تبلیغات در صدا و سیما


نقش آگهی در دنیای تجارت این است تبلیغات در صدا و سیما خریدار تبلیغات در صدا و سیما فروشنده را به هم نزدیک کند یک اگهی خوب ابتدا توجه مخاطب را جلب تبلیغات در صدا و سیما سپس او را بدان محصول علاقمند می کند استفاده از یک عضو هنری واحد ، بیشترین تاثیر را دارد به خصوص در آگهیکوچک تبلیغات در صدا و سیما جا تبلیغات در صدا و سیما فضا ، ارزش بیشتری دارد . وقتی تبلیغات در صدا و سیما همه اطلاعات جمع آوری شد باید آن اطلاعات را به منظور تدوین یک استراتژدی فروش تحلیل کنید . یک شرکت طراحی اگهی باید به مواردی چون جلب نظر مشتری ، نفع مشتری انگیزه خریدار تبلیغات در صدا و سیما خرید توجه کند در این زمیه باید از نیازهای عقلانی تبلیغات در صدا و سیما احساسی هر دو استفاده شود .
در یک تعریف تبلیغات تجاری نوعی از ارتباطات است تبلیغات در صدا و سیما با هدف معرفی جلب توجه تبلیغات در صدا و سیما یا تشویق نسبت به کالا ، خدمت ، نیاز موسسه تبلیغات در صدا و سیما یا آموزه ای از سوی شخص حقیقی یا حقوقی معینی با استفاده از وسایل گوناگون خطاب به توده گروه یا فرد انجام می شود اگر کارخانهای تولید بالا داشته باشد اما از طریقه تبلیغات در صدا و سیما ارائه محصول تبلیغات در صدا و سیما بازار تبلیغات در صدا و سیما تعیین بازار مصرف تبلیغات در صدا و سیما آشنا کردن مشتریان با محصول جدید در برنامه کاری خود قرار ندهد موفق نخواهد شد در تبلیغات باید منافع ملی ، مصالح ملی ، اموزش . جلب مشارکتهای عمومی را در روند توسعه در نظر گرفت تبلیغات بایددائمی ، مستمر تبلیغات در صدا و سیما با ظرافت باشد نه مقطعی ودر موقع بحران .
عمده ترین اهداف تبلیغات می تواند به شرح ذیل باشد :
الف) اشنایی مخاطب با کالا
ب) ایجاد تصور خاص مثبت در ا نسبت به کالا تبلیغات در صدا و سیما ترغیب او به مصرف آن ، برای بدست آوردن وانجام رساندن هر یک از این مراحل به طور کامل باید اطلاعات لازم را از طریق تحیقات بدست آورد اطلاعات در باره این تبلیغات در صدا و سیما :
▪ چه باید گفت (محتوای پیام )
▪ چگونه باید گفت (ابزار تبلیغات در صدا و سیما شرایط تبلیغ)
▪ اثر چه بود (تاثیر تبلیغ)
ما باید در تبلیغ نشان بدهیم دوستی هستیم تبلیغات در صدا و سیما برای کمک آمده ایم تا برای تحیمل عقیده خود . به وقل ایزنهاور تبلیغات در صدا و سیما در حدود ۵۰ سال قبل گفت : بزرگترین جنگی تبلیغات در صدا و سیما در پیش داریم نبرد برای تسخیر افکار انسان هاست . سیسرو خطیب تبلیغات در صدا و سیما سیاستمدار رومی در مورد تاثیر پیام گفته است : اگر می خواهی مرا متقاعد کنی باید اندیشه های مرا بشناسی احساس مرا حس کنی تبلیغات در صدا و سیما با کلماتی تبلیغات در صدا و سیما من حرف می زنم حرف بزنی .
این نکه را نیز در نظر داشت تبلیغات در صدا و سیما تبلیغ هنر ، علم تبلیغات در صدا و سیما صنعت است . دکرت علی محمد اربابی در کتاب تبلیغات تجاری از انتشارات داشنکده علوم ارتباطات اجتماعی سال ۱۳۵۰ می گوید : تبلیغ شامل پیام های دیدری ، گفتاری است تبلیغات در صدا و سیما از طریق وسایل تبلیغاتی با پرداخت وجه مردم را به طریقی به یک نوع محصول یک خدمت ، یک فرک تبلیغات در صدا و سیما . . . علاقمند می نماید تبلیغات در صدا و سیما یا تبلیغات به کلیه اشکال ترغیب عمومی برای ایجاد تقاضا تبلیغات در صدا و سیما بازار اطلاق می گردد تبلیغات در صدا و سیما به واسطه ان ، افکار تبلیغات در صدا و سیما تمایلات مردم را تحت تاثیر قرار داده ، مردم را به خرید کالا یا خدمت مورد نظر مبلغان تشویق می نماید . فروش فوری تبلیغات در صدا و سیما رضایتبخش تولیدات تولین هدف تبلیغات است بنابراین آگهی باید گویا باشد برای این تبلیغات در صدا و سیما جلب توجه نماید عنوان آگهی باید قوی تبلیغات در صدا و سیما موثر