هزینه تبلیغ در صدا و سیما


ضلع دیگر آن مخاطبان هزینه تبلیغ در صدا و سیما ضلع سوم هم عوامل تهیه، تولید هزینه تبلیغ در صدا و سیما پخش آگهی های تبلیغاتی هستند. ضلع سوم این مثلث هزینه تبلیغ در صدا و سیما همانا عوامل تهیه، تولید هزینه تبلیغ در صدا و سیما پخش آگهی در رادیو هستند موضوع صحبت من در این جا هستند. در این بخش بجز عوامل فنی هزینه تبلیغ در صدا و سیما تهیه کننده دو نیروی دیگر نقش بسیار مهم هزینه تبلیغ در صدا و سیما اساسی دارند. یکی از این عوامل نویسندگان متن های آگهی های تبلیغاتی هستند هزینه تبلیغ در صدا و سیما عامل دیگر گویندگان متن آگهی ها هزینه تبلیغ در صدا و سیما تیزرهای تبلیغاتی هستند. واقعیت آن است هزینه تبلیغ در صدا و سیما ما در بخش تهیه هزینه تبلیغ در صدا و سیما نوشتن متن آگهی های تبلیغاتی بویژه در رادیو هزینه تبلیغ در صدا و سیما متن هزینه تبلیغ در صدا و سیما کلام یکی از مهم ترین اجزای تشکیل دهنده هر پیام هزینه تبلیغ در صدا و سیما برنامه رادیویی است ضعف های بسیاری داریم. بررسی محتوای آگهی های تبلیغاتی در رادیو درباره مسائل هزینه تبلیغ در صدا و سیما موضوعات مختلف به خوبی این مساله را تایید می کند. این در حالی است هزینه تبلیغ در صدا و سیما نویسندگی برای رادیو اصول هزینه تبلیغ در صدا و سیما مقررات خاصی دارد هزینه تبلیغ در صدا و سیما این اصول با شدت هزینه تبلیغ در صدا و سیما گستردگی بیشتری باید درباره متون آگهی های تبلیغاتی هم لحاظ شوند. متن آگهی های تبلیغاتی باید ظرافت های زبان را به شکلی هنرمندانه مورد استفاده قرار دهند تا مورد توجه مخاطبان قرار گیرند هزینه تبلیغ در صدا و سیما به هدف نهایی هزینه تبلیغ در صدا و سیما همان تاثیرگذاری است دست بیابند. انشاالله در یک پست خاص درباره اصول نویسندگی برای رادیو با محوریت نویسندگی متون آگهی ها هزینه تبلیغ در صدا و سیما تیزرهای تبلیغاتی خواهم نوشت. اما بنظر من یکی از واضح ترین نقص ها در بخش تبلیغات رادیویی ما نوع هزینه تبلیغ در صدا و سیما نحوه اجرای گویندگانی است هزینه تبلیغ در صدا و سیما متون آگهی های تبلیغاتی را می خوانند. اگر شما هم به این مساله دقیق باشید متوجه می شوید هزینه تبلیغ در صدا و سیما متاسفانه گویندگان رادیو بویژه گویندگان پرکار هزینه تبلیغ در صدا و سیما چه بسا پرادعای ما آگهی تبلیغات بانکی، تیزر لوازم خانگی، تورهای مسافرتی، یا حتی پیام های مناسبتی هزینه تبلیغ در صدا و سیما آموزشی را با یک لحن هزینه تبلیغ در صدا و سیما آهنگ می خوانند هزینه تبلیغ در صدا و سیما چه بسا هزینه تبلیغ در صدا و سیما همه این پیام ها هزینه تبلیغ در صدا و سیما تیزرها را با همان لحن حماسی هزینه تبلیغ در صدا و سیما رزمی می خوانند. در طول شبانه روز شاهد آن هستیم هزینه تبلیغ در صدا و سیما گویندگان رادیو با همان لحن هزینه تبلیغ در صدا و سیما آهنگ یکسان در طول روز پیام های تبلیغاتی مختلف را می خوانند بدون آن هزینه تبلیغ در صدا و سیما به خود زحمت داده هزینه تبلیغ در صدا و سیما تلاش کند هزینه تبلیغ در صدا و سیما هر پیام را براساس موضوع هزینه تبلیغ در صدا و سیما محتوای آن هزینه تبلیغ در صدا و سیما نوع مخاطب به شکلی خاص هزینه تبلیغ در صدا و سیما متمایز بخواند. بنظرم این مساله باعث می شود هزینه تبلیغ در صدا و سیما آگهی تبلیغاتی توجه مخاطب را جلب نکند هزینه تبلیغ در صدا و سیما به هدفی هزینه تبلیغ در صدا و سیما صاحب آگهی تبلیغاتی بدنبال آن است نایل نشود. بنظر می رسد گویندگان رادیو بویژه گویندگان پرکار آن هرگز قادر نخواهند بود پیشنهادات مختلف را رد کنند چون افزایش پیشنهاد برای آنها به معنای افزایش قیمتی است هزینه تبلیغ در صدا و سیما می توانند پیشنهاد کنند. اما درخواست کنندگان تبلیغات رادیویی می توانند همزمان با تلاش برای تهیه متون مناسب هزینه تبلیغ در صدا و سیما حرفه ای برای آگهی های تبلیغاتی خود با استفاده از افرادی هزینه تبلیغ در صدا و سیما صداهایی خاص هزینه تبلیغ در صدا و سیما شفاف دارند هزینه تبلیغ در صدا و سیما در عین حال صدایشان کمتر شنیده هزینه تبلیغ در صدا و سیما تکرار شده است پیام های خود را به گوش مخاطبان برسانند هزینه تبلیغ در صدا و سیما به این طریق بر تاثیرگذاری هزینه تبلیغ در صدا و سیما ماندگاری پیام های خود بیفزایند.
برخی از مزایای استفاده از رادیو برای انجام تبلیغات:
- رادیو رسانه ای متحرک است هزینه تبلیغ در صدا و سیما بسیاری از شهروندان می توانند در طول سفرهای روزانه یا هنگام حضور در خانه یا محل کار براحتی به آن گوش دهند. بعبارت دیگر این رسانه خیال انگیز می تواند در طول شبانه روز همراه هزینه تبلیغ در صدا و سیما همکلام بسیاری از شهروندان باشد.
- تحقیقاتی هزینه تبلیغ در صدا و سیما در آمریکا انجام شده نشان می دهد بیش از نود درصد از افرادی هزینه تبلیغ در صدا و سیما یا از خودروی شخصی استفاده می کنند یا بعنوان سرنشین هزینه تبلیغ در صدا و سیما مسافر از این وسائل نقلیه استفاده می کنند به رادیو گوش می دهند.
- نتایج تحقیقات نشان می دهد در جوامع مدرن هزینه تبلیغ در صدا و سیما صنعتی اکثر افراد در طول هفته پانزده ساعت از وقت خود را در خودروها می گذرانند.
- هر فردی در کلان شهرها برای رسیدن به محل کار خود بطور متوسط باید مسیری یک ساعته را طی کند.
- هر خودرویی باید با یک رادیو به مشتری تحویل داده شود بعبارت دیگر رادیو یکی از الزامات ضروری هر خودروی تولیدی است هزینه تبلیغ در صدا و سیما هر خودرو یک رادیو چهارچرخ است.
- شمار شنوندگان رادیو در حال افزایش است این افزایش نه تنها شامل افرادی است هزینه تبلیغ در صدا و سیما از خودروهای شخصی استفاده می کنند یا برای انجام سفرهای روزانه خود از خودروهای کرایه ای استفاده می کنند بلکه استفاده از رادیو در محیط های کاری هزینه تبلیغ در صدا و سیما عمومی مانند مراکز ورزشی هزینه تبلیغ در صدا و سیما فروشگاهی هم در حال افزایش است.
- برای کسانی هزینه تبلیغ در صدا و سیما می خواهند با استفاده از رادیو تبلیغات کنند دسترسی به مشتری هزینه تبلیغ در صدا و سیما مخاطب در هر جایی هزینه تبلیغ در صدا و سیما هر شرایطی ممکن است.
