تبلیغ تلویزیون


دـ درصورتی‌که در یک آگهی دو کالا معرفی شود (با تشخیص اداره بازرگانی) تعرفه کالای گران‌تر ملاک محاسبه خواهد بود.
وـ آگهی داخلی با نام ایرانی با تعرفه داخلی محاسبه می‌شود.
اصلاحیه 94/20/2 : کالای خارجی با نام تبلیغ تلویزیون نشان تجاری ایرانی با ضریب 2 برابر تعرفه داخلی، تبلیغ تلویزیون کالای ایرانی با نام خارجی با ضریب 1.2 تعرفه داخلی محاسبه می شود.
 19 : انواع آگهی
الف ـ مستقیم (تیزر): آگهی کوتاه تبلیغاتی تبلیغ تلویزیون ویژگی‌های جذاب کالا تبلیغ تلویزیون خدماتی را به نمایش می‌گذارد در تلویزیون 15 ثانیه تبلیغ تلویزیون در رادیو 10 ثانیه تعیین می‌شود تبلیغ تلویزیون کمتر از آن نیز در تلویزیون همان 15 ثانیه تبلیغ تلویزیون رادیو 10 ثانیه محاسبه می‌گردد (به‌استثناء نشان آگهی).
تبصره 32: به‌منظور ارتقاء کیفی تبلیغ تلویزیون مهندسی پیام در حوزه‌های فرهنگی تبلیغ تلویزیون آموزشی در آگهی‌های تبلیغاتی:
1. داستان روایی، آگهی‌هایی تبلیغ تلویزیون با این هدف تبلیغ تلویزیون ساختار در یک آگهی تبلیغ تلویزیون یا چند آگهی 60 ثانیه‌ای تولید می‌شوند هرکدام معادل 40 ثانیه محاسبه خواهد شد.
2. صاحبان کالا تبلیغ تلویزیون خدماتی تبلیغ تلویزیون در آگهی‌های تبلیغاتی خود احترام به والدین تبلیغ تلویزیون یا ارتقای سطح سلامت جامعه می‌پردازند. اگر از داستان روایی نیز استفاده نمایند10 ثانیه رایگان تعلق می گیرددرغیر اینصورت مشروط به رعایت 60 ثانیه 20 ثانیه آگهی رایگان به شناسه آگهی تعلق می گیرد.
3. محیط‌ زیست: صاحبان کالا تبلیغ تلویزیون خدماتی تبلیغ تلویزیون در آگهی های تبلیغاتی خود توجه به محیط‌ زیست را تبلیغ نمایند اگر از داستان روایی نیز استفاده نمایند 5 ثانیه رایگان تعلق می‌گیرد در غیر این صورت مشروط به رعایت 60 ثانیه 10 ثانیه آگهی رایگان به شناسه آگهی تعلق می‌گیرد.
4. بیمه‌ ها: درصورتی‌که هر یک از شناسه آگهی بیمه‌های اختیاری مانند عمر و... را تبلیغ نمایند شناسه آگهی مربوط از 10 درصد اضافه پخش تشویقی برخوردار خواهد شد.
ب) گزارش آگهی (رپرتاژ): به آگهی‌هایی تبلیغ تلویزیون ساختار مستند داشته تبلیغ تلویزیون گزارشی از مراحل ساخت ویاتولید تبلیغ تلویزیون یا ارائه یک خدمات را به تصویر می‌کشند تبلیغ تلویزیون در آن نقش‌آفرینی وجود ندارد گزارش آگهی اطلاق می‌شود. حداقل زمان گزارش آگهی 120 ثانیه می‌باشد. تشخیص ساختار گزارش آگهی با اداره کل بازرگانی است.
تبصره 33: گزارش آگهی، دریک بسته آگهی منوط به وجود ظرفیت پخش با در نظر گرفتن اولویت برای پخش سایر آگهی‌ها می‌باشد.
ج) حک آرم: 15 ثانیه می‌باشد تبلیغ تلویزیون اندازه کادر می‌بایست 1.5 برابر اندازه آرم شبکه بوده تبلیغ تلویزیون فاصله بین دو پخش برای حک آرم حداقل 5 دقیقه می‌باشد.
د) دعوت به تماشا: متناسب بازمان برنامه حداکثر سه نوبت تبلیغ تلویزیون برای هر نوبت حداقل 15 ثانیه می‌باشد تبلیغ تلویزیون می‌تواند دریکی از موقعیت‌های قبل، ادامه تبلیغ تلویزیون انتهای برنامه تبلیغ تلویزیون یا هر سه موقعیت پخش می‌شود.
هـ) زیرنویس: حداقل 15 ثانیه تبلیغ تلویزیون حداکثر 20 ثانیه تبلیغ تلویزیون کمتر از آن نیز 15 ثانیه محاسبه می‌گردد.
و) نشان آگهی: نمایش نام تبلیغ تلویزیون نشان تجاری تبلیغ تلویزیون شعار صاحبان آگهی، بدون گفتار، همراه آرم تبلیغ تلویزیون نشان بازرگانی توأم با موسیقی مصوب شده در 6 ثانیه ابتدا یا انتهای هر بسته آگهی به تشخیص اداره کل بازرگانی به‌صورت روزانه از هر یک از شبکه‌های سیما پخش می‌شود.
تبصره 34: ارسال سفارشات به‌منزله پخش در ابتدا یا انتهای کلیه بسته آگهی های شبکه تعیین شده می باشد.
ز: آگهی فروش مستقیم کالا:
تعرفه تبلیغات فروش مستقیم کالا در صدا تبلیغ تلویزیون سیما
1. قیمت آگهی‌ها بر اساس نرخ تیزر محاسبه خواهد شد.
2. اعتبار هر شناسه تنها برای 30 روز می‌باشد.
3. هر شناسه فقط در یک دوره مجوز پخش داشته تبلیغ تلویزیون در صورت تمایل صاحب آگهی به پخش بازمان کمتر مجاز به اصلاح همان شناسه نبوده تبلیغ تلویزیون می‌بایست اقدام به تهیه تیزر کوتاه جدید نماید.
4. صاحب آگهی مجاز به استفاده از صدا پیشگان تبلیغ تلویزیون هنرپیشگان تکراری در شناسه‌های ماهانه خود نمی‌باشد.
 20 : نرخ انواع آگهی:
گزارش آگهی: معادل 70 درصد نرخ طبقه همان برنامه.
‌أ. حک آرم: معادل 25 درصد نرخ طبقه همان برنامه
‌ب. دعوت به تماشا: نرخ دعوت به تماشا قبل معادل 2 برابر تبلیغ تلویزیون بین معادل 2 برابرقبل تبلیغ تلویزیون بعد معادل 80 درصد نرخ طبقه همان برنامه محاسبه می‌شود. تبصره 35 :برنامه ورزشی مشمول این بند نمی باشند در زمان اعلام طبقه هر برنامه ورزشی اعلام خواهد شد.
‌ج. زیرنویس: نرخ زیرنویس معادل (قبل) نرخ طبقه همان برنامه.
‌د. بین برنامه: معادل دو برابر نرخ طبقه همان برنامه در تلویزیون تبلیغ تلویزیون نرخ آگهی بین برنامه رادیویی معادل قبل می‌باشد.
‌ه. نشان آگهی متناسب با سقف طبقات قرارداد از محل قراردادهای گروه الف، ب، ج معادل 60 درصد نرخ طبقه همان برنامه درروزهای عادی تبلیغ تلویزیون اعیاد تبلیغ تلویزیون مناسبت‌های خاص تبلیغ تلویزیون یک روز قبل از آن معادل 100 درصد می‌باشد.
‌و. بعد: نرخ آگهی بعد معادل 80 درصد قبل همان برنامه محاسبه می‌شود. (مشروط بر آنکه قبل از برنامه بعدی نباشد).
ک.آگهی اعلام هدایای قرعه‌کشی تبلیغ تلویزیون برندگان هر دوره با ضریب سه برابر محاسبه خواهد شد.
تبصره 36: صاحبان کالا تبلیغ تلویزیون خدماتی تبلیغ تلویزیون هدایای قرعه‌کشی خود را از محصولات، کالا تبلیغ تلویزیون خدمات خود تعیین کنند نرخ آگهی مربوط مشمول این بند نخواهد بود. در هلدینگها هدایای قرعه‌کشی فقط مختص کالا تبلیغ تلویزیون یا خدمات گروه مربوطه می‌باشد.
 21 : موقعیت آگهی در بسته:
ضرایب موقعیت آگهی در تبلیغات تلویزیون
أ‌. در برنامه‌های ورزشی درصد افزایش موقعیت آگهی با توجه به زمان پخش توسط اداره کل بازرگانی تعیین می‌گردد.
ب‌. در صورت تراکم آگهی دربسته‌ها از هر صاحب آگهی یک آگهی پذیرش می‌شود

