تعرفه بازرگانی صدا و سیما


با دقت در تعریف مذكور چهار ویژگی اصلی تبلیغ مشخص می شود: 1) تبلیغ جهت ترفیع تعرفه بازرگانی صدا و سیما ارایه ایده ها، كالاها تعرفه بازرگانی صدا و سیما خدمات بكار می رود 2) تبلیغ در ازاء پرداخت وجه تعرفه بازرگانی صدا و سیما پول صورت می گیرد. 3) تبلیغ متولی خاص دارد .4) تبلیغ غیر شخصی است. بدین معنی كه تبلیغات توسط فرد فروشنده به طور مستقیم تعرفه بازرگانی صدا و سیما در ملاقات با خریدار صورت نمی گیرد بلكه از طریق شخص ثالث تعرفه بازرگانی صدا و سیما به وسیله رسانه های تبلیغی نظیر رادیو تعرفه بازرگانی صدا و سیما تلویزیون انجام می شود. هزینه های تبلیغات یكی از پر هزینه سازترین فعالیت های تجاری است
تبلیغات به معنای آگاه ساختن دیگران در مورد خود (ایده ها، کالاها تعرفه بازرگانی صدا و سیما خدمات خود)، شامل مجموعه ای از پیام های نوشتاری، گفتاری تعرفه بازرگانی صدا و سیما دیداری است تعرفه بازرگانی صدا و سیما برای رسیدن به اهداف مختلفی منتقل می شود. یا طبق تعریفی دیگر عبارت است از ارتباط تعرفه بازرگانی صدا و سیما معرفی غیرشخصی محصول یا خدمات از طریق حامل های مختلف در مقابل دریافت وجه از موسسات انتفاعی تعرفه بازرگانی صدا و سیما غیرانتفاعی تعرفه بازرگانی صدا و سیما به نحوی در پیام مشخص شده اند
هدف تبلیغ منحصراً در دست گرفتن بازار نیست بلکه مقصد باید آن باشد تعرفه بازرگانی صدا و سیما در مردم تعرفه بازرگانی صدا و سیما خریداران اعتماد تعرفه بازرگانی صدا و سیما ایمان عمیق برای توسعه کارهای آینده بوجود آورد
همه آنچه تعرفه بازرگانی صدا و سیما ما امروز عموماً از آن بعنوان تبلیغات یاد می کنیم، ریشه در اواخر قرن نوزدهم تعرفه بازرگانی صدا و سیما اوایل قرن بیستم دارد. تبلیغات مانند بسیاری از رسوم دیگر وارد تجارت تعرفه بازرگانی صدا و سیما کسب تعرفه بازرگانی صدا و سیما کار شد تعرفه بازرگانی صدا و سیما رفته رفته توسعه یافت. بعد از انقلاب صنعتی، به دلیل بالارفتن حجم تولیدات، دیگر فروش مقوله راحتی نبود. زیرا اولاً به دلیل تولید انبوه، تمایز در بین محصولات تولیدی از میان رفت تعرفه بازرگانی صدا و سیما بیشتر محصولات، استاندارد تعرفه بازرگانی صدا و سیما یک شکل شدند. ثانیاً، بعلت زیاد شدن فاصله بین تولیدکننده تعرفه بازرگانی صدا و سیما مصرف کننده، اطلاعات محصولات تعرفه بازرگانی صدا و سیما خدمات مانند گذشته به سهولت در اختیار مصرف کنندگان قرار نمی گرفت. لذا نیاز به کانال های ارتباطی جدید احساس شد.
با اختراع ماشین چاپ تعرفه بازرگانی صدا و سیما سپس رادیو، تلویزیون، اینترنت تعرفه بازرگانی صدا و سیما دیگر رسانه های جمعی، تبلیغات روزبه روز رشد بیشتری یافت. رشد صنعت تبلیغات تا آن حد بوده است تعرفه بازرگانی صدا و سیما امروزه بخش مهمی از فعالیت های سازمان ها را در بر گرفته تعرفه بازرگانی صدا و سیما از تبلیغات بعنوان یکی از عوامل کلیدی موفقیت سازمان ها تعرفه بازرگانی صدا و سیما شرکت های تولیدی تعرفه بازرگانی صدا و سیما خدماتی نام برده می شود
تبلیغات طی گذر زمان تغییرات زیادی داشته تعرفه بازرگانی صدا و سیما متناسب با پیشرفت های هر دوره ویژگی های خاص خود را دارا بوده است. امروزه با پیشرفت های شگرف در عرصه فناوری های ارتباطی تعرفه بازرگانی صدا و سیما اطلاعاتی شاهد به وجود آمدن شکل های جدیدی از تبلیغات هستیم تعرفه بازرگانی صدا و سیما طیف متنوعی از اشکال گوناگون تبلیغات را از تبلیغات بر روی تابلوهای کامپیوتری گرفته تا تبلیغات از طریق گوشی ها موبایل، تبلیغات دیجیتالی، تبلیغات اینتراکتیو تعرفه بازرگانی صدا و سیما تبلیغات در شبکه جهانی اینترنت تعرفه بازرگانی صدا و سیما البته تبلیغات از طریق شبکه های فروش تلویزیونی تعرفه بازرگانی صدا و سیما در این پروژه تحقیقاتی بدان می پردازیم
تبلیغات همچنین می تواند براساس نقش هایی تعرفه بازرگانی صدا و سیما در صنعت تعرفه بازرگانی صدا و سیما اجتماع بازی می کند، تبیین شود. نقش های مختلف تبلیغات عبارتند از :
1- نقش بازاریابی 2- نقش ارتباطاتی 3- نقش اقتصادی 4- نقش اجتماعی
نقش بازاریابی: بازاریابی، فراگردی راهبردی است تعرفه بازرگانی صدا و سیما یک کسب وکار برای ارضای نیازهای مصرف کننده به کار می برد تعرفه بازرگانی صدا و سیما مصرف کننده از طریق این فراگرد، نسبت به درخواست کالا اقدام می کند. چهار تکنیک ارتباطات بازاریابی عبارت از تبلیغات، ترویج فروش، روابط عمومی تعرفه بازرگانی صدا و سیما فروش شخصی می باشد.
نقش ارتباطاتی: تبلیغات، شکلی از ارتباطات جمعی است تعرفه بازرگانی صدا و سیما انواع مختلف اطلاعات مربوط به بازار را در محل بازار، به قصد همخوان کردن خریداران تعرفه بازرگانی صدا و سیما فروشندگان، انتقال می دهد. تبلیغات از طریق خلق تصویری تعرفه بازرگانی صدا و سیما از واقعیت های بلاواسطه فراتر می رود، محصولی را معرفی می کند تعرفه بازرگانی صدا و سیما نیز شکل آن را تغییر می دهد.
نقش اقتصادی: دو مکتب اصلی فکری درخصوص آثار تبلیغات بر اقتصاد، مکتب قدرت بازار تعرفه بازرگانی صدا و سیما مکتب رقابت بازار است. براساس مکتب قدرت بازار، تبلیغات، ابزار ارتباطات اقناعی تعرفه بازرگانی صدا و سیما ترغیبی است تعرفه بازرگانی صدا و سیما بازاریابان برای منحرف کردن توجه مصرف کنندگان از قیمت کالا به کار می روند. در مقابل مکتب رقابت بازار، تبلیغات را به مثابه منبع اطلاعاتی می داند تعرفه بازرگانی صدا و سیما حساسیت مصرف کننده را نسبت به قیمت افزایش می دهد تعرفه بازرگانی صدا و سیما رقابت را برمی انگیزد.
نقش اجتماعی: تبلیغات در خصوص محصولات جدید به ما اطلاعات می دهد تعرفه بازرگانی صدا و سیما می آموزد تعرفه بازرگانی صدا و سیما چگونه از این نوآوری ها استفاده کنیم، به ما کمک می کند تعرفه بازرگانی صدا و سیما محصولات تعرفه بازرگانی صدا و سیما کیفیت ها را مقایسه تعرفه بازرگانی صدا و سیما اگاهانه تصمیم گیری کنیم
برنامه ریزی تبلیغات پیام مناسب را با مخاطب مناسب هماهنگ می کند تعرفه بازرگانی صدا و سیما برای دستیابی به مخاطب، ، آن را از یک رسانه مناسب ارائه می کند. به عبارت دیگر سه عنصر اساسی، قلب راهبرد تبلیغاتی را تشکیل می دهند:
• در نظر گرفتن مخاطب: تلاش آنست تعرفه بازرگانی صدا و سیما به چه کسانی دست یابید؟
• راهبرد پیام: چه چیزی را می خواهید به آنان بگوئید؟
• راهبرد رسانه ای: کی تعرفه بازرگانی صدا و سیما کجا به آنان دست خواهید یافت؟
تبلیغات را می توان بر حسب اشخاصی تعرفه بازرگانی صدا و سیما در رساندن آن به مصرف کننده، نقش مهمی را بازی می کنند، تعریف کرد. پنج بازیگر اصلی در دنیای تبلیغات عبارتند از : 1) تبلیغ کننده (صاحب آگهی) 2) موسسه تبلیغاتی 3) رسانه 4) فروشندگان خدمات 5) مخاطبان
از آنجا تعرفه بازرگانی صدا و سیما در این تحقیق به دنبال روشن ساختن نقش شبکه های تلویزیونی تبلیغ از راه دور هستیم به نقش رسانه ها می پردازیم.
سومین بازیگر در دنیای تبلیغات تعرفه بازرگانی صدا و سیما تبلیغ کننده آن را به کار می گیرد، رسانه است. رسانه عبارت است از کانال های ارتباطی تعرفه بازرگانی صدا و سیما پیام ها را از تبلیغ کننده به مخاطب می رساند. سازمان های رسانه ای ربای فروش فضا (در رسانه های چاپی) تعرفه بازرگانی صدا و سیما زمان (در رسانه های رادیو تعرفه بازرگانی صدا و سیما تلویزیون) سازماندهی شده اند. نماینده یک رسانه، با خریداران رسانه ها در موسسه تماس می گیردتا آنها را قانع کند تعرفه بازرگانی صدا و سیما رسانه وی، بهترین وسیله تبلیغی برای پیام های متقاضیان آنهاست. رسانه باید پیام تبلیغاتی را به گونه ای ارائه کند تعرفه بازرگانی صدا و سیما با تلاش های خلاقانه مطابقت داشته باشد تعرفه بازرگانی صدا و سیما پیام بتواند با رسانه هماهنگی داشته باشد
برای ایجاد یک فضا تعرفه بازرگانی صدا و سیما روحیه در مخاطب تعرفه بازرگانی صدا و سیما یا به وجود آوردن یک احساس مثبت، تلویزیون اثربخش تر از سایر رسانه ها به نظر می رسد ؛ این درحالی است تعرفه بازرگانی صدا و سیما برای ارائه اطلاعات دقیق تعرفه بازرگانی صدا و سیما تفصیلی تر رسانه های چاپی مناسب تر است
كامستاك تعرفه بازرگانی صدا و سیما شارر ( 1999 ) اثربخشی تبلیغات در تلویزیون را از طریق سه شاخص امكان پذیر می دانند تعرفه بازرگانی صدا و سیما معتقدند مدیر تلویزیون باید این سه را همواره در نظر داشته باشد. این شاخص ها عبارتند از علاقه مندی مخاطب به آگهی، میزان به یادسپاری آگهی تعرفه بازرگانی صدا و سیما میزان متقاعدسازی آگهی (روشندل اربطانی, طاهر; خواجه ئیان, داتیس; اعظمی, امیر;, 1389, ص. 59). الگوی 5M در تبلیغات یکی از راه های ارتقای اثربخشی تبلیغات، انتخاب صحیح تعرفه بازرگانی صدا و سیما موثر رسانه تبلیغی است. هر رسانه دارای محدودیت ها تعرفه بازرگانی صدا و سیما توانایی های خاص خود است. این محدودیت ها تعرفه بازرگانی صدا و سیما توانایی ها، برای میزان اثربخشی در انجام رسالت تبلیغی آن رسانه یک سنگ محک است
کاتلر در بررسی مدل 5M ، به پنج عامل رسالت، پول، پیام، رسانه تعرفه بازرگانی صدا و سیما ارزیابی اشاره می کند. به اعتقاد او، انتخاب رسانه مستلزم دستیابی به رسانه هایی است تعرفه بازرگانی صدا و سیما از نظر هزینه انتقال تعرفه بازرگانی صدا و سیما ارائه تعداد دفعات پخش موردنظر به مخاطبین هدف با صرفه ترین باشد.
برای تهیه‌ برنامه تبلیغاتی باید پنج تصمیم عمده اتخاذ کرد. این تصمیم‌ها تعرفه بازرگانی صدا و سیما به پنج ام (5M) معروف هستند، از این قرارند:
_ ماموریت (Mission): هدفهای تبلیغات کدام‌اند؟

کانون اندیشه پارسی

آنالایزر کرونوس - آژانس تبلیغاتی اندیشه پارسی

تعرفه تبلیغ در صدا و سیما

کانون تبلیغاتی اندیشه پارسی ما با توجه به هدف گذاری های مختلفی تبلیغات انجام می دهیم و بررسی اقتصادی امور تبلیغاتی یک امر مهم و بدیهی است. لذا ما با بررسی آماری مخاطبین برنامه های تلویزیونی، هدف گذاری تبلیغاتی و نرخ تعرفه های مصوب پیام های بازرگانی هزینه ها را بررسی می کنیم تا بتوانیم یک تبلیغات موفق را انجام دهیم. با توجه به پیچیده بودن محاسبات تعرفه های پخش تلویزیونی این بررسی چند جانبه، مبحثی زمان بر و دقیق است. برای مثال جدول زیر تعرفه های پایه و تعرفه های محاسبه شده ی یک نمونه ی خاص را نشان می دهد.

تعرفه تبلیغات تلویزیونتعرفه تبلیغات رادیو

کرونوس همانطور که می دانید تبلیغات موفق به دانسته های اولیه ی زیادی نیاز دارد و شامل تعرفه ها، شرایط، میزان بودجه، آمار مخاطبین و بازار هدف و غیره.
از آنجا که این بررسی چند بعدی کاری بس دقیق و با ظرافت خاص است، لذا کانون اندیشه ی پارسی با تهیه و تدوین یک سیستم هوشمند در ایران توانسته گامی نوین در این عرصه بر دارد. کانون اندیشه ی پارسی  سامانه ی هوشمند کرونوس را برای بررسی آماری و چند بعدی تعرفه ها تهیه و تدوین نموده است که در آن شما می توانید این عملیات پیچیده را کاملا هوشمندانه و سیستماتیک انجام دهید.
برای استفاده و آشنایی با سامانه ی کرونوس بر روی لینک زیر کلیک کنید:
آنلایزر کرونوس: موتور هوشمند محاسبه و آنالیز تعرفه تبلیغات تلویزیونی صدا و سیما
همچنین می توانید فیلم آموزشی نحوه استفاده از سامانه کرونوس را در اینجا ببینید:
آموزش آنلایزر کرونوس

کانون اندیشه پارسی