هزینه تبلیغات در شبکه سه


رونق گرفتن بازار تبلیغات بازرگانی، تصویب «آیین نامه طرز مصرف درآمد آگهی های بازرگانی شبكه رادیویی كشور» در جلسه مورخ 24 اسفند 1347 هیئت وزیران را به دنبال داشت هزینه تبلیغات در شبکه سه سرانجام موجب آن شد كه «درآمدهای ناشی از اجرا هزینه تبلیغات در شبکه سه پخش برنامه های تبلیغاتی رادیویی هزینه تبلیغات در شبکه سه تلویزیونی» در بند اول اساسنامه سازمان رادیو هزینه تبلیغات در شبکه سه تلویزیون ملی ایران (مصوب 1350/12/29) به عنوان ردیف اول درآمدها هزینه تبلیغات در شبکه سه اعتبارات مالی در نظر گرفته شود.
این اساسنامه برای اولین بار از اجرا هزینه تبلیغات در شبکه سه پخش برنامه های تبلیغاتی در تلویزیون هم سخن گفته است؛ چرا كه تا قبل از آن، چنان كه گفته شد، فرستنده تلویزیونی متعلق به بخش خصوصی بود. تلویزیون، حتی در زمانی كه دولتی محسوب نمی شد، از پخش آگهی های تبلیغاتی به عنوان منبع درآمدهای خود استفاده می كرد.
رواج پخش تبلیغات بازرگانی به میزان آن هزینه تبلیغات در شبکه سه همچنین درآمد بالای ناشی از آن برای تلویزیون را می توان از جملات زیر كه مربوط به همان سال هاست تخمین زد:
«هرگاه حد متوسط مجموع آگهی های تبلیغاتی را در هر روز فقط سی دقیقه به حساب آوریم هزینه تبلیغات در شبکه سه حد متوسط قیمت را 25/000 ریال برای هر دقیقه، طبق ارقام منتشره در بروشورهای تلویزیون ایران (با احتساب حداكثر سی شب تعطیل در طول سال) درآمد آگهی های تلویزیون، سالانه بالغ بر 251/250/000 ریال می شود. توجه داشته باشید كه رقم فوق شامل برنامه هایی نیست كه موسسات هزینه تبلیغات در شبکه سه آژانس های تبلیغاتی از تلویزیون می خرند». (2)
در مورد ضوابط آگهی ها در تلویزیون ملی ایران، مقررات خاصی به دست نیامده است. (3)
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، سه قانون مهم در ارتباط با صدا هزینه تبلیغات در شبکه سه سیما به تصویب رسیده است:
1- قانون اداره صدا هزینه تبلیغات در شبکه سه سیمای جمهوری اسلامی ایران (مصوب 8 دی ماه 1359)؛
2- قانون خط مشی كلی هزینه تبلیغات در شبکه سه اصول برنامه های سازمان صدا هزینه تبلیغات در شبکه سه سیمای جمهوری اسلامی ایران (مصوب 17 تیرماه 1361)؛
3- قانون اساسنامه سازمان صدا هزینه تبلیغات در شبکه سه سیمای جمهوری اسلامی ایران (مصوب 27 مهرماه 1362).
قانون نخست حاوی مطلبی در خصوص تبلیغات تجاری نیست، ولی در قانون دوم می توان قواعدی را به عنوان «خط مشی کلی هزینه تبلیغات در شبکه سه اصول» برنامه های تبلیغات بازرگانی استخراج کرد.
مقدمه این قانون از اینکه «قدرت های خودکامه ... جدیدترین وسایل تبلیغاتی را به خدمت خویش درآورده اند» انتقاد می کند هزینه تبلیغات در شبکه سه معتقد است: «رادیو هزینه تبلیغات در شبکه سه تلویزیون ... در نظام وابسته هزینه تبلیغات در شبکه سه استعماری گذشته این سرزمین، مبلغ فرهنگ استعماری هزینه تبلیغات در شبکه سه نظام منحط غربی بود هزینه تبلیغات در شبکه سه با حیطه نفوذ وسیع خویش، می رفت تا جامعه ای خودباخته هزینه تبلیغات در شبکه سه مصرفی را پایه گذاری نماید».
شاید به همین دلیل است هزینه تبلیغات در شبکه سه در این قانون مفصل، نه تنها به طور خاص از تبلیغات تجاری هزینه تبلیغات در شبکه سه قواعد حاکم بر آن سخنی به میان نیامده است بلکه تشویق مردم به تولید هزینه تبلیغات در شبکه سه «برحذر داشتن آنان از زندگی مصرفی هزینه تبلیغات در شبکه سه تجملی»، از جمله رسالت ها هزینه تبلیغات در شبکه سه اهداف برنامه های صدا هزینه تبلیغات در شبکه سه سیما قلمداد شده است (ماده 58).
با این حال، در قانون اساسنامه سازمان (به پیروی از اساسنامه پیش از انقلاب اسلامی) بر «درآمدهای ناشی از اجرا هزینه تبلیغات در شبکه سه پخش برنامه های تبلیغاتی هزینه تبلیغات در شبکه سه آگهی های بازرگانی» به عنوان یکی از راه های «درآمد هزینه تبلیغات در شبکه سه منابع هزینه تبلیغات در شبکه سه اعتبارات سازمان» تأکید شد (بند 6 ماده 22)، اما مقررات متناسب با این موضوع هنوز به تصویب نرسیده است.
یادآور می شود هزینه تبلیغات در شبکه سه «آیین نامه تأسیس هزینه تبلیغات در شبکه سه نظارت بر نحوه کار هزینه تبلیغات در شبکه سه فعالیت کانون های آگهی هزینه تبلیغات در شبکه سه تبلیغاتی» مصوب 1358/12/27 شورای انقلاب، حداقل در برخی موارد شامل رادیو هزینه تبلیغات در شبکه سه تلویزیون هم می شود. ماده 15 این آیین نامه به صراحت مقرر کرده است:

ی) در مورد هر نکته ای هزینه تبلیغات در شبکه سه در این دستورالعمل مبهم به نظر رسد هزینه تبلیغات در شبکه سه یا به طور صریح در مورد آن صحبت نشده باشد، باید قبل از ساخت برنامه از اداره کل بازرگانی صدا هزینه تبلیغات در شبکه سه سیما کتباً نظرخواهی هزینه تبلیغات در شبکه سه استفسار شود.
ک) در هر مورد هزینه تبلیغات در شبکه سه این دستورالعمل مسکوت به نظر رسد هزینه تبلیغات در شبکه سه یا موضوع جدیدی مطرح شود هزینه تبلیغات در شبکه سه در این دستورالعمل درباره ی آن صحبت نشده باشد حسب مورد ماده یا مواد جدیدی از طرف اداره کل بازرگانی صدا هزینه تبلیغات در شبکه سه سیما به شرکت های تبلیغاتی ابلاغ هزینه تبلیغات در شبکه سه در ویرایش بعدی به این دستورالعمل ملحق خواهد شد.
طلا نیوز: رییس انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران با اشاره به اجرایی نشدن مصوبه کارگروه حمایت از تولید درباره ممنوعیت تبلیغ کالاهای خارجی در صدا هزینه تبلیغات در شبکه سه سیما گفت: تبلیغات پرزرق هزینه تبلیغات در شبکه سه برق کالاهای خارجی در بخش‌های مختلف باعث شده است تا مردم از کالاهای ایرانی هزینه تبلیغات در شبکه سه به واسطه آن هزاران نفر صاحب شغل می‌شوند، فاصله بگیرند.
محمدرضا دیانی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با کارگران هزینه تبلیغات در شبکه سه فعالان بخش تولید کشور افزود: رقبا برای گرفتن بازار ایران سال‌ها است هزینه تبلیغات در شبکه سه تلاش می‌کنند هزینه تبلیغات در شبکه سه به نحوی حرکت کردند هزینه تبلیغات در شبکه سه ذائقه مردم به سمت کالاهای خارجی برود. آن‌ها با تبلیغات گسترده هزینه تبلیغات در شبکه سه بعضا دروغین خود مردم را به مشتریانی تبدیل می‌کنند هزینه تبلیغات در شبکه سه همواره برای خرید کالاهای خارجی احساس نیاز کنند.
او با اشاره به موضوع تبلیغات گفت: برندهای خارجی برای احاطه بازار هزینه تبلیغات در شبکه سه تبلیغ کالاهای خود از هیچ کوششی دریغ نمی‌کنند هزینه تبلیغات در شبکه سه متاسفانه بخش‌هایی با آن‌ها همراه هستند هزینه تبلیغات در شبکه سه هنوز درک درستی از تولید داخلی ندارند. در کارگروه حمایت از تولید، توقف تبلیغ کالاهای خارجی تصویب هزینه تبلیغات در شبکه سه ابلاغ شد اما تاکنون این قانون اجرایی نشده است هزینه تبلیغات در شبکه سه همواره می‌بینیم هزینه تبلیغات در شبکه سه برندهای خارجی با گرفتن بهترین فضاهای شهری هزینه تبلیغات در شبکه سه حتی صدا هزینه تبلیغات در شبکه سه سیما کالاهای خود را به مردم معرفی می‌کنند.
وی افزود: تولیدکنندگان داخلی از دولت توقع دارند قانونی هزینه تبلیغات در شبکه سه تصویب شده است را اجرایی کند هزینه تبلیغات در شبکه سه اجازه ندهد برخی‌ هزینه تبلیغات در شبکه سه به دنبال منافع خود هستند مبلغ کالاهای خارجی شوند. با خرید کالاهای ایرانی یک کارگر ایرانی برخوردار می‌شود اما با خرید کالای خارجی، کارگر خارجی برخوردار می‌شود. از این رو اگر موضوع خرید کالای ایرانی در بین مردم نهادینه شود دیگر شاهد افزایش نرخ بیکاری در کشور نخواهیم بود.
