هزینه تبلیغ در تلویزیون


از طرف مدیریت کانون تبلیغاتی به شرکت های تبلیغاتی هزینه تبلیغ در تلویزیون افرادی هزینه تبلیغ در تلویزیونمشغول به جذب مشتری جهت پخش تبلیغات  تلویزیونی برای این مجموعه میباشند: طبق بخشنامه جدید شماره 1185/93/8802 سازمان صدا هزینه تبلیغ در تلویزیونسیمای جمهوری  اسلامی ایران نحوه محاسبه قیمتهای پخش پیام های بازرگانی (سال 1394) تغییراتی کرده هزینه تبلیغ در تلویزیون در صفحه  پایین با ذکر توضیحاتی مختصر مثالی آورده ایم لطفا دقت کنید در صورتی هزینه تبلیغ در تلویزیون بودجه ماهانه مشتری هایتان کمتر یا  بیشتر از 30 میلیون تومان باشد هزینه تبلیغ در تلویزیون یا صنف کاری تغییر کند هزینه تبلیغ در تلویزیون یا در نحوه پرداخت ها هزینه تبلیغ در تلویزیون زمان آنها تغییراتی ایجاد شود  این فرمول دست خوش تغییرات میشود پس لطفا قبل از ارائه این قیمتها به مشتری هایتان در  دفتر این شرکت حاضر شده هزینه تبلیغ در تلویزیون توسط یکی از مسئولین ارشد آموزش های لازم را ببینید تا در اجرای  قرارداد دچار مشکل نشویدفرمول نحوه محاسبه اضافه پخش ها هزینه تبلیغ در تلویزیون بستن قرارداد با اداره کل بازرگانی سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی سال 1394 جهت مشاهده نحوه محاسبه قیمتهای پیام های بازرگانی به ادامه مطلب مراجعه  فرمایید. کانون تبلیغاتی دارای مجوز از وزارت ارشاد هزینه تبلیغ در تلویزیون فرهنگ اسلامی هزینه تبلیغ در تلویزیون قرارداد  همکاری با سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران جزو یکی از مجریان پذیرش وپخش تبلیغات تلویزیونی در شبکه های دیجیتالی میباشد جهت مشاهده هزینه نمایش آگهی در شبکه مستند هزینه تبلیغ در تلویزیون مشاهده جدول پخش برنامه  ها به ادامه مطلب مراجعه فرمایید تبلیغ در صدا هزینه تبلیغ در تلویزیون سیما | پخش آگهی در صدا هزینه تبلیغ در تلویزیون سیما | تبلیغ در شبکه مستند لطفا توجه فرمایید: 1- مبالغ فوق با بودجه ماهانه 30 میلیون تومان + پرداخت نقدی محاسبه شده است بدیهی است در صورت افزایش بودجه ماهانه از مبالغ فوق کاسته خواهد شد 2- قیمتها مربوط به شهریور ماه سال 1394 میباشد ممکن است در ماههای بعد کمتر  یا بیشتر شوند. 3 - قیمتهای فوق برای کالا هزینه تبلیغ در تلویزیون خدمات ایرانی میباشد . 4 - قیمتهای فوق برای کالا هزینه تبلیغ در تلویزیون خدمات خصوصی میباشد . تعرفه پخش تبلیغات از صبح تا ساعت 13هر ثانیه در تمامی برنامه ها 8/000 تومان  میباشد(طبقه 1 ) تعرفه پخش تبلیغات از ساعت 15 تا 23هر ثانیه در تمامی برنامه ها 12/000 تومان  میباشد(طبقه 2) شبکه دیجیتالی مستند آگهی درشبکه پویا کانون تبلیغاتی دارای مجوز از وزارت ارشاد هزینه تبلیغ در تلویزیون فرهنگ اسلامی هزینه تبلیغ در تلویزیون قرارداد  همکاری با سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران جزو یکی از مجریان پذیرش وپخش تبلیغات تلویزیونی در شبکه های دیجیتالی میباشد جهت مشاهده هزینه نمایش آگهی در شبکه پویا هزینه تبلیغ در تلویزیون مشاهده جدول پخش برنامه ها به ادامه مطلب مراجعه فرمایید تبلیغ در شبکه پویا | تبلیغات در شبکه دیجیتالی | پخش آگهی در شبکه پویا | هزینه  تبلیغات در شبکه پویا | تعرفه پخش تیزر در شبکه پویا آگهی در شبکه پویا لطفا توجه فرمایید: 1- مبالغ فوق با بودجه ماهانه 30 میلیون تومان + پرداخت نقدی محاسبه شده است بدیهی است در صورت افزایش بودجه ماهانه از مبالغ فوق کاسته خواهد شد 2- قیمتها مربوط به شهریور ماه سال 1394 میباشد ممکن است در ماههای بعد کمتر  یا بیشتر شوند 3- قیمتهای فوق برای کالا هزینه تبلیغ در تلویزیون خدمات ایرانی میباشد . 