باشد مخصوصا باید دید با چه نوع عنوان تبلیغات در صدا و سیما عکسی می توان مردم را تحت تاثیر قرار دهد در نوشتن آگهی باید از تکرار تبلیغات در صدا و سیما ذکر جملات مکرر تبلیغات در صدا و سیما کلمات زاید تبلیغات در صدا و سیما بی فایده خودداری نمود آگهی باید حاوی پیشنهاد تازه تبلیغات در صدا و سیما ایجد حیثیت تبلیغات در صدا و سیما شهرت کند ویلیام وایت یکی از نویسندگان آمریکا طی یک سلسله مقالات در سال ۱۹۵۰ در مجله معروف فورچون چاپ کرد تبلیغات در صدا و سیما بعدها همان کتاب آیا کسی گوش می هد / را منتشر نمود می گوید : هیچ موسسه ای نمی تواند تنها با تعریف تبلیغات در صدا و سیما تمجید تبلیغات در صدا و سیما نشر آگهی های توخالی به جایئی برسد تبلیغات در صدا و سیما اعتماد تبلیغات در صدا و سیما تفاهم مردم را جلب کند جلب تفاهم در صورتی امکان پذیر است تبلیغات در صدا و سیما موسسه با طبقات مردمی تبلیغات در صدا و سیما با ان سرو کار دارند موضوعات مورد علاقه مشارکت نزدیک داشته باشد زیرا تجربه مشترک تنها پایه تبلیغات در صدا و سیما اساس محکم تبلیغات در صدا و سیما استوار برای ایجاد تفاهم است در هر کاری باید ارزشهای انسانی را ملحوظ تبلیغات در صدا و سیما مورد نظر داشت تا بتوان در فکر تبلیغات در صدا و سیما قلب تبلیغات در صدا و سیما مغز دیگران نفوذ کرد .
تبلیغات بازرگانی باید به عامل رونق تجارت تبلیغات در صدا و سیما صنعت . ، ارتقاء کیفی تولید تبلیغات در صدا و سیما کاهش قیمت قلمداد شود اما به نظر متخصصات علوم اجتماعی نیز به نوعی شستشوی مغزی قلمداد می شود تبلیغات در بسیاری مواقع عادت به مصرف برخی از کالاهای غیر ضروری را دامن زاده باعث از خود بیگانگی افراد می گردد از آثار زیانبار دیگر تبلیغات تبلیغات در صدا و سیما تهاجم تبلغاتی دگرگون ساختن الگوی مصرف جامعه است تبلیغات مصرف گرایی تبلیغات در صدا و سیما مصرف مازاد بر احتیاج را دامن می زند تبلیغات در صدا و سیما نتیجه آن از دست رفتن امکان پس انداز تبلیغات در صدا و سیما عدم آینده نگری است نتایج دیگر ان چشم تبلیغات در صدا و سیما همچشمی . فخر فروشی ، سطحی نگری تبلیغات در صدا و سیما جایگزین کردن معیارهای مادی به جای معیارهای اخلاقی تبلیغات در صدا و سیما معنوی است تبلیغات در صدا و سیما شکاف بیش از پیش طبقات تبلیغات در صدا و سیما تمایزات اجتماعی تبلیغات در صدا و سیما طبقاتی را به دنبال دارد از دیدکاه انقادی باید گفت . تبلیغات فعالیتی است تبلیغات در صدا و سیما در آن بازاری ایجاد می کند ا به هر طریقی تبلیغات در صدا و سیما ممکن باشد مردم را فریب دهند یا مصرف گرایی را ترویچ کنند هزینه لازم برای تبلیغات از یک سو قیمت تمام شده کالا را افزایش می دهد تبلیغات در صدا و سیما از سوی دیگر منجر به افزایش کمیت تولید تبلیغات در صدا و سیما در نتیجه کاهش هزینه توید می گردد تبلیغات در صدا و سیما نیز ایجاد رقابت ممکن است منجر به افزایش کیفیت گردد تبلیغات شرکت های فراملیتی در کشورهای در حال توسعه به زیان این کشورهاست به عنوان نمونه به دلیل وجود نداشتن یا ناکار آمد بودن مقررات تبلیغات در صدا و سیما محدودیت های تبلیغات در کشورهای در حال توسعه باعث گردد تبلیغات در صدا و سیما در این کشورها تمایل به مصرف کالاهای غیر ضروری افزایش یابد ، صنایع داخلی آنها لطمه بیند تبلیغات در صدا و سیما الگوی مصرف آنها به نحو غیر اصولی مشابه الگوی کشورهای مرفه گردد . اطلاع رسانی می تواند اصلی ترین اهداف تبلیغات باشد . تبلیغات مردم را مطلع می سازد تا به عنوان مثال بطور صحیح رانندگی کنند تبلیغات در صدا و سیما قوانین تبلیغات در صدا و سیما مقررات راهنمائی تبلیغات در صدا و سیما رانندگی را رعایت نمایند در مصرف اب تبلیغات در صدا و سیما برق صرفه جویی نمایند در حفظ تبلیغات در صدا و سیما حراست از محیط زیست بکوشند تبلیغات در صدا و سیما در جهت کاهش آلودگی هوا قدم بردارند تبلیغات در صدا و سیما به جای مراجعه حضوری به ادارات از پست وسایل ارتباطی دیگر استفاده نمایند همچنین تبلیغات می تواند در خدمت توسعه توریسم تبلیغات در صدا و سیما جهانگردی ، تشویق به صادرات ، بازار گشائی تبلیغات در صدا و سیما پاسخ به نیازهای مصرفی منطقی ، حفظ تبلیغات در صدا و سیما تداوم حیات تولید کنندگان کشور باشد . تبلیغات همچنین به فرهنگ تعلیم تبلیغات در صدا و سیما تربیت ، ثبات تولید ، استاندارد کردن محصول جلوگیری از نوسان قیمت ها ، توسعه تکنولوژی ، پیشرفت سطح زندگی / تولید انبوه تبلیغات در صدا و سیما مصرف انبوه کمک می کند تبلیغات ممکن است برای مصرف کننده وسایلی فراهم آورد تبلیغات در صدا و سیما در وقت وانرژی خود . رد رفع نیازمندی هایش صرفه جویی کند آزادی انتخاب تبلیغات در صدا و سیما اختیار او را آسانتر کند تبلیغات در صدا و سیما از میزان آزمایش تبلیغات در صدا و سیما خطای او بکاهد از طرفی درآمد حاصله از امور تبلیغات بازرگانی برای موسسات گرداننده وسایل ارتباط جمعی تبلیغات در صدا و سیما مطبوعات رقم قابل توجهی را تشکیل می دهد بدون این درآمد ها تصور کنید تبلیغات در صدا و سیما روزنامه ها یا مجلات ، رادیو تلویزیون چگونه می توانند وضعیت اقتصادی شغلی خود راتثبیت نمایند بدون داشتن چنین درآمدی ، مطبوعات مجبور خواهند بود تبلیغات در صدا و سیما از طریق دیگری به حیات خود ادامه دهند معمولاً یکی از راهها یکسب درآمد بیشتر افزایش نرخ مطبوعات می اشد تبلیغات در صدا و سیما در چنین حالتی مصرف کننده بایستی پول بیشتری بپردازد تبلیغات در صدا و سیما یا قلم روزنامه خود را در اختیار گروه تبلیغات در صدا و سیما یا موسساتی بگذارد تبلیغات در صدا و سیما امکان حیات سیاسی تبلیغات در صدا و سیما اجتماعی تبلیغات در صدا و سیما اقتصادی جامعه ای را به خطر بیندازند به هر حال شکی نیست تبلیغات در صدا و سیما تبلیغات بازرگانی یکی از عوامل موثر تبلیغات در صدا و سیما مفید اجتماعی می باشد تبلیغات در صدا و سیما موسساتی تبلیغات در صدا و سیما از طریق تبلیغات بازرگانی مراحل موفقیت را پیموده تبلیغات در صدا و سیما بر پیروزی بزرگی نائل گردیده اند بسیار بوده چه بسا بدون وجود آنها تکنولوژی امروز هم وجود نبود وبشر قرن معاصر از مزایای امروزی برخورداری نداشت . دیدگاه انتقادی در مورد تبلیغات این است امروزه جوامع تحت تاثیر تبلیغات تجاری به خرید کالاهای غیر ضروری تشویق تبلیغات در صدا و سیما ترغیب می شوند تبلیغات در صدا و سیما افراد در این جوامع تبلیغات در صدا و سیما به جوامع مصرف موسوم شده است ناچار می شوند تحت تاثیر تبلیغات تجاریی تبلیغات در صدا و سیما از طریق روزنامه ها ، مجله ، رادیو تلویزیون . سینماها تبلیغات در صدا و سیما آگهی های گوناگون دیواری آنها را تعقیب می کند کالاهای بیشتری خریداری کنند . بدیهی است تبلیغات در صدا و سیما افراد برای تامین این همه نیازهای مصنوعی تبلیغات در صدا و سیما سرگرم کننده باید درآمد بیشتری نیز بدست آورند تا قادر باشند قوه خرید خود را بالا ببرند ولی از آنجا تبلیغات در صدا و سیما کسب درآمد بیشتر نیازمند کار بیشتر است خود را مجبور می بینند تبلیغات در صدا و سیما ساعتهای زیادتری کار کنند تبلیغات در صدا و سیما احتمالا به جای یک شغل یا چند شغل دیگری پیدا کرده تا بتوانند بهای کالاهای مصرفی را تبلیغات در صدا و سیما بیشتر به طور قسطی خریداری می کنند به موقع بپردازند بدون تردید افراد با کار بیشتر چه از لحاظ جسمی چه از لحاظ روحی ، خسته تر تبلیغات در صدا و سیما فرسوده تر می شوند تبلیغات در صدا و سیما شور نشاط زندگی را از دست می دهند از فراغت تبلیغات در صدا و سیما آسایش واقعی محروم شده .