او با بیان این‌که سیاست‌های اقتصاد باید به سمت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باشد، افزود: اقتصاد مقاومتی هزینه تبلیغات در شبکه سه درک صحیح از شرایط سبب گستردگی فعالیت تولیدکنندگان داخلی می‌شود. از سوی دیگر کشورهایی تمایل به حضور هزینه تبلیغات در شبکه سه گرفتن بازار ایران دارند هزینه تبلیغات در شبکه سه خودشان برای تحریم بی‌چون هزینه تبلیغات در شبکه سه چرای کشورمان بارها اقدام کردند. آن‌ها با تحریم‌های پولی هزینه تبلیغات در شبکه سه مالی هزینه تبلیغات در شبکه سه هدفشان تنگ کردن عرصه بر فعالیت‌های اقتصادی است قصد دارند ایران را به کشوری مصرف‌کننده تبدیل کنند هزینه تبلیغات در شبکه سه همچنین تولید به خواب ابدی برود.
رییس انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران افزود: تولیدکنندگان داخلی برای آن‌که مردم با تولیدات آن‌ها آشتی کنند هزینه تبلیغات در شبکه سه کالاهای ایرانی را هزینه تبلیغات در شبکه سه برتری نسبت به کالاهای خارجی دارند را ارجح دهند، باید تلاش کنند. در این راستا کالاهای باید تولید شود هزینه تبلیغات در شبکه سه قابل رقابت با برندهای خارجی هزینه تبلیغات در شبکه سه از نظر کیفی در رتبه بالای باشد. البته آمار نشان می‌دهد هزینه تبلیغات در شبکه سه کیفیت محصولات تولید داخل نسبت به گذشته افزایش یافته است. با شناسایی ضعف‌ها هزینه تبلیغات در شبکه سه پر کردن خلاءها می‌توان شعار امسال را عملیاتی کرد. بنابراین در این مبحث نباید موضوعات سیاسی بر روند تولید اثرگذار شود.
دیانی توضیح داد: روزمره فکر کردن درباره مسایل تولید هزینه تبلیغات در شبکه سه اقتصاد به ضرر تولیدکنندگان هزینه تبلیغات در شبکه سه مردم است. از این رو هرگونه تغییر در سیاست‌های اقتصادی هزینه تبلیغات در شبکه سه تجاری می‌تواند ضربه جبران ناپذیری بر بدنه تولید بگذارد. به همین دلیل همه تولیدکنندگان بر ثبات قوانین تاکید دارند.
وی ادامه داد: کشورهای مختلف با سنگ‌اندازی‌های متعدد می‌خواهند مانع از پیشرفت کشورمان شوند هزینه تبلیغات در شبکه سه می‌خواهند ایران هزینه تبلیغات در شبکه سه زمانی به درآمدهای نفتی وابسته بود را فلج کنند اما با همت بخش‌های مختلف قرار است به صادرات غیرنفتی متکی شویم هزینه تبلیغات در شبکه سه دیگر اقتصاد تک محصولی نداشته باشیم.

کانون اندیشه پارسی

آنالایزر کرونوس - آژانس تبلیغاتی اندیشه پارسی

تعرفه تبلیغ در صدا و سیما

کانون تبلیغاتی اندیشه پارسی ما با توجه به هدف گذاری های مختلفی تبلیغات انجام می دهیم و بررسی اقتصادی امور تبلیغاتی یک امر مهم و بدیهی است. لذا ما با بررسی آماری مخاطبین برنامه های تلویزیونی، هدف گذاری تبلیغاتی و نرخ تعرفه های مصوب پیام های بازرگانی هزینه ها را بررسی می کنیم تا بتