تبلیغات تلویزیون ایران


نسبت به وضع اجتماعی خود تبلیغات تلویزیون ایران اطرافیان خویش بی اعتنا تبلیغات تلویزیون ایران بی توجه می شوند در نتیجه آنها نمی توانند از حقوق سیاسی خود بهره برداری کنند . مسئولیت های اجتماعی خویش را انجام دهند تبلیغات تلویزیون ایران باهمکاری دیگران آینده بهتری بسازند در چنین شرایطی تبلیغات بازرگانی بطور غیرمستقیم ، هدف های تبلیغات سیاسی را تبلیغات تلویزیون ایران حفظ تبلیغات تلویزیون ایران گسترش سازگاری تبلیغات تلویزیون ایران محافظه کاری است تامین می کنند صرف نظر از معایبی تبلیغات تلویزیون ایران برای تبلیغات بر شمردند باید به این نکته توجه داشت تبلیغات تلویزیون ایران تبلیغات تجاری ، نیروی مهاجم تبلیغات تلویزیون ایران خلاقی است ه با تشویق میل عمومی به مصرف ، به فروش کالا کمک می کند تبلیغات تلویزیون ایران عامل محرکه ای در گردش چرخ های اقتصاد جهانی به شمار می رود در واقع تبلیغاتتجاری فرآیندی پویاست تبلیغات تلویزیون ایران همگام با تغییرات اجتمعی تبلیغات تلویزیون ایران تحولات سیاسی - اقتصادی ، هر روزه شکل تازه ای پیدا می کند افزایش سطح دانش عمومی ، رشد فکری تبلیغات تلویزیون ایران نیز سلیقه تبلیغات تلویزیون ایران ذوق مردم از یک سو تبلیغات تلویزیون ایران افزایش سطح درآمد تبلیغات تلویزیون ایران جمعیت . رغبت به مصرف تبلیغات تلویزیون ایران بهتر زیستن از سوی دیگر ، تبلیغات تجاری را شدیداً تحت تاثیر قرار داده است شرت ها با انجام تبلیغات تجاری ، هدف های جهار گانه ای را دنال می کنند نخست این تبلیغات تلویزیون ایران سعی می کنند میزان مصرف مشتریان خود را افزایش دهند دوم این تبلیغات تلویزیون ایران درصد جلب مشتریانی جدید بر می آیند تبلیغات تلویزیون ایران رسیدن به این هدف خود را افزایش دهند دوم این تبلیغات تلویزیون ایران درصد جلب مشریان جدید بر می آیند تبلیغات تلویزیون ایران رسیدن به این هدف از طریق جلب نسل جوان ، جلب مشتریانی تبلیغات تلویزیون ایران خریدار محصولات شرکت نیستند تبلیغات تلویزیون ایران جلب مشتریان رقبل امکان پذیر است سومین هدف شرت زنده نگاه داشتن نام موسسه تبلیغات تلویزیون ایران چهارمین هدف مبارزه با عقاید مخالف شرکت یاموسسه است از دیگر مزایای تبلیغات تجاری افزایش حم مبادلات است تبلیغات تلویزیون ایران نیز عاملی در توسعه فن آوری است چرا تبلیغات تلویزیون ایران موفقیت در بازار به ارائه کالاهای دارای کیفیت مناسب بستگی دارد تا مشتریان بالقوه ای تبلیغات تلویزیون ایران با تبلیغات برای خرید محصول شرکت به صورت بالفعل درامده ند به صورت مشتریان دائمی شرکت باقی بمانند . از دیگر مزایای تبلیغات تجاری ، افزایش تقاضای مشتریان است هر قدر سرعت فروش کالا بیشتر باشد قدرت تولید محصولات نیز افزایش می یابد سرعت فروش از راه ارتباط با انبوه مشتریان میسر می شود تبلیغات تلویزیون ایران در گوشه وکنار پراکنده هستند .
جان مینارد کینز اقتصادان مشهور انگلیسی می گوید : اشتغال کامل مستلزم مصرف کامل است تبلیغات تلویزیون ایران مصرف کامل نیز مستلزم شناساندن محصول به متقاضی است از دیگر مزایای تبلیغات تجاری ، ایجاد رقابت بین تولید کنندگان است تبلیغات تلویزیون ایران به تبع آن کیفیت محصول بهبود می یابد در واقع تولید کنندگان برای از دست ندان بازار ، همواره درصد افزایش کیفیت محصول خد نسبت به شرکت رقیب هستند .
تبلیغاتی تجاری همچنین حق انتخاب مشتری را برای خرید کالا افزایش می دهد در این شرایط متقاضی به راحتی به اطلاعات مربوط به کالا دست می یابد تبلیغات تلویزیون ایران دست به انتخاب می زند همچنین با ایجاد اعتماد در مصرف کنندگان در دراز مدت توزیع کالا نیز آسان تر می شوند زیرا با اطمینانی تبلیغات تلویزیون ایران مصرف کننده نسبت به کارک کالا پیدا می کند تولید کننده قادر است حتی بسیاری از محصولات خود را پیش فروش کند .
تبلیغات می تواند در افزایش منظم توانای خرید مردم تبلیغات تلویزیون ایران نیز گردش سرایه ها موثر باشد تبلیغ میل عمومی مصرف کنندگان را برای خرید افزایش می دهد تبلیغات تلویزیون ایران باعث می شود مشتریان برای دسیابی به کالاهای جدید مورد نظر خود بکشوند تا درامد بیشتری را کسب کنند اگر تولید کننده مجاز به آگهی کردن محصول خود نباشد علاوه بر مشکلاتی تبلیغات تلویزیون ایران برای خریداران به جهت بی اطلاعی از کالا تبلیغات تلویزیون ایران خدمات ایجاد می شود تولید کننده نیز رغبتی برای سرمایه گذاری نشان نیم دهد همچنین اشتغال کامل عوامل تولید فراهم نمی شود تبلیغات تلویزیون ایران با افت درامد قدرت خرید کاهش می یابد بطور کلی تبلیغات تجاری یکی از مهمترین عوامل توسعه اقتصادی به شمار می رود تبلیغات تلویزیون ایران ابزاری است برای تسریع گردش سرمایه تبلیغات تلویزیون ایران پیشرفت صنعت .
این در حالی است تبلیغات تلویزیون ایران به همین میزان ضد تبلیغ می تواند مخرب باشد تبلیغات سوئی تبلیغات تلویزیون ایران برای پسته وخرمای ایران در جهان صورت یم گیرد تولید کنندگان ایرانی را با مشکلات زیادی مواجه می کند
رادیو یک رسانه تبلیغاتی مقرون به صرفه است تبلیغات تلویزیون ایران می تواند در صورت بکارگیری صحیح در کمپین های تبلیغاتی ، مخاطبان زیادی را جذب کند.
به گزارش ام بی ای نیوز تبلیغات تلویزیون ایران به نقل از سایت www.about.com، پنج نکته کلیدی زیر به افزایش شانس راه اندازی یک کمپین تبلیغاتی رادیویی موفق منجر می شود:
ضلع دیگر آن مخاطبان تبلیغات تلویزیون ایران ضلع سوم هم عوامل تهیه، تولید تبلیغات تلویزیون ایران پخش آگهی های تبلیغاتی هستند. ضلع سوم این مثلث تبلیغات تلویزیون ایران همانا عوامل تهیه، تولید تبلیغات تلویزیون ایران پخش آگهی در رادیو هستند موضوع صحبت من در این جا هستند. در این بخش بجز عوامل فنی تبلیغات تلویزیون ایران تهیه کننده دو نیروی دیگر نقش بسیار مهم تبلیغات تلویزیون ایران اساسی دارند. یکی از این عوامل نویسندگان متن های آگهی های تبلیغاتی هستند تبلیغات تلویزیون ایران عامل دیگر گویندگان متن آگهی ها تبلیغات تلویزیون ایران تیزرهای تبلیغاتی هستند. واقعیت آن است تبلیغات تلویزیون ایران ما در بخش تهیه تبلیغات تلویزیون ایران نوشتن متن آگهی های تبلیغاتی بویژه در رادیو تبلیغات تلویزیون ایران متن تبلیغات تلویزیون ایران کلام یکی از مهم ترین اجزای تشکیل دهنده هر پیام تبلیغات تلویزیون ایران برنامه رادیویی است ضعف های بسیاری داریم. بررسی محتوای آگهی های تبلیغاتی در رادیو درباره مسائل تبلیغات تلویزیون ایران موضوعات مختلف به خوبی این مساله را تایید می کند. این در حالی است تبلیغات تلویزیون ایران نویسندگی برای رادیو اصول تبلیغات تلویزیون ایران مقررات خاصی دارد تبلیغات تلویزیون ایران این اصول با شدت تبلیغات تلویزیون ایران گستردگی بیشتری باید درباره متون آگهی های تبلیغاتی هم لحاظ شوند. متن آگهی های تبلیغاتی باید ظرافت های زبان را به شکلی هنرمندانه مورد استفاده قرار دهند تا مورد توجه مخاطبان قرار گیرند تبلیغات تلویزیون ایران به هدف نهایی تبلیغات تلویزیون ایران همان تاثیرگذاری است دست بیابند. انشاالله در یک پست خاص درباره اصول نویسندگی برای رادیو با محوریت نویسندگی متون آگهی ها تبلیغات تلویزیون ایران تیزرهای تبلیغاتی خواهم نوشت. اما بنظر من یکی از واضح ترین نقص ها در بخش تبلیغات رادیویی ما نوع تبلیغات تلویزیون ایران نحوه اجرای گویندگانی است تبلیغات تلویزیون ایران متون آگهی های تبلیغاتی را می خوانند. اگر شما هم به این مساله دقیق باشید متوجه می شوید تبلیغات تلویزیون ایران متاسفانه گویندگان رادیو بویژه گویندگان پرکار تبلیغات تلویزیون ایران چه بسا پرادعای ما آگهی تبلیغات بانکی، تیزر لوازم خانگی، تورهای مسافرتی، یا حتی پیام های مناسبتی تبلیغات تلویزیون ایران آموزشی را با یک لحن تبلیغات تلویزیون ایران آهنگ می خوانند تبلیغات تلویزیون ایران چه بسا تبلیغات تلویزیون ایران همه این پیام ها تبلیغات تلویزیون ایران تیزرها را با همان لحن حماسی تبلیغات تلویزیون ایران رزمی می خوانند. در طول شبانه روز شاهد آن هستیم تبلیغات تلویزیون ایران گویندگان رادیو با همان لحن تبلیغات تلویزیون ایران آهنگ یکسان در طول روز پیام های تبلیغاتی مختلف را می خوانند بدون آن تبلیغات تلویزیون ایران به خود زحمت داده تبلیغات تلویزیون ایران تلاش کند تبلیغات تلویزیون ایران هر پیام را براساس موضوع تبلیغات تلویزیون ایران محتوای آن تبلیغات تلویزیون ایران نوع مخاطب به شکلی خاص تبلیغات تلویزیون ایران متمایز بخواند. بنظرم این مساله باعث می شود تبلیغات تلویزیون ایران آگهی تبلیغاتی توجه مخاطب را جلب نکند تبلیغات تلویزیون ایران به هدفی تبلیغات تلویزیون ایران صاحب آگهی تبلیغاتی بدنبال آن است نایل نشود. بنظر می رسد گویندگان رادیو بویژه گویندگان پرکار آن هرگز قادر نخواهند بود پیشنهادات مختلف را رد کنند چون افزایش پیشنهاد برای آنها به معنای افزایش قیمتی است تبلیغات تلویزیون ایران می توانند پیشنهاد کنند. اما درخواست کنندگان تبلیغات رادیویی می توانند همزمان با تلاش برای تهیه متون مناسب تبلیغات تلویزیون ایران حرفه ای برای آگهی های تبلیغاتی خود با استفاده از افرادی تبلیغات تلویزیون ایران صداهایی خاص تبلیغات تلویزیون ایران شفاف دارند تبلیغات تلویزیون ایران در عین حال صدایشان کمتر شنیده تبلیغات تلویزیون ایران تکرار شده است پیام های خود را به گوش مخاطبان برسانند تبلیغات تلویزیون ایران به این طریق بر تاثیرگذاری تبلیغات تلویزیون ایران ماندگاری پیام های خود بیفزایند.
برخی از مزایای استفاده از رادیو برای انجام تبلیغات:
- رادیو رسانه ای متحرک است تبلیغات تلویزیون ایران بسیاری از شهروندان می توانند در طول سفرهای روزانه یا هنگام حضور در خانه یا محل کار براحتی به آن گوش دهند. بعبارت دیگر این رسانه خیال انگیز می تواند در طول شبانه روز همراه تبلیغات تلویزیون ایران همکلام بسیاری از شهروندان باشد.
- تحقیقاتی تبلیغات تلویزیون ایران در آمریکا انجام شده نشان می دهد بیش از نود درصد از افرادی تبلیغات تلویزیون ایران یا از خودروی شخصی استفاده می کنند یا بعنوان سرنشین تبلیغات تلویزیون ایران مسافر از این وسائل نقلیه استفاده می کنند به رادیو گوش می دهند.
- نتایج تحقیقات نشان می دهد در جوامع مدرن تبلیغات تلویزیون ایران صنعتی اکثر افراد در طول هفته پانزده ساعت از وقت خود را در خودروها می گذرانند.
- هر فردی در کلان شهرها برای رسیدن به محل کار خود بطور متوسط باید مسیری یک ساعته را طی کند.
- هر خودرویی باید با یک رادیو به مشتری تحویل داده شود بعبارت دیگر رادیو یکی از الزامات ضروری هر خودروی تولیدی است تبلیغات تلویزیون ایران هر خودرو یک رادیو چهارچرخ است.
- شمار شنوندگان رادیو در حال افزایش است این افزایش نه تنها شامل افرادی است تبلیغات تلویزیون ایران از خودروهای شخصی استفاده می کنند یا برای انجام سفرهای روزانه خود از خودروهای کرایه ای استفاده می کنند بلکه استفاده از رادیو در محیط های کاری تبلیغات تلویزیون ایران عمومی مانند مراکز ورزشی تبلیغات تلویزیون ایران فروشگاهی هم در حال افزایش است.

کانون اندیشه پارسی

آنالایزر کرونوس - آژانس تبلیغاتی اندیشه پارسی

تعرفه تبلیغ در صدا و سیما

کانون تبلیغاتی اندیشه پارسی ما با توجه به هدف گذاری های مختلفی تبلیغات انجام می دهیم و بررسی اقتصادی امور تبلیغاتی یک امر مهم و بدیهی است. لذا ما با بررسی آماری مخاطبین برنامه های تلویزیونی، هدف گذاری تبلیغاتی و نرخ تعرفه های مصوب پیام های بازرگانی هزینه ها را بررسی می کنیم تا بتوانیم یک تبلیغات موفق را انجام دهیم. با توجه به پیچیده بودن محاسبات تعرفه های پخش تلویزیونی این بررسی چند جانبه، مبحثی زمان بر و دقیق است. برای مثال جدول زیر تعرفه های پایه و تعرفه های محاسبه شده ی یک نمونه ی خاص را نشان می دهد.

تعرفه تبلیغات تلویزیونتعرفه تبلیغات رادیو

کرونوس همانطور که می دانید تبلیغات موفق به دانسته های اولیه ی زیادی نیاز دارد و شامل تعرفه ها، شرایط، میزان بودجه، آمار مخاطبین و بازار هدف و غیره.
از آنجا که این بررسی چند بعدی کاری بس دقیق و با ظرافت خاص است، لذا کانون اندیشه ی پارسی با تهیه و تدوین یک سیستم هوشمند در ایران توانسته گامی نوین در این عرصه بر دارد. کانون اندیشه ی پارسی  سامانه ی هوشمند کرونوس را برای بررسی آماری و چند بعدی تعرفه ها تهیه و تدوین نموده است که در آن شما می توانید این عملیات پیچیده را کاملا هوشمندانه و سیستماتیک انجام دهید.
برای استفاده و آشنایی با سامانه ی کرونوس بر روی لینک زیر کلیک کنید:
آنلایزر کرونوس: موتور هوشمند محاسبه و آنالیز تعرفه تبلیغات تلویزیونی صدا و سیما
همچنین می توانید فیلم آموزشی نحوه استفاده از سامانه کرونوس را در اینجا ببینید:
آموزش آنلایزر کرونوس

کانون اندیشه پارسی