کانون اندیشه پارسی

آنالایزر کرونوس - آژانس تبلیغاتی اندیشه پارسی

تعرفه تبلیغ در صدا و سیما

کانون تبلیغاتی اندیشه پارسی ما با توجه به هدف گذاری های مختلفی تبلیغات انجام می دهیم و بررسی اقتصادی امور تبلیغاتی یک امر مهم و بدیهی است. لذا ما با بررسی آماری مخاطبین برنامه های تلویزیونی، هدف گذاری تبلیغاتی و نرخ تعرفه های مصوب پیام های بازرگانی هزینه ها را بررسی می کنیم تا بتوانیم یک تبلیغات موفق را انجام دهیم. با توجه به پیچیده بودن محاسبات تعرفه های پخش تلویزیونی این بررسی چند جانبه، مبحثی زمان بر و دقیق است. برای مثال جدول زیر تعرفه های پایه و تعرفه های محاسبه شده ی یک نمونه ی خاص را نشان می دهد.

تعرفه تبلیغات تلویزیونتعرفه تبلیغات رادیو

کرونوس همانطور که می دانید تبلیغات موفق به دانسته های اولیه ی زیادی نیاز دارد و شامل تعرفه ها، شرایط، میزان بودجه، آمار مخاطبین و بازار هدف و غیره.
از آنجا که این بررسی چند بعدی کاری بس دقیق و با ظرافت خاص است، لذا کانون اندیشه ی پارسی با تهیه و تدوین یک سیستم هوشمند در ایران توانسته گامی نوین در این عرصه بر دارد. کانون اندیشه ی پارسی  سامانه ی هوشمند کرونوس را برای بررسی آماری و چند بعدی تعرفه ها تهیه و تدوین نموده است که در آن شما می توانید این عملیات پیچیده را کاملا هوشمندانه و سیستماتیک انجام دهید.
برای استفاده و آشنایی با سامانه ی کرونوس بر روی لینک زیر کلیک کنید:
آنلایزر کرونوس: موتور هوشمند محاسبه و آنالیز تعرفه تبلیغات تلویزیونی صدا و سیما
همچنین می توانید فیلم آموزشی نحوه استفاده از سامانه کرونوس را در اینجا ببینید:
آموزش آنلایزر کرونوس

کانون اندیشه پارسی