مجموعه قوانین صدا و سیما


ت‌. از هر شناسه آگهی دربسته‌های آگهی صرفاً یک آگهی پذیرش می‌شود.
 22 : زمان سفارش آگهی:
أ‌. ارسال سفارشات به‌صورت پذیرش بر خط مجموعه قوانین صدا و سیما همزمان (آن لاین) تحت وب تا ساعت 24 دو روز قبل از پخش (به‌جز ایام تعطیل) توسط شرکت همکار صورت می‌گیرد.
ب‌. بسته‌های آگهی جدیدی مجموعه قوانین صدا و سیما به‌واسطه مسابقات ورزشی مجموعه قوانین صدا و سیما برنامه‌های ویژه مجموعه قوانین صدا و سیما جداگانه اعلام می‌شود از ضابطه فوق مستثنی می‌باشد.
ج. آگهی‌های رادیویی مجموعه قوانین صدا و سیما شبکه‌های تلویزیونی دیجیتال خارج از بسته آگهی سفارش پذیرفته نمی‌شود.
تبصره 37: برای حمایت از کار مجموعه قوانین صدا و سیما سرمایه ایرانی مجموعه قوانین صدا و سیما به‌منظور ارتقاء سطح رضایتمندی مشتریان، حق فوریت در رادیو مجموعه قوانین صدا و سیما تلویزیون ملغی گردید.
تبصره 38: آگهی‌های زمان‌دار مانند نمایشگاه‌ها مجموعه قوانین صدا و سیما فروش اوراق مشارکت مجموعه قوانین صدا و سیما اوراق قرضه از اولویت پذیرش مجموعه قوانین صدا و سیما پخش در یک بسته آگهی برخوردار می‌شوند.
 23 : حذف مجموعه قوانین صدا و سیما جابجایی آگهی:
‌أ. حذف آگهی تا 4 روز کاری قبل از پخش مشمول جریمه نمی‌شود.
‌ب. حذف آگهی تا سه روز کاری قبل از پخش مشمول 10 درصد جریمه می‌شود.
‌ج. حذف آگهی تا دو روز کاری قبل از پخش مشمول 15 درصد جریمه می‌شود
‌د. حذف آگهی تا یک روز کاری قبل از پخش امکان‌پذیر نمی‌باشد. در موارد خاص با تائید مدیرکل بازرگانی مجموعه قوانین صدا و سیما با 30 درصد جریمه انجام می‌شود.
تبصره 39: آگهی‌هایی مجموعه قوانین صدا و سیما جابجا می‌شود امکان حذف ندارد.
‌ه. درصورتی‌که تغییری در برنامه‌های شبکه‌های مختلف داده شود اگر سفارش در طبقه بالاتر پخش شود صورتحساب معادل طبقه سفارش اولیه صادر خواهد شد اگردر طبقات پایین‌تر پخش شود معادل طبقه پخش‌شده صورتحساب صادر خواهد شد مجموعه قوانین صدا و سیما لازم به ذکر است در صورت تغییر ساعت پخش برنامه، آگهی با همان طبقه سفارش داده‌شده محاسبه می‌شود.
‌و. درصورتی‌که بجای پخش برنامه‌ای (سریال، فیلم مجموعه قوانین صدا و سیما طنزو...) تکرار برنامه مذکور پخش شود سفارشات بسته‌های قبل، بین مجموعه قوانین صدا و سیما بعد با کاهش 40 درصد نرخ همان طبقه محاسبه می‌شود.
 24 : قطع آگهی:
‌أ. قطع آگهی با صدور دستور کتبی مدیر بازرگانی امکان‌پذیر می‌باشد. همچنین اعلام مکتوب به صاحب آگهی یا شرکت همکار حسب مورد به‌جز بند ذیل ضروری است.
‌ب. در صورتیکه صاحبان کالاو خدمات از انجام تعهدات خود در زمان‌های مقرر خودداری نمایند اداره کل بازرگانی مختار است نسبت به عدم پخش آگهی‌های تبلیغاتی اقدام نماید مجموعه قوانین صدا و سیما نسبت به وصول مطالبات خود با اجراء تعدیلات لازم از طریق مبادی ذیربط اقدامات لازم را مبذول نماید.
‌ج. درصورتی‌که قطع آگهی ناشی از بدهی اشخاص باشد پس از وصول مطالبات معوقه پخش مجدد آگهی بلامانع است.
حضور مستمر در تبلیغات صدا مجموعه قوانین صدا و سیما سیما
تبصره 9: اضافه پخش حضور مستمر در رادیو یا تلویزیون مشروط به افزایش بودجه نسبت به سال ۱۳۹۳ می‌باشد.
 8: تسهیلات حمایت از تولیدکنندگان مجموعه قوانین صدا و سیما صاحبان خدمات برتر:
به جهت حمایت از آن دسته از صاحبان کالا مجموعه قوانین صدا و سیما خدمات مجموعه قوانین صدا و سیما در راستای اصلاح الگو مصرف، باهدف کاهش مصرف انرژی در جامعه اقدام می‌نماید مجموعه قوانین صدا و سیما نیز ترغیب تولیدکنندگان داخلی به شرح ذیل به گروه‌های دو مجموعه قوانین صدا و سیما سه مجموعه قوانین صدا و سیما چهار پس از ارائه مدارک مثبته مربوطه اضافه پخش اعطاء می‌شود.
1. ارتقاءشاخص مصرف انرژی به سطح A مجموعه قوانین صدا و سیما بالاتر از 30 درصد
2. صاحبان کالا مجموعه قوانین صدا و سیما خدمات برتر ازلحاظ صادرات 30 درصد
3. صاحبان کالا مجموعه قوانین صدا و سیما خدمات برتر ازلحاظ تولید 30 درصد
4. صاحبان کالا مجموعه قوانین صدا و سیما خدمات ازلحاظ ثبت اختراع 30 درصد
5. فن‌آوری جدید ازجمله موتورسیکلت‌ها مجموعه قوانین صدا و سیما خودروهای برقی 30 درصد
6. صاحبان کالا مجموعه قوانین صدا و سیما خدماتی مجموعه قوانین صدا و سیما کارآفرینان برتر طی سال ۱۳۹۳ باشند 30 درصد
 9: اضافه پخش خوش‌حسابی در رادیو مجموعه قوانین صدا و سیما تلویزیون:
به جهت حمایت از آن دسته از صاحبان کالا مجموعه قوانین صدا و سیما خدمات مجموعه قوانین صدا و سیما پرداخت‌های خود را در قالب ضوابط مجموعه قوانین صدا و سیما مقررات اداره کل بازرگانی هرساله اعم از نقدی، تعهدی مجموعه قوانین صدا و سیما یا ضمانت‌نامه‌ای رأس سررسید مقرر اقدام نموده مجموعه قوانین صدا و سیما وصول‌شده باشند از اضافه پخش جدول ذیل علاوه بر سایر ظرفیت‌های تشویقی بهره‌مند می‌شوند.
اضافه پخش خوش حسابی تبلیغات تلویزیون
 10: اضافه پخش بودجه سالانه، ماهانه مجموعه قوانین صدا و سیما افزایش بودجه سالانه به تفکیک گروه‌ های صاحبان کالا مجموعه قوانین صدا و سیما خدمات
تخفیفات میزان بودجه پخش تبلیغات تلویزیونی صدا مجموعه قوانین صدا و سیما سیما
تبصره 10: برای بودجه‌های سالانه بالاتر از سقف جدول در تلویزیون به ازاء هر 30 میلیارد رالو 10 درصد مجموعه قوانین صدا و سیما در رادیو به ازاء هر 5 میلیارد 40 درصد اضافه پخش داده خواهد شد.
تخفیفات میزان بودجه پخش تبلیغات تلویزیونی صدا مجموعه قوانین صدا و سیما سیما
تبصره 11: بالاتر از سقف جدول سالانه در تلویزیون به ازاء هر 10 میلیارد رالر 15 درصد ودر رادیو هر 5 میلیارد رال  40 درصد اضافه پخش تشویقی اعطاء می‌شود.
تبصره 12: ملاک افزایش بودجه مقایسه بین مبلغ قرارداد مجموعه قوانین صدا و سیما پخش خواهد بود مجموعه قوانین صدا و سیما در صورتیکه پخش کمتر از میزان قرارداد باشد ملاک محاسبه، میزان پخش پس از اجرای تعدیلات لازم خواهد بود.
تخفیفات میزان بودجه پخش تبلیغات تلویزیونی صدا مجموعه قوانین صدا و سیما سیما
د: گروه چهارم:
در راستای ادامه حمایت خاص مجموعه قوانین صدا و سیما ویژه از بخش های تولید مجموعه قوانین صدا و سیما خدماتی گروه مذکور جداول زیر ارائه گردیده:

کانون اندیشه پارسی

آنالایزر کرونوس - آژانس تبلیغاتی اندیشه پارسی

تعرفه تبلیغ در صدا و سیما

کانون تبلیغاتی اندیشه پارسی ما با توجه به هدف گذاری های مختلفی تبلیغات انجام می دهیم و بررسی اقتصادی امور تبلیغاتی یک امر مهم و بدیهی است. لذا ما با بررسی آماری مخاطبین برنامه های تلویزیونی، هدف گذاری تبلیغاتی و نرخ تعرفه های مصوب پیام های بازرگانی هزینه ها را بررسی می کنیم تا بتوانیم یک تبلیغات موفق را انجام دهیم. با توجه به پیچیده بودن محاسبات تعرفه های پخش تلویزیونی این بررسی چند جانبه، مبحثی زمان بر و دقیق است. برای مثال جدول زیر تعرفه های پایه و تعرفه های محاسبه شده ی یک نمونه ی خاص را نشان می دهد.

تعرفه تبلیغات تلویزیونتعرفه تبلیغات رادیو

کرونوس همانطور که می دانید تبلیغات موفق به دانسته های اولیه ی زیادی نیاز دارد و شامل تعرفه ها، شرایط، میزان بودجه، آمار مخاطبین و بازار هدف و غیره.
از آنجا که این بررسی چند بعدی کاری بس دقیق و با ظرافت خاص است، لذا کانون اندیشه ی پارسی با تهیه و تدوین یک سیستم هوشمند در ایران توانسته گامی نوین در این عرصه بر دارد. کانون اندیشه ی پارسی  سامانه ی هوشمند کرونوس را برای بررسی آماری و چند بعدی تعرفه ها تهیه و تدوین نموده است که در آن شما می توانید این عملیات پیچیده را کاملا هوشمندانه و سیستماتیک انجام دهید.
برای استفاده و آشنایی با سامانه ی کرونوس بر روی لینک زیر کلیک کنید:
آنلایزر کرونوس: موتور هوشمند محاسبه و آنالیز تعرفه تبلیغات تلویزیونی صدا و سیما
همچنین می توانید فیلم آموزشی نحوه استفاده از سامانه کرونوس را در اینجا ببینید:
آموزش آنلایزر کرونوس

کانون اندیشه پارسی