- رادیو بیست هزینه تبلیغ در صدا و سیما چهار ساعت روزهای هفته هزینه تبلیغ در صدا و سیما همه سیصد هزینه تبلیغ در صدا و سیما شصت هزینه تبلیغ در صدا و سیما پنج روز سال بدون تعطیلی هزینه تبلیغ در صدا و سیما توقف فعال است.
- رادیو رسانه ای است هزینه تبلیغ در صدا و سیما به علت ماهیت خاص خود امکان پخش تبلیغات سریع هزینه تبلیغ در صدا و سیما قابل انعطاف را در فضای بشدت رقابتی امروز به خوبی فراهم می کند.
- در برخی کشورها از جمله آمریکا میلیون ها رادیو مورد استفاده قرار می گیرد.
- رادیو به شما این امکان را می دهد هزینه تبلیغ در صدا و سیما پیام تان را با دقت بیشتری برای مشتریان بویژه مشتریان خاص بفرستید
- تبلیغات در رادیو برای هر نوع فعالیتی بویژه فعالیت های کوچک به علت هزینه های پایین بسیار مناسب است.
- فعالیت های کوچک نمی توانند هزینه های سرسام آور تبلیغات در تلویزیون را بپردازند. حتی در صورت تامین هزینه های تبلیغات تلویزیونی هم تضمینی برای ارسال دقیق پیام های بازاریابی برای مشتریان این فعالیت ها از طریق شبکه های تلویزیونی وجود ندارد.
- تبلیغات رادیویی به شما کمک م کند هزینه تبلیغ در صدا و سیما بذر آگاهی از فعالیت، خدمات هزینه تبلیغ در صدا و سیما محصولات تان را در ذهن هزینه تبلیغ در صدا و سیما جان مشتریان بالقوه بکارید.
 .********************************************************
مجموعه ضوابط پذیرش هزینه تبلیغ در صدا و سیما انتشار آگهی در آگهی‌نامه پیک برتر
متن حاضر دستورالعمل هزینه تبلیغ در صدا و سیما مجموعه ضوابط پذیرش هزینه تبلیغ در صدا و سیما انتشار آگهی است هزینه تبلیغ در صدا و سیما به وسیله واحد نظارت بر آگهیهای کانون آگهی هزینه تبلیغ در صدا و سیما تبلیغاتی پیک برتر تهیه شده هزینه تبلیغ در صدا و سیما در اختیار بازاریابان هزینه تبلیغ در صدا و سیما سایر دستاندرکاران این مجموعه هزینه تبلیغ در صدا و سیما نیز متقاضیان درج آگهی در این آگهینامه قرار می‌گیرد.
این دستورالعمل در دو بخش مقدمه هزینه تبلیغ در صدا و سیما اصول کلی تنظیم گردیده است. مقدمه شامل بندهای 1 تا 6 هزینه تبلیغ در صدا و سیما اصول کلی شامل 92 اصل است.
1-این دستورالعمل با رعایت قوانین هزینه تبلیغ در صدا و سیما مقررات جمهوری اسلامی ایران هزینه تبلیغ در صدا و سیما برای نظارت بر موضوع تبلیغات هزینه تبلیغ در صدا و سیما موارد مرتبط با آن تصویب شده تدوین گردیده است.
2-صاحبان آگهی هزینه تبلیغ در صدا و سیما سفارشدهندگان هزینه تبلیغ در صدا و سیما نیز دستاندرکاران این مجموعه باید مفاد این دستورالعمل را به طور کامل رعایت نمایند.
3-مد نظر داشتن هزینه تبلیغ در صدا و سیما رعایت سیاست‌های کلان دولت جمهوری اسلامی ایران هزینه تبلیغ در صدا و سیما متقاضیان روز در زمان پذیرش هزینه تبلیغ در صدا و سیما انتشار آگهی ضروری است.
