تیزر تبلیغاتی


با این حال ‏چشم انداز استفاده ی بسیار هوشمندانه تیزر تبلیغاتی اثر بخش تر از رادیو پیش روی ماست؛ رادیو رسانه ای است تیزر تبلیغاتی از ‏طرف بانکها تا کنون به ندرت از آن استفاده ی مطلوب شده است . حال این سوال مطرح می شود تیزر تبلیغاتی بانک ‏ها تیزر تبلیغاتی تا این حد علاقمند به ساخت تیزرهای تبلیغاتی تیزر تبلیغاتی مصر بر پخش متناوب آن هستند چرااز خدمات ،سود ‏سپرده ها تیزر تبلیغاتی تسهیلات بانکی نمی گویند؟چرا با وجود گسترش خدمات نوین بانکی، کمتر بانکی به معرفی ‏ابزارهای نوین پرداخته است؟ مثلا سیستمی چون سحاب تیزر تبلیغاتی یا ساتنا تیزر تبلیغاتی به انتقال آنی وجه از مشتری به ‏مشتری تیزر تبلیغاتی از بانک به بانک می پردازد تیزر تبلیغاتی در حال حاضر در تمامی بانکها انجام می شود در هیچ تیزر تبلیغاتی به ‏آن اشاره نشده است تیزر تبلیغاتی حتی بانک مرکزی نیز قدمی در راه معرفی این سیستم ها برنداشته است. نپرداختن به ‏دیگر خدمات بانکی به معنای کم اهمیت بودن آنهاست تیزر تبلیغاتی یا از کیفیت نامناسب آنها حکایت می‌کند؟
تبلیغ در کلام از مصدر بلغ به معنی آگاهی دادن یا مطلع کردن می باشد تیزر تبلیغاتی به کسی تیزر تبلیغاتی در این راه فعالیت می کند مبلغ یا تبیغاتچی گفته می ود هارولد لاسول جامعه شناس آمریکایی می گوید : تبلیغات در معنی گسترده آن ، فن تحت تاثیر قرار دادن عمل انسان از طریق دستکاری تصورات یا بازنمده هاست ، همچنین تبلیغ کوششی است تعمدی تیزر تبلیغاتی حساب شده تیزر تبلیغاتی به منظور شکل دادن به دریافت ، دستکاری کردن ادراک تیزر تبلیغاتی همسو کردن رفتار مخاطبان با نیت مورد نظر مبلغ صورت می گیرد .
توسعه اقتصادی ، پیشرفت های صنعتی ، سهولت ارتباطات بین المللی تیزر تبلیغاتی استفاده از وسایل ارتباط جمعی در سطح گسترده در قرن کنونی تبلیغات تیزر تبلیغاتی ضرورت توجه به آن مطرح ساخته است اگر چه اولین اثر تبلیغاتی شناخته شده در جهان به سه هزار سال پیش تعلق دارد تیزر تبلیغاتی در شهر تبس یونان بدست آمده است تیزر تبلیغاتی حاوی اعلان پاداش برای دستگیری برده ای بر روی کاغذ پاپیروس است اما تبلیغات به مفهوم امروزی آن از قرن هفدهم تیزر تبلیغاتی هیجدهم زمانی تیزر تبلیغاتی شهرنشینی همزمان با گسترش وسایل ارتباط جمعی تیزر تبلیغاتی افزایش تولید انبوه رایج شد به عنوان یکی از ضرورتهای ارتباطی در جهان مطرح گردید . در اواسط قرن ۱۷ روزنامه مرکوری Marcuries به صورت هفتگی رد انگلستان به چاپ می رسید تیزر تبلیغاتی اولین آگهی معرفی قهوه در سال ۱۶۵۲ تیزر تبلیغاتی شکلات ۱۶۵۷ تیزر تبلیغاتی چای ۱۶۵۸ میلادی در این روزنامه منتشر شد تیزر تبلیغاتی اولین آگهی تیزر تبلیغاتی ایجاد رقابت بین کالا را شروع کرد در ۱۴ سپتامبر ۱۷۱۰ میلادی در روزنامه تاتلر در آمریکا شروع شد تیزر تبلیغاتی به معرفی یک نوع دارو پرداخته بود گرچه پیش از این روزنامه بوستن در ۲۴ آوریل ۱۷۰۴ میلادی در آمریکا اقدام به درج آگهی نمود درج آگهی تبلیغاتی در ایران از سال ۱۲۶۷ هجری قمری یعنی ۱۴ سال پس از انتشار اولین روزنامه کشور (کاغذ اخبار) تیزر تبلیغاتی ۱۵ سال پس از رواج کاربرد آگهی در مطبوعات غربی رایج شد تیزر تبلیغاتی برای اولین بار درج آگهی در زونامه اطلاعات در دهه اول ۱۴ هجری شمسی اغاز شد شروع درج تبلیغات تجاری به معنای واقعی آن در سال ۱۳۲۵ شمسی در روزنامه کیهان بوده است .
● نقش تبلیغات در توسعه اقتصادی
امروزه تبلیغات به عنوان یک صنعت در دنیا شناخته شده است این صنعت در دنیا به تولید کننده انگیزه کاری می دهد تیزر تبلیغاتی تبلیغات سالم می تواند بازار سالم ایجاد کند به قول کارشناسان اگر کالایی کیفیت خوبی نداشته باشد هر قدر هم تیزر تبلیغاتی تبلیغات جذاب تیزر تبلیغاتی خوبی داشته باشد نمی تواند به نتیجه برسد یعنی شاید با تبلیغات بتوان یک بار خریدار را وادار به خرید کرد ولی برای همیشه نمی توان این کار را کرد . این کیفیت است تیزر تبلیغاتی تعیین کننده نهائی است . امروزه تبلیغات به عنوان یک ضرورت در جامعه ایران مطرح است تیزر تبلیغاتی به معرفی کالاها تیزر تبلیغاتی تولیدات تیزر تبلیغاتی در خدمت براورده ساختن نیازهای ضروری زندگی انسان قرار دارد تبلیغات باید در خدمت رونق بخشیدن به حرکت چرخ های اقتصادی یا شناساندن محصول تیزر تبلیغاتی . . . باشد . تبلیغات در حقیقت زبان تیزر تبلیغاتی وسیله ارتباط بنگاه اقتصادی با جامعه است تیزر تبلیغاتی قطع تبلیغات به نوعی مرگ کالا محسوب می شود تیزر تبلیغاتی اگر ناآگاهانه ، تقلیدی ، سفارشی ، تیزر تبلیغاتی با دید غیر کارشناسی تیزر تبلیغاتی غیر تخصصی انجام شود ، چاهی است تیزر تبلیغاتی کالا تیزر تبلیغاتی صاحبش را در خود فرو می کشد بر عکس یک تبلیغ خوب ابتدا توجه مخاطب را جلب تیزر تبلیغاتی سپس او را بدان محصول علاقمند می کند . تبلیغ گسترده تیزر تبلیغاتی علمی باعث می شود تیزر تبلیغاتی کالای ایرانی در برابر رقیب خارجی بازار بیشتری بیابد تیزر تبلیغاتی به فروش برسد تیزر تبلیغاتی کارخانه دار با شکست مواجه نگردد تیزر تبلیغاتی جامعه نیز مواجه با خیل عظیم بیکاران نشود . نقش تبلیعات تیزر تبلیغاتی آگهی در دنیای تجارت این است تیزر تبلیغاتی خریدار تیزر تبلیغاتی فروشنده را به هم نزدیک تر کرده تیزر تبلیغاتی باعث ایجاد ارتباط گردد دانشمندان علوم اجتماعی معتقدند تیزر تبلیغاتی تبلیغات در مردم انگیزه های قابل ملاحظه ای در افزایش سطح زندگی مردم داشته است . زیرا تبلیغات در مردم انگیزه های فراوانی برای خرید کالا ایجاد می نماید تیزر تبلیغاتی تقویت این انگیزه باعث می گردد تا آنان برای بدست آوردن دستمزد تیزر تبلیغاتی درآمد بیشتر میزان کار تیزر تبلیغاتی تلاش خود را افزایش داده تا از این طریق بتوانند ضمن بر طرف نمودن احتیاجات ضروری تیزر تبلیغاتی نیمه ضروری ،
نقش آگهی در دنیای تجارت این است تیزر تبلیغاتی خریدار تیزر تبلیغاتی فروشنده را به هم نزدیک کند یک اگهی خوب ابتدا توجه مخاطب را جلب تیزر تبلیغاتی سپس او را بدان محصول علاقمند می کند استفاده از یک عضو هنری واحد ، بیشترین تاثیر را دارد به خصوص در آگهیکوچک تیزر تبلیغاتی جا تیزر تبلیغاتی فضا ، ارزش بیشتری دارد . وقتی تیزر تبلیغاتی همه اطلاعات جمع آوری شد باید آن اطلاعات را به منظور تدوین یک استراتژدی فروش تحلیل کنید . یک شرکت طراحی اگهی باید به مواردی چون جلب نظر مشتری ، نفع مشتری انگیزه خریدار تیزر تبلیغاتی خرید توجه کند در این زمیه باید از نیازهای عقلانی تیزر تبلیغاتی احساسی هر دو استفاده شود .
در یک تعریف تبلیغات تجاری نوعی از ارتباطات است تیزر تبلیغاتی با هدف معرفی جلب توجه تیزر تبلیغاتی یا تشویق نسبت به کالا ، خدمت ، نیاز موسسه تیزر تبلیغاتی یا آموزه ای از سوی شخص حقیقی یا حقوقی معینی با استفاده از وسایل گوناگون خطاب به توده گروه یا فرد انجام می شود اگر کارخانهای تولید بالا داشته باشد اما از طریقه تیزر تبلیغاتی ارائه محصول تیزر تبلیغاتی بازار تیزر تبلیغاتی تعیین بازار مصرف تیزر تبلیغاتی آشنا کردن مشتریان با محصول جدید در برنامه کاری خود قرار ندهد موفق نخواهد شد در تبلیغات باید منافع ملی ، مصالح ملی ، اموزش . جلب مشارکتهای عمومی را در روند توسعه در نظر گرفت تبلیغات بایددائمی ، مستمر تیزر تبلیغاتی با ظرافت باشد نه مقطعی ودر موقع بحران .
