قیمت تبلیغات در شبکه 3


اصل 36-اعلام نشانی‌ها باید طبق صورت رسمی باشد قیمت تبلیغات در شبکه 3 قبل از نام خیابان‌ها قیمت تبلیغات در شبکه 3 میدان‌ها ذکر کلمه خیابان قیمت تبلیغات در شبکه 3 میدان ضرورت دارد. در این ارتباط ضرورت دارد از نام جدید خیابان‌ها استفاده شود.
اصل 37-استفاده از واژه‌ها قیمت تبلیغات در شبکه 3 شعارهای فریبنده مانند خاک طلاست، آینده خود را تامین کنید قیمت تبلیغات در شبکه 3 مانند آن ممنوع است.
اصل 38-در آگهی‌ها درج شماره تلفن ثابت به همراه نشانی صاحبان آگهی ضروری است.
اصل 39-در آگهی‌ها تصویر نقشه قیمت تبلیغات در شبکه 3 پرچم ایران باید به صورت کامل قیمت تبلیغات در شبکه 3 استاندارد آن استفاده شود.
اصل 40-استفاده از عبارت «خلیج فارس» می‌بایست به همین شکل انجام شود قیمت تبلیغات در شبکه 3 از به کار بردن آن به تنهایی (خلیج) یا تحت هر عنوان دیگر جدا پرهیز شود.
اصل 41-استفاده از تصاویر شخصیت‌های تاریخی، فرهنگی قیمت تبلیغات در شبکه 3 مقامات رسمی کشور در آگهی‌ها ممنوع است.
اصل 42-آگهی کالاهای مشمول استاندارد اجباری تنها با ارائه گواهی معتبر از مراجع ذیصلاح پذیرفته می‌شود، سازنده قیمت تبلیغات در شبکه 3 سفارش‌دهنده در مورد اصالت گواهی ارائه شده مسئول است.
اصل 43-استانداردهای سری 9000 تاییدیه کیفیت محصول نیست، لذا نباید این استانداردها به شکل ثبت شده بر روی محصول قیمت تبلیغات در شبکه 3 کالای تولید شده در آگهی نشان داده شوند.
اصل 44-پذیرش قیمت تبلیغات در شبکه 3 انتشار هرگونه آگهی نیازمندی مانند خرید قیمت تبلیغات در شبکه 3 فروش خودرو، مسکن یا آگهی استخدام ممنوع است.
اصل 45-پذیرش قیمت تبلیغات در شبکه 3 درج آگهی مربوط به احزاب قیمت تبلیغات در شبکه 3 نیز انتخابات قیمت تبلیغات در شبکه 3 به طور کلی تبلیغات سیاسی ممنوع است.
اصل 46- پذیرش قیمت تبلیغات در شبکه 3 درج آگهی دولتی مانند آگهی مناقصه قیمت تبلیغات در شبکه 3 مزایده ممنوع است.
اصل 47-برای درج آگهی مربوط به کالاها قیمت تبلیغات در شبکه 3 خدمات بهداشتی، آرایشی، پزشکی قیمت تبلیغات در شبکه 3 مواد غذایی کسب قیمت تبلیغات در شبکه 3 ارائه مجوز از سازمان نظام پزشکی کشور الزامی است.
اصل 48-در ارتباط با آگهی مربوط به آموزشگاه‌های علمی آزاد، کسب قیمت تبلیغات در شبکه 3 ارائه مجوز از وزارت آموزش قیمت تبلیغات در شبکه 3 پرورش قیمت تبلیغات در شبکه 3 وزارت علوم، تحقیقات قیمت تبلیغات در شبکه 3 فناوری الزامی است.
اصل 49-در ارتباط با آگهی مربوط به آموزش قیمت تبلیغات در شبکه 3 آموزشگاه‌های آزاد هنری، کسب قیمت تبلیغات در شبکه 3 ارائه مجوز از وزارت فرهنگ قیمت تبلیغات در شبکه 3 ارشاد اسلامی الزامی است.
اصل 50-در ارتباط با آگهی مربوط به آموزش قیمت تبلیغات در شبکه 3 آموزشگاه‌های آزاد فنی قیمت تبلیغات در شبکه 3 حرفه ای، کسب قیمت تبلیغات در شبکه 3 ارائه مجوز از سازمان فنی قیمت تبلیغات در شبکه 3 حرفه ای الزامی است.
اصل 51-در ارتباط با آگهی مربوط به آموزش هتلداری، خبرنگاری، روزنامهنگاری، جهان‌گردی قیمت تبلیغات در شبکه 3 مانند آنها، کسب قیمت تبلیغات در شبکه 3 ارائه مجوز از وزارت فرهنگ قیمت تبلیغات در شبکه 3 ارشاد اسلامی الزامی است.
اصل 52-در ارتباط با آگهی مربوط به فلزیاب، کسب قیمت تبلیغات در شبکه 3 ارائه مجوز از سازمان میراث فرهنگی قیمت تبلیغات در شبکه 3 گردشگری الزامی است.
اصل 53-در ارتباط با آگهی مربوط به ویزای دانشجویی، کسب قیمت تبلیغات در شبکه 3 ارائه مجوز از وزارت علوم، تحقیقات قیمت تبلیغات در شبکه 3 فناوری الزامی است.
