هزینه های تبلیغات


شد اگر قرارداد نوع ب منعقد نمایید با شرایط بالا بودجه شما معادل 14/3 برابر خاهد شد اگر قرارداد نوع ج منعقد نمایید با شرایط بالا بودجه شما معادل 16/3 برابر خاهد شد البته ما قیمتهای پخش شبکه ها را طبق فرمول بالا محاسبه هزینه های تبلیغات نرخ تعرفه را تقسیم بر

 اعداد بالا نموده ایم . توجه : مبالغی هزینه های تبلیغات در تعرفه پخش شبکه ها هزینه های تبلیغات برنامه ها درج شده خالص پرداختی

 شما بوده هزینه های تبلیغات مستقیما از مبلغ آورده کسر میشود . مثال : فوتبال لیگ قهرمانان اروپا (طبقه 4) است هزینه های تبلیغات طبق تعرفه قیمت هر ثانیه معادل

 366/000 تومان است چون در قالب قرارداد نوع ( ج) پخش میشود آنرا تقسیم بر 16/3

 نمودیم هزینه های تبلیغات شد قیمت هر ثانیه 21/000 تومان حالا میتوانید از روی تعرفه های پخش شبکه ها هم طبقات برنامه ها را مشاهده

 نمایید هزینه های تبلیغات هم قیمتهای آنها را مشاهده نمایید هزینه های تبلیغات ارزیابی نمایید هزینه های تبلیغات کدام نوع از قرارداد ها

 مناسب مجموعه شما میباشد تعرفه پخش تبلیغات در صدا هزینه های تبلیغات سیما 1 2 3 4 5 6 شبکه دیجیتالی شما توضیحات دسته: تعرفه پخش آگهی در شبکه دیجیتالی شبکه دیجیتالی شما کانون تبلیغاتی دارای مجوز از وزارت ارشاد هزینه های تبلیغات فرهنگ اسلامی هزینه های تبلیغات قرارداد

 همکاری با سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران یکی از معتبرترین نمایندگان پخش تبلیغات در شبکه های دیجیتالی میباشد جهت مشاهده هزینه تبلیغ در شبکه دیجیتالی هزینه های تبلیغات مشاهده جدول پخش شبکه

 دیجیتالی شما به ادامه مطلب مراجعه فرمایید تبلیغ در صدا هزینه های تبلیغات سیما | پخش آگهی در صدا هزینه های تبلیغات سیما | هزینه تبلیغات در صدا هزینه های تبلیغات سیما |

 شرایط آگهی در صدا هزینه های تبلیغات سیما شبکه دیجیتالی شما لطفا توجه فرمایید: 1- مبالغ فوق با بودجه ماهانه 30 میلیون تومان + پرداخت نقدی محاسبه شده است بدیهی است در صورت افزایش بودجه ماهانه از مبالغ فوق کاسته خواهد شد 2- قیمتها مربوط به شهریور ماه سال 1394میباشد ممکن است در ماههای بعد کمتر

 یا بیشتر شوند 3 - قیمتهای فوق برای کالا هزینه های تبلیغات خدمات ایرانی میباشد . 4 - قیمتهای فوق برای کالا هزینه های تبلیغات خدمات خصوصی میباشد . تعرفه پخش تبلیغات از صبح تا ساعت 13 هر ثانیه در تمامی برنامه ها 8/000 تومان

 میباشد(طبقه 1) تعرفه پخش تبلیغات از ساعت 15 تا 23 هر ثانیه در تمامی برنامه ها 12/000 تومان

 میباشد(طبقه 2 ) تبلیغ در شبکه نمایش کانون تبلیغاتی دارای مجوز از وزارت ارشاد هزینه های تبلیغات فرهنگ اسلامی هزینه های تبلیغات قرارداد

 همکاری با سازمان صدا هزینه های تبلیغات سیمای جمهوری اسلامی ایران یکی از معتبرترین مجریان پخش تیزر در شبکه های دیجیتالی میباشد جهت مشاهده تعرفه تبلیغ در شبکه نمایش هزینه های تبلیغات مشاهده جدول پخش برنامه ها به ادامه مطلب مراجعه فرمایید پخش آگهی در شبکه نمایش | هزینه تبلیغات در شبکه نمایش | تبلیغ در شبکه

