لیست قیمت تبلیغات در تلویزیون


آگهی های تبلیغاتی لیست قیمت تبلیغات در تلویزیون از طریق رسانه های همگانی (رادیو، تلویزیون، سینما، روزنامه، مجله، سالنامه، ویزیتوری لیست قیمت تبلیغات در تلویزیون مانند آن) پخش لیست قیمت تبلیغات در تلویزیون انتشار می یابد، تابع مقررات مندرج در این آیین نامه می باشد».
افزون بر این، اداره کل بازرگانی صدا لیست قیمت تبلیغات در تلویزیون سیما دستورالعملی تحت عنوان «مجموعه مقررات لیست قیمت تبلیغات در تلویزیون ضوابط تولید لیست قیمت تبلیغات در تلویزیون پخش آگهی های رادیویی لیست قیمت تبلیغات در تلویزیون تلویزیونی» در یک مقدمه لیست قیمت تبلیغات در تلویزیون 81 اصل تهیه لیست قیمت تبلیغات در تلویزیون ابلاغ کرده است. در بند «د» مقدمه ی این مجموعه تأکید شده است: «رعایت این دستورالعمل برای پخش آگهی از کلیه شبکه های رادیویی لیست قیمت تبلیغات در تلویزیون تلویزیونی جمهوری اسلامی ایران الزامی است» لیست قیمت تبلیغات در تلویزیون نیز بر اساس بند «ج»: «صاحبان، تولیدکنندگان لیست قیمت تبلیغات در تلویزیون سفارش دهندگان آگهی باید آگهی خود را با رعایت کامل این دستورالعمل تولید نمایند ...».
در عین حال، این دستورالعمل فاقد اعتبار حقوقی است لیست قیمت تبلیغات در تلویزیون تنها یک دستورالعمل داخلی به شمار می رود، گرچه تلاش قابل تحسین آن برای پرکردن خلأ حقوقی در زمینه تبلیغات تجاری قابل چشم پوشی نیست.
به همین منظور بازخوانی متن این دستورالعمل لازم لیست قیمت تبلیغات در تلویزیون مفید خواهد بود: (4)
2- دستورالعمل تهیه آگهی های رادیویی لیست قیمت تبلیغات در تلویزیون تلویزیونی
مقدمه:
الف) متن حاضر دستورالعمل لیست قیمت تبلیغات در تلویزیون مجموعه ضوابط تولید آگهی های رادیویی لیست قیمت تبلیغات در تلویزیون تلویزیونی است لیست قیمت تبلیغات در تلویزیون به وسیله اداره کل بازرگانی صدا لیست قیمت تبلیغات در تلویزیون سیما تهیه شده لیست قیمت تبلیغات در تلویزیون در اختیار سازندگان لیست قیمت تبلیغات در تلویزیون سفارش دهندگان آگهی ها قرار می گیرد. این دستورالعمل در دو بخش مقدمه لیست قیمت تبلیغات در تلویزیون اصول کلی تنظیم گردیده است. مقدمه شامل بندهای (الف تا ک) لیست قیمت تبلیغات در تلویزیون اصول کلی شامل 81 اصل است.
ب) این دستورالعمل، با رعایت قوانین لیست قیمت تبلیغات در تلویزیون مقررات جمهوری اسلامی ایران ناظر بر موضوع، عرف تبلیغات لیست قیمت تبلیغات در تلویزیون ملاحظه قوانین تبلیغات برخی از کشورها تدوین شده است.
ج) صاحبان آگهی، تولیدکنندگان لیست قیمت تبلیغات در تلویزیون سفارش دهندگان آن باید آگهی خود را با رعایت کامل این دستورالعمل تولید نمایند. در صورت اعلام شکایت از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی حسب مورد نامبردگان پاسخگو خواهند بود.
د) رعایت این دستورالعمل برای پخش آگهی از کلیه شبکه های رادیویی لیست قیمت تبلیغات در تلویزیون تلویزیونی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
هـ) مدنظر داشتن لیست قیمت تبلیغات در تلویزیون رعایت سیاست های کلان دولت جمهوری اسلامی ایران در زمان ساخت لیست قیمت تبلیغات در تلویزیون پخش آگهی ضروری است.