اصل 54-در ارتباط با آگهی مربوط به اماکن ورزشی، کسب قیمت تبلیغات در شبکه 3 ارائه مجوز از سازمان تربیت بدنی الزامی است.
اصل 76-کودکان نباید در حال بازی با کبریت یا هرگونه گاز – بنزین - پارافین – وسایل متصل به منبع الکتریسیته یا مکانیکی قیمت تبلیغات در شبکه 3 احتمالا منجر به سوختگی – شوک الکتریکی یا جراحت می‌شوند نشان داده شوند.
اصل 77-در آگهی نباید کودکان برای وارد شدن به مکان‌های ناآشنا قیمت تبلیغات در شبکه 3 خطرناک قیمت تبلیغات در شبکه 3 گفتگو با غریبه‌ها ترغیب شوند.
اصل 78-در هیچ صحنه‌ای از آگهی‌ها، افراد نباید در حال پرخوری یا خوردن با حرص قیمت تبلیغات در شبکه 3 ولع نشان داده شوند.
اصل 79-هنگام آگهی محصولات غذایی نباید از افراد به ویژه کودکان چاق برای القاء این موضوع قیمت تبلیغات در شبکه 3 مصرف محصول مورد آگهی سلامتی‌بخش است، استفاده شود.
اصل 80-محل بازی کودکان در آگهی‌ها باید محل‌های مجاز باشد.
اصل 81-تبلیغ هرگونه شیر خشک یا استفاده از تصویری قیمت تبلیغات در شبکه 3 نشان‌دهنده تغذیه اطفال با غیر از شیر مادر است، (مانند استفاده از تصویر شیشه شیر بچه) ممنوع است.
اصل 82-هرگونه آگهی اخذ ویزا فقط با مجوز از وزارت فرهنگ قیمت تبلیغات در شبکه 3 ارشاد اسلامی می‌تواند درج گردد قیمت تبلیغات در شبکه 3 استفاده از کلماتی مانند مهاجرت، سرمایه گذاری، تصویر پرچم ممنوع است.
اصل 83-هرگونه استفاده از صورت خانم به صورت محو یا کم‌رنگ ممنوع می‌باشد.
اصل 84-درج آگهی عطاری فقط با داشتن مجوز قیمت تبلیغات در شبکه 3 متن مورد تایید می‌تواند چاپ گردد (قبل از چاپ متن به رؤیت مسئول مربوطه برسد.)
اصل 85-درج آگهی لاغری قیمت تبلیغات در شبکه 3 چاقی فقط با داشتن مجوز می‌تواند چاپ گردد.
اصل 86-درج آگهی در مورد لوسیون‌ها قیمت تبلیغات در شبکه 3 لوازم آرایشی قیمت تبلیغات در شبکه 3 بهداشتی فقط با داشتن مجوز تبلیغات صورت می‌گیرد.
اصل 87-درج آگهی در زمینه آتلیه‌ها فقط ملزم به داشتن پروانه کسب اتحادیه می‌باشند (در رعایت کردن تصاویر قیمت تبلیغات در شبکه 3 متن آگهی).
اصل 88-درج آگهی در مورد محصولات تله‌شاپ ممنوع می‌باشد. همچنین آگهی‌های موبایل چینی قیمت تبلیغات در شبکه 3 از این قبیل شامل حال این دسته می‌باشد.
اصل 89-آگهی در زمینه آرایشگاه‌های زنانه فقط نشان دادن موی سر قابل چاپ می‌باشد قیمت تبلیغات در شبکه 3 هرگونه نشان دادن صورت یا بدن ممنوع است.
اصل 90- آگهی در مورد مزون‌ها فقط لباس می‌تواند چاپ گردد قیمت تبلیغات در شبکه 3 از نشان دادن هرگونه اعضای بدن به هر شکل ممنوع است.
اصل 91-آگهی‌های پزشکی فقط با داشتن مجوز تبلیغات می‌تواند متن‌هایی را قیمت تبلیغات در شبکه 3 مجوز گرفته‌اند چاپ نمایند در غیر اینصورت بصورت مختصر قیمت تبلیغات در شبکه 3 فقط تخصص شخص چاپ می‌گردد.
اصل 92-در آگهی‌های لاغری روش لاغری می‌بایست ذکر گردد قیمت تبلیغات در شبکه 3 حتما بایستی دارای مجوز از سازمان مربوطه باشد نقش تبلیغات قیمت تبلیغات در شبکه 3 رسانه ها در جامعه
نقش تبلیغات قیمت تبلیغات در شبکه 3 رسانه ها در جامعه
در جهان امروز وسایل ارتباط جمعی، روزنامه، رادیو، تلویزیون قیمت تبلیغات در شبکه 3 سینما با انتقال اطلاعات قیمت تبلیغات در شبکه 3 معلومات جدید قیمت تبلیغات در شبکه 3 مبادله افکار قیمت تبلیغات در شبکه 3 عقاید عمومی، در راه پیشرفت فرهنگ قیمت تبلیغات در شبکه 3 تمدن بشری نقش بزرگی را بر عهده گرفته اند به طوری قیمت تبلیغات در شبکه 3 بسیاری از دانشمندان، عصر کنونی را «عصر ارتباطات» نامیده اند.

