اگهی تبلیغاتی


مثلا در شبکه اول سیما، در مهر ۹۲، برنامه ساعت هفت صبح دارای طبقه ۲۰ است اگهی تبلیغاتی برنامه ترکیبی ساعت ۱۶:۴۵، دارای طبقه ۱۷ است. در انتهای هر سال، اداره کل بازرگانی صداوسیما قیمت پایه هر ثانیه آگهی در هر طبقه را برای سال بعد مشخص می‌کند. این قیمت پایه در هر ماه از سال، به جز فروردین، ‌درصدی نیز افزایش می‌یابد اگهی تبلیغاتی بیشترین آن مربوط به ماه اسفند با ۶۰‌ درصد افزایش قیمت پایه آگهی نسبت به فروردین‌ماه است. هر ثانیه آگهی در تلویزیون ایران در طبقه یک، دو‌ هزار تومان اگهی تبلیغاتی در طبقه ۳۵ اگهی تبلیغاتی بالاترین طبقه آگهی‌هاست، یک‌ میلیون‌ اگهی تبلیغاتی ۸۰‌ هزار‌ تومان قیمت دارد. البته برای برخی از برنامه‌های بسیار پرمخاطب، به آخرین طبقه، ‌درصدی هم اضافه می‌شود. این روزها، گران‌ترین آگهی به برنامه ورزشی ۹۰ تعلق دارد اگهی تبلیغاتی هر ثانیه آن هشت‌ میلیون‌ اگهی تبلیغاتی ۱۴۳‌ هزار اگهی تبلیغاتی ۲۰۰ ‌تومان قیمت دارد. در هر دو نوع قرارداد یک اگهی تبلیغاتی دو اگهی تبلیغاتی در اداره کل بازرگانی وجود دارد، هزینه هر ثانیه رپورتاژ در یک برنامه بین ۶۰ تا ۷۰‌ درصد نرخ طبقه آن برنامه است. قیمت هر ثانیه حک آرم شرکت‌ها در یک برنامه ۵۰‌ درصد نرخ طبقه آن است. قیمت دعوت به تماشای برنامه‌ها بسته به قبل، بین یا بعد برنامه متفاوت است اگهی تبلیغاتی بین ۸۰‌ درصد تا دو برابر نرخ طبقه برنامه‌هاست. نرخ هر ثانیه زیرنویس در یک برنامه به اندازه نرخ طبقه همان برنامه است. قیمت آگهی‌های بین برنامه، بین یک اگهی تبلیغاتی نیم تا دو برابر نرخ طبقه همان برنامه است. البته در اینجا موضوع دیگری نیز قابل توجه است اگهی تبلیغاتی آن هم پخش برخی تبلیغات مضر است. هر چند اگهی تبلیغاتی اصل‏ یکصد اگهی تبلیغاتی هفتاد اگهی تبلیغاتی پنجم‏ قانون اساسی می‌گوید اگهی تبلیغاتی در رسانه‏‌های‏ گروهی‏ (رادیو اگهی تبلیغاتی تلویزیون‏) آزادی‏ انتشارات‏ اگهی تبلیغاتی تبلیغات‏ طبق‏ موازین‌ اسلامی‏ باید تأمین‏ شود اما قرار هم نیست تبلیغاتی اگهی تبلیغاتی برای جامعه مضر است پخش شود. سال‌هاست اگهی تبلیغاتی صداوسیما با انتقاد مشابهی درباره مضر بودن برخی کالاهایی اگهی تبلیغاتی تبلیغ می‌کند مواجه است. تبلیغاتی اگهی تبلیغاتی اگر این سازمان بخواهد از آن چشم بپوشد باید فقط در بخش سیما از روزی 1 میلیارد تومان خداحافظی کند. از دیدگاه تبلیغات، کودکان طعمه‌هایی عالی به شمار می‌روند. آنها زیاد تلویزیون نگاه می‌کنند، پول توجیبی زیادی خرج می‌کنند، با مادر‌هایشان به خرید می‌روند اگهی تبلیغاتی برای خرید آخرین تولید خوراکی اگهی تبلیغاتی یا دیگر اقلامی اگهی تبلیغاتی دوست دارند، آنها را تحت فشار می‌گذارند. در اروپا به تدریج قوانین منع تبلیغات برای کودکان فراگیر می‌شود. مخالفان ادعا می‌کنند اگهی تبلیغاتی کودکان هنوز تجربه لازم برای تمیز تبلیغات از برنامه‌سازی واقعی را ندارند. «لارم مارن» مشاور عالی وزارت فرهنگ اگهی تبلیغاتی سوئد می‌گوید: کودکان توان درک موضوع تبلیغات را ندارند اگهی تبلیغاتی تبلیغات‌چی‌ها نیز از کودکی اگهی تبلیغاتی ناپختگی آنها سوءاستفاده می‌کنند. آمارها می‌گوید ۷۰ درصد کودکان از تبلیغات در نحوه رفتار خوب تاثیر می‌گیرند. ۶۰ درصد والدین از تمایل کودک به خرید اجناس تبلیغ‌شده سخن گفته‌اند. در این رابطه بیشتر بخوانید: http://www.tabnak.ir/fa/news/375985/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-%D9%87%D8%B1-%D8%AB%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%AA%D8%A8%D9%84%DB%8C%D8%BA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86 © www.tabnak.ir
نخستین فرستنده رادیویی در ایران، اردیبهشت ماه سال 1319 تأسیس شد اگهی تبلیغاتی شروع به كار كرد. این فرستنده كه دولتی بود، زیر نظر اداره كل پرورش افكار وزارت فرهنگ اداره می شد اگهی تبلیغاتی بعد از مدتی تحت نظر اداره كل انتشارات اگهی تبلیغاتی تبلیغات قرار گرفت. اولین فرستنده ی تلویزیونی دولتی نبود اگهی تبلیغاتی از سوی بخش خصوصی اداره می شد، اما با تصویب «قانون تشكیل سازمان رادیو اگهی تبلیغاتی تلویزیون ملی ایران» در تاریخ 1350/3/29، تمام فرستنده های رادیویی اگهی تبلیغاتی تلویزیونی كشور تحت تصدی سازمان واحد دولتی قرار گرفت. (1)
آغاز پخش آگهی های تجاری به وسیله ی رادیو به سال 1325 بازمی گردد. 9 اردیبهشت ماه آن سال، بر اساس تصویب نامه ای «راجع به اجازه پخش آگهی ها از رادیو تهران»:
«هیئت وزیران ... به پیشنهاد اداره كل انتشارات اگهی تبلیغاتی تبلیغات، تصویب نمودند كه از تاریخ 6 اردیبهشت ماه 1325، هر شب مدت 15 دقیقه از وقت رادیو تهران برای پخش آگهی های بازرگانی اختصاص داده شود ...».
«آیین نامه آگهی های تجارتی در شبكه رادیویی كشور» مصوب 1347/2/28 هیئت وزیران را می توان نخستین مقررات نسبتاً كامل تری دانست كه در این زمینه برای رادیو تدوین شد. در این آیین نامه، ضوابط اگهی تبلیغاتی كمیسیونی برای «تعیین نرخ آگهی های تجارتی» پیش بینی شد. همچنین در مورد آگهی های برنامه ای اگهی تبلیغاتی جایزه ای، آگهی های مربوط به كالاهای ممنوع الورود اگهی تبلیغاتی خواص مواد غذایی، دارویی، بهداشتی اگهی تبلیغاتی آرایشی، محدودیت هایی درنظر گرفته شد.
آگهی های تبلیغاتی اگهی تبلیغاتی از طریق رسانه های همگانی (رادیو، تلویزیون، سینما، روزنامه، مجله، سالنامه، ویزیتوری اگهی تبلیغاتی مانند آن) پخش اگهی تبلیغاتی انتشار می یابد، تابع مقررات مندرج در این آیین نامه می باشد».
افزون بر این، اداره کل بازرگانی صدا اگهی تبلیغاتی سیما دستورالعملی تحت عنوان «مجموعه مقررات اگهی تبلیغاتی ضوابط تولید اگهی تبلیغاتی پخش آگهی های رادیویی اگهی تبلیغاتی تلویزیونی» در یک مقدمه اگهی تبلیغاتی 81 اصل تهیه اگهی تبلیغاتی ابلاغ کرده است. در بند «د» مقدمه ی این مجموعه تأکید شده است: «رعایت این دستورالعمل برای پخش آگهی از کلیه شبکه های رادیویی اگهی تبلیغاتی تلویزیونی جمهوری اسلامی ایران الزامی است» اگهی تبلیغاتی نیز بر اساس بند «ج»: «صاحبان، تولیدکنندگان اگهی تبلیغاتی سفارش دهندگان آگهی باید آگهی خود را با رعایت کامل این دستورالعمل تولید نمایند ...».
در عین حال، این دستورالعمل فاقد اعتبار حقوقی است اگهی تبلیغاتی تنها یک دستورالعمل داخلی به شمار می رود، گرچه تلاش قابل تحسین آن برای پرکردن خلأ حقوقی در زمینه تبلیغات تجاری قابل چشم پوشی نیست.
به همین منظور بازخوانی متن این دستورالعمل لازم اگهی تبلیغاتی مفید خواهد بود: (4)
2- دستورالعمل تهیه آگهی های رادیویی اگهی تبلیغاتی تلویزیونی
مقدمه:
الف) متن حاضر دستورالعمل اگهی تبلیغاتی مجموعه ضوابط تولید آگهی های رادیویی اگهی تبلیغاتی تلویزیونی است اگهی تبلیغاتی به وسیله اداره کل بازرگانی صدا اگهی تبلیغاتی سیما تهیه شده اگهی تبلیغاتی در اختیار سازندگان اگهی تبلیغاتی سفارش دهندگان آگهی ها قرار می گیرد. این دستورالعمل در دو بخش مقدمه اگهی تبلیغاتی اصول کلی تنظیم گردیده است. مقدمه شامل بندهای (الف تا ک) اگهی تبلیغاتی اصول کلی شامل 81 اصل است.
ب) این دستورالعمل، با رعایت قوانین اگهی تبلیغاتی مقررات جمهوری اسلامی ایران ناظر بر موضوع، عرف تبلیغات اگهی تبلیغاتی ملاحظه قوانین تبلیغات برخی از کشورها تدوین شده است.
ج) صاحبان آگهی، تولیدکنندگان اگهی تبلیغاتی سفارش دهندگان آن باید آگهی خود را با رعایت کامل این دستورالعمل تولید نمایند. در صورت اعلام شکایت از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی حسب مورد نامبردگان پاسخگو خواهند بود.
د) رعایت این دستورالعمل برای پخش آگهی از کلیه شبکه های رادیویی اگهی تبلیغاتی تلویزیونی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
هـ) مدنظر داشتن اگهی تبلیغاتی رعایت سیاست های کلان دولت جمهوری اسلامی ایران در زمان ساخت اگهی تبلیغاتی پخش آگهی ضروری است.
و) در جریان تولید اگهی تبلیغاتی ساخت آگهی های رادیویی اگهی تبلیغاتی تلویزیونی باید کلیه ی مواد تبلیغاتی با رعایت قانون حمایت از حقوق مؤلفان اگهی تبلیغاتی مصنفان اگهی تبلیغاتی هنرمندان اگهی تبلیغاتی آیین نامه های مربوط به آن ساخته شده باشد. تولیدکننده اگهی تبلیغاتی سفارش دهنده آگهی مسئول پرداخت هرگونه خسارت در ازای اعتراضی اگهی تبلیغاتی از ناحیه هر شخص حقیقی یا حقوقی نسبت به محتوای آگهی از حیث آهنگ، شعر، تصویر اگهی تبلیغاتی ... وارد شود، خواهد بود. چنانچه آثار استفاده شده متعلق به سازمان صدا اگهی تبلیغاتی سیمای جمهوری اسلامی ایران باشد، در آن صورت سازمان یادشده اقدام قانونی به عمل خواهد آورد.
ز) چنانچه آگهی ارائه شده حسب ظاهر مغایرتی با این دستورالعمل نداشته باشد، ولی پس از پخش، ایجاد زیان اگهی تبلیغاتی خسارتی نماید اگهی تبلیغاتی خسارت، ناشی از تقصیر اگهی تبلیغاتی تخلف سفارش دهنده اگهی تبلیغاتی سازنده باشد، سفارش دهنده اگهی تبلیغاتی سازنده آگهی حسب مورد، مسئول جبران خسارت خواهد بود.
ح) مواد این دستورالعمل در مورد آگهی های درون برنامه ای نیز صدق می کند.
ط) تفسیر این دستورالعمل اگهی تبلیغاتی ارائه نظرات مشورتی به عهده ی اداره ی کل بازرگانی صدا اگهی تبلیغاتی سیما بوده اگهی تبلیغاتی اداره کل بازرگانی صدا اگهی تبلیغاتی سیما بر رعایت کامل دستورالعمل مذکور نظارت نموده اگهی تبلیغاتی از پخش آگهی های مغایر با مفاد دستورالعمل حاضر جلوگیری می کند.

کانون اندیشه پارسی

آنالایزر کرونوس - آژانس تبلیغاتی اندیشه پارسی

تعرفه تبلیغ در صدا و سیما

کانون تبلیغاتی اندیشه پارسی ما با توجه به هدف گذاری های مختلفی تبلیغات انجام می دهیم و بررسی اقتصادی امور تبلیغاتی یک امر مهم و بدیهی است. لذا ما با بررسی آماری مخاطبین برنامه های تلویزیونی، هدف گذاری تبلیغاتی و نرخ تعرفه های مصوب پیام های بازرگانی هزینه ها را بررسی می کنیم تا بتوانیم یک تبلیغات موفق را انجام دهیم. با توجه به پیچیده بودن محاسبات تعرفه های پخش تلویزیونی این بررسی چند جانبه، مبحثی زمان بر و دقیق است. برای مثال جدول زیر تعرفه های پایه و تعرفه های محاسبه شده ی یک نمونه ی خاص را نشان می دهد.

تعرفه تبلیغات تلویزیونتعرفه تبلیغات رادیو

کرونوس همانطور که می دانید تبلیغات موفق به دانسته های اولیه ی زیادی نیاز دارد و شامل تعرفه ها، شرایط، میزان بودجه، آمار مخاطبین و بازار هدف و غیره.
از آنجا که این بررسی چند بعدی کاری بس دقیق و با ظرافت خاص است، لذا کانون اندیشه ی پارسی با تهیه و تدوین یک سیستم هوشمند در ایران توانسته گامی نوین در این عرصه بر دارد. کانون اندیشه ی پارسی  سامانه ی هوشمند کرونوس را برای بررسی آماری و چند بعدی تعرفه ها تهیه و تدوین نموده است که در آن شما می توانید این عملیات پیچیده را کاملا هوشمندانه و سیستماتیک انجام دهید.
برای استفاده و آشنایی با سامانه ی کرونوس بر روی لینک زیر کلیک کنید:
آنلایزر کرونوس: موتور هوشمند محاسبه و آنالیز تعرفه تبلیغات تلویزیونی صدا و سیما
همچنین می توانید فیلم آموزشی نحوه استفاده از سامانه کرونوس را در اینجا ببینید:
آموزش آنلایزر کرونوس

کانون اندیشه پارسی