صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران-پخش زنده-


مثلا در شبکه اول سیما، در مهر ۹۲، برنامه ساعت هفت صبح دارای طبقه ۲۰ است صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران-پخش زنده- برنامه ترکیبی ساعت ۱۶:۴۵، دارای طبقه ۱۷ است. در انتهای هر سال، اداره کل بازرگانی صداوسیما قیمت پایه هر ثانیه آگهی در هر طبقه را برای سال بعد مشخص می‌کند. این قیمت پایه در هر ماه از سال، به جز فروردین، ‌درصدی نیز افزایش می‌یابد صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران-پخش زنده- بیشترین آن مربوط به ماه اسفند با ۶۰‌ درصد افزایش قیمت پایه آگهی نسبت به فروردین‌ماه است. هر ثانیه آگهی در تلویزیون ایران در طبقه یک، دو‌ هزار تومان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران-پخش زنده- در طبقه ۳۵ صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران-پخش زنده- بالاترین طبقه آگهی‌هاست، یک‌ میلیون‌ صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران-پخش زنده- ۸۰‌ هزار‌ تومان قیمت دارد. البته برای برخی از برنامه‌های بسیار پرمخاطب، به آخرین طبقه، ‌درصدی هم اضافه می‌شود. این روزها، گران‌ترین آگهی به برنامه ورزشی ۹۰ تعلق دارد صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران-پخش زنده- هر ثانیه آن هشت‌ میلیون‌ صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران-پخش زنده- ۱۴۳‌ هزار صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران-پخش زنده- ۲۰۰ ‌تومان قیمت دارد. در هر دو نوع قرارداد یک صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران-پخش زنده- دو صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران-پخش زنده- در اداره کل بازرگانی وجود دارد، هزینه هر ثانیه رپورتاژ در یک برنامه بین ۶۰ تا ۷۰‌ درصد نرخ طبقه آن برنامه است. قیمت هر ثانیه حک آرم شرکت‌ها در یک برنامه ۵۰‌ درصد نرخ طبقه آن است. قیمت دعوت به تماشای برنامه‌ها بسته به قبل، بین یا بعد برنامه متفاوت است صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران-پخش زنده- بین ۸۰‌ درصد تا دو برابر نرخ طبقه برنامه‌هاست. نرخ هر ثانیه زیرنویس در یک برنامه به اندازه نرخ طبقه همان برنامه است. قیمت آگهی‌های بین برنامه، بین یک صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران-پخش زنده- نیم تا دو برابر نرخ طبقه همان برنامه است. البته در اینجا موضوع دیگری نیز قابل توجه است صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران-پخش زنده- آن هم پخش برخی تبلیغات مضر است. هر چند صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران-پخش زنده- اصل‏ یکصد صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران-پخش زنده- هفتاد صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران-پخش زنده- پنجم‏ قانون اساسی می‌گوید صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران-پخش زنده- در رسانه‏‌های‏ گروهی‏ (رادیو صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران-پخش زنده- تلویزیون‏) آزادی‏ انتشارات‏ صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران-پخش زنده- تبلیغات‏ طبق‏ موازین‌ اسلامی‏ باید تأمین‏ شود اما قرار هم نیست تبلیغاتی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران-پخش زنده- برای جامعه مضر است پخش شود. سال‌هاست صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران-پخش زنده- صداوسیما با انتقاد مشابهی درباره مضر بودن برخی کالاهایی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران-پخش زنده- تبلیغ می‌کند مواجه است. تبلیغاتی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران-پخش زنده- اگر این سازمان بخواهد از آن چشم بپوشد باید فقط در بخش سیما از روزی 1 میلیارد تومان خداحافظی کند. از دیدگاه تبلیغات، کودکان طعمه‌هایی عالی به شمار می‌روند. آنها زیاد تلویزیون نگاه می‌کنند، پول توجیبی زیادی خرج می‌کنند، با مادر‌هایشان به خرید می‌روند صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران-پخش زنده- برای خرید آخرین تولید خوراکی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران-پخش زنده- یا دیگر اقلامی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران-پخش زنده- دوست دارند، آنها را تحت فشار می‌گذارند. در اروپا به تدریج قوانین منع تبلیغات برای کودکان فراگیر می‌شود. مخالفان ادعا می‌کنند صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران-پخش زنده- کودکان هنوز تجربه لازم برای تمیز تبلیغات از برنامه‌سازی واقعی را ندارند. «لارم مارن» مشاور عالی وزارت فرهنگ صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران-پخش زنده- سوئد می‌گوید: کودکان توان درک موضوع تبلیغات را ندارند صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران-پخش زنده- تبلیغات‌چی‌ها نیز از کودکی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران-پخش زنده- ناپختگی آنها سوءاستفاده می‌کنند. آمارها می‌گوید ۷۰ درصد کودکان از تبلیغات در نحوه رفتار خوب تاثیر می‌گیرند. ۶۰ درصد والدین از تمایل کودک به خرید اجناس تبلیغ‌شده سخن گفته‌اند. در این رابطه بیشتر بخوانید: http://www.tabnak.ir/fa/news/375985/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%B1-%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86 © www.tabnak.ir
نخستین فرستنده رادیویی در ایران، اردیبهشت ماه سال 1319 تأسیس شد صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران-پخش زنده- شروع به كار كرد. این فرستنده كه دولتی بود، زیر نظر اداره كل پرورش افكار وزارت فرهنگ اداره می شد صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران-پخش زنده- بعد از مدتی تحت نظر اداره كل انتشارات صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران-پخش زنده- تبلیغات قرار گرفت. اولین فرستنده ی تلویزیونی دولتی نبود صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران-پخش زنده- از سوی بخش خصوصی اداره می شد، اما با تصویب «قانون تشكیل سازمان رادیو صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران-پخش زنده- تلویزیون ملی ایران» در تاریخ 1350/3/29، تمام فرستنده های رادیویی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران-پخش زنده- تلویزیونی كشور تحت تصدی سازمان واحد دولتی قرار گرفت. (1)
آغاز پخش آگهی های تجاری به وسیله ی رادیو به سال 1325 بازمی گردد. 9 اردیبهشت ماه آن سال، بر اساس تصویب نامه ای «راجع به اجازه پخش آگهی ها از رادیو تهران»:
«هیئت وزیران ... به پیشنهاد اداره كل انتشارات صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران-پخش زنده- تبلیغات، تصویب نمودند كه از تاریخ 6 اردیبهشت ماه 1325، هر شب مدت 15 دقیقه از وقت رادیو تهران برای پخش آگهی های بازرگانی اختصاص داده شود ...».
«آیین نامه آگهی های تجارتی در شبكه رادیویی كشور» مصوب 1347/2/28 هیئت وزیران را می توان نخستین مقررات نسبتاً كامل تری دانست كه در این زمینه برای رادیو تدوین شد. در این آیین نامه، ضوابط صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران-پخش زنده- كمیسیونی برای «تعیین نرخ آگهی های تجارتی» پیش بینی شد. همچنین در مورد آگهی های برنامه ای صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران-پخش زنده- جایزه ای، آگهی های مربوط به كالاهای ممنوع الورود صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران-پخش زنده- خواص مواد غذایی، دارویی، بهداشتی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران-پخش زنده- آرایشی، محدودیت هایی درنظر گرفته شد.
رونق گرفتن بازار تبلیغات بازرگانی، تصویب «آیین نامه طرز مصرف درآمد آگهی های بازرگانی شبكه رادیویی كشور» در جلسه مورخ 24 اسفند 1347 هیئت وزیران را به دنبال داشت صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران-پخش زنده- سرانجام موجب آن شد كه «درآمدهای ناشی از اجرا صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران-پخش زنده- پخش برنامه های تبلیغاتی رادیویی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران-پخش زنده- تلویزیونی» در بند اول اساسنامه سازمان رادیو صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران-پخش زنده- تلویزیون ملی ایران (مصوب 1350/12/29) به عنوان ردیف اول درآمدها صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران-پخش زنده- اعتبارات مالی در نظر گرفته شود.
این اساسنامه برای اولین بار از اجرا صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران-پخش زنده- پخش برنامه های تبلیغاتی در تلویزیون هم سخن گفته است؛ چرا كه تا قبل از آن، چنان كه گفته شد، فرستنده تلویزیونی متعلق به بخش خصوصی بود. تلویزیون، حتی در زمانی كه دولتی محسوب نمی شد، از پخش آگهی های تبلیغاتی به عنوان منبع درآمدهای خود استفاده می كرد.
رواج پخش تبلیغات بازرگانی به میزان آن صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران-پخش زنده- همچنین درآمد بالای ناشی از آن برای تلویزیون را می توان از جملات زیر كه مربوط به همان سال هاست تخمین زد:
«هرگاه حد متوسط مجموع آگهی های تبلیغاتی را در هر روز فقط سی دقیقه به حساب آوریم صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران-پخش زنده- حد متوسط قیمت را 25/000 ریال برای هر دقیقه، طبق ارقام منتشره در بروشورهای تلویزیون ایران (با احتساب حداكثر سی شب تعطیل در طول سال) درآمد آگهی های تلویزیون، سالانه بالغ بر 251/250/000 ریال می شود. توجه داشته باشید كه رقم فوق شامل برنامه هایی نیست كه موسسات صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران-پخش زنده- آژانس های تبلیغاتی از تلویزیون می خرند». (2)
در مورد ضوابط آگهی ها در تلویزیون ملی ایران، مقررات خاصی به دست نیامده است. (3)
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سه قانون مهم در ارتباط با صدا صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران-پخش زنده- سیما به تصویب رسیده است:
1- قانون اداره صدا صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران-پخش زنده- سیمای جمهوری اسلامی ایران (مصوب 8 دی ماه 1359)؛
2- قانون خط مشی كلی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران-پخش زنده- اصول برنامه های سازمان صدا صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران-پخش زنده- سیمای جمهوری اسلامی ایران (مصوب 17 تیرماه 1361)؛
3- قانون اساسنامه سازمان صدا صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران-پخش زنده- سیمای جمهوری اسلامی ایران (مصوب 27 مهرماه 1362).
قانون نخست حاوی مطلبی در خصوص تبلیغات تجاری نیست، ولی در قانون دوم می توان قواعدی را به عنوان «خط مشی کلی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران-پخش زنده- اصول» برنامه های تبلیغات بازرگانی استخراج کرد.
مقدمه این قانون از اینکه «قدرت های خودکامه ... جدیدترین وسایل تبلیغاتی را به خدمت خویش درآورده اند» انتقاد می کند صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران-پخش زنده- معتقد است: «رادیو صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران-پخش زنده- تلویزیون ... در نظام وابسته صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران-پخش زنده- استعماری گذشته این سرزمین، مبلغ فرهنگ استعماری صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران-پخش زنده- نظام منحط غربی بود صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران-پخش زنده- با حیطه نفوذ وسیع خویش، می رفت تا جامعه ای خودباخته صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران-پخش زنده- مصرفی را پایه گذاری نماید».
شاید به همین دلیل است صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران-پخش زنده- در این قانون مفصل، نه تنها به طور خاص از تبلیغات تجاری صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران-پخش زنده- قواعد حاکم بر آن سخنی به میان نیامده است بلکه تشویق مردم به تولید صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران-پخش زنده- «برحذر داشتن آنان از زندگی مصرفی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران-پخش زنده- تجملی»، از جمله رسالت ها صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران-پخش زنده- اهداف برنامه های صدا صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران-پخش زنده- سیما قلمداد شده است (ماده 58).
با این حال، در قانون اساسنامه سازمان (به پیروی از اساسنامه پیش از انقلاب اسلامی) بر «درآمدهای ناشی از اجرا صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران-پخش زنده- پخش برنامه های تبلیغاتی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران-پخش زنده- آگهی های بازرگانی» به عنوان یکی از راه های «درآمد صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران-پخش زنده- منابع صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران-پخش زنده- اعتبارات سازمان» تأکید شد (بند 6 ماده 22)، اما مقررات متناسب با این موضوع هنوز به تصویب نرسیده است.
یادآور می شود صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران-پخش زنده- «آیین نامه تأسیس صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران-پخش زنده- نظارت بر نحوه کار صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران-پخش زنده- فعالیت کانون های آگهی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران-پخش زنده- تبلیغاتی» مصوب 1358/12/27 شورای انقلاب، حداقل در برخی موارد شامل رادیو صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران-پخش زنده- تلویزیون هم می شود. ماده 15 این آیین نامه به صراحت مقرر کرده است:

کانون اندیشه پارسی

آنالایزر کرونوس - آژانس تبلیغاتی اندیشه پارسی

تعرفه تبلیغ در صدا و سیما

کانون تبلیغاتی اندیشه پارسی ما با توجه به هدف گذاری های مختلفی تبلیغات انجام می دهیم و بررسی اقتصادی امور تبلیغاتی یک امر مهم و بدیهی است. لذا ما با بررسی آماری مخاطبین برنامه های تلویزیونی، هدف گذاری تبلیغاتی و نرخ تعرفه های مصوب پیام های بازرگانی هزینه ها را بررسی می کنیم تا بتوانیم یک تبلیغات موفق را انجام دهیم. با توجه به پیچیده بودن محاسبات تعرفه های پخش تلویزیونی این بررسی چند جانبه، مبحثی زمان بر و دقیق است. برای مثال جدول زیر تعرفه های پایه و تعرفه های محاسبه شده ی یک نمونه ی خاص را نشان می دهد.

تعرفه تبلیغات تلویزیونتعرفه تبلیغات رادیو

کرونوس همانطور که می دانید تبلیغات موفق به دانسته های اولیه ی زیادی نیاز دارد و شامل تعرفه ها، شرایط، میزان بودجه، آمار مخاطبین و بازار هدف و غیره.
از آنجا که این بررسی چند بعدی کاری بس دقیق و با ظرافت خاص است، لذا کانون اندیشه ی پارسی با تهیه و تدوین یک سیستم هوشمند در ایران توانسته گامی نوین در این عرصه بر دارد. کانون اندیشه ی پارسی  سامانه ی هوشمند کرونوس را برای بررسی آماری و چند بعدی تعرفه ها تهیه و تدوین نموده است که در آن شما می توانید این عملیات پیچیده را کاملا هوشمندانه و سیستماتیک انجام دهید.
برای استفاده و آشنایی با سامانه ی کرونوس بر روی لینک زیر کلیک کنید:
آنلایزر کرونوس: موتور هوشمند محاسبه و آنالیز تعرفه تبلیغات تلویزیونی صدا و سیما
همچنین می توانید فیلم آموزشی نحوه استفاده از سامانه کرونوس را در اینجا ببینید:
آموزش آنلایزر کرونوس

کانون اندیشه پارسی