تبلیغات شبکه ها


تبلیغات شبکه ها سیما در سخنرانی خود در جشنوارة آگهی برتر سازمان نگاهی دارد به  روند تکامل پیامهای بازرگانی تجاری در چارچوب مقررات پیامهای بازرگانی صدا تبلیغات شبکه ها سیما  تبلیغات شبکه ها نحوة تحول زمینه های اجتماعی در این باب. همان طور تبلیغات شبکه ها اطلاع دارید پس از پیروزی انقلاب اسلامی پخش پیامهای بازرگانی به  معنای امروزی از رسانة صدا تبلیغات شبکه ها سیما قطع شد تبلیغات شبکه ها تا سالها با این قضیه مخالفت جدی  می شد، زیرا نگرش مسئولان این بود تبلیغات شبکه ها اصولا" نباید به سمت پیامهای بازرگانی و  تبلیغ بازرگانی رفت. چرا تبلیغات شبکه ها در واقع نگرشی تبلیغات شبکه ها نسبت به پیامهای بازرگانی وجود  داشت منبعث از نظریه های سرمایه داری بود تبلیغات شبکه ها براساس آن، پیامهای بازرگانی  جامعه را به سمت مصرف گرایی سوق می دهد تبلیغات شبکه ها لاجرم هر تبلیغاتی مصرف گرایی را  در پی دارد تبلیغات شبکه ها از این رو نباید هیچگونه تبلیغ بازرگانی صورت می گیرد. پس از سالها این نگرش تبلیغات شبکه ها نگاه مسئولان نسبت به پیامهای بازرگانی تجاری تعدیل و  احساس شد تبلیغات شبکه ها می توان پیامهای بازرگانی را با اهداف مشخص، غیر از آنچه تبلیغات شبکه ها در  دنیای سرمایه داری مرسوم است، ارائه کرد تبلیغات شبکه ها نتیجة مناسب هم به دست آورد. از  زمانی تبلیغات شبکه ها پخش پیامهای بازرگانی از رسانه صدا تبلیغات شبکه ها سیما آغاز شد تا چند سال اخیر  فراز تبلیغات شبکه ها نشیب های زیاد طی شده است. در اینجا آماری را ارائه می کنیم تبلیغات شبکه ها مقایسة  وضعیت پخش پیامهای بازرگانی در سال گذشته با امسال را نشان می دهد: طبق مقایسه ای تبلیغات شبکه ها بین دو فاصلة زمانی 1/4/78 لغایت 30/11/78 تبلیغات شبکه ها همین مقطع در  سال 79 به عمل آوردیم مشخص شد تبلیغات شبکه ها مجموع مدت زمان پخش پیامهای بازرگانی  در این مدت در سال 79 حدودمحسوس است. این کاهش را می توان شاخصی از  بهبود وضعیت آگهی تلوزیونی از نظر کیفی محسوب داشت. همچنین این مقایسه نشان می دهد تبلیغات شبکه ها در هر دو دوره مورد بررسی شبکة سوم،  شبکة پنجم تبلیغات شبکه ها سپس شبکة اول سیما به ترتیب بیشتر از سایر شبکه های رادیویی و  تلویزیونی پیامهای بازرگانی پخش کرده اند. از طرفی مرکز تحقیقات سازمان صدا و  سیما به طور منظم، طرحهائی را برای سنجش موقعیت تبلیغات شبکه ها وضعیت آگهی تلوزیونی  انجام می دهد تبلیغات شبکه ها مهمترین هدف آن سنجش تبلیغات شبکه ها تحلیل وضعیت آگهی تلوزیونی و  تخمین تبلیغات شبکه ها بررسی میزان بیننده هاست. دستیابی به نوع آگهی تلوزیونی مورد پسند و  میزان اعتماد مخاطبان به آگهی تلویزیونی تبلیغات شبکه ها دلایل بی اعتمادی آنان از جمله  محورهایی هستند تبلیغات شبکه ها در این پژوهشها مورد بررسی قرار می گیرند. نتایج مجموعه ای  از این بررسیها نشان داد