قرارداد بازرگانی صدا و سیما


اصل 18-در آگهی، ترویج تخریب محیط زیست قرارداد بازرگانی صدا و سیما نشان دادن آزار قرارداد بازرگانی صدا و سیما اذیت جانوران ممنوع است.
اصل 19-آگهی نباید القای وحشت قرارداد بازرگانی صدا و سیما خشونت کند.
اصل 20-خرید قرارداد بازرگانی صدا و سیما فروش حیوانات از جمله سگ قرارداد بازرگانی صدا و سیما گربه قرارداد بازرگانی صدا و سیما میمون قرارداد بازرگانی صدا و سیما ... ممنوع است.
اصل 21-استفاده از تصویر حیوانات تزیینی قرارداد بازرگانی صدا و سیما نگهداری آنها خلاف عرف قرارداد بازرگانی صدا و سیما شرع است مانند گربه قرارداد بازرگانی صدا و سیما سگ در آگهی ممنوع است.
اصل 22-آگهی نباید به گونه ای طراحی قرارداد بازرگانی صدا و سیما ساخته شود قرارداد بازرگانی صدا و سیما در آن مردم به مصرف بیش از نیاز قرارداد بازرگانی صدا و سیما اسراف در استفاده از امکانات تشویق شوند.
اصل 23-تعیین جایزه برای تشویق مخاطبین آگهی به خرید قرارداد بازرگانی صدا و سیما مصرف بیرویه مجاز نیست قرارداد بازرگانی صدا و سیما نباید جایزه دلیل اصلی استفاده از کالا یا خدمات باشد.
اصل 24-در آگهی اعلام تخفیف درصورتی مجاز است قرارداد بازرگانی صدا و سیما قیمت کالا نیز طبق تایید مراجع ذی‌صلاح در آگهی با صراحت اعلام شود.
اصل 25-پوشش قرارداد بازرگانی صدا و سیما آرایش شخصیت‌های مورد استفاده در آگهی باید متناسب با عرف جامعه بوده قرارداد بازرگانی صدا و سیما با موقعیت سنی قرارداد بازرگانی صدا و سیما اجتماعی آنها متناسب باشد.
اصل 26-درج آگهی مربوط به همسریابی یا استفاده از عبارت‌هایی مانند ازدواج آگاهانه قرارداد بازرگانی صدا و سیما مانند آن در آگهی‌ها، ممنوع است.
اصل 27-درج آگهی مربوط به پیش فروش مسکن یا خرید قرارداد بازرگانی صدا و سیما فروش زمین، ممنوع است.
اصل 28-پذیرش قرارداد بازرگانی صدا و سیما انتشار آگهی مربوط به اعضای بدن انسان ممنوع است.
اصل 29-استفاده از نماد قرارداد بازرگانی صدا و سیما نشان مربوط به کشورهای دیگر مانند پرچم آنها مجاز نیست مگر در صورت ارائه مستندات قانعکننده.
اصل 30-استفاده از نشان‌های بینالمللی در آگهی‌ها ممنوع است.
اصل 31-به منظور حفظ مقدسات، استفاده از آیات قرآن قرارداد بازرگانی صدا و سیما اسما مبارک در آگهی ممنوع است.
اصل 32-در متن قرارداد بازرگانی صدا و سیما نوشتارها باید از واژهها قرارداد بازرگانی صدا و سیما کلمات فارسی استفاده شود قرارداد بازرگانی صدا و سیما همچنین اسامی کالاها قرارداد بازرگانی صدا و سیما اماکنی قرارداد بازرگانی صدا و سیما در متن آگهی ذکر یا در تصویر نمایش داده می‌شود باید فارسی باشد. چنانچه به هر دلیلی از اسامی خارجی استفاده شود باید مستندات قرارداد بازرگانی صدا و سیما دلایل کافی قرارداد بازرگانی صدا و سیما توجیهی برای قانع شدن واحد نظارت ارائه شود.
اصل 33-چنانچه به هنگام تنظیم آگهی ضرورت استفاده از خط بیگانه وجود داشته باشد باید اندازه خط فارسی از خط بیگانه بزرگ‌تر باشد (به تناسب یک سوم).
اصل 34-تبلیغ کالاها قرارداد بازرگانی صدا و سیما خدمات دیگر کشورها درصورتی مجاز است قرارداد بازرگانی صدا و سیما عرضه قرارداد بازرگانی صدا و سیما فروش آن به موجب مجوز وزارت بازرگانی، در داخل کشور ممنوعیت قانونی نداشته باشد.
اصل 35-استفاده از اصطلاحات عوامانه قرارداد بازرگانی صدا و سیما غیرادبی در آگهی‌ها (ماننده همساده – چسبید در عبارت خیلی چسبید ...) صحیح نمی‌باشد. همچنین هرگونه غلط گویی قرارداد بازرگانی صدا و سیما غلط نویسی در آگهی ممنوع است.
اصل 36-اعلام نشانی‌ها باید طبق صورت رسمی باشد قرارداد بازرگانی صدا و سیما قبل از نام خیابان‌ها قرارداد بازرگانی صدا و سیما میدان‌ها ذکر کلمه خیابان قرارداد بازرگانی صدا و سیما میدان ضرورت دارد. در این ارتباط ضرورت دارد از نام جدید خیابان‌ها استفاده شود.
اصل 37-استفاده از واژه‌ها قرارداد بازرگانی صدا و سیما شعارهای فریبنده مانند خاک طلاست، آینده خود را تامین کنید قرارداد بازرگانی صدا و سیما مانند آن ممنوع است.
اصل 38-در آگهی‌ها درج شماره تلفن ثابت به همراه نشانی صاحبان آگهی ضروری است.
اصل 39-در آگهی‌ها تصویر نقشه قرارداد بازرگانی صدا و سیما پرچم ایران باید به صورت کامل قرارداد بازرگانی صدا و سیما استاندارد آن استفاده شود.
اصل 40-استفاده از عبارت «خلیج فارس» می‌بایست به همین شکل انجام شود قرارداد بازرگانی صدا و سیما از به کار بردن آن به تنهایی (خلیج) یا تحت هر عنوان دیگر جدا پرهیز شود.
اصل 41-استفاده از تصاویر شخصیت‌های تاریخی، فرهنگی قرارداد بازرگانی صدا و سیما مقامات رسمی کشور در آگهی‌ها ممنوع است.
اصل 42-آگهی کالاهای مشمول استاندارد اجباری تنها با ارائه گواهی معتبر از مراجع ذیصلاح پذیرفته می‌شود، سازنده قرارداد بازرگانی صدا و سیما سفارش‌دهنده در مورد اصالت گواهی ارائه شده مسئول است.
اصل 43-استانداردهای سری 9000 تاییدیه کیفیت محصول نیست، لذا نباید این استانداردها به شکل ثبت شده بر روی محصول قرارداد بازرگانی صدا و سیما کالای تولید شده در آگهی نشان داده شوند.
اصل 44-پذیرش قرارداد بازرگانی صدا و سیما انتشار هرگونه آگهی نیازمندی مانند خرید قرارداد بازرگانی صدا و سیما فروش خودرو، مسکن یا آگهی استخدام ممنوع است.
اصل 45-پذیرش قرارداد بازرگانی صدا و سیما درج آگهی مربوط به احزاب قرارداد بازرگانی صدا و سیما نیز انتخابات قرارداد بازرگانی صدا و سیما به طور کلی تبلیغات سیاسی ممنوع است.
اصل 46- پذیرش قرارداد بازرگانی صدا و سیما درج آگهی دولتی مانند آگهی مناقصه قرارداد بازرگانی صدا و سیما مزایده ممنوع است.
اصل 47-برای درج آگهی مربوط به کالاها قرارداد بازرگانی صدا و سیما خدمات بهداشتی، آرایشی، پزشکی قرارداد بازرگانی صدا و سیما مواد غذایی کسب قرارداد بازرگانی صدا و سیما ارائه مجوز از سازمان نظام پزشکی کشور الزامی است.
اصل 48-در ارتباط با آگهی مربوط به آموزشگاه‌های علمی آزاد، کسب قرارداد بازرگانی صدا و سیما ارائه مجوز از وزارت آموزش قرارداد بازرگانی صدا و سیما پرورش قرارداد بازرگانی صدا و سیما وزارت علوم، تحقیقات قرارداد بازرگانی صدا و سیما فناوری الزامی است.
اصل 49-در ارتباط با آگهی مربوط به آموزش قرارداد بازرگانی صدا و سیما آموزشگاه‌های آزاد هنری، کسب قرارداد بازرگانی صدا و سیما ارائه مجوز از وزارت فرهنگ قرارداد بازرگانی صدا و سیما ارشاد اسلامی الزامی است.
اصل 50-در ارتباط با آگهی مربوط به آموزش قرارداد بازرگانی صدا و سیما آموزشگاه‌های آزاد فنی قرارداد بازرگانی صدا و سیما حرفه ای، کسب قرارداد بازرگانی صدا و سیما ارائه مجوز از سازمان فنی قرارداد بازرگانی صدا و سیما حرفه ای الزامی است.
اصل 51-در ارتباط با آگهی مربوط به آموزش هتلداری، خبرنگاری، روزنامهنگاری، جهان‌گردی قرارداد بازرگانی صدا و سیما مانند آنها، کسب قرارداد بازرگانی صدا و سیما ارائه مجوز از وزارت فرهنگ قرارداد بازرگانی صدا و سیما ارشاد اسلامی الزامی است.
اصل 52-در ارتباط با آگهی مربوط به فلزیاب، کسب قرارداد بازرگانی صدا و سیما ارائه مجوز از سازمان میراث فرهنگی قرارداد بازرگانی صدا و سیما گردشگری الزامی است.
اصل 53-در ارتباط با آگهی مربوط به ویزای دانشجویی، کسب قرارداد بازرگانی صدا و سیما ارائه مجوز از وزارت علوم، تحقیقات قرارداد بازرگانی صدا و سیما فناوری الزامی است.
اصل 54-در ارتباط با آگهی مربوط به اماکن ورزشی، کسب قرارداد بازرگانی صدا و سیما ارائه مجوز از سازمان تربیت بدنی الزامی است.

کانون اندیشه پارسی

آنالایزر کرونوس - آژانس تبلیغاتی اندیشه پارسی

تعرفه تبلیغ در صدا و سیما

کانون تبلیغاتی اندیشه پارسی ما با توجه به هدف گذاری های مختلفی تبلیغات انجام می دهیم و بررسی اقتصادی امور تبلیغاتی یک امر مهم و بدیهی است. لذا ما با بررسی آماری مخاطبین برنامه های تلویزیونی، هدف گذاری تبلیغاتی و نرخ تعرفه های مصوب پیام های بازرگانی هزینه ها را بررسی می کنیم تا بتوانیم یک تبلیغات موفق را انجام دهیم. با توجه به پیچیده بودن محاسبات تعرفه های پخش تلویزیونی این بررسی چند جانبه، مبحثی زمان بر و دقیق است. برای مثال جدول زیر تعرفه های پایه و تعرفه های محاسبه شده ی یک نمونه ی خاص را نشان می دهد.

تعرفه تبلیغات تلویزیونتعرفه تبلیغات رادیو

کرونوس همانطور که می دانید تبلیغات موفق به دانسته های اولیه ی زیادی نیاز دارد و شامل تعرفه ها، شرایط، میزان بودجه، آمار مخاطبین و بازار هدف و غیره.
از آنجا که این بررسی چند بعدی کاری بس دقیق و با ظرافت خاص است، لذا کانون اندیشه ی پارسی با تهیه و تدوین یک سیستم هوشمند در ایران توانسته گامی نوین در این عرصه بر دارد. کانون اندیشه ی پارسی  سامانه ی هوشمند کرونوس را برای بررسی آماری و چند بعدی تعرفه ها تهیه و تدوین نموده است که در آن شما می توانید این عملیات پیچیده را کاملا هوشمندانه و سیستماتیک انجام دهید.
برای استفاده و آشنایی با سامانه ی کرونوس بر روی لینک زیر کلیک کنید:
آنلایزر کرونوس: موتور هوشمند محاسبه و آنالیز تعرفه تبلیغات تلویزیونی صدا و سیما
همچنین می توانید فیلم آموزشی نحوه استفاده از سامانه کرونوس را در اینجا ببینید:
آموزش آنلایزر کرونوس

کانون اندیشه پارسی