قوانین و مقررات صدا و سیما


قوانین و مقررات صدا و سیما مبالغ قرارداد خود را به صورت نقدی پرداخت نمایند  220% اضافه پخش تعلق میگیرد. (امتیاز هدفمندی یارانه ها) اگر شغل شما جزو شغل های زیر باشد شامل این اضافه پخشها میشوید 1- لبنیات شامل : شیر ، ماست قوانین و مقررات صدا و سیما پنیر 75 درصد 2- صنایع دستی قوانین و مقررات صدا و سیما فرش دستبافت 70 درصد 3- کشاورزی 55 درصد 4- صنعت 45 درصد 5- خدمات 35 درصد ( امتیاز بودجه ماهانه ) این امتیاز مبلغی است قوانین و مقررات صدا و سیما شما در طول یک ماه منعقد مینمایید قوانین و مقررات صدا و سیما آن را پخش میکنید  قوانین و مقررات صدا و سیما هر چه مبلغ آورده شما بیشتر باشد این اضافه پخش نیز بیشتر میشود مثال : اگر بودجه آورده شما 30 میلیون تومان باشد اضافه پخش آن 90 درصد قوانین و مقررات صدا و سیما اگر  120 میلون باشد 145 درصد میباشد ( اضافه پخش مالیات بر ارزش افزوده ) مبلغ این اضافه پخش 10 درصد میباشد قوانین و مقررات صدا و سیما به همه تعلق میگیرد به صاحبان کالا قوانین و مقررات صدا و سیما خدماتی قوانین و مقررات صدا و سیما شغل های زیر را دارند علاوه بر امتیازهای بالا 75%  اضافه پخش دیگر تعلق میگیرد تولید کنندگان لبنیات مانند : شیر ، ماست قوانین و مقررات صدا و سیما پنیر در این قسمت با فرض اینکه بودجه صاحب کالا 30 میلیون نومان باشد قوانین و مقررات صدا و سیما جزو صنایع  محسوب شود قوانین و مقررات صدا و سیما مبلغ قرارداد را بصورت نقدی پرداخت نماید در هر 3 نوع قرارداد  محاسبه کرده ایم بدیهی است در صورت هر نوع تغییردر شرایط قرارداد این مبالغ تغییر  میکند مثلا اگر بودجه از 30 میلیون بیشتر باشد اضافه پخش بیشتری به ایشان تعلق  میگیرد (قرارداد نوع الف) ارسال سفارش در تمام طبقات بودجه ماهانه 30 میلیون ( 90 %) + پرداخت نقدی 220 % + حضور اولین بار 150 %  + هدفمندی 45 % + مالیات 10 % = 515% حالا مبلغ 30 میلیون تومان را + 515% میکنیم قوانین و مقررات صدا و سیما میشود = 184/500/000 تومان که  این مبلغ پخش پولی محاسبه میشود (پخش رایگان ) چنانچه صاحبان آگهی پخش آگهی خود را در 6 ماهه اول سال به  اتمام برسانند معادل 100 % کل اضافه پخشهای بالا به ایشان تعلق میگیرد ( طبق ماده 11 آیین نامه ) پس مبلغ 184/500/000 را +  100% میکنیم قوانین و مقررات صدا و سیما میشود : 369/000/000 تومان قرارداد نوع ( ب ) ارسال سفارش تا طبقه 14 بودجه ماهانه 30 میلیون ( 90 %) +پرداخت نقدی 220 % + حضور اولین بار 150 %  + هدفمندی 45% + مالیات 10 % + 100 % بابت نوع قرارداد =615% یعنی مبلغ 30 میلیون را + 615 % کنید = 214/500/000  تومان قوانین و مقررات صدا و سیما این مبلغ پخش پولی محاسبه میشود (پخش رایگان ) چنانچه صاحبان آگهی پخش آگهی خود را در 6 ماهه اول سال به  اتمام برسانند معادل 100 % کل اضافه پخشهای بالا به ایشان تعلق میگیرد ( طبق ماده 11 آیین نامه ) پس مبلغ 214/500/000 را +  100% میکنیم قوانین و مقررات صدا و سیما میشود : 429/000/000 تومان قرارداد نوع ( ج ) ارسال سفارش تا طبقه 10 بودجه ماهانه 30 میلیون ( 90 %) +پرداخت نقدی 220 % + حضور اولین بار 150 %  + هدفمندی 45% + مالیات 10 % + 200 % بابت نوع قرارداد =715% یعنی مبلغ 30 میلیون را + 715 % کنید = 244/500/000  تومان قوانین و مقررات صدا و سیما این مبلغ پخش پولی محاسبه میشود (پخش رایگان ) چنانچه صاحبان آگهی پخش آگهی خود را در 6 ماهه اول سال به  اتمام برسانند معادل 100 % کل اضافه پخشهای بالا به ایشان تعلق میگیرد ( طبق ماده 11 آیین نامه ) پس مبلغ 244/500/000 را +  100% میکنیم قوانین و مقررات صدا و سیما میشود : 489/000/000 تومان پس در اینصورت اگر قرارداد نوع الف منعقد نمایید با شرایط بالا بودجه شما معادل 12/3 برابر خواهد  شد اگر قرارداد نوع ب منعقد نمایید با شرایط بالا بودجه شما معادل 14/3 برابر خاهد شد اگر قرارداد نوع ج منعقد نمایید با شرایط بالا بودجه شما معادل 16/3 برابر خاهد شد البته ما قیمتهای پخش شبکه ها را طبق فرمول بالا محاسبه قوانین و مقررات صدا و سیما نرخ تعرفه را تقسیم بر  اعداد بالا نموده ایم . توجه : مبالغی قوانین و مقررات صدا و سیما در تعرفه پخش شبکه ها قوانین و مقررات صدا و سیما برنامه ها درج شده خالص پرداختی  شما بوده قوانین و مقررات صدا و سیما مستقیما از مبلغ آورده کسر میشود . مثال : فوتبال لیگ قهرمانان اروپا (طبقه 4) است قوانین و مقررات صدا و سیما طبق تعرفه قیمت هر ثانیه معادل  366/000 تومان است چون در قالب قرارداد نوع ( ج) پخش میشود آنرا تقسیم بر 16/3 نمودیم قوانین و مقررات صدا و سیما شد قیمت هر ثانیه 22/000 تومان حالا میتوانید از روی تعرفه های پخش شبکه ها هم طبقات برنامه ها را مشاهده  نمایید قوانین و مقررات صدا و سیما هم قیمتهای آنها را مشاهده نمایید قوانین و مقررات صدا و سیما ارزیابی نمایید قوانین و مقررات صدا و سیما کدام نوع از قرارداد ها مناسب مجموعه شما میباشد چنانچه توضیحات کافی قوانین و مقررات صدا و سیما جامع نبود با دفتر این مجموعه تماس بگیرید با افتخار آماده  پاسخگویی به شما سروران میباشیم هزینه تبلیغات در شبکه 1 لطفا توجه فرمایید: (پرداخت نقدی) 1- مبالغ فوق با بودجه 30 میلیون تومان + پرداخت نقدی محاسبه شده است بدیهی است در صورت افزایش بودجه ماهانه از مبالغ فوق کاسته خواهد شد. 2- قیمتها مربوط به شهریور ماه سال 1394 میباشد ممکن است در ماههای بعد کمتر  یا بیشتر شوند. 3- قیمتهای فوق برای کالا قوانین و مقررات صدا و سیما خدمات ایرانی میباشد . 4 - قیمتهای فوق برای کالا قوانین و مقررات صدا و سیما خدمات خصوصی میباشد .هزینه پخش تبلیغات در صدا وسیما هزینه تبلیغات در شبکه 2 لطفا توجه فرمایید: 1- مبالغ فوق با بودجه ماهانه 30 میلیون تومان + پرداخت نقدی محاسبه شده است بدیهی است در صورت افزایش بودجه ماهانه از مبالغ فوق کاسته خواهد شد. 2- قیمتها مربوط به شهریور ماه سال 1394 میباشد ممکن است در ماههای بعد کمتر یا بیشتر شوند. 3- قیمتهای فوق برای کالا قوانین و مقررات صدا و سیما خدمات ایرانی میباشد. است در ماههای بعد کمتر یا بیشتر شوند . 3- قیمتهای فوق برای کالا قوانین و مقررات صدا و سیما خدمات ایرانی میباشد. 4- قیمتهای فوق برای کالا قوانین و مقررات صدا و سیما خدمات خصوصی میباشد . لطفا توجه فرمایید: ( قیمت پخش آگهی در تکرار برنامه خندوانه در ساعات : 11 قوانین و مقررات صدا و سیما 17 هر ثانیه : 72/500  تومان میباشد ) (قیمت پخش آگهی در باکس اصلی برنامه خندوانه در ساعت : 23 هر ثانیه 109/000  تومان میباشد) تعرفه پخش تبلیغات از 7 صبح تا ساعت 18 هر ثانیه در تمامی برنامه ها 29/000  تومان میباشد ( طبقه 5 ) تعرفه پخش تبلیغات از ساعت 18 تا 24 هر ثانیه در تمامی برنامه ها 000/ 36 تومان  میباشد ( طبقه 6 ) فرمول محاسبه اضافه پخش قرارداد توضیحات دسته: تعرفه پخش آگهی در شبکه دیجیتالی فرمول محاسبه اضافه پخش ها قوانین و مقررات صدا و سیما بستن قرارداد با اداره کل بازرگانی سازمان صدا قوانین و مقررات صدا و سیما سیمای جمهوری اسلامی سال 1394 جهت مشاهده فرمول محاسبه قیمتهای پیام های بازرگانی به ادامه مطلب مراجعه  فرمایید. احتراما اداره کل بازرگانی در راستای اجرای تبصره 15 مجموعه ظوابط قوانین و مقررات صدا و سیما مقررات پذیرش  قوانین و مقررات صدا و سیما پخش آگهی های سال 1394 قوانین و مقررات صدا و سیما با هدف کمک حداکثری به صاحبان کالا قوانین و مقررات صدا و سیما خدمات قوانین و مقررات صدا و سیما استفاده بهینه از فرصتهای ایجاد شده طرح  تشویقی ذیل را اعلام میدارد ( تمام قراردادها در 3 نوع تنظیم میشود) 1- قرارداد نوع ( ج ) قوانین و مقررات صدا و سیما 200 درصد اضافه پخش دارد اما ارسال سفارش از طبقه 1 تا  10 میسر میباشد 2- قرارداد نوع ( ب ) قوانین و مقررات صدا و سیما 100 درصد اضافه پخش دارد اما ارسال سفارش از طبقه 1 تا  14 میسر میباشد 3- قرارداد نوع (الف)که اضافه پخشی ندارد اما ارسال سفارش در تمامی طبقات  میسر میباشد (امتیاز حضور اولین بار ) به صاحبان کالا قوانین و مقررات صدا و سیما برای اولین بار در رسانه ملی حضور پیدا میکنند شامل 150 درصد  اضافه پخش تشویقی میشوند ( امتیاز پرداخت نقدی ) به صاحبان کالا یا خدماتی قوانین و مقررات صدا و سیما مبالغ قرارداد خود را به صورت نقدی پرداخت نمایند  220% اضافه پخش تعلق میگیرد. (امتیاز هدفمندی یارانه ها) اگر شغل شما جزو شغل های زیر باشد شامل این اضافه پخشها میشوید 1- لبنیات شامل : شیر ، ماست قوانین و مقررات صدا و سیما پنیر 75 درصد 2- صنایع دستی قوانین و مقررات صدا و سیما فرش دستبافت 70 درصد 3- کشاورزی 55 درصد 4- صنعت 45 درصد 5- خدمات 35 درصد ( امتیاز بودجه ماهانه ) این امتیاز مبلغی است قوانین و مقررات صدا و سیما شما در طول یک ماه منعقد مینمایید قوانین و مقررات صدا و سیما آن را پخش میکنید  قوانین و مقررات صدا و سیما هر چه مبلغ آورده شما بیشتر باشد این اضافه پخش نیز بیشتر میشود مثال : اگر بودجه آورده شما 30 میلیون تومان باشد اضافه پخش آن 90 درصد قوانین و مقررات صدا و سیما اگر  120 میلون باشد 145 درصد میباشد ( اضافه پخش مالیات بر ارزش افزوده ) مبلغ این اضافه پخش 10 درصد میباشد قوانین و مقررات صدا و سیما به همه تعلق میگیرد به صاحبان کالا قوانین و مقررات صدا و سیما خدماتی قوانین و مقررات صدا و سیما شغل های زیر را دارند علاوه بر امتیازهای بالا 75%  اضافه پخش دیگر تعلق میگیرد تولید کنندگان لبنیات مانند : شیر ، ماست قوانین و مقررات صدا و سیما پنیر در این قسمت با فرض اینکه بودجه صاحب کالا 30 میلیون نومان باشد قوانین و مقررات صدا و سیما جزو صنایع  محسوب شود قوانین و مقررات صدا و سیما مبلغ قرارداد را بصورت نقدی پرداخت نماید در هر 3 نوع قرارداد  محاسبه کرده ایم بدیهی است در صورت هر نوع تغییردر شرایط قرارداد این مبالغ تغییر  میکند مثلا اگر بودجه از 30 میلیون بیشتر باشد اضافه پخش بیشتری به ایشان تعلق  میگیرد (قرارداد نوع الف) ارسال سفارش در تمام طبقات بودجه ماهانه 30 میلیون ( 90 %) + پرداخت نقدی 220 % + حضور اولین بار 150 %  + هدفمندی 45 % + مالیات 10 % = 515% حالا مبلغ 30 میلیون تومان را + 515% میکنیم قوانین و مقررات صدا و سیما میشود = 184/500/000 تومان که  این مبلغ پخش پولی محاسبه میشود (پخش رایگان ) چنانچه صاحبان آگهی پخش آگهی خود را در 6 ماهه اول سال به  اتمام برسانند معادل 100 % کل اضافه پخشهای بالا به ایشان تعلق میگیرد ( طبق ماده 11 آیین نامه ) پس مبلغ 184/500/000 را +  100% میکنیم قوانین و مقررات صدا و سیما میشود : 369/000/000 تومان قرارداد نوع ( ب ) ارسال سفارش تا طبقه 14 بودجه ماهانه 30 میلیون ( 90 %) +پرداخت نقدی 220 % + حضور اولین بار 150 %  + هدفمندی 45% + مالیات 10 % + 100 % بابت نوع قرارداد =615% یعنی مبلغ 30 میلیون را + 615 % کنید = 214/500/000  تومان قوانین و مقررات صدا و سیما این مبلغ پخش پولی محاسبه میشود (پخش رایگان ) چنانچه صاحبان آگهی پخش آگهی خود را در 6 ماهه اول سال به  اتمام برسانند معادل 100 % کل اضافه پخشهای بالا به ایشان تعلق میگیرد ( طبق ماده 11 آیین نامه ) پس مبلغ 214/500/000 را +  100% میکنیم قوانین و مقررات صدا و سیما میشود : 429/000/000 تومان قرارداد نوع ( ج ) ارسال سفارش تا طبقه 10 بودجه ماهانه 30 میلیون ( 90 %) +پرداخت نقدی 220 % + حضور اولین بار 150 %  + هدفمندی 45% + مالیات 10 % + 200 % بابت نوع قرارداد =715% یعنی مبلغ 30 میلیون را + 715 % کنید = 244/500/000  تومان قوانین و مقررات صدا و سیما این مبلغ پخش پولی محاسبه میشود (پخش رایگان ) چنانچه صاحبان آگهی پخش آگهی خود را در 6 ماهه اول سال به  اتمام برسانند معادل 100 % کل اضافه پخشهای بالا به ایشان تعلق میگیرد ( طبق ماده 11 آیین نامه ) پس مبلغ 244/500/000 را +  100% میکنیم قوانین و مقررات صدا و سیما میشود : 489/000/000 تومان پس در اینصورت اگر قرارداد نوع الف منعقد نمایید با شرایط بالا بودجه شما معادل 12/3 برابر خواهد 4 - قیمتهای فوق برای کالا قوانین و مقررات صدا و سیما خدمات خصوصی میباشد .