و) در جریان تولید لیست قیمت تبلیغات در تلویزیون ساخت آگهی های رادیویی لیست قیمت تبلیغات در تلویزیون تلویزیونی باید کلیه ی مواد تبلیغاتی با رعایت قانون حمایت از حقوق مؤلفان لیست قیمت تبلیغات در تلویزیون مصنفان لیست قیمت تبلیغات در تلویزیون هنرمندان لیست قیمت تبلیغات در تلویزیون آیین نامه های مربوط به آن ساخته شده باشد. تولیدکننده لیست قیمت تبلیغات در تلویزیون سفارش دهنده آگهی مسئول پرداخت هرگونه خسارت در ازای اعتراضی لیست قیمت تبلیغات در تلویزیون از ناحیه هر شخص حقیقی یا حقوقی نسبت به محتوای آگهی از حیث آهنگ، شعر، تصویر لیست قیمت تبلیغات در تلویزیون ... وارد شود، خواهد بود. چنانچه آثار استفاده شده متعلق به سازمان صدا لیست قیمت تبلیغات در تلویزیون سیمای جمهوری اسلامی ایران باشد، در آن صورت سازمان یادشده اقدام قانونی به عمل خواهد آورد.
ز) چنانچه آگهی ارائه شده حسب ظاهر مغایرتی با این دستورالعمل نداشته باشد، ولی پس از پخش، ایجاد زیان لیست قیمت تبلیغات در تلویزیون خسارتی نماید لیست قیمت تبلیغات در تلویزیون خسارت، ناشی از تقصیر لیست قیمت تبلیغات در تلویزیون تخلف سفارش دهنده لیست قیمت تبلیغات در تلویزیون سازنده باشد، سفارش دهنده لیست قیمت تبلیغات در تلویزیون سازنده آگهی حسب مورد، مسئول جبران خسارت خواهد بود.
ح) مواد این دستورالعمل در مورد آگهی های درون برنامه ای نیز صدق می کند.
ط) تفسیر این دستورالعمل لیست قیمت تبلیغات در تلویزیون ارائه نظرات مشورتی به عهده ی اداره ی کل بازرگانی صدا لیست قیمت تبلیغات در تلویزیون سیما بوده لیست قیمت تبلیغات در تلویزیون اداره کل بازرگانی صدا لیست قیمت تبلیغات در تلویزیون سیما بر رعایت کامل دستورالعمل مذکور نظارت نموده لیست قیمت تبلیغات در تلویزیون از پخش آگهی های مغایر با مفاد دستورالعمل حاضر جلوگیری می کند.
ی) در مورد هر نکته ای لیست قیمت تبلیغات در تلویزیون در این دستورالعمل مبهم به نظر رسد لیست قیمت تبلیغات در تلویزیون یا به طور صریح در مورد آن صحبت نشده باشد، باید قبل از ساخت برنامه از اداره کل بازرگانی صدا لیست قیمت تبلیغات در تلویزیون سیما کتباً نظرخواهی لیست قیمت تبلیغات در تلویزیون استفسار شود.
ک) در هر مورد لیست قیمت تبلیغات در تلویزیون این دستورالعمل مسکوت به نظر رسد لیست قیمت تبلیغات در تلویزیون یا موضوع جدیدی مطرح شود لیست قیمت تبلیغات در تلویزیون در این دستورالعمل درباره ی آن صحبت نشده باشد حسب مورد ماده یا مواد جدیدی از طرف اداره کل بازرگانی صدا لیست قیمت تبلیغات در تلویزیون سیما به شرکت های تبلیغاتی ابلاغ لیست قیمت تبلیغات در تلویزیون در ویرایش بعدی به این دستورالعمل ملحق خواهد شد.
طلا نیوز: رییس انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران با اشاره به اجرایی نشدن مصوبه کارگروه حمایت از تولید درباره ممنوعیت تبلیغ کالاهای خارجی در صدا لیست قیمت تبلیغات در تلویزیون سیما گفت: تبلیغات پرزرق لیست قیمت تبلیغات در تلویزیون برق کالاهای خارجی در بخش‌های مختلف باعث شده است تا مردم از کالاهای ایرانی لیست قیمت تبلیغات در تلویزیون به واسطه آن هزاران نفر صاحب شغل می‌شوند، فاصله بگیرند.
محمدرضا دیانی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با کارگران لیست قیمت تبلیغات در تلویزیون فعالان بخش تولید کشور افزود: رقبا برای گرفتن بازار ایران سال‌ها است لیست قیمت تبلیغات در تلویزیون تلاش می‌کنند لیست قیمت تبلیغات در تلویزیون به نحوی حرکت کردند لیست قیمت تبلیغات در تلویزیون ذائقه مردم به سمت کالاهای خارجی برود. آن‌ها با تبلیغات گسترده لیست قیمت تبلیغات در تلویزیون بعضا دروغین خود مردم را به مشتریانی تبدیل می‌کنند لیست قیمت تبلیغات در تلویزیون همواره برای خرید کالاهای خارجی احساس نیاز کنند.