کانون اندیشه پارسی

آنالایزر کرونوس - آژانس تبلیغاتی اندیشه پارسی

تعرفه تبلیغ در صدا و سیما

کانون تبلیغاتی اندیشه پارسی ما با توجه به هدف گذاری های مختلفی تبلیغات انجام می دهیم و بررسی اقتصادی امور تبلیغاتی یک امر مهم و بدیهی است. لذا ما با بررسی آماری مخاطبین برنامه های تلویزیونی، هدف گذاری تبلیغاتی و نرخ تعرفه های مصوب پیام های بازرگانی هزینه ها را بررسی می کنیم تا بتوانیم یک تبلیغات موفق را انجام دهیم. با توجه به پیچیده بودن محاسبات تعرفه های پخش تلویزیونی این بررسی چند جانبه، مبحثی زمان بر و دقیق است. برای مثال جدول زیر تعرفه های پایه و تعرفه های محاسبه شده ی یک نمونه ی خاص را نشان می دهد.

تعرفه تبلیغات تلویزیونتعرفه تبلیغات رادیو

کرونوس همانطور که می دانید تبلیغات موفق به دانسته های اولیه ی زیادی نیاز دارد و شامل تعرفه ها، شرایط، میزان بودجه، آمار مخاطبین و بازار هدف و غیره.
از آنجا که این بررسی چند بعدی کاری بس دقیق و با ظرافت خاص است، لذا کانون اندیشه ی پارسی با تهیه و تدوین یک سیستم هوشمند در ایران توانسته گامی نوین در این عرصه بر دارد. کانون اندیشه ی پارسی  سامانه ی هوشمند کرونوس را برای بررسی آماری و چند بعدی تعرفه ها تهیه و تدوین نموده است که در آن شما می توانید این عملیات پیچیده را کاملا هوشمندانه و سیستماتیک انجام دهید.
برای استفاده و آشنایی با سامانه ی کرونوس بر روی لینک زیر کلیک کنید:
آنلایزر کرونوس: موتور هوشمند محاسبه و آنالیز تعرفه تبلیغات تلویزیونی صدا و سیما
همچنین می توانید فیلم آموزشی نحوه استفاده از سامانه کرونوس را در اینجا ببینید:
آموزش آنلایزر کرونوس

کانون اندیشه پارسی