نرخ تبلیغات در تلویزیون


رسمی یا مالکیت آن را طبق مدارک رسمی ارائه نماید، منعقد خواهد شد نرخ تبلیغات در تلویزیون از پذیرش قراردادهایی نرخ تبلیغات در تلویزیون چند صاحب آگهی ائتلاف کرده باشند خودداری می‌شود.
د ـ درصورتی‌که صاحبان کالا نرخ تبلیغات در تلویزیون خدمات از انجام تعهدات خود در زمانهای مقرر خودداری نمایند اداره کل بازرگانی مختار است نسبت به عدم پخش آگهی‌های تبلیغاتی صاحب آگهی اقدام نماید نرخ تبلیغات در تلویزیون نسبت به وصول مطالبات خود با اجرا تعدیلات لازم از طریق مبادی ذیربط اقدامات لازم را مبذول نماید.
ه ـ درخواست نرخ تبلیغات در تلویزیون امضاء قرارداد می‌بایست از طرف مقام تشخیص سازمان، وزارتخانه یا معاون اداری نرخ تبلیغات در تلویزیون مالی یا مدیرکل یا مدیر روابط عمومی باشد در سایر موارد ارائه تصویری از اساسنامه نرخ تبلیغات در تلویزیون آخرین روزنامه رسمی نرخ تبلیغات در تلویزیون در آن صاحبان امضای مجاز را معرفی نموده باشد الزامی است.
و ـ در قراردادهای دوطرفه صاحب آگهی می‌تواند شرکت همکار یا شرکت‌های همکار خود را متعاقباً قبل از پخش معرفی نماید.
تبصره 3: تغییر شرکت همکار در قراردادهای سه طرف با ارائه تسویه‌حساب از شرکت همکار قبلی، حداکثر ظرف مدت 15 روز از تاریخ اعلام به اداره کل بازرگانی انجام خواهد شد. پخش با شرکت همکار جدید بلافاصله صورت می‌پذیرد در صورت اعتراض شرکت همکار قبلی اداره کل بازرگانی جهت تعیین تکلیف کارمزد باقی‌مانده نرخ تبلیغات در تلویزیون اقدامات اجرایی به‌عنوان حکم داور مرضی الطرفین به مسئله رسیدگی خواهد کرد نرخ تبلیغات در تلویزیون نظر اداره کل بازرگانی قطعی نرخ تبلیغات در تلویزیون لازم الجرا است.
تبصره 4 ـ در صورت اجرا تبصره 3 تمامی تعهدات سازمان نسبت به صاحبان آگهی کماکان به قوت خود باقی می‌باشد.
 2 : شرکت همکار:
الف ـ شرکت همکار، به شرکت‌ها نرخ تبلیغات در تلویزیون کانونهای تبلیغاتی اطلاق می‌شود نرخ تبلیغات در تلویزیون دارای مجوز رسمی تبلیغات از وزارت فرهنگ نرخ تبلیغات در تلویزیون ارشاد اسلامی باشند نرخ تبلیغات در تلویزیون ضمن قبول ضوابط نرخ تبلیغات در تلویزیون مقررات اداره کل بازرگانی سازمان صداوسیما جمهوری اسلامی اقدام به عقد قرارداد همکاری نمایند.
ب ـ هر شرکت همکار نرخ تبلیغات در تلویزیون برای صاحب آگهی درخواست عقد قرارداد می‌نماید، می‌بایست از صاحب آگهی معرفی‌نامه سال 1394 ارائه نماید. (در صورت عدم قید مدت اعتبار از سوی صاحب آگهی، معرفی‌نامه یک ماه معتبر خواهد بود)
ج ـ هیچ‌گونه وکالت برای نقل‌وانتقال نرخ تبلیغات در تلویزیون واگذاری امتیاز کانون موردقبول نمی‌باشد. در صورت لزوم بایستی مجوز از طریق وزارت فرهنگ نرخ تبلیغات در تلویزیون ارشاد اسلامی واگذار شود.
د ـ شرکت‌های تبلیغاتی نرخ تبلیغات در تلویزیون سال گذشته عقد قرارداد همکاری داشته‌اند اما آگهی از صداوسیما پخش ننموده‌اند در سال جدیدی پس از معرفی صاحب آگهی همزمان با قرارداد پخش می‌توانند قرارداد همکاری نیز منعقد نمایند.
 3 : انواع قراردادها:
1 ـ 3 ـ قرارداد نوع الف تلویزیونی نرخ تبلیغات در تلویزیون رادیویی: پخش آگهی در همه طبقات امکان‌پذیر است
2 ـ 3 ـ قرارداد نوع ب تلویزیونی: طبق جدول شماره 18 تا طبقه 14 امکان‌پذیر است.
3 ـ 3 ـ قرارداد نوع ج تلویزیونی: طبق جدول شماره 18 فقط تا طبقه 10 امکان‌پذیر است.
تبصره 5: قراردادهایی نرخ تبلیغات در تلویزیون شروع آن‌ها از تاریخ ۱۳۹۴/۱/۱ باشد پس از اصلاح مدارک مثبته مالی می‌توانندپخش آگهی خود را از زمان عقد قرارداد در سال ۱۳۹۴ شروع نمایند.
 4 : انواع امتیازهای تشویقی قراردادها:
الف: اضافه پخش تسریع:
عقد قراردادهای جدید پخش برای سال ۱۳۹۴ از تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۰ آغاز می‌شود نرخ تبلیغات در تلویزیون به‌منظور تشویق صاحبان کالا نرخ تبلیغات در تلویزیون خدمات به برنامه‌ریزی دقیق در تنظیم نرخ تبلیغات در تلویزیون انعقاد قرارداد به تفکیک گروههای صاحبان کالا نرخ تبلیغات در تلویزیون خدمات امتیاز پخش تسریع تعلق خواهد گرفت. ملاک حفظ اضافه پخش تسریع فقط اخذ قرارداد نمی‌باشد بلکه می‌بایست اسناد مالی آن نیز در تاریخ مقرر طبق جدول گروه‌ها تسلیم امور مالی بازرگانی شود.
تعرفه تبلیغات تلویزیونی
ب ـ امتیاز حضور اولین بار:
برای حمایت از کارآفرینی به صاحبان کالاها نرخ تبلیغات در تلویزیون خدماتی نرخ تبلیغات در تلویزیون برای اولین بار پس از ارائه ثبت آرم تجاری آگهی اقدام به انعقاد قرارداد جهت پخش نمایند، طبق جدول ذیل اضافه پخش تشویقی در طول سال ۱۳۹۴ به هر تعداد نرخ تبلیغات در تلویزیون قرارداد منعقد نمایند تعلق می‌گیرد.
حضور در تبلیغات تلویزیونی صدا نرخ تبلیغات در تلویزیون سیما
تبصره 6: نام نرخ تبلیغات در تلویزیون نشان تجاری (برند) ضمن افزایش کیفیت، کمیت باعث رونق اقتصادی نرخ تبلیغات در تلویزیون کاهش امر واسطه‌گری نرخ تبلیغات در تلویزیون تعادل قیمت در بازار بخصوص در نوسانات اقتصادی خواهد شد لذا رسانه ملی در بخش تبلیغات به‌منظور ارتقاء شاخصهای فوق‌الذکر نسبت به تقویت آن دسته از صاحبان کالاو خدماتی نرخ تبلیغات در تلویزیون علاوه بر محصولات قبلی خود اقدام به تولید گروه محصولات نرخ تبلیغات در تلویزیون خدمات جدید نمایند به هر یک از شناسه آگهی هابراساس اولین بار 150% تعلق می‌گیرد.
تبصره 7: شاخص تشخیص حضور اولین بار، نام نرخ تبلیغات در تلویزیون نشان تجاری (برند) کالا یا خدمات می‌باشد نرخ تبلیغات در تلویزیون هرگونه تغییری در نام صاحب آگهی نرخ تبلیغات در تلویزیون یا شرکت نرخ تبلیغات در تلویزیون یا معاونت‌ها نرخ تبلیغات در تلویزیون قسمت‌ها نرخ تبلیغات در تلویزیون نمایندگی یا استان‌ها مشمول اعطای این امتیاز نخواهد بود نرخ تبلیغات در تلویزیون به هر صاحب آگهی یک امتیاز حضور اولین بار اعطا می‌شود کلیه قراردادهایی نرخ تبلیغات در تلویزیون در سه‌ماهه پایانی سال ۱۳۹۳ منعقد می‌گردد به‌منظور حمایت از صاحبان کالا نرخ تبلیغات در تلویزیون خدمات حضور اولین بار در سال ۱۳۹۴ به قوت خود باقی است
 5 : اضافه پخش تشویقی مالیات بر ارزش‌افزوده:
به‌منظور اجرای قانون پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده 10 درصد اضافه پخش تشویقی به‌تمامی صاحبان کالا نرخ تبلیغات در تلویزیون خدمات اعطا می‌شود.
 6 : تسهیلات بخشهای تولیدی نرخ تبلیغات در تلویزیون خدماتی کشور در راستای اجرا هدفمند نرخ تبلیغات در تلویزیون هوشمندانه سیاست‌های اصل 44 نرخ تبلیغات در تلویزیون نیز اقتصادی مقاومتی:
به منظور حمایت حداکثری از تولیدکنندگان داخلی نرخ تبلیغات در تلویزیون نیز ارائه دهندگان خدمات نرخ تبلیغات در تلویزیون کمک به توسعه اقتصادی کشور اضافه پخش تشویق علاوه بر سایر امتیازات به شرح زیر اعطا می‌گردد.
هدفمندی یارانه ها نرخ تبلیغات در تلویزیون پخش تشویقی تبلیغات تلویزیونی
تبصره 8: به‌منظور حمایت از تولیدکنندگان لبنیات شامل شیر، ماست نرخ تبلیغات در تلویزیون پنیر کشور نرخ تبلیغات در تلویزیون در راستای ارتقاء سطح سلامت جامعه تبلیغ نمایند، علاوه بر سایر ظرفیتهای تشویقی، 75 درصد اضافه پخش به شناسه آگهی های تولید لبنیات شامل شیر، ماست نرخ تبلیغات در تلویزیون پنیراعطا خواهد شد.شایان ذکر است درصورتی نرخ تبلیغات در تلویزیون صاحب آگهی از جدول شماره 5 6 بخش کشاورزی یا صنعت استفاده نموده باشند مابه التفاوت در شناسه آگهی لحاظ می شود.
 7: امتیاز حضور مستمر در رسانه ملی :
برای حمایت از صاحبان کالا نرخ تبلیغات در تلویزیون خدمات گروه دو، سه، چهار نرخ تبلیغات در تلویزیون سابقه تبلیغات در هریک از رسانه های رادیو یا تلویزیون داشته انداضافه پخش طبق جدول زیر علاوه بر سایر امتیازات اعطاءخواهدشد.