 نمایش | شرایط پخش آگهی در شبکه نمایش تبلیغ در شبکه نمایش لطفا توجه فرمایید: 1- مبالغ فوق با بودجه ماهانه 30 میلیون تومان + پرداخت نقدی محاسبه شده است بدیهی است در صورت افزایش بودجه ماهانه از مبالغ فوق کاسته خواهد شد 2- قیمتها مربوط به شهریور ماه سال 1394 میباشد ممکن است در ماههای بعد کمتر

 یا بیشتر شوند 3- قیمتهای فوق برای کالا هزینه های تبلیغات خدمات ایرانی میباشد . 4- قیمتهای فوق برای کالا هزینه های تبلیغات خدمات خصوصی میباشد . تعرفه پخش تبلیغات از 7 صبح تا ساعت 11هر ثانیه در تمامی برنامه ها 12/000

 تومان میباشد (طبقه2) تعرفه پخش تبلیغات از ساعت 13 تا 23 هر ثانیه در تمامی برنامه ها 17/000 تومان

 میباشد (طبقه 3) شبکه دیجیتالی نمایش شبکه آموزش شرکت دارای مجوز از وزارت ارشاد هزینه های تبلیغات فرهنگ اسلامی هزینه های تبلیغات قرارداد همکاری

 با سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران جهت مشاهده هزینه پخش تبلیغات در شبکه آموزش هزینه های تبلیغات مشاهده جدول پخش برنامه

 ها به ادامه مطلب مراجعه فرمایید هزینه تبلیغ در شبکه آموزش تولید تیزر تلوزیونی لطفا توجه فرمایید: 1- مبالغ فوق با بودجه ماهانه 30 میلیون تومان + پرداخت نقدی محاسبه شده است بدیهی است در صورت افزایش بودجه ماهانه از مبالغ فوق کاسته خواهد شد 2- قیمتها مربوط به شهریور ماه سال 1394 میباشد ممکن است در ماههای بعد کمتر

 یا بیشتر شوند . 3 - قیمتهای فوق مربوط به کالا هزینه های تبلیغات خدمات ایرانی میباشد . 4 - قیمتهای فوق برای کالا هزینه های تبلیغات خدمات خصوصی میباشد . تعرفه پخش تبلیغات هر ثانیه در تمامی برنامه ها 8/000 تومان میباشد (طبقه 1) هزینه تبلیغات مستقیم در برنامه سرآمدان اقتصادونگاه سه توضیحات دسته: قیمت برنامه های مشارکتی هزینه تبلیغات مستقیم دربرنامه سرآمدان اقتصاد ونگاه سه برنامه های مشارکتی شبکه سیما ( تامین برنامه ) در قالب 2 برنامه سرآمدان

 اقتصاد هزینه های تبلیغات نگاه 3 پخش میشوند. تنها تفاوت بین این 2 برنامه فقط تایم تبلیغ شما میباشد . این دست برنامه ها به معرفی کامل
تبلیغ در برنامه سیمای خانواده برای مشاهده لیست قیمت هزینه های تبلیغات جدول پخش برنامه ها به ادامه مطلب مراجعه نمایید هزینه تبلیغات در شبکه های ماهواره ای شبکه iFILM در تاریخ 27 تیرماه 1389 کار خود را آغاز کرد. رسالت این شبکه ، ارائه ی  برنامه ها ، فیلم ها وسرالد های متنوع برپایه رعایت اخلاق هزینه های تبلیغات با تاکید برتحکیم نهاد  مقدس خانواده است. این امر موجب شده تا بینندگان ما با شبکه ای متفاوت در عرصه  شبکه های ماهواره ای آشنا شوند. شبکه iFILM درحقیقت پلی ماندگاراست هزینه های تبلیغات برای  توسعه وتحکیم ارتباطات فرهنگی هنری بین ایران هزینه های تبلیغات سایرکشورها تلاش می کند. برنامه ها پخش برنامه های شبکه iFILM به صورت شبانه روزی هزینه های تبلیغات دریک جدول زمانی 8 ساعته  انجام می شود وبه منظور پوشش دادن بینندگان دراقصی نقاط جهان برنامه های  شبکه دو بار تکرار می شود. جدول پخش شبکه شامل 6 سرالج با مضامین متفاوت  دینی، تاریخی، خانوادگی، کمدی هزینه های تبلیغات همچنین فیلم های سینمایی هزینه های تبلیغات تلویزیونی وبرنامه  های متنوع است . زبان های شبکه برنامه های شبکه به دو زبان فارسی وعربی پخش می شوند هزینه های تبلیغات بینندگان می توانند از  طریق دکمه AUDIO یا Language یکی از دو زبان را انتخاب کنند. تعرفه پخش آگهی بازرگانی در شبکه ifilm هزینه پخش تبلیغات تلویزیونی در شبکه ifilm بابت هر ثانیه مبلغ 17/000 تومان  میباشد هزینه های تبلیغات سفارش دهندگان باید روزانه 7 بار آگهی شان را سفارش دهند طبق فرمول زیر 3 بار در باکس اصلی از ساعت 16 الی 23 2 بار باکس تکرار اول از ساعت 1 بامداد الی 7 صبح 2 بار باکس تکرار دوم از ساعت 8 صبح تا ساعت 15 مثال : اگر تایم یک آگهی 15 ثانیه باشد هزینه هر بار پخش مبلغ 255/000 تومان  میشود هزینه های تبلیغات مبلغ 7 بار پخش مبلغ 1/785/000 تومان میباشد بصورت روزانه کانون تبلیغاتی مجری پخش تبلیغات در سینماهای کشور تبلیغ در سینما بعنوان یک رسانه همگانی، بدلیل دارا بودن ویژگی های منحصر بفرد  یکی از موثرترین، کارآمدترین هزینه های تبلیغات در عین حال، مناسب ترین بستر تبلیغاتی با هزینه ای مناسب است. ویژگی اصلی تبلیغ در سینما آمادگی مخاطب برای درک هزینه های تبلیغات توجه به پیام تبلیغ می  باشد، چون تماشاگر با آرامش فکری هزینه های تبلیغات برای گذراندن اوقاتی خوش به سینما می آید هزینه های تبلیغات بعلت نبود عوامل مزاحم، تبلیغ روی پرده عریض  سینما با صدای کاملا رسا تمرکز کامل تماشاگر را بخود جلب می نماید ، بنابراین تبلیغات در سینما بعنوان بستری بکر و  مناسب گامی موثر بسوی هدف تلقی می شود. کانون تبلیغاتی ، مجری پخش تبلیغات در کلیه سینماهای ایران با دو دهه سابقه شما را در پخش و  تولید آگهی هایتان در کلیه سینماهای ایران یاری می نماید. امید است این شرکت به پشتوانه تجربه خود هزینه های تبلیغات اعتماد شما بهترین مبلغ برای خدمات  هزینه های تبلیغات کالای شما باشد. تعرفه تبلیغ در سینما های کشور سینماهای گروه تهران هزینه های تبلیغات حومه هزینه پخش یك ماهه روزانه 5 سانس ماهیانه 150 سانس تا 1394/12/29 هزینه تبلیغات در سینما های کشور تعرفه نمایش تبلیغات پردیس ها هزینه پخش یک ماهه روزانه 5 سانس ماهیانه 150 سانس تعرفه پخش آگهی در رادیو جوان لطفا توجه فرمایید: 1- مبالغ فوق با بودجه ماهانه 5 میلیون تومان + پرداخت نقدی محاسبه شده است بدیهی است در صورت افزایش بودجه ماهانه از مبالغ فوق کاسته خواهد شد 2- قیمتها مربوط به شهریور ماه سال 1394 میباشد ممکن است در ماههای بعد کمتر  یا بیشتر شوند 3- حد اقل زمان پخش هر آگهی 10 ثانیه میباشد . جدول پایین هزینه تبلیغات در رادیو جوان میباشد: قیمت پخش در هر یک از برنامه ها از ساعت 6 الی 8/45 هر ثانیه 52/000 تومان قیمت پخش در هر یک از برنامه ها از ساعت 9 الی 16/45 هر ثانیه : 25/000 تومان قیمت پخش در هر یک از برنامه ها از ساعت17 الی 20/45 دقیقه هر ثانیه 33/000  تومان قیمت پخش در هر یک از برنامه ها از ساعت 21 الی 00/45 دقیقه بامداد هر ثانیه  25/000 تومانلطفا توجه فرمایید: 1- مبالغ فوق با بودجه ماهانه 5 میلیون تومان + پرداخت نقدی محاسبه شده است بدیهی است در صورت افزایش بودجه ماهانه از مبالغ فوق کاسته خواهد شد 2- قیمتها مربوط به شهریور ماه سال 1394 میباشد ممکن است در ماههای بعد کمتر  یا بیشتر شوند 3- حد اقل زمان هر آگهی 10 ثانیه میباشد . جدول پایین هزینه تبلیغات در رادیو پیام میباشد: قیمت پخش در هر یک از برنامه ها از ساعت 11 الی 14/45 هزینه های تبلیغات ساعت 20 الی 23 هر  ثانیه 42/000 تومان قیمت پخش در هر یک از برنامه ها از ساعت 15 الی 16/45 هر ثانیه : 52/000 تومان قیمت پخش در هر یک از برنامه ها از ساعت 9 الی 10/45 دقیقه هزینه های تبلیغات 19 الی 19/45

کانون اندیشه پارسی

آنالایزر کرونوس - آژانس تبلیغاتی اندیشه پارسی

تعرفه تبلیغ در صدا و سیما

کانون تبلیغاتی اندیشه پارسی ما با توجه به هدف گذاری های مختلفی تبلیغات انجام می دهیم و بررسی اقتصادی امور تبلیغاتی یک امر مهم و بدیهی است. لذا ما با بررسی آماری مخاطبین برنامه های تلویزیونی، هدف گذاری تبلیغاتی و نرخ تعرفه های مصوب پیام های بازرگانی هزینه ها را بررسی می کنیم تا بتوانیم یک تبلیغات موفق را انجام دهیم. با توجه به پیچیده بودن محاسبات تعرفه های پخش تلویزیونی این بررسی چند جانبه، مبحثی زمان بر و دقیق است. برای مثال جدول زیر تعرفه های پایه و تعرفه های محاسبه شده ی یک نمونه ی خاص را نشان می دهد.

تعرفه تبلیغات تلویزیونتعرفه تبلیغات رادیو

کرونوس همانطور که می دانید تبلیغات موفق به دانسته های اولیه ی زیادی نیاز دارد و شامل تعرفه ها، شرایط، میزان بودجه، آمار مخاطبین و بازار هدف و غیره.
از آنجا که این بررسی چند بعدی کاری بس دقیق و با ظرافت خاص است، لذا کانون اندیشه ی پارسی با تهیه و تدوین یک سیستم هوشمند در ایران توانسته گامی نوین در این عرصه بر دارد. کانون اندیشه ی پارسی  سامانه ی هوشمند کرونوس را برای بررسی آماری و چند بعدی تعرفه ها تهیه و تدوین نموده است که در آن شما می توانید این عملیات پیچیده را کاملا هوشمندانه و سیستماتیک انجام دهید.
برای استفاده و آشنایی با سامانه ی کرونوس بر روی لینک زیر کلیک کنید:
آنلایزر کرونوس: موتور هوشمند محاسبه و آنالیز تعرفه تبلیغات تلویزیونی صدا و سیما
همچنین می توانید فیلم آموزشی نحوه استفاده از سامانه کرونوس را در اینجا ببینید:
آموزش آنلایزر کرونوس

کانون اندیشه پارسی