هزینه تبلیغات تلویزیون


به گزارش ایلام پویا، صداوسیما مقررات بسیار مفصلی هم درباره نوع نشان‌دادن آگهی‌ها، حک آرم شرکت، رپورتاژ آگهی هزینه تبلیغات تلویزیون مسایل مشابه آن دارد. در انتهای هر سال، اداره کل بازرگانی صداوسیما قیمت پایه هر ثانیه آگهی در هر طبقه را برای سال بعد مشخص می‌کند. این قیمت پایه در هر ماه از سال، به جز فروردین، ‌درصدی نیز افزایش می‌یابد هزینه تبلیغات تلویزیون بیشترین آن مربوط به ماه اسفند با 60درصد افزایش قیمت پایه آگهی نسبت به فروردین‌ماه است.
هر ثانیه آگهی در تلویزیون ایران در طبقه یک، دو‌هزارتومان هزینه تبلیغات تلویزیون در طبقه 35 هزینه تبلیغات تلویزیون بالاترین طبقه آگهی‌‌هاست، یک‌ میلیون‌ و80‌ هزار‌ تومان قیمت دارد. البته برای برخی از برنامه‌های بسیار پرمخاطب، به آخرین طبقه، ‌درصدی هم اضافه می‌شود. این روزها، گران‌ترین آگهی به برنامه ورزشی «90» تعلق دارد هزینه تبلیغات تلویزیون هر ثانیه آن هشت‌میلیون‌و143‌هزارو200‌تومان قیمت دارد.
انواع آگهی در قراردادهای سازمان صداوسیما شامل «گزارش آگهی» (رپورتاژ)، «حک آرم»، «دعوت به تماشا»، «زیرنویس»، «بین برنامه» هزینه تبلیغات تلویزیون «بعد از برنامه» است. در هر دو نوع قرارداد یک هزینه تبلیغات تلویزیون دو هزینه تبلیغات تلویزیون در اداره کل بازرگانی وجود دارد، هزینه هر ثانیه رپورتاژ در یک برنامه بین 60 تا 70‌درصد نرخ طبقه آن برنامه است. قیمت هر ثانیه حک آرم شرکت‌ها در یک برنامه 50‌ درصد نرخ طبقه آن است. قیمت دعوت به تماشای برنامه‌ها بسته به قبل، بین یا بعد برنامه متفاوت است هزینه تبلیغات تلویزیون بین 80‌ درصد تا دو برابر نرخ طبقه برنامه‌هاست. نرخ هر ثانیه زیرنویس در یک برنامه به اندازه نرخ طبقه همان برنامه است. قیمت آگهی‌‌های بین برنامه، بین 5/1 تا دو برابر نرخ طبقه همان برنامه است.
بنابراین، قیمت هر ثانیه آگهی در برنامه «90» با قرارداد نوع یک، 6‌میلیون‌ هزینه تبلیغات تلویزیون 286 ‌هزار هزینه تبلیغات تلویزیون 400‌ تومان است. قیمت آگهی بعد از یک برنامه هم بین 60 تا 80درصد نرخ طبقه هر برنامه هزینه دارد
نرخ هزینه تبلیغات در صدا هزینه تبلیغات تلویزیون سیما بسیار هنگفت است
بانی فیلم آنلاین: عضو فراکسیون روحانیون مجلس با بیان اینکه ماهواره‌ها تغییر سبک زندگی مسلمانان را از طریق تبلیغات هدفدار در دستور کار خود قرار داده اند، تصریح کرد: اگرچه برای صدا هزینه تبلیغات تلویزیون سیما، تولید ثروت از جمله کارکردهای اصلی تبلیغات است، ولی باید به پیام‌های تبلیغاتی، نگاه فرهنگی داشت.
موسی غضنفرآبادی در گفت وگو با خانه ملت با بیان اینکه هدف تبلیغات در ماهواره تنها منفعت اقتصادی است، تصریح کرد: نرخ هزینه تبلیغات در صداوسیما بسیار هنگفت است هزینه تبلیغات تلویزیون چنین وضعی مانع از آن میشود هزینه تبلیغات تلویزیون سرمایه گذاران برای تولید محصولات اقتصادی شان با رسانه ملی قرارداد ببندند.
 نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هدف تبلیغات، نتیجه گیری در بازار فروش است، یاد آورشد: رسانه ملی یک کشور اسلامی مانند ایران نباید تنها به فکر منفعت اقتصادی باشد، بلکه باید اهرمی ایجاد کند هزینه تبلیغات تلویزیون فروشندگان داخلی برای آگهی دادن محصولاتشان، تنها به رسانه ملی اعتماد کنند.
غضنفرآبادی تصریح کرد: متاسفانه صدا هزینه تبلیغات تلویزیون سیما در برخی مواقع، آگهی‌هایی را در رسانه ملی روی آنتن می فرستند هزینه تبلیغات تلویزیون حاوی مفاهیم تاثیرگذار فرهنگی نیست. عضو فراکسیون رهروان ولایت با بیان اینکه پیام‌های تبلیغاتی در جهان، افکار عمومی را مهندسی می کنند، افزود: ماهواره‌ها تغییر سبک زندگی مسلمانان را از طریق تبلیغات هدفدار در دستور کار خود قرار داده هزینه تبلیغات تلویزیون سعی دارند از این طریق به بدنه ملت‌های مسلمان صدمه وارد کنند؛ دشمنان اسلام نیز در تلاش‌اند تا با استفاده از ابزار مختلف همچون تبلیغات ماهواره‌ای، فرهنگ ایرانی هزینه تبلیغات تلویزیون اسلامی ما وارد بحران کنند. عضو فراکسیون روحانیون مجلس، ادامه داد: اگرچه تولید ثروت برای صداوسیما از جمله کارکردهای اصلی پیام های بازرگانی است، ولی باید به پیام‌های تبلیغاتی نگاه فرهنگی داشت؛ صداو سیما نیز هزینه تبلیغات تلویزیون حفاظت از فرهنگ ایرانی - اسلامی کشور را بر عهده دارد، نباید تنها به فکر شاخص‌های اقتصادی‌ خود باشد
آمارها نشان می دهد صداوسیما با وجود پتانسیل درآمدزایی بیش از5/4 هزار میلیارد تومان در سال، همچنان یک بنگاه ورشکسته محسوب می‌شود.
________________________________________
یکی از چالش های مهم این روزهای صدا هزینه تبلیغات تلویزیون سیما، در خصوص شبکه هایی است هزینه تبلیغات تلویزیون به تازگی تاسیس شده اند. شبکه هایی هزینه تبلیغات تلویزیون به عقیده بسیاری از کارشناسان، تنها در خدمت توسعه کمی بوده هزینه تبلیغات تلویزیون از نظر توسعه کیفی برنامه ها، پیشرفت چندانی نداشته اند. هم اکنون سازمان صدا هزینه تبلیغات تلویزیون سیما دارای 21 شبکه تلویزیونی قابل دریافت از طریق سامانه دیجیتال است، اما برخی از این شبکه ها قوت هزینه تبلیغات تلویزیون قدرت لازم برای جذب مخاطب را ندارند. دلیلش هم مشخص است؛ اولین شاخصی هزینه تبلیغات تلویزیون به نهادها هزینه تبلیغات تلویزیون بنگاه های رسانه ای هویت می بخشد، محصولات تولیدی هزینه تبلیغات تلویزیون خاص آنهاست. بنابراین، شبکه ای هزینه تبلیغات تلویزیون همه وقتش را با برنامه تکراری هزینه تبلیغات تلویزیون یا ضعیف پر می کند، نمی تواند هویت یک شبکه واقعی را داشته باشد. تا زمانی هزینه تبلیغات تلویزیون صدا هزینه تبلیغات تلویزیون سیما به جای بالا بردن سطح کیفی هزینه تبلیغات تلویزیون کمی تولید در صدد بالا بردن تعداد شبکه ها باشد، بودجه ای را هزینه تبلیغات تلویزیون می تواند در راستای تولید خرج کند هدر می دهد، بدون اینکه بتواند چشمان مخاطب را از تماشای شبکه های بیگانه به سمت شبکه های داخلی بچرخاند.
به گفته علیرضا اسحاقی مدیر اداره تولید فیلمنامه صدا هزینه تبلیغات تلویزیون سیما، بخش عمده ای از بودجه سازمان صدا هزینه تبلیغات تلویزیون سیما توسط شبکه هایی بلعیده می شود هزینه تبلیغات تلویزیون ماهیت روشن هزینه تبلیغات تلویزیون شفافی ندارند هزینه تبلیغات تلویزیون باید هدف توجه به کیفیت باشد نه کمیت. اینکه تعداد زیادی شبکه داشته باشیم هزینه تبلیغات تلویزیون نتوانیم جذب مخاطب کنیم اتفاق خوبی نیست هزینه تبلیغات تلویزیون می توان با تعداد کمتری از این شبکه ها با پرداختن به روش های جذب مخاطب، بیننده را به تماشای تلویزیون بنشانیم.
هزینه اندک با استفاده از منابع آرشیوی
در سال های اخیر با رشد سریع هزینه تبلیغات تلویزیون بی رویه شبکه هایی مواجهیم هزینه تبلیغات تلویزیون نه تنها شبیه شبکه های پیشین با دستورالعمل مشخص هزینه تبلیغات تلویزیون با رویکرد تولید معرفی نشده اند، بلکه تنها تکرار کننده برنامه های تولیدی شبکه های غیردیجیتالی سیما هستند هزینه تبلیغات تلویزیون به گفته مسئولین صدا هزینه تبلیغات تلویزیون سیما در مقایسه با آنها ظاهرا با هزینه بسیار اندک راه اندازی می شوند. به گفته دکتر حسن خجسته، در آذرماه 92، شبکه‌های جدید‌، شبکه‌هایی بسیار کم هزینه هستند چون تامینی هستند، هزینه‌ای ندارند هزینه تبلیغات تلویزیون از منابع آرشیو‌ی استفاده می‌کنند.
این امر نشان می دهد هزینه تبلیغات تلویزیون یکی از دلایل اصلی عدم توجه به کیفیت برنامه ها در شبکه های جدید، مسائل مالی بوده هزینه تبلیغات تلویزیون تاکید بر کاهش هزینه ها، باعث استفاده از منابع آرشیوی هزینه تبلیغات تلویزیون تکراری شده است.
در این جا یک سوال پیش می آید هزینه تبلیغات تلویزیون آن این است هزینه تبلیغات تلویزیون آیا سازمان صدا هزینه تبلیغات تلویزیون سیما با مساله کمبود درآمد هزینه تبلیغات تلویزیون مدیریت درآمد مواجه است؟ برای پاسخ دادن به این سوال لازم است هزینه تبلیغات تلویزیون منابع مالی هزینه تبلیغات تلویزیون درآمد های صدا هزینه تبلیغات تلویزیون سیما را نیز مرور کنیم.
 برخی از شبکه های جدید صدا هزینه تبلیغات تلویزیون سیما، بدون برنامه ریزی های درست در زمینه های مالی، ایجاد شده اند هزینه تبلیغات تلویزیون در نتیجه به منظور کاهش هزینه ها، در دام برنامه های تکراری هزینه تبلیغات تلویزیون آرشیوی افتاده اند
درآمد ناشی از آگهی های تلویزیونی
طبق قانون ضوابط هزینه تبلیغات تلویزیون مقررات پذیرش هزینه تبلیغات تلویزیون پخش آگهی‌های رادیویی هزینه تبلیغات تلویزیون تلویزیونی هزینه تبلیغات تلویزیون در بهمن‌ماه سال گذشته توسط اداره کل بازرگانی سازمان صداوسیما ابلاغ شد هزینه تبلیغات تلویزیون از اول فروردین‌ماه امسال قابل اجرا بود، میزان هزینه آگهی‌های تلویزیونی حداقل هر ثانیه 75 هزار تومان تا حداکثر هر ثانیه سه میلیون هزینه تبلیغات تلویزیون 500 هزار تومان است.
اگر نرخ هر ثانیه 75 هزار تومان را تنها برای پنج شبکه تلویزیونی در نظر بگیریم یعنی تلویزیون حداقل ثانیه‌ای 375 هزار تومان هزینه تبلیغات تلویزیون ساعتی 1.3 میلیارد تومان به واسطه تبلیغاتش از این پنج شبکه درآمد دارد. آن وقت اگر قرار باشد تنها پنج ساعت در روز هم این شبکه‌ها آگهی داشته باشند، تلویزیون، روزانه بیش از 6.7 میلیارد تومان درآمد دارد. این رقم حاکی از درآمد حدود 2.5 هزار میلیارد تومان در سال است.
درآمد ناشی از تبلیغات رادیویی
در بخش تبلیغات رادیویی نیز درآمد ها از هر ثانیه 65 هزار تومان شروع ‌شده هزینه تبلیغات تلویزیون تا هر ثانیه یک میلیون هزینه تبلیغات تلویزیون 800 هزار تومان می‌رسد. اگر این نرخ را تنها برای پنج شبکه رادیویی در نظر بگیریم یعنی رادیو حداقل ثانیه‌ای 325 هزار تومان هزینه تبلیغات تلویزیون ساعتی 1.1 میلیارد تومان درآمد دارد..

