- مبالغ فوق با بودجه ماهانه 30 میلیون تومان + پرداخت نقدی محاسبه شده است  . بدیهی است در صورت افزایش بودجه ماهانه از مبالغ فوق کاسته خواهد شد 2- قیمتها مربوط به شهریور ماه سال 1394 میباشد ممکن است در ماههای بعد کمتر  یا بیشتر شوند. 3- قیمتهای فوق برای کالا تبلیغات در شبکه نسیم خدمات ایرانی میباشد . 4 - قیمتهای فوق برای کالا تبلیغات در شبکه نسیم خدمات خصوصی میباشد . از طرف مدیریت کانون تبلیغاتی به شرکت های تبلیغاتی تبلیغات در شبکه نسیم اشخاصی تبلیغات در شبکه نسیم مشغول به جذب مشتری جهت پخش تبلیغات  تلویزیونی برای این مجموعه میباشند: طبق بخشنامه جدید شماره 1185/93/8802 سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی  ایران نحوه محاسبه قیمتهای پخش پیام های بازرگانی سال 1394 تغییراتی کرده تبلیغات در شبکه نسیم در صفحه  پایین با ذکر توضیحاتی مختصر مثالی آورده ایم دقت کنید در صورتی تبلیغات در شبکه نسیم بودجه ماهانه مشتری هایتان کمتر یا بیشتر از 30 میلیون  تومان باشد تبلیغات در شبکه نسیم یا صنف کاری تغییر کند تبلیغات در شبکه نسیم یا در نحوه پرداخت ها تبلیغات در شبکه نسیم زمان آنها تغییراتی ایجاد شود این فرمول دستخوش تغییرات  میشود پس لطفا قبل از ارائه این قیمتها به مشتری هایتان در دفتر این شرکت حاضر شده تبلیغات در شبکه نسیم توسط یکی از  مسئولین ارشد آموزش های لازم را ببینید تا در اجرای قرارداد دچار مشکل نشوید کانون تبلیغاتی دارای مجوز 2673 از وزارت فرهنگ تبلیغات در شبکه نسیم ارشاد اسلامی و  قرارداد همکاری با سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران یکی از معتبرترین نمایندگان پذیرش تبلیغات در شبکه نسیم پخش آگهی در شبکه های سراسری و  دیجیتالی میباشد جهت مشاهده تعرفه تبلیغ در شبکه نسیم تبلیغات در شبکه نسیم مشاهده جدول پخش برنامه ها به ادامه مطلب مراجعه فرمایید لطفا توجه فرمایید: 1- مبالغ فوق با بودجه ماهانه 30 میلیون تومان + پرداخت نقدی محاسبه شده است  . بدیهی است در صورت افزایش بودجه ماهانه از مبالغ فوق کاسته خواهد شد . 2- قیمتهای تبلیغ در شبکه نسیم مربوط به شهریور ماه سال 1394 میباشد ممکن  است در ماههای بعد کمتر یا بیشتر شوند . 3- قیمتهای فوق برای کالا تبلیغات در شبکه نسیم خدمات ایرانی میباشد. 4- قیمتهای فوق برای کالا تبلیغات در شبکه نسیم خدمات خصوصی میباشد . لطفا توجه فرمایید: ( قیمت پخش آگهی در تکرار برنامه خندوانه در ساعات : 11 تبلیغات در شبکه نسیم 17 هر ثانیه : 72/500  تومان میباشد ) (قیمت پخش آگهی در باکس اصلی برنامه خندوانه در ساعت : 23 هر ثانیه 109/000  تومان میباشد) تعرفه پخش تبلیغات از 7 صبح تا ساعت 18 هر ثانیه در تمامی برنامه ها 29/000  تومان میباشد ( طبقه 5 ) تعرفه پخش تبلیغات از ساعت 18 تا 24 هر ثانیه در تمامی برنامه ها 000/ 36 تومان  میباشد ( طبقه 6 ) فرمول محاسبه اضافه پخش قرارداد توضیحات دسته: تعرفه پخش آگهی در شبکه دیجیتالی فرمول محاسبه اضافه پخش ها تبلیغات در شبکه نسیم بستن قرارداد با اداره کل بازرگانی سازمان صدا تبلیغات در شبکه نسیم سیمای جمهوری اسلامی سال 1394 جهت مشاهده فرمول محاسبه قیمتهای پیام های بازرگانی به ادامه مطلب مراجعه  فرمایید. احتراما اداره کل بازرگانی در راستای اجرای تبصره 15 مجموعه ظوابط تبلیغات در شبکه نسیم مقررات پذیرش  تبلیغات در شبکه نسیم پخش آگهی های سال 1394 تبلیغات در شبکه نسیم با هدف کمک حداکثری به صاحبان کالا تبلیغات در شبکه نسیم خدمات تبلیغات در شبکه نسیم استفاده بهینه از فرصتهای ایجاد شده طرح  تشویقی ذیل را اعلام میدارد ( تمام قراردادها در 3 نوع تنظیم میشود) 1- قرارداد نوع ( ج ) تبلیغات در شبکه نسیم 200 درصد اضافه پخش دارد اما ارسال سفارش از طبقه 1 تا  10 میسر میباشد 2- قرارداد نوع ( ب ) تبلیغات در شبکه نسیم 100 درصد اضافه پخش دارد اما ارسال سفارش از طبقه 1 تا  14 میسر میباشد 3- قرارداد نوع (الف)که