4-تفسیر این دستورالعمل هزینه تبلیغ در صدا و سیما ارائه نظرات مشورتی به عهده واحد نظارت بر آگهی‌ها است هزینه تبلیغ در صدا و سیما بر این امور نظارت کامل نموده هزینه تبلیغ در صدا و سیما از انتشار آگهی‌های مغایر با مفاد دستورالعمل حاضر جلوگیری میکند.
5-در مورد هر نکتهای هزینه تبلیغ در صدا و سیما در این دستورالعمل مبهم به نظر رسد یا به طور صریح در مورد آن صحبت نشده باشد باید قبل از انتشار از واحد حقوقی مجموعه کتبا نظرخواهی هزینه تبلیغ در صدا و سیما استفسار شود.
6-در هر مورد هزینه تبلیغ در صدا و سیما این دستورالعمل مسکوت به نظر رسد یا موضوع جدیدی مطرح شود هزینه تبلیغ در صدا و سیما در این دستورالعمل درباره آن صحبت نشده باشد حسب مورد ضابطه آن تدوین هزینه تبلیغ در صدا و سیما در ویرایش بعدی به این دستورالعمل ملحق خواهد شد.
اصــــول
اصل 1-آگهی‌ها باید از هر جهت منطبق بر موازین قانونی هزینه تبلیغ در صدا و سیما شرعی جمهوری اسلامی ایران باشد.
اصل 2-هرگونه توهین هزینه تبلیغ در صدا و سیما بیاحترامی به ادیان رسمی، آداب، رسوم، قومیت‌ها، لهجه‌ها هزینه تبلیغ در صدا و سیما گویش‌های مختلف کشور ممنوع است.
اصل 3-آگهی نباید مروج عقاید خرافی بوده یا با بهرهگیری از آن تهیه شود.
اصل 4-آگهی‌ها نباید اسباب رنجش گروه‌هایی از مخاطبان را مانند افرادی هزینه تبلیغ در صدا و سیما از معلولیت‌ها یا بیماری رنج می‌برند، فراهم کند.
اصل 5-در آگهی‌ها نباید از تصاویر، آثار یا نام افراد بدون کسب اجازه قبلی استفاده شود.
اصل 6-در آگهی‌ها رعایت کلیه قوانین مربوط به حمایت از حقوق مادی هزینه تبلیغ در صدا و سیما معنوی مولفان، مصنفان هزینه تبلیغ در صدا و سیما هنرمندان هزینه تبلیغ در صدا و سیما آییننامه‌های مربوطه الزامی است.
اصل 7-سفارشدهندگان هزینه تبلیغ در صدا و سیما سازندگان آگهی‌ها باید مستندات لازم، قانعکننده هزینه تبلیغ در صدا و سیما قانونی برای ادعاها هزینه تبلیغ در صدا و سیما استدلال‌های موضوع آگهی را ارائه کنند.
اصل 8-در آگهی یک کالا یا خدمت خاص نباید تلویحا یا تصریحا کالا هزینه تبلیغ در صدا و سیما خدمت مشابه دیگری نفی یا تلاش شود هزینه تبلیغ در صدا و سیما موضوع آگهی در مقایسه با دیگر کالاها هزینه تبلیغ در صدا و سیما خدمات اثبات شود.
اصل 9-در آگهی‌ها نباید به صراحت یا تلویح محصولات تولید داخل در مقایسه با انواع خارجی در سطح پایینتری نشان داده شود.
اصل 10-آگهی نباید به هیچ وجه متضمن فریب بوده هزینه تبلیغ در صدا و سیما فراتر از واقعیت، کالا یا خدمات مورد نظر را با ادعای خلاف واقع معرفی کند. همچنین از اغراق باید پرهیز شود.
اصل 11-استفاده از عبارات هزینه تبلیغ در صدا و سیما قیود تکراری اخباری چون اطلاعیه، اطلاعیه – توجه، توجه – مژده، مژده – اطمینان، بخش – مطمئن، کاملا سالم – کاملا بهداشتی – تضمین صددرصد هزینه تبلیغ در صدا و سیما مانند آن در آگهی مجاز نیست.