او با اشاره به موضوع تبلیغات گفت: برندهای خارجی برای احاطه بازار لیست قیمت تبلیغات در تلویزیون تبلیغ کالاهای خود از هیچ کوششی دریغ نمی‌کنند لیست قیمت تبلیغات در تلویزیون متاسفانه بخش‌هایی با آن‌ها همراه هستند لیست قیمت تبلیغات در تلویزیون هنوز درک درستی از تولید داخلی ندارند. در کارگروه حمایت از تولید، توقف تبلیغ کالاهای خارجی تصویب لیست قیمت تبلیغات در تلویزیون ابلاغ شد اما تاکنون این قانون اجرایی نشده است لیست قیمت تبلیغات در تلویزیون همواره می‌بینیم لیست قیمت تبلیغات در تلویزیون برندهای خارجی با گرفتن بهترین فضاهای شهری لیست قیمت تبلیغات در تلویزیون حتی صدا لیست قیمت تبلیغات در تلویزیون سیما کالاهای خود را به مردم معرفی می‌کنند.
وی افزود: تولیدکنندگان داخلی از دولت توقع دارند قانونی لیست قیمت تبلیغات در تلویزیون تصویب شده است را اجرایی کند لیست قیمت تبلیغات در تلویزیون اجازه ندهد برخی‌ لیست قیمت تبلیغات در تلویزیون به دنبال منافع خود هستند مبلغ کالاهای خارجی شوند. با خرید کالاهای ایرانی یک کارگر ایرانی برخوردار می‌شود اما با خرید کالای خارجی، کارگر خارجی برخوردار می‌شود. از این رو اگر موضوع خرید کالای ایرانی در بین مردم نهادینه شود دیگر شاهد افزایش نرخ بیکاری در کشور نخواهیم بود.
او با بیان این‌که سیاست‌های اقتصاد باید به سمت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باشد، افزود: اقتصاد مقاومتی لیست قیمت تبلیغات در تلویزیون درک صحیح از شرایط سبب گستردگی فعالیت تولیدکنندگان داخلی می‌شود. از سوی دیگر کشورهایی تمایل به حضور لیست قیمت تبلیغات در تلویزیون گرفتن بازار ایران دارند لیست قیمت تبلیغات در تلویزیون خودشان برای تحریم بی‌چون لیست قیمت تبلیغات در تلویزیون چرای کشورمان بارها اقدام کردند. آن‌ها با تحریم‌های پولی لیست قیمت تبلیغات در تلویزیون مالی لیست قیمت تبلیغات در تلویزیون هدفشان تنگ کردن عرصه بر فعالیت‌های اقتصادی است قصد دارند ایران را به کشوری مصرف‌کننده تبدیل کنند لیست قیمت تبلیغات در تلویزیون همچنین تولید به خواب ابدی برود.
رییس انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران افزود: تولیدکنندگان داخلی برای آن‌که مردم با تولیدات آن‌ها آشتی کنند لیست قیمت تبلیغات در تلویزیون کالاهای ایرانی را لیست قیمت تبلیغات در تلویزیون برتری نسبت به کالاهای خارجی دارند را ارجح دهند، باید تلاش کنند. در این راستا کالاهای باید تولید شود لیست قیمت تبلیغات در تلویزیون قابل رقابت با برندهای خارجی لیست قیمت تبلیغات در تلویزیون از نظر کیفی در رتبه بالای باشد. البته آمار نشان می‌دهد لیست قیمت تبلیغات در تلویزیون کیفیت محصولات تولید داخل نسبت به گذشته افزایش یافته است. با شناسایی ضعف‌ها لیست قیمت تبلیغات در تلویزیون پر کردن خلاءها می‌توان شعار امسال را عملیاتی کرد. بنابراین در این مبحث نباید موضوعات سیاسی بر روند تولید اثرگذار شود.
دیانی توضیح داد: روزمره فکر کردن درباره مسایل تولید لیست قیمت تبلیغات در تلویزیون اقتصاد به ضرر تولیدکنندگان لیست قیمت تبلیغات در تلویزیون مردم است. از این رو هرگونه تغییر در سیاست‌های اقتصادی لیست قیمت تبلیغات در تلویزیون تجاری می‌تواند ضربه جبران ناپذیری بر بدنه تولید بگذارد. به همین دلیل همه تولیدکنندگان بر ثبات قوانین تاکید دارند.
وی ادامه داد: کشورهای مختلف با سنگ‌اندازی‌های متعدد می‌خواهند مانع از پیشرفت کشورمان شوند لیست قیمت تبلیغات در تلویزیون می‌خواهند ایران لیست قیمت تبلیغات در تلویزیون زمانی به درآمدهای نفتی وابسته بود را فلج کنند اما با همت بخش‌های مختلف قرار است به صادرات غیرنفتی متکی شویم لیست قیمت تبلیغات در تلویزیون دیگر اقتصاد تک محصولی نداشته باشیم.