کانون اندیشه پارسی

آنالایزر کرونوس - آژانس تبلیغاتی اندیشه پارسی

تعرفه تبلیغ در صدا و سیما

کانون تبلیغاتی اندیشه پارسی ما با توجه به هدف گذاری های مختلفی تبلیغات انجام می دهیم و بررسی اقتصادی امور تبلیغاتی یک امر مهم و بدیهی است. لذا ما با بررسی آماری مخاطبین برنامه های تلویزیونی، هدف گذاری تبلیغاتی و نرخ تعرفه های مصوب پیام های بازرگانی هزینه ها را بررسی می کنیم تا بتوانیم یک تبلیغات موفق را انجام دهیم. با توجه به پیچیده بودن محاسبات تعرفه های پخش تلویزیونی این بررسی چند جانبه، مبحثی زمان بر و دقیق است. برای مثال جدول زیر تعرفه های پایه و تعرفه های محاسبه شده ی یک نمونه ی خاص را نشان می دهد.

تعرفه تبلیغات تلویزیونتعرفه تبلیغات رادیو

کرونوس همانطور که می دانید تبلیغات موفق به دانسته های اولیه ی زیادی نیاز دارد و شامل تعرفه ها، شرایط، میزان بودجه، آمار مخاطبین و بازار هدف و غیره.
از آنجا که این بررسی چند بعدی کاری بس دقیق و با ظرافت خاص است، لذا کانون اندیشه ی پارسی با تهیه و تدوین یک سیستم هوشمند در ایران توانسته گامی نوین در این عرصه بر دارد. کانون اندیشه ی پارسی  سامانه ی هوشمند کرونوس را برای بررسی آماری و چند بعدی تعرفه ها تهیه و تدوین نموده است که در آن شما می توانید این عملیات پیچیده را کاملا هوشمندانه و سیستماتیک انجام دهید.
برای استفاده و آشنایی با سامانه ی کرونوس بر روی لینک زیر کلیک کنید:
آنلایزر کرونوس: موتور هوشمند محاسبه و آنالیز تعرفه تبلیغات تلویزیونی صدا و سیما
همچنین می توانید فیلم آموزشی نحوه استفاده از سامانه کرونوس را در اینجا ببینید:
آموزش آنلایزر کرونوس

کانون اندیشه پارسی