4- قیمتهای فوق برای کالا هزینه تبلیغ در تلویزیون خدمات خصوصی میباشد . تعرفه پخش تبلیغات از صبح تا ساعت 13هر ثانیه در تمامی برنامه ها 12/000 تومان  میباشد(طبقه 2) تعرفه پخش تبلیغات از ساعت 15 تا 23هر ثانیه در تمامی برنامه ها 17/000 تومان  میباشد(طبقه3) تبلیغ دربرنامه نود تعرفه تبلیغات در برنامه نود بررسی رقابت های لیگ برتر فوتبال 3بار گویش آقای عادل فردوسی پور 2 میلیون اس ام اس به شرکت کنندگان حداکثر 70 کارکترمتن تبلیغات جهت کسب اطلاعات از هزینه های تبلیغات در برنامه 90 با ما تماس بگیرید تلفن : 26208798 - 021 تعرفه تبلیغات در برنامه 90 باید در شورای نرخ گذاری سازمان صدا هزینه تبلیغ در تلویزیون سیمای جمهوری  اسلامی ایران مشخص شود هزینه تبلیغ در تلویزیون محصولات مختلف قیمتهای مختلفی نیز دارند . احتراما اداره کل بازرگانی در راستای اجرای تبصره 15 مجموعه ظوابط هزینه تبلیغ در تلویزیون مقررات پذیرش  هزینه تبلیغ در تلویزیون پخش آگهی های سال 1394 هزینه تبلیغ در تلویزیون با هدف کمک حداکثری به صاحبان کالا هزینه تبلیغ در تلویزیون خدمات هزینه تبلیغ در تلویزیون استفاده بهینه از فرصتهای ایجاد شده طرح  تشویقی ذیل را اعلام میدارد ( تمام قراردادها در 3 نوع تنظیم میشود) 1- قرارداد نوع ( ج ) هزینه تبلیغ در تلویزیون 200 درصد اضافه پخش دارد اما ارسال سفارش از طبقه 1 تا  10 میسر میباشد 2- قرارداد نوع ( ب ) هزینه تبلیغ در تلویزیون 100 درصد اضافه پخش دارد اما ارسال سفارش از طبقه 1 تا  14 میسر میباشد 3- قرارداد نوع (الف)که اضافه پخشی ندارد اما ارسال سفارش در تمامی طبقات  میسر میباشد (امتیاز حضور اولین بار ) به صاحبان کالا هزینه تبلیغ در تلویزیون برای اولین بار در رسانه ملی حضور پیدا میکنند شامل 150 درصد
تبلیغ در شبکه 3 کانون تبلیغاتی نماینده رسمی پذیرش هزینه تبلیغ در تلویزیون پخش پیامهای بازرگانی  سازمان صدا هزینه تبلیغ در تلویزیون سیمای جمهوری اسلامی ایران جهت مشاهده تبلیغ در شبکه 3 به ادامه مطلب رجوع فرمایید. تبلیغات در شبکه سه | هزینه آگهی در صدا هزینه تبلیغ در تلویزیون سیما | تعرفه پخش شبکه تبلیغ  در شبکه 3 لطفا توجه فرمایید: 1- مبالغ فوق با بودجه ماهانه 30 میلیون تومان + پرداخت نقدی محاسبه شده است بدیهی است در صورت افزایش بودجه ماهانه از مبالغ فوق کاسته خواهد شد. 2- قیمتهای تبلیغ در شبکه 3 مربوط به شهریور ماه سال 1394 میباشد ممکن است  در ماههای بعد کمتر یا بیشتر شوند. 3- قیمتهای فوق برای کالا هزینه تبلیغ در تلویزیون خدمات ایرانی میباشد . 4 - قیمتهای فوق برای کالا هزینه تبلیغ در تلویزیون خدمات خصوصی میباشد .جهت مشاهده تبلیغات  تلویزیونی صدا هزینه تبلیغ در تلویزیون سیما به ادمه مطلب مراجعه فرمایید مبلغ نمایش تبلیغات در شبکه 4 لطفا توجه فرمایید: 1- مبالغ فوق با بودجه ماهانه 30 میلیون تومان + پرداخت نقدی محاسبه شده است بدیهی است در صورت افزایش بودجه ماهانه از مبالغ فوق کاسته خواهد شد 2- قیمتهای تبلیغات تلویزیونی صدا هزینه تبلیغ در تلویزیون سیما مربوط به شهریور ماه سال 1394 میباشد  ممکن است در ماههای بعد کمتر یا بیشتر شوند 3- قیمتهای فوق برای کالا هزینه تبلیغ در تلویزیون خدمات ایرانی میباشد . 4 - قیمتهای فوق برای کالا هزینه تبلیغ در تلویزیون خدمات خصوصی میباشد . ( هزینه پخش تبلیغات تلویزیونی صدا هزینه تبلیغ در تلویزیون سیما در کلیه برنامه های شبکه 4 سیما مبلغ  8/000 تومان است ) آگهی در شبکه 5 کانون تبلیغاتی نماینده رسمی پذیرش هزینه تبلیغ در تلویزیون پخش پیامهای بازرگانی  سازمان صدا هزینه تبلیغ در تلویزیون سیما جهت مشاهده نرخ پخش آگهی در شبکه 5 سیما به ادامه مطلب مراجعه فرمایید هزینه تبلیغات در صدا هزینه تبلیغ در تلویزیون سیما | تعرفه پخش شبکه پنج | پخش آگهی در شبکه 5 |  تبلیغات در شبکه 5 آگهی در شبکه 5 لطفا توجه فرمایید: 1- مبالغ فوق با بودجه ماهانه 30 میلیون تومان + پرداخت نقدی محاسبه شده است بدیهی است در صورت افزایش بودجه ماهانه از مبالغ فوق کاسته خواهد شد. 2- قیمتها مربوط به شهریور ماه سال 1394 میباشد ممکن است در ماههای بعد کمتر  یا بیشتر شوند. 3- قیمتهای فوق برای کالا هزینه تبلیغ در تلویزیون خدمات ایرانی میباشد . 4 - قیمتهای فوق برای کالا هزینه تبلیغ در تلویزیون خدمات خصوصی میباشد .هزینه تبلیغات در شبکه خبر جهت مشاهده هزینه تبلیغات در شبکه خبر به ادامه مطلب مراجعه فرمایید تعرفه های تبلیغاتی صدا هزینه تبلیغ در تلویزیون سیما | تبلیغات در شبکه خبر | تعرفه پخش شبکه شش هزینه تبلیغات در شبکه خبر لطفا توجه فرمایید: 1- مبالغ فوق با بودجه ماهانه 30 میلیون تومان + پرداخت نقدی محاسبه شده است  . بدیهی است در صورت افزایش بودجه ماهانه از مبالغ فوق کاسته خواهد شد 2- قیمتها مربوط به شهریور ماه سال 1394 میباشد ممکن است در ماههای بعد کمتر  یا بیشتر شوند. 3- قیمتهای فوق برای کالا هزینه تبلیغ در تلویزیون خدمات ایرانی میباشد . 4 - قیمتهای فوق برای کالا هزینه تبلیغ در تلویزیون خدمات خصوصی میباشد . از طرف مدیریت کانون تبلیغاتی به شرکت های تبلیغاتی هزینه تبلیغ در تلویزیون اشخاصی هزینه تبلیغ در تلویزیون مشغول به جذب مشتری جهت پخش تبلیغات  تلویزیونی برای این مجموعه میباشند: طبق بخشنامه جدید شماره 1185/93/8802 سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی  ایران نحوه محاسبه قیمتهای پخش پیام های بازرگانی سال 1394 تغییراتی کرده هزینه تبلیغ در تلویزیون در صفحه  پایین با ذکر توضیحاتی مختصر مثالی آورده ایم دقت کنید در صورتی هزینه تبلیغ در تلویزیون بودجه ماهانه مشتری هایتان کمتر یا بیشتر از 30 میلیون  تومان باشد هزینه تبلیغ در تلویزیون یا صنف کاری تغییر کند هزینه تبلیغ در تلویزیون یا در نحوه پرداخت ها هزینه تبلیغ در تلویزیون زمان آنها تغییراتی ایجاد شود این فرمول دستخوش تغییرات  میشود پس لطفا قبل از ارائه این قیمتها به مشتری هایتان در دفتر این شرکت حاضر شده هزینه تبلیغ در تلویزیون توسط یکی از  مسئولین ارشد آموزش های لازم را ببینید تا در اجرای قرارداد دچار مشکل نشوید کانون تبلیغاتی دارای مجوز 2673 از وزارت فرهنگ هزینه تبلیغ در تلویزیون ارشاد اسلامی و  قرارداد همکاری با سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران یکی از معتبرترین نمایندگان پذیرش هزینه تبلیغ در تلویزیون پخش آگهی در شبکه های سراسری و  دیجیتالی میباشد جهت مشاهده تعرفه تبلیغ در شبکه نسیم هزینه تبلیغ در تلویزیون مشاهده جدول پخش برنامه ها به ادامه مطلب مراجعه فرمایید لطفا توجه فرمایید: 1- مبالغ فوق با بودجه ماهانه 30 میلیون تومان + پرداخت نقدی محاسبه شده است  . بدیهی است در صورت افزایش بودجه ماهانه از مبالغ فوق کاسته خواهد شد . 2- قیمتهای تبلیغ در شبکه نسیم مربوط به شهریور ماه سال 1394 میباشد ممکن

کانون اندیشه پارسی

آنالایزر کرونوس - آژانس تبلیغاتی اندیشه پارسی

تعرفه تبلیغ در صدا و سیما

کانون تبلیغاتی اندیشه پارسی ما با توجه به هدف گذاری های مختلفی تبلیغات انجام می دهیم و بررسی اقتصادی امور تبلیغاتی یک امر مهم و بدیهی است. لذا ما با بررسی آماری مخاطبین برنامه های تلویزیونی، هدف گذاری تبلیغاتی و نرخ تعرفه های مصوب پیام های بازرگانی هزینه ها را بررسی می کنیم تا بتوانیم یک تبلیغات موفق را انجام دهیم. با توجه به پیچیده بودن محاسبات تعرفه های پخش تلویزیونی این بررسی چند جانبه، مبحثی زمان بر و دقیق است. برای مثال جدول زیر تعرفه های پایه و تعرفه های محاسبه شده ی یک نمونه ی خاص را نشان می دهد.

تعرفه تبلیغات تلویزیونتعرفه تبلیغات رادیو

کرونوس همانطور که می دانید تبلیغات موفق به دانسته های اولیه ی زیادی نیاز دارد و شامل تعرفه ها، شرایط، میزان بودجه، آمار مخاطبین و بازار هدف و غیره.
از آنجا که این بررسی چند بعدی کاری بس دقیق و با ظرافت خاص است، لذا کانون اندیشه ی پارسی با تهیه و تدوین یک سیستم هوشمند در ایران توانسته گامی نوین در این عرصه بر دارد. کانون اندیشه ی پارسی  سامانه ی هوشمند کرونوس را برای بررسی آماری و چند بعدی تعرفه ها تهیه و تدوین نموده است که در آن شما می توانید این عملیات پیچیده را کاملا هوشمندانه و سیستماتیک انجام دهید.
برای استفاده و آشنایی با سامانه ی کرونوس بر روی لینک زیر کلیک کنید:
آنلایزر کرونوس: موتور هوشمند محاسبه و آنالیز تعرفه تبلیغات تلویزیونی صدا و سیما
همچنین می توانید فیلم آموزشی نحوه استفاده از سامانه کرونوس را در اینجا ببینید:
آموزش آنلایزر کرونوس

کانون اندیشه پارسی