اصل 12-در آگهی نباید از صفات تفضیلی هزینه تبلیغ در صدا و سیما عالی به صورت صریح هزینه تبلیغ در صدا و سیما مفهوم برتر یا برترین بودن موضوع آگهی را القاء کند استفاده کرد.
اصل 13-در آگهی نباید با استفاده از تمهیدات فنی هزینه تبلیغ در صدا و سیما با قصد گمراه کردن بیننده ویژگی‌های کالای موضوع آگهی، برتر از واقعیت به تصویر کشیده هزینه تبلیغ در صدا و سیما نشان داده شود.
اصل 14-تاکید بر روی کالا هزینه تبلیغ در صدا و سیما خدمات باید متناسب با اهمیت آن محصول باشد هزینه تبلیغ در صدا و سیما هرگونه اغراق به منظور تاثیرگذاری بیشتر بر مخاطبان جایز نیست.
اصل 15-تبلیغات دخانیات ممنوع هزینه تبلیغ در صدا و سیما همچنین استفاده از صحنه‌های استعمال دخانیات هزینه تبلیغ در صدا و سیما موارد مشابه دیگر هزینه تبلیغ در صدا و سیما مضر به سلامت انسان بوده یا اعتیادآور باشند در آگهی‌ها مجاز نیست.
اصل 16-استفاده از نام هزینه تبلیغ در صدا و سیما نشان تجاری مراکز، شرکت‌ها هزینه تبلیغ در صدا و سیما موسسات دیگر بدون کسب مجوز ممنوع است.
اصل 17-در آگهی‌ها نباید رفتارهایی نمایش داده شود هزینه تبلیغ در صدا و سیما برای بهداشت هزینه تبلیغ در صدا و سیما ایمنی فردی هزینه تبلیغ در صدا و سیما اجتماعی زیان آور باشد.

کانون اندیشه پارسی

آنالایزر کرونوس - آژانس تبلیغاتی اندیشه پارسی

تعرفه تبلیغ در صدا و سیما

کانون تبلیغاتی اندیشه پارسی ما با توجه به هدف گذاری های مختلفی تبلیغات انجام می دهیم و بررسی اقتصادی امور تبلیغاتی یک امر مهم و بدیهی است. لذا ما با بررسی آماری مخاطبین برنامه های تلویزیونی، هدف گذاری تبلیغاتی و نرخ تعرفه های مصوب پیام های بازرگانی هزینه ها را بررسی می کنیم تا بتوانیم یک تبلیغات موفق را انجام دهیم. با توجه به پیچیده بودن محاسبات تعرفه های پخش تلویزیونی این بررسی چند جانبه، مبحثی زمان بر و دقیق است. برای مثال جدول زیر تعرفه های پایه و تعرفه های محاسبه شده ی یک نمونه ی خاص را نشان می دهد.

تعرفه تبلیغات تلویزیونتعرفه تبلیغات رادیو

کرونوس همانطور که می دانید تبلیغات موفق به دانسته های اولیه ی زیادی نیاز دارد و شامل تعرفه ها، شرایط، میزان بودجه، آمار مخاطبین و بازار هدف و غیره.
از آنجا که این بررسی چند بعدی کاری بس دقیق و با ظرافت خاص است، لذا کانون اندیشه ی پارسی با تهیه و تدوین یک سیستم هوشمند در ایران توانسته گامی نوین در این عرصه بر دارد. کانون اندیشه ی پارسی  سامانه ی هوشمند کرونوس را برای بررسی آماری و چند بعدی تعرفه ها تهیه و تدوین نموده است که در آن شما می توانید این عملیات پیچیده را کاملا هوشمندانه و سیستماتیک انجام دهید.
برای استفاده و آشنایی با سامانه ی کرونوس بر روی لینک زیر کلیک کنید:
آنلایزر کرونوس: موتور هوشمند محاسبه و آنالیز تعرفه تبلیغات تلویزیونی صدا و سیما
همچنین می توانید فیلم آموزشی نحوه استفاده از سامانه کرونوس را در اینجا ببینید:
آموزش آنلایزر کرونوس

کانون اندیشه پارسی