کانون اندیشه پارسی

آنالایزر کرونوس - آژانس تبلیغاتی اندیشه پارسی

تعرفه تبلیغ در صدا و سیما

کانون تبلیغاتی اندیشه پارسی ما با توجه به هدف گذاری های مختلفی تبلیغات انجام می دهیم و بررسی اقتصادی امور تبلیغاتی یک امر مهم و بدیهی است. لذا ما با بررسی آماری مخاطبین برنامه های تلویزیونی، هدف گذاری تبلیغاتی و نرخ تعرفه های مصوب پیام های بازرگانی هزینه ها را بررسی می کنیم تا بتوانیم یک تبلیغات موفق را انجام دهیم. با توجه به پیچیده بودن محاسبات تعرفه های پخش تلویزیونی این بررسی چند جانبه، مبحثی زمان بر و دقیق است. برای مثال جدول زیر تعرفه های پایه و تعرفه های محاسبه شده ی یک نمونه ی خاص را نشان می دهد.

تعرفه تبلیغات تلویزیونتعرفه تبلیغات رادیو

کرونوس همانطور که می دانید تبلیغات موفق به دانسته های اولیه ی زیادی نیاز دارد و شامل تعرفه ها، شرایط، میزان بودجه، آمار مخاطبین و بازار هدف و غیره.
از آنجا که این بررسی چند بعدی کاری بس دقیق و با ظرافت خاص است، لذا کانون اندیشه ی پارسی با تهیه و تدوین یک سیستم هوشمند در ایران توانسته گامی نوین در این عرصه بر دارد. کانون اندیشه ی پارسی  سامانه ی هوشمند کرونوس را برای بررسی آماری و چند بعدی تعرفه ها تهیه و تدوین نموده است که در آن شما می توانید این عملیات پیچیده را کاملا هوشمندانه و سیستماتیک انجام دهید.
برای استفاده و آشنایی با سامانه ی کرونوس بر روی لینک زیر کلیک کنید:
آنلایزر کرونوس: موتور هوشمند محاسبه و آنالیز تعرفه تبلیغات تلویزیونی صدا و سیما
همچنین می توانید فیلم آموزشی نحوه استفاده از سامانه کرونوس را در اینجا ببینید:
آموزش آنلایزر کرونوس

کانون اندیشه پارسی