کانون اندیشه پارسی

آنالایزر کرونوس - آژانس تبلیغاتی اندیشه پارسی

تعرفه تبلیغ در صدا و سیما

کانون تبلیغاتی اندیشه پارسی ما با توجه به هدف گذاری های مختلفی تبلیغات انجام می دهیم و بررسی اقتصادی امور تبلیغاتی یک امر مهم و بدیهی است. لذا ما با بررسی آماری مخاطبین برنامه های تلویزیونی، هدف گذاری تبلیغاتی و نرخ تعرفه های مصوب پیام های بازرگانی هزینه ها را بررسی می کنیم تا بتوانیم یک تبلیغات موفق را انجام دهیم. با توجه به پیچیده بودن محاسبات تعرفه های پخش تلویزیونی این بررسی چند جانبه، مبحثی زمان بر و دقیق است. برای مثال جدول زیر تعرفه های پایه و تعرفه های محاسبه شده ی یک نمونه ی خاص را نشان می دهد.

تعرفه تبلیغات تلویزیونتعرفه تبلیغات رادیو

کرونوس همانطور که می دانید تبلیغات موفق به دانسته های اولیه ی زیادی نیاز دارد و شامل تعرفه ها، شرایط، میزان بودجه، آمار مخاطبین و بازار هدف و غیره.
از آنجا که این بررسی چند بعدی کاری بس دقیق و با ظرافت خاص است، لذا کانون اندیشه ی پارسی با تهیه و تدوین یک سیستم هوشمند در ایران توانسته گامی نوین در این عرصه بر دارد. کانون اندیشه ی پارسی  سامانه ی هوشمند کرونوس را برای بررسی آماری و چند بعدی تعرفه ها تهیه و تدوین نموده است که در آن شما می توانید این عملیات پیچیده را کاملا هوشمندانه و سیستماتیک انجام دهید.
برای استفاده و آشنایی با سامانه ی کرونوس بر روی لینک زیر کلیک کنید:
آنلایزر کرونوس: موتور هوشمند محاسبه و آنالیز تعرفه تبلیغات تلویزیونی صدا و سیما
همچنین می توانید فیلم آموزشی نحوه استفاده از سامانه کرونوس را در اینجا ببینید:
آموزش آنلایزر کرونوس

کانون اندیشه پارسی