عمده ترین اهداف تبلیغات می تواند به شرح ذیل باشد :
الف) اشنایی مخاطب با کالا
ب) ایجاد تصور خاص مثبت در ا نسبت به کالا تیزر تبلیغاتی ترغیب او به مصرف آن ، برای بدست آوردن وانجام رساندن هر یک از این مراحل به طور کامل باید اطلاعات لازم را از طریق تحیقات بدست آورد اطلاعات در باره این تیزر تبلیغاتی :
▪ چه باید گفت (محتوای پیام )
▪ چگونه باید گفت (ابزار تیزر تبلیغاتی شرایط تبلیغ)
▪ اثر چه بود (تاثیر تبلیغ)
ما باید در تبلیغ نشان بدهیم دوستی هستیم تیزر تبلیغاتی برای کمک آمده ایم تا برای تحیمل عقیده خود . به وقل ایزنهاور تیزر تبلیغاتی در حدود ۵۰ سال قبل گفت : بزرگترین جنگی تیزر تبلیغاتی در پیش داریم نبرد برای تسخیر افکار انسان هاست . سیسرو خطیب تیزر تبلیغاتی سیاستمدار رومی در مورد تاثیر پیام گفته است : اگر می خواهی مرا متقاعد کنی باید اندیشه های مرا بشناسی احساس مرا حس کنی تیزر تبلیغاتی با کلماتی تیزر تبلیغاتی من حرف می زنم حرف بزنی .
این نکه را نیز در نظر داشت تیزر تبلیغاتی تبلیغ هنر ، علم تیزر تبلیغاتی صنعت است . دکرت علی محمد اربابی در کتاب تبلیغات تجاری از انتشارات داشنکده علوم ارتباطات اجتماعی سال ۱۳۵۰ می گوید : تبلیغ شامل پیام های دیدری ، گفتاری است تیزر تبلیغاتی از طریق وسایل تبلیغاتی با پرداخت وجه مردم را به طریقی به یک نوع محصول یک خدمت ، یک فرک تیزر تبلیغاتی . . . علاقمند می نماید تیزر تبلیغاتی یا تبلیغات به کلیه اشکال ترغیب عمومی برای ایجاد تقاضا تیزر تبلیغاتی بازار اطلاق می گردد تیزر تبلیغاتی به واسطه ان ، افکار تیزر تبلیغاتی تمایلات مردم را تحت تاثیر قرار داده ، مردم را به خرید کالا یا خدمت مورد نظر مبلغان تشویق می نماید . فروش فوری تیزر تبلیغاتی رضایتبخش تولیدات تولین هدف تبلیغات است بنابراین آگهی باید گویا باشد برای این تیزر تبلیغاتی جلب توجه نماید عنوان آگهی باید قوی تیزر تبلیغاتی موثر باشد مخصوصا باید دید با چه نوع عنوان تیزر تبلیغاتی عکسی می توان مردم را تحت تاثیر قرار دهد در نوشتن آگهی باید از تکرار تیزر تبلیغاتی ذکر جملات مکرر تیزر تبلیغاتی کلمات زاید تیزر تبلیغاتی بی فایده خودداری نمود آگهی باید حاوی پیشنهاد تازه تیزر تبلیغاتی ایجد حیثیت تیزر تبلیغاتی شهرت کند ویلیام وایت یکی از نویسندگان آمریکا طی یک سلسله مقالات در سال ۱۹۵۰ در مجله معروف فورچون چاپ کرد تیزر تبلیغاتی بعدها همان کتاب آیا کسی گوش می هد / را منتشر نمود می گوید : هیچ موسسه ای نمی تواند تنها با تعریف تیزر تبلیغاتی تمجید تیزر تبلیغاتی نشر آگهی های توخالی به جایئی برسد تیزر تبلیغاتی اعتماد تیزر تبلیغاتی تفاهم مردم را جلب کند جلب تفاهم در صورتی امکان پذیر است تیزر تبلیغاتی موسسه با طبقات مردمی تیزر تبلیغاتی با ان سرو کار دارند موضوعات مورد علاقه مشارکت نزدیک داشته باشد زیرا تجربه مشترک تنها پایه تیزر تبلیغاتی اساس محکم تیزر تبلیغاتی استوار برای ایجاد تفاهم است در هر کاری باید ارزشهای انسانی را ملحوظ تیزر تبلیغاتی مورد نظر داشت تا بتوان در فکر تیزر تبلیغاتی قلب تیزر تبلیغاتی مغز دیگران نفوذ کرد .

کانون اندیشه پارسی

آنالایزر کرونوس - آژانس تبلیغاتی اندیشه پارسی

تعرفه تبلیغ در صدا و سیما

کانون تبلیغاتی اندیشه پارسی ما با توجه به هدف گذاری های مختلفی تبلیغات انجام می دهیم و بررسی اقتصادی امور تبلیغاتی یک امر مهم و بدیهی است. لذا ما با بررسی آماری مخاطبین برنامه های تلویزیونی، هدف گذاری تبلیغاتی و نرخ تعرفه های مصوب پیام های بازرگانی هزینه ها را بررسی می کنیم تا بتوانیم یک تبلیغات موفق را انجام دهیم. با توجه به پیچیده بودن محاسبات تعرفه های پخش تلویزیونی این بررسی چند جانبه، مبحثی زمان بر و دقیق است. برای مثال جدول زیر تعرفه های پایه و تعرفه های محاسبه شده ی یک نمونه ی خاص را نشان می دهد.

تعرفه تبلیغات تلویزیونتعرفه تبلیغات رادیو

کرونوس همانطور که می دانید تبلیغات موفق به دانسته های اولیه ی زیادی نیاز دارد و شامل تعرفه ها، شرایط، میزان بودجه، آمار مخاطبین و بازار هدف و غیره.
از آنجا که این بررسی چند بعدی کاری بس دقیق و با ظرافت خاص است، لذا کانون اندیشه ی پارسی با تهیه و تدوین یک سیستم هوشمند در ایران توانسته گامی نوین در این عرصه بر دارد. کانون اندیشه ی پارسی  سامانه ی هوشمند کرونوس را برای بررسی آماری و چند بعدی تعرفه ها تهیه و تدوین نموده است که در آن شما می توانید این عملیات پیچیده را کاملا هوشمندانه و سیستماتیک انجام دهید.
برای استفاده و آشنایی با سامانه ی کرونوس بر روی لینک زیر کلیک کنید:
آنلایزر کرونوس: موتور هوشمند محاسبه و آنالیز تعرفه تبلیغات تلویزیونی صدا و سیما
همچنین می توانید فیلم آموزشی نحوه استفاده از سامانه کرونوس را در اینجا ببینید:
آموزش آنلایزر کرونوس

کانون اندیشه پارسی