اضافه پخشی ندارد اما ارسال سفارش در تمامی طبقات  میسر میباشد (امتیاز حضور اولین بار ) به صاحبان کالا تبلیغات در شبکه نسیم برای اولین بار در رسانه ملی حضور پیدا میکنند شامل 150 درصد  اضافه پخش تشویقی میشوند ( امتیاز پرداخت نقدی ) به صاحبان کالا یا خدماتی تبلیغات در شبکه نسیم مبالغ قرارداد خود را به صورت نقدی پرداخت نمایند  220% اضافه پخش تعلق میگیرد. (امتیاز هدفمندی یارانه ها) اگر شغل شما جزو شغل های زیر باشد شامل این اضافه پخشها میشوید 1- لبنیات شامل : شیر ، ماست تبلیغات در شبکه نسیم پنیر 75 درصد 2- صنایع دستی تبلیغات در شبکه نسیم فرش دستبافت 70 درصد 3- کشاورزی 55 درصد 4- صنعت 45 درصد 5- خدمات 35 درصد ( امتیاز بودجه ماهانه ) این امتیاز مبلغی است تبلیغات در شبکه نسیم شما در طول یک ماه منعقد مینمایید تبلیغات در شبکه نسیم آن را پخش میکنید  تبلیغات در شبکه نسیم هر چه مبلغ آورده شما بیشتر باشد این اضافه پخش نیز بیشتر میشود مثال : اگر بودجه آورده شما 30 میلیون تومان باشد اضافه پخش آن 90 درصد تبلیغات در شبکه نسیم اگر  120 میلون باشد 145 درصد میباشد ( اضافه پخش مالیات بر ارزش افزوده ) مبلغ این اضافه پخش 10 درصد میباشد تبلیغات در شبکه نسیم به همه تعلق میگیرد به صاحبان کالا تبلیغات در شبکه نسیم خدماتی تبلیغات در شبکه نسیم شغل های زیر را دارند علاوه بر امتیازهای بالا 75%  اضافه پخش دیگر تعلق میگیرد تولید کنندگان لبنیات مانند : شیر ، ماست تبلیغات در شبکه نسیم پنیر در این قسمت با فرض اینکه بودجه صاحب کالا 30 میلیون نومان باشد تبلیغات در شبکه نسیم جزو صنایع  محسوب شود تبلیغات در شبکه نسیم مبلغ قرارداد را بصورت نقدی پرداخت نماید در هر 3 نوع قرارداد  محاسبه کرده ایم بدیهی است در صورت هر نوع تغییردر شرایط قرارداد این مبالغ تغییر  میکند مثلا اگر بودجه از 30 میلیون بیشتر باشد اضافه پخش بیشتری به ایشان تعلق  میگیرد (قرارداد نوع الف) ارسال سفارش در تمام طبقات بودجه ماهانه 30 میلیون ( 90 %) + پرداخت نقدی 220 % + حضور اولین بار 150 %  + هدفمندی 45 % + مالیات 10 % = 515% حالا مبلغ 30 میلیون تومان را + 515% میکنیم تبلیغات در شبکه نسیم میشود = 184/500/000 تومان که  این مبلغ پخش پولی محاسبه میشود (پخش رایگان ) چنانچه صاحبان آگهی پخش آگهی خود را در 6 ماهه اول سال به  اتمام برسانند معادل 100 % کل اضافه پخشهای بالا به ایشان تعلق میگیرد ( طبق ماده 11 آیین نامه ) پس مبلغ 184/500/000 را +  100% میکنیم تبلیغات در شبکه نسیم میشود : 369/000/000 تومان قرارداد نوع ( ب ) ارسال سفارش تا طبقه 14 بودجه ماهانه 30 میلیون ( 90 %) +پرداخت نقدی 220 % + حضور اولین بار 150 %  + هدفمندی 45% + مالیات 10 % + 100 % بابت نوع قرارداد =615% یعنی مبلغ 30 میلیون را + 615 % کنید = 214/500/000  تومان تبلیغات در شبکه نسیم این مبلغ پخش پولی محاسبه میشود (پخش رایگان ) چنانچه صاحبان آگهی پخش آگهی خود را در 6 ماهه اول سال به  اتمام برسانند معادل 100 % کل اضافه پخشهای بالا به ایشان تعلق میگیرد ( طبق ماده 11 آیین نامه ) پس مبلغ 214/500/000 را +  100% میکنیم تبلیغات در شبکه نسیم میشود : 429/000/000 تومان قرارداد نوع ( ج ) ارسال سفارش تا طبقه 10 بودجه ماهانه 30 میلیون ( 90 %) +پرداخت نقدی 220 % + حضور اولین بار 150 %  + هدفمندی 45% + مالیات 10 % + 200 % بابت نوع قرارداد =715% یعنی مبلغ 30 میلیون را + 715 % کنید = 244/500/000  تومان تبلیغات در شبکه نسیم این مبلغ پخش پولی محاسبه میشود (پخش رایگان ) چنانچه صاحبان آگهی پخش آگهی خود را در 6 ماهه اول سال به  اتمام برسانند معادل 100 % کل اضافه پخشهای بالا به ایشان تعلق میگیرد ( طبق ماده 11 آیین نامه ) پس مبلغ 244/500/000 را +  100% میکنیم تبلیغات در شبکه نسیم میشود : 489/000/000 تومان پس در اینصورت اگر قرارداد نوع الف منعقد نمایید با شرایط بالا بودجه شما معادل 12/3 برابر خواهد

کانون اندیشه پارسی

آنالایزر کرونوس - آژانس تبلیغاتی اندیشه پارسی

تعرفه تبلیغ در صدا و سیما

کانون تبلیغاتی اندیشه پارسی ما با توجه به هدف گذاری های مختلفی تبلیغات انجام می دهیم و بررسی اقتصادی امور تبلیغاتی یک امر مهم و بدیهی است. لذا ما با بررسی آماری مخاطبین برنامه های تلویزیونی، هدف گذاری تبلیغاتی و نرخ تعرفه های مصوب پیام های بازرگانی هزینه ها را بررسی می کنیم تا بتوانیم یک تبلیغات موفق را انجام دهیم. با توجه به پیچیده بودن محاسبات تعرفه های پخش تلویزیونی این بررسی چند جانبه، مبحثی زمان بر و دقیق است. برای مثال جدول زیر تعرفه های پایه و تعرفه های محاسبه شده ی یک نمونه ی خاص را نشان می دهد.

تعرفه تبلیغات تلویزیونتعرفه تبلیغات رادیو

کرونوس همانطور که می دانید تبلیغات موفق به دانسته های اولیه ی زیادی نیاز دارد و شامل تعرفه ها، شرایط، میزان بودجه، آمار مخاطبین و بازار هدف و غیره.
از آنجا که این بررسی چند بعدی کاری بس دقیق و با ظرافت خاص است، لذا کانون اندیشه ی پارسی با تهیه و تدوین یک سیستم هوشمند در ایران توانسته گامی نوین در این عرصه بر دارد. کانون اندیشه ی پارسی  سامانه ی هوشمند کرونوس را برای بررسی آماری و چند بعدی تعرفه ها تهیه و تدوین نموده است که در آن شما می توانید این عملیات پیچیده را کاملا هوشمندانه و سیستماتیک انجام دهید.
برای استفاده و آشنایی با سامانه ی کرونوس بر روی لینک زیر کلیک کنید:
آنلایزر کرونوس: موتور هوشمند محاسبه و آنالیز تعرفه تبلیغات تلویزیونی صدا و سیما
همچنین می توانید فیلم آموزشی نحوه استفاده از سامانه کرونوس را در اینجا ببینید:
آموزش آنلایزر کرونوس

کانون اندیشه پارسی