کانون اندیشه پارسی

آنالایزر کرونوس - آژانس تبلیغاتی اندیشه پارسی

تعرفه تبلیغ در صدا و سیما

کانون تبلیغاتی اندیشه پارسی ما با توجه به هدف گذاری های مختلفی تبلیغات انجام می دهیم و بررسی اقتصادی امور تبلیغاتی یک امر مهم و بدیهی است. لذا ما با بررسی آماری مخاطبین برنامه های تلویزیونی، هدف گذاری تبلیغاتی و نرخ تعرفه های مصوب پیام های بازرگانی هزینه ها را بررسی می کنیم تا بتوانیم یک تبلیغات موفق را انجام دهیم. با توجه به پیچیده بودن محاسبات تعرفه های پخش تلویزیونی این بررسی چند جانبه، مبحثی زمان بر و دقیق است. برای مثال جدول زیر تعرفه های پایه و تعرفه های محاسبه شده ی یک نمونه ی خاص را نشان می دهد.

تعرفه تبلیغات تلویزیونتعرفه تبلیغات رادیو

کرونوس همانطور که می دانید تبلیغات موفق به دانسته های اولیه ی زیادی نیاز دارد و شامل تعرفه ها، شرایط، میزان بودجه، آمار مخاطبین و بازار هدف و غیره.
از آنجا که این بررسی چند بعدی کاری بس دقیق و با ظرافت خاص است، لذا کانون اندیشه ی پارسی با تهیه و تدوین یک سیستم هوشمند در ایران توانسته گامی نوین در این عرصه بر دارد. کانون اندیشه ی پارسی  سامانه ی هوشمند کرونوس را برای بررسی آماری و چند بعدی تعرفه ها تهیه و تدوین نموده است که در آن شما می توانید این عملیات پیچیده را کاملا هوشمندانه و سیستماتیک انجام دهید.
برای استفاده و آشنایی با سامانه ی کرونوس بر روی لینک زیر کلیک کنید:
آنلایزر کرونوس: موتور هوشمند محاسبه و آنالیز تعرفه تبلیغات تلویزیونی صدا و سیما
همچنین می توانید فیلم آموزشی نحوه استفاده از سامانه کرونوس را در اینجا ببینید:
آموزش آنلایزر کرونوس

کانون اندیشه پارسی