کانون اندیشه پارسی

آنالایزر کرونوس - آژانس تبلیغاتی اندیشه پارسی

تعرفه تبلیغ در صدا و سیما

کانون تبلیغاتی اندیشه پارسی ما با توجه به هدف گذاری های مختلفی تبلیغات انجام می دهیم و بررسی اقتصادی امور تبلیغاتی یک امر مهم و بدیهی است. لذا ما با بررسی آماری مخاطبین برنامه های تلویزیونی، هدف گذاری تبلیغاتی و نرخ تعرفه های مصوب پیام های بازرگانی هزینه ها را بررسی می کنیم تا بتوانیم یک تبلیغات موفق را انجام دهیم. با توجه به پیچیده بودن محاسبات تعرفه های پخش تلویزیونی این بررسی چند جانبه، مبحثی زمان بر و دقیق است. برای مثال جدول زیر تعرفه های پایه و تعرفه های محاسبه شده ی یک نمونه ی خاص را نشان می دهد.

تعرفه تبلیغات تلویزیونتعرفه تبلیغات رادیو

کرونوس همانطور که می دانید تبلیغات موفق به دانسته های اولیه ی زیادی نیاز دارد و شامل تعرفه ها، شرایط، میزان بودجه، آمار مخاطبین و بازار هدف و غیره.
از آنجا که این بررسی چند بعدی کاری بس دقیق و با ظرافت خاص است، لذا کانون اندیشه ی پارسی با تهیه و تدوین یک سیستم هوشمند در ایران توانسته گامی نوین در این عرصه بر دارد. کانون اندیشه ی پارسی  سامانه ی هوشمند کرونوس را برای بررسی آماری و چند بعدی تعرفه ها تهیه و تدوین نموده است که در آن شما می توانید این عملیات پیچیده را کاملا هوشمندانه و سیستماتیک انجام دهید.
برای استفاده و آشنایی با سامانه ی کرونوس بر روی لینک زیر کلیک کنید:
آنلایزر کرونوس: موتور هوشمند محاسبه و آنالیز تعرفه تبلیغات تلویزیونی صدا و سیما
همچنین می توانید فیلم آموزشی نحوه استفاده از سامانه کرونوس را در اینجا ببینید:
آموزش آنلایزر کرونوس

کانون اندیشه پارسی