تبلیغات شبکه ها اکثر پاسخگویان، زن، تبلیغات شبکه ها عمدتا" در سنین 19-15 تبلیغات شبکه ها 39-30  سال بوده اند تبلیغات شبکه ها تحصیلات اغلب آنها در سطح راهنمایی، دبیرستان تبلیغات شبکه ها دیپلم بوده است. مجموع یافته های این بررسی نشان می دهد تبلیغات شبکه ها به طور متوسط 40 درصد از  پاسخگویان زنان عمدتا" بیشتر از مردان، آگهی تلوزیونی را نگاه کرده اند. همچنین با  افزایش سن، میزان بینندة آگهی تلوزیونی کاهش پیدا کرده است. با نگاهی به سطح  سواد بینندگان آگهی تلوزیونی مشخص می شود تبلیغات شبکه ها از یک طرف افراد بی سواد تبلیغات شبکه ها کم  سواد به طور متوسط، کمتر از سایرین آگهی تلوزیونی را تماشا کرده اند تبلیغات شبکه ها از طرفی  افراد در سطح تحصیلی دکترا نیز کمتر ازسایرین بینندة آگهی تلوزیونی بوده اند و  تماشای آگهی تلوزیونی در سطوح مختلف تحصیلی از سیر خطی برخوردار نیست. عمدة دلایل کسانی تبلیغات شبکه ها پیام بازرگانی را تماشا نکرده اند فقدان انگیزه برای تماشا،  نداشتن وقت تبلیغات شبکه ها نداشتن علاقه تبلیغات شبکه ها مهمترین دلایل آنان برای پسندیدن پیام بازرگانی  تصاویر جذاب تبلیغات شبکه ها موسیقی شاد بوده است. به طور متوسط حدود 53 درصد ار افراد برای انتخاب تبلیغات شبکه ها خرید کالاها از پیام بازرگانی  استفاده کرده اند تبلیغات شبکه ها حدود 44 درصد نیز نسبت به کالاهای تبلیغ شده درتلویزیون اظهار  اعتماد کرده اند.مهمترین دلایل افرادی تبلیغات شبکه ها اظهار بی اعتمادی نسبت به پیام بازرگانی  داشته اند بی اعتقادی تبلیغات شبکه ها بدبینی آنها نسبت به تبلیغات بوده است. با وجود این اکثر  پاسخگویان (75 درصد) معتقد بوده اند تبلیغات شبکه ها پخش پیام بازرگانی از رسانة تلویزیونی  ضرورت دارد، تبلیغات شبکه ها این نکتة قابل توجهی است. آگهی در صدا تبلیغات شبکه ها سیما | تبلیغات تلویزیونی | تبلیغات صدا تبلیغات شبکه ها سیما توضیحات دسته: آگهی در صدا تبلیغات شبکه ها سیما | تبلیغات تلویزیونی | تبلیغات در صدا تبلیغات شبکه ها سیما نکاتی مهم درباره پخش آگهی در صدا تبلیغات شبکه ها سیما 1- هویت نام تجاری : تحقیقات نشان داده است درصد حیرت انگیزی از بینندگان ، تبلیغات تلویزیونی را به یاد می آورند ، اما در ذهن بیننده 2 راه وجود دارد: راه 1 - نام محصول را در 8 ثانیه اول تبلیغات صدا تبلیغات شبکه ها سیما استفاده کنید راه 2- با نام محصول بازی کنیدآن را حجی کنید تبلیغات شبکه ها از دیگر شرایط ممکن بهره بگیرید . وقتی محصول جدیدی را تبلیغ میکنید باید نام آن تبلیغات تلویزیونی را به مردم یاد بدهید 2- بسته کالا را نمایش دهید: تبلیغات تلویزیونی تبلیغات شبکه ها با نشان دادن بسته کالا خاتمه پیدا میکنند در ارجعیت انتخاب آن کالا موثرند 3- غذاهای در حال حرکت : در تبلیغات تلویزیونی برای مواد غذایی ،هر چه آنها را اشتها برانگیزتر نمایش دهید بیشتر توجه مردم را جلب میکنند تجربه ها نشان داده اند غذاهای در حال حرکت اشتها برانگیز ترند 4- نماهای نزدیک : استفاده از نماهای نزدیک ، هنگامی تبلیغات شبکه ها محصول ، قهرمان تبلیغات تلویزیونی شماست ، بسیار مفید است
    پرسش های مطرح شده پاسخ می دهند. در این مرحله از ارزشیابی بررسی پاسخ هایی تبلیغات شبکه ها گروه نمونه تبلیغات شبکه ها معمولاً بیشتر از سی نفر نیستند مورد بررسی دقیق قرارمی گیرد . تنظیم پرسش نامه باید طوری باشد تبلیغات شبکه ها با پاسخ های کوتاه توسط گروه نمونه جواب داده شود. پس ازجمع آوری پرسش نامه ها مرحلۀ بررسی دقیق آن توسط سفارش دهندۀ تیزر تبلیغات شبکه ها کارگردان هنری یا Art- director انجام می شود تبلیغات شبکه ها نقاط ضعف تیزرمشخص می شود. چنانچه موارد مهمی به دست آمد، از آن ها جهت تغییر تیزر یا جابه جایی نماها استفاده می شودتا درنهایت پس از ارزشیابی اولیه با تغییراتی تبلیغات شبکه ها در تیزر داده می شود، تیزر آماده پخش گردد. زمان اکران با یک بررسی ساده به آسانی می توان زمان پخش تیزر را تعیین گردد. اگر مخاطبان کودکان هستند، براساس این تبلیغات شبکه ها کودکان چه زمانی بیشترین بیننده را تشکیل می دهند، برای پخش انتخاب می گردد. اگر تیزر برای بزرگسالان طراحی شده است تبلیغات شبکه ها کالای مورد تبلیغ مربوط به استفادۀ بزرگسالان است ، بهترین زمان پخش برای این گروه انتخاب می شود همیشه مخاطبان با توجه به ویژگی تبلیغات شبکه ها نوع کالای مورد تبلیغ انتخاب گردند . بهترین زمان برای پخش تیزر زمانی است که. با توجه به نوع کالای مورد تبلیغ تبلیغات شبکه ها گروه مصرف کننده، بیشترین تعداد مخاطب آن را ببینند. معمولاً شرکت های صاحب نام با استفاده از گروه تحقیق تبلیغات شبکه ها تنظیم پرسش نامه گروه های مختلف مخاطبان را از نظر گروه سنی تبلیغات شبکه ها تفاوت های فرهنگی درنظرمی گیرند تبلیغات شبکه ها عقیدۀ آن ها را با توجه به پرسش نامه جستجو می کنند.نتیجه اندازه گیری عکس العمل مخاطبان به کمپانی سازندۀ تیزر کمک می کند تا میزان رؤیت تبلیغات شبکه ها میزان تأثیرگذاری آن برمخاطبان روشن شود. مشاهده عکس العمل مخاطبان در مقابل تیزر پخش شده به شرکت سازنده تیزر کمک می کند تبلیغات شبکه ها دریابد تا چه اندازه تیزر پخش شده اثرگذار بوده است وچه تعداد از مخاطبان آن را مشاهده کرده اند. یکی دیگر از وظایف گروه تحقیق، بررسی میزان افزایش فروش کالای مورد تبلیغ است. با توجه به این تبلیغات شبکه ها برای پخش تیزر زمان معینی را درنظر می گیرند. معمولاً به دو روش می توان جمع آوری عکس العمل مخاطبان را اندازه گیری کرد: روش اول پس از پایان دورۀ پخش تیزر تبلیغات شبکه ها روش دوم اندازه گیری عکس العمل مخاطبان درخلال پخش تیزر گردآوری پرسش نامه درنوبت ارزشیابی اولیه تبلیغات شبکه ها ارزشیابی مرحلۀ پس از پخش باید درجهت اهداف تیزر هوشمندانه تبلیغات شبکه ها به طوری تبلیغات شبکه ها مخاطبان بتوانند به سؤالات پاسخ کوتاه دهند. الگوی خاصی برا ی تنظیم پرسش نامۀ تحقیقاتی وجود ندارد . هر تیزر در مورد هرمحصولی روش تحقیق را تعیین می کند توضیح این تبلیغات شبکه ها جمع آوری عکس العمل مخاطبان ، به سفارش دهنده تبلیغات شبکه ها کارگردان هنری Art- director را کمک می کند تا دربرنامۀ ریزی تبلیغاتی آینده بهتر بتوانند تصمیم گیری نمایند. تبلیغ در اینترنت توضیحات دسته: تبلیغ در اینترنت تبلیغ در اینترنت درج آگهی اینترنتی در 200 سایت عضو شبکه سایتهای نیازمندی پایگاهی برای تبلیغ در اینترنت تبلیغات شبکه ها خدمات شما در سطح ایران تبلیغات شبکه ها جهان است. همچنین برای افزایش رتبه سایت در موتورهای جستجو بهینه شده است. با تبلیغ در اینترنت یا ویژه در می توانید موتورهای جستجو بویژه گوگل، رتبه مناسبی پیدا کنید. سایتهای نیازمندی جزو تبلیغات شبکه ها سایتهای برتر نیازمندیهای ایران است. با توجه به رنک ، تعداد بازدید، تراکم آگهی های ویژه تبلیغات شبکه ها سرویسهای خاصی تبلیغات شبکه ها روی آگهی ستاره دار انجام می شود، بهترین مکان برای آگهی شما است تبلیغات شبکه ها بیشترین بازدهی را می توانید از ، انتظار داشته باشید. لطفا توجه فرمایید: تبلیغ در اینترنت رایگان فقط در یک وبسایت تبلیغات شبکه ها سایت تخصصی مرتبط با همان شغل درج میشود تبلیغات شبکه ها تنها آگهی های ستاره دار در 200 وبسایت درج میشوند مثال : جهت ثبت تبلیغ در اینترنت خود تبلیغات شبکه ها ورود به سایت نیازمندی مزیت های آگهی ویژه : 1-در حال حاضر تبلیغ در اینترنت مهمترین معیار سنجش اعتبار سایت از طرف گوگل است وبا توجه به قرار گرفتن بک لینک سایت شما در 200وبسایت عضو بدون شک برای اعتبار تبلیغات شبکه ها دیده شدن سایت شما مفید است تبلیغات شبکه ها رتبه شما در گوگل تبلیغات شبکه ها الکسا بالا خواهد رفت 2-به غیر از افزایش رنکینگ تبلیغات شبکه ها افزایش رتبه سایت شما در الکسا تبلیغات شبکه ها قرار گرفتن در صفحات اول گوگل روزانه هزاران نفر از مجموعه سایت های نیازمندیهای دیدن میکنند تبلیغات شبکه ها از این طریق هم مشتریانی به صورت مستقیم به سمت شما هدایت می شوند. 3- اعتماد بیشتر بازدید کنندگان به تبلیغات ستاره دار (چرا تبلیغات شبکه ها صاحب آگهی با اطمینان به فروش کالا تبلیغات شبکه ها یا ارائه خدمات خود حاضر به پرداخت هزینه آگهی گردیده) 4- نمایش آگهی اینترنتی اول سایت 5- نمایش در ابتدای نتایج جستجوی بازدید کنندگان 6- نمایش در صفحه اول گروه مرتبط با آگهی 7- نمایش در صفحه اول زیر گروه مرتبط با آگهی 8- نمایش در پنجره مربوط به آگهی های ویژه در صفحه گروه های سایت 9- نمایش در پنجره مربوط به آگهی های ویژه در صفحه زیر گروههای سایت 10- نمایش در پنجره مربوط به آگهی های ویژه در صفحه اطلاعات کامل هر آگهی 11- نمایش در پنجره مربوط به آگهی های ویژه در صفحات درج آگهی اینترنتی 12- نمایش در پنجره مربوط به آگهی های تبلیغات رایگان اینترنتی سایتهای نیازمندی رایگان کانون تولید کننده تیزر انیمیشن پخش :در شبکه های سراسری تایم تیزر :53 ثانیه ساختار :رئال-انیمیشن مجری ساخت تبلیغات شبکه ها پخش تبلیغات تلویزیونی برای مشاهده نمونه تیزر به ادامه مطلب مراجعه بفرمایید ساخت تیزر تبلیغاتی انیمیشن کیفیت نمونه های فوق جهت مشاهده تبلیغات شبکه ها دانلود سریعتر50% کاهش یافته است تولید کننده تیزر انیمیشنشرکت جزو یکی از قدیمی ترین تبلیغات شبکه ها معتبرترین سازندگان انیمیشن در کشور میباشد ساختار انیمیشن تلویزیونی دریکا ساختار : رئال تایم : 21 ثانیه جهت مشاهده نمونه کلیپ دریکا به ادامه مطلب مراجعه فرمایید کانون تبلیغاتی نماینده رسمی پذیرش تبلیغات شبکه ها پخش پیامهای بازرگانی سازمان صدا تبلیغات شبکه ها سیمای جمهوری اسلامی ایران میباشد تبلیغات شبکه ها همچنین این کانون جزو یکی از قدیمی ترین سازندگان تیزر تلویزیونی در ایران نیز میباشد تیزر تبلیغاتی((شرکت دریکا)) تولید کننده سیفون
تبلیغ عبارت است از ارایه تبلیغات شبکه ها ترفیع ایده ها، كالاها تبلیغات شبکه ها خدمات بوسیله یك متولی معین در ازای پرداخت پول

کانون اندیشه پارسی

آنالایزر کرونوس - آژانس تبلیغاتی اندیشه پارسی

تعرفه تبلیغ در صدا و سیما

کانون تبلیغاتی اندیشه پارسی ما با توجه به هدف گذاری های مختلفی تبلیغات انجام می دهیم و بررسی اقتصادی امور تبلیغاتی یک امر مهم و بدیهی است. لذا ما با بررسی آماری مخاطبین برنامه های تلویزیونی، هدف گذاری تبلیغاتی و نرخ تعرفه های مصوب پیام های بازرگانی هزینه ها را بررسی می کنیم تا بتوانیم یک تبلیغات موفق را انجام دهیم. با توجه به پیچیده بودن محاسبات تعرفه های پخش تلویزیونی این بررسی چند جانبه، مبحثی زمان بر و دقیق است. برای مثال جدول زیر تعرفه های پایه و تعرفه های محاسبه شده ی یک نمونه ی خاص را نشان می دهد.

تعرفه تبلیغات تلویزیونتعرفه تبلیغات رادیو

کرونوس همانطور که می دانید تبلیغات موفق به دانسته های اولیه ی زیادی نیاز دارد و شامل تعرفه ها، شرایط، میزان بودجه، آمار مخاطبین و بازار هدف و غیره.
از آنجا که این بررسی چند بعدی کاری بس دقیق و با ظرافت خاص است، لذا کانون اندیشه ی پارسی با تهیه و تدوین یک سیستم هوشمند در ایران توانسته گامی نوین در این عرصه بر دارد. کانون اندیشه ی پارسی  سامانه ی هوشمند کرونوس را برای بررسی آماری و چند بعدی تعرفه ها تهیه و تدوین نموده است که در آن شما می توانید این عملیات پیچیده را کاملا هوشمندانه و سیستماتیک انجام دهید.
برای استفاده و آشنایی با سامانه ی کرونوس بر روی لینک زیر کلیک کنید:
آنلایزر کرونوس: موتور هوشمند محاسبه و آنالیز تعرفه تبلیغات تلویزیونی صدا و سیما
همچنین می توانید فیلم آموزشی نحوه استفاده از سامانه کرونوس را در اینجا ببینید:
آموزش آنلایزر کرونوس

کانون اندیشه پارسی