هزینه تبلیغات صدا و سیما


شد اگر قرارداد نوع ب منعقد نمایید با شرایط بالا بودجه شما معادل 14/3 برابر خاهد شد اگر قرارداد نوع ج منعقد نمایید با شرایط بالا بودجه شما معادل 16/3 برابر خاهد شد البته ما قیمتهای پخش شبکه ها را طبق فرمول بالا محاسبه هزینه تبلیغات صدا و سیما نرخ تعرفه را تقسیم بر  اعداد بالا نموده ایم . توجه : مبالغی هزینه تبلیغات صدا و سیما در تعرفه پخش شبکه ها هزینه تبلیغات صدا و سیما برنامه ها درج شده خالص پرداختی  شما بوده هزینه تبلیغات صدا و سیما مستقیما از مبلغ آورده کسر میشود . مثال : فوتبال لیگ قهرمانان اروپا (طبقه 4) است هزینه تبلیغات صدا و سیما طبق تعرفه قیمت هر ثانیه معادل  366/000 تومان است چون در قالب قرارداد نوع ( ج) پخش میشود آنرا تقسیم بر 16/3  نمودیم هزینه تبلیغات صدا و سیما شد قیمت هر ثانیه 21/000 تومان حالا میتوانید از روی تعرفه های پخش شبکه ها هم طبقات برنامه ها را مشاهده  نمایید هزینه تبلیغات صدا و سیما هم قیمتهای آنها را مشاهده نمایید هزینه تبلیغات صدا و سیما ارزیابی نمایید هزینه تبلیغات صدا و سیما کدام نوع از قرارداد ها  مناسب مجموعه شما میباشد تعرفه پخش تبلیغات در صدا هزینه تبلیغات صدا و سیما سیما 1 2 3 4 5 6 شبکه دیجیتالی شما توضیحات دسته: تعرفه پخش آگهی در شبکه دیجیتالی شبکه دیجیتالی شما کانون تبلیغاتی دارای مجوز از وزارت ارشاد هزینه تبلیغات صدا و سیما فرهنگ اسلامی هزینه تبلیغات صدا و سیما قرارداد  همکاری با سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران یکی از معتبرترین نمایندگان پخش تبلیغات در شبکه های دیجیتالی میباشد جهت مشاهده هزینه تبلیغ در شبکه دیجیتالی هزینه تبلیغات صدا و سیما مشاهده جدول پخش شبکه  دیجیتالی شما به ادامه مطلب مراجعه فرمایید تبلیغ در صدا هزینه تبلیغات صدا و سیما سیما | پخش آگهی در صدا هزینه تبلیغات صدا و سیما سیما | هزینه تبلیغات در صدا هزینه تبلیغات صدا و سیما سیما |  شرایط آگهی در صدا هزینه تبلیغات صدا و سیما سیما شبکه دیجیتالی شما لطفا توجه فرمایید: 1- مبالغ فوق با بودجه ماهانه 30 میلیون تومان + پرداخت نقدی محاسبه شده است بدیهی است در صورت افزایش بودجه ماهانه از مبالغ فوق کاسته خواهد شد 2- قیمتها مربوط به شهریور ماه سال 1394میباشد ممکن است در ماههای بعد کمتر  یا بیشتر شوند 3 - قیمتهای فوق برای کالا هزینه تبلیغات صدا و سیما خدمات ایرانی میباشد . 4 - قیمتهای فوق برای کالا هزینه تبلیغات صدا و سیما خدمات خصوصی میباشد . تعرفه پخش تبلیغات از صبح تا ساعت 13 هر ثانیه در تمامی برنامه ها 8/000 تومان  میباشد(طبقه 1) تعرفه پخش تبلیغات از ساعت 15 تا 23 هر ثانیه در تمامی برنامه ها 12/000 تومان  میباشد(طبقه 2 ) تبلیغ در شبکه نمایش کانون تبلیغاتی دارای مجوز از وزارت ارشاد هزینه تبلیغات صدا و سیما فرهنگ اسلامی هزینه تبلیغات صدا و سیما قرارداد  همکاری با سازمان صدا هزینه تبلیغات صدا و سیما سیمای جمهوری اسلامی ایران یکی از معتبرترین مجریان پخش تیزر در شبکه های دیجیتالی میباشد جهت مشاهده تعرفه تبلیغ در شبکه نمایش هزینه تبلیغات صدا و سیما مشاهده جدول پخش برنامه ها به ادامه مطلب مراجعه فرمایید پخش آگهی در شبکه نمایش | هزینه تبلیغات در شبکه نمایش | تبلیغ در شبکه  نمایش | شرایط پخش آگهی در شبکه نمایش تبلیغ در شبکه نمایش لطفا توجه فرمایید: 1- مبالغ فوق با بودجه ماهانه 30 میلیون تومان + پرداخت نقدی محاسبه شده است بدیهی است در صورت افزایش بودجه ماهانه از مبالغ فوق کاسته خواهد شد 2- قیمتها مربوط به شهریور ماه سال 1394 میباشد ممکن است در ماههای بعد کمتر  یا بیشتر شوند 3- قیمتهای فوق برای کالا هزینه تبلیغات صدا و سیما خدمات ایرانی میباشد . 4- قیمتهای فوق برای کالا هزینه تبلیغات صدا و سیما خدمات خصوصی میباشد . تعرفه پخش تبلیغات از 7 صبح تا ساعت 11هر ثانیه در تمامی برنامه ها 12/000  تومان میباشد (طبقه2) تعرفه پخش تبلیغات از ساعت 13 تا 23 هر ثانیه در تمامی برنامه ها 17/000 تومان  میباشد (طبقه 3) شبکه دیجیتالی نمایش شبکه آموزش شرکت دارای مجوز از وزارت ارشاد هزینه تبلیغات صدا و سیما فرهنگ اسلامی هزینه تبلیغات صدا و سیما قرارداد همکاری  با سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران جهت مشاهده هزینه پخش تبلیغات در شبکه آموزش هزینه تبلیغات صدا و سیما مشاهده جدول پخش برنامه  ها به ادامه مطلب مراجعه فرمایید هزینه تبلیغ در شبکه آموزش تولید تیزر تلوزیونی لطفا توجه فرمایید: 1- مبالغ فوق با بودجه ماهانه 30 میلیون تومان + پرداخت نقدی محاسبه شده است بدیهی است در صورت افزایش بودجه ماهانه از مبالغ فوق کاسته خواهد شد 2- قیمتها مربوط به شهریور ماه سال 1394 میباشد ممکن است در ماههای بعد کمتر  یا بیشتر شوند . 3 - قیمتهای فوق مربوط به کالا هزینه تبلیغات صدا و سیما خدمات ایرانی میباشد . 4 - قیمتهای فوق برای کالا هزینه تبلیغات صدا و سیما خدمات خصوصی میباشد . تعرفه پخش تبلیغات هر ثانیه در تمامی برنامه ها 8/000 تومان میباشد (طبقه 1) هزینه تبلیغات مستقیم در برنامه سرآمدان اقتصادونگاه سه توضیحات دسته: قیمت برنامه های مشارکتی هزینه تبلیغات مستقیم دربرنامه سرآمدان اقتصاد ونگاه سه برنامه های مشارکتی شبکه سیما ( تامین برنامه ) در قالب 2 برنامه سرآمدان  اقتصاد هزینه تبلیغات صدا و سیما نگاه 3 پخش میشوند. تنها تفاوت بین این 2 برنامه فقط تایم تبلیغ شما میباشد . این دست برنامه ها به معرفی کامل مجموعه شما میپردازد یعنی یک فیلم تبلیغاتی 6  الی 7 دقیقه ای هزینه تبلیغات صدا و سیما باید برای مجموعه شما ساخته شود هزینه تبلیغات صدا و سیما از شبکه فقط لوگوی برنامه پخش میشود . توضیحات : در ساخت فیلم تبلیغاتی موارد زیر لحاظ خواهد شد . 1- فیلمبرداری کامل از خطوط تولید یا خدمات شما 2- مصاحبه با مدیرعامل یا یکی از کارشناسان مجموعه 3- 4 بار زیرنویس آدرس ، شماره های تماس ، هزینه تبلیغات صدا و سیما نکات فنی راجب محصول 5- موارد دیگری هم میتواند در فیلم تبلیغاتی به تصویر کشیده شوند مثل توانمندیهای  مجموعه هزینه تبلیغات صدا و سیما غیره هزینه تبلیغات صدا و سیما به فراخور شغلهای مختلف قابل تغییر میباشند تعرفه پخش در قالب برنامه سرآمدان اقتصاد : تایم آگهی شما 6 دقیقه زمان  پخش : بین ساعات : 18 الی 22 قیمت : 12 میلیون تومان تعرفه پخش در قالب برنامه برنامه نگاه 3 : تایم آگهی شما 7 دقیقه زمان  پخش : بین ساعات 18 الی 22 قیمت : 14 میلیون تومانتعرفه تبلیغات در برنامه  سیمای خانواده در قالب کارشناس : حضور یک نماینده از طرف شما در برنامه (به مدت 5  الی 10 دقیقه) توضیحاتی کامل از شرح فعالیت البته با همکاری مجری برنامه 2 بار زیر نویس آدرس و  تلفن گویش مجری , مسابقه پیامکی در قالب نمایش محصول : این قسمت محصول مربوط به کسانیست هزینه تبلیغات صدا و سیما میشود از  محصولاتشان در برنامه آشپزی استفاده کرد مثل :ظروف آشپزی , مواد غدایی , ظروف آشپزخانه و  غیره هزینه تبلیغات صدا و سیما در این مرحله از محصولات در آشپزخانه برنامه استفاده میشود به همراه 2 بار  زیرنویس هزینه تبلیغات صدا و سیما گویش مجری برای دیدن هزینه تبلیغات سیمای خانواده به ادامه مطلب  مراجعه فرمایید نمایش محصول : 12 میلیون تومان در هر برنامه حضور کارشناس: 17 میلیون تومان در هر برنامهتبلیغات دربرنامه به خانه بر می گردیم توضیحات برنامه: برنامه به خانه بر میگردیم یک برنامه ترکیبی زنده هزینه تبلیغات صدا و سیما استودیی است هزینه تبلیغات صدا و سیما در یک خانه  دکورین تلویزیونی با همراهی مجریان هزینه تبلیغات صدا و سیما کارشناسان هزینه تبلیغات صدا و سیما میهمانان مختلف هزینه تبلیغات صدا و سیما اساتید هزینه تبلیغات صدا و سیما مربیان فرهنگی ، اجتماعی ، علمی  ،و...ارائه می گردد.ودرطی آن بخش های کوتاه مستند با موضوع خانواده هزینه تبلیغات صدا و سیما نیز نماهنگ های مناسب ، طرح سئوال مسابقه و  ارائه اطلاعات علمی هزینه تبلیغات صدا و سیما خبری ذیربط با محوریت خانواده ، هزینه تبلیغات صدا و سیما آموزه متنوع ومتعدد هزینه تبلیغات صدا و سیما مختلف برای خانواده ها ارائه می گردد برای مشاهده تعرفه تبلیغات دربرنامه به خانه بر میگردیم به ادامه مطلب مراجعه  فرمایید هزینه تبلیغات مستقیم در برنامه به خانه برمیگردیم یا در قالب نمایش محصول: نمایش محصولات در آشپزخانه , 2 بار زیر نویس هزینه تبلیغات صدا و سیما گویش مجری برنامه یا در قالب حضور شما در برنامه : حضور یک نماینده از طرف شما در برنامه (به مدت 5 الی 10 دقیقه ) 2 بار زیرنویس آدرس هزینه تبلیغات صدا و سیما تلفن هزینه تبلیغات صدا و سیما مشخصات شما +گویش مجری بابت هر برنامه (4 تا 6 میلیون متغیرمیباشد)تبلیغ دربرنامه تهران 20 هزینه تبلیغات مستقیم در شبکه پنج توضیحات برنامه : هدف این انعکاس مشکلات شهر هزینه تبلیغات صدا و سیما استان تهران هزینه تبلیغات صدا و سیما فراهم آوردن شرایطی برای  پاسخگویی مسئولان میباشد در این برنامه هزینه تبلیغات صدا و سیما به صورت زنده هزینه تبلیغات صدا و سیما به صورت معمول در 60 دقیقه از  ساعت 20 هر شب (به استثنای روزهای تعطیل )پخش میشود علاوه بر اطلاع رسانی آخرین اخبار  ،گفتگوی حضوری به همراه برخی ایتم ها هزینه تبلیغات صدا و سیما گزارش ها ارائه میشود . برای دیدن قیمت تبلیغ در برنامه تهران 20 به ادامه مطلب مراجعه نمایید هزینه تبلیغات مستقیم در شبکه پنج تهیه گزارش هزینه تبلیغات صدا و سیما حضور کارشناس از طرف شمادر برنامه به مدت 15 دقیقه +زیزنویس و  گویش مجری مبلغ 15 الی 20 میلیون تومان بابت هر برنامه تبلیغات مستقیم در برنامه های صدا هزینه تبلیغات صدا و سیما سیما | برنامه سیمای خانواده شرکت امواج سلامتی پویا حضور کارشناس در برنامه سیمای خانواده شبکه یک در تاریخ 94/03/01 تفاهم نامه حضور شرکت امواج سلامتی پویا در برنامه سیمای  خانواده شبکه یک صدا هزینه تبلیغات صدا و سیما سیمای جمهوری اسلامی ایران امضاء شد هزینه تبلیغات صدا و سیما پس از اخذ مجوزهای لازم از شبکه یک سیما هزینه تبلیغات صدا و سیما اداره کل بازرگانی سازمان صدا و  سیما ، طبق برنامه ریزی انجام شده کارشناس این مجموعه در هفته آخر تیر ماه هزینه تبلیغات صدا و سیما مرداد ماه 1394 در برنامه حاضر خواهند شد و  حضور بعدی این مجموعه در این برنامه 15 شهریور 1394 میباشد . حضور ( اولین بار ) کارشناس شرکت امواج سلامتی پویا جناب آقای علی ایران منش ( در تاریخ : 94/04/31 راس ساعت 11 در برنامه سیمای خانواده پخش زنده شبکه  یک سیما ) حضور( دومین بار ) کارشناس شرکت امواج سلامتی پویا جناب آقای علی ایران منش ( در تاریخ : 94/05/31 راس ساعت 12 در برنامه سیمای خانواده پخش زنده شبکه  یک سیما ) با توجه به تماسهای قابل توجه بعد از حضور کارشناس ( شرکت کارت سلامت پویا )  در برنامه سیمای خانواده مقرر شد ایشان به تناوب در این برنامه حضور پیدا کنند که  زمانهای حضور بعدی متعاقبا اعلام خواهد شد.کانون تبلیغاتی یکی از اولین دفاتر قبول تبلیغات تلویزیونی هزینه تبلیغات صدا و سیما پذیرش تبلیغ در صدا هزینه تبلیغات صدا و سیما سیما با نود درصد  رضایت مندی مشتریان میباشد تبلیغ در صدا هزینه تبلیغات صدا و سیما سیما هزینه تبلیغات صدا و سیما نمایش محصولات در برنامه تلویزیونی برنامه ریزی شده برای  شرکت خود آموز زبان انگلیسی G5 حضور لوازم آشپزخانه BMN تبلیغ در برنامه سیمای خانواده استفاده محصول در برنامه 3 بار زیرنویس 2 بار گویش مجری در تاریخ 93/4/9 هزینه تبلیغات صدا و سیما حضور بعدی این شرکت در برنامه سیمای خانواده اواخر ماه مبارک رمضان در قالب  برنامه کارشناسی میباشد معرفی در برنامه های صدا وسیما هزینه تبلیغات در برنامه به خانه برمیگردیم هزینه تبلیغات صدا و سیما هزینه تبلیغ در برنامه بهونه هر برنامه  شش میلیون تومان یکبار جهت مشاهده شرایط نمایش محصول در برنامه فیتیله هزینه تبلیغات صدا و سیما تبلیغ در برنامه های صدا و  سیما هزینه تبلیغات صدا و سیما تبلیغ در برنامه 90 ما تماس بگیرید . جهت مشاهده برنامه مشارکتی صدا هزینه تبلیغات صدا و سیما سیما به ادامه مطلب مراجعه فرمایید .

کانون اندیشه پارسی

آنالایزر کرونوس - آژانس تبلیغاتی اندیشه پارسی

تعرفه تبلیغ در صدا و سیما

کانون تبلیغاتی اندیشه پارسی ما با توجه به هدف گذاری های مختلفی تبلیغات انجام می دهیم و بررسی اقتصادی امور تبلیغاتی یک امر مهم و بدیهی است. لذا ما با بررسی آماری مخاطبین برنامه های تلویزیونی، هدف گذاری تبلیغاتی و نرخ تعرفه های مصوب پیام های بازرگانی هزینه ها را بررسی می کنیم تا بتوانیم یک تبلیغات موفق را انجام دهیم. با توجه به پیچیده بودن محاسبات تعرفه های پخش تلویزیونی این بررسی چند جانبه، مبحثی زمان بر و دقیق است. برای مثال جدول زیر تعرفه های پایه و تعرفه های محاسبه شده ی یک نمونه ی خاص را نشان می دهد.

تعرفه تبلیغات تلویزیونتعرفه تبلیغات رادیو

کرونوس همانطور که می دانید تبلیغات موفق به دانسته های اولیه ی زیادی نیاز دارد و شامل تعرفه ها، شرایط، میزان بودجه، آمار مخاطبین و بازار هدف و غیره.
از آنجا که این بررسی چند بعدی کاری بس دقیق و با ظرافت خاص است، لذا کانون اندیشه ی پارسی با تهیه و تدوین یک سیستم هوشمند در ایران توانسته گامی نوین در این عرصه بر دارد. کانون اندیشه ی پارسی  سامانه ی هوشمند کرونوس را برای بررسی آماری و چند بعدی تعرفه ها تهیه و تدوین نموده است که در آن شما می توانید این عملیات پیچیده را کاملا هوشمندانه و سیستماتیک انجام دهید.
برای استفاده و آشنایی با سامانه ی کرونوس بر روی لینک زیر کلیک کنید:
آنلایزر کرونوس: موتور هوشمند محاسبه و آنالیز تعرفه تبلیغات تلویزیونی صدا و سیما
همچنین می توانید فیلم آموزشی نحوه استفاده از سامانه کرونوس را در اینجا ببینید:
آموزش آنلایزر کرونوس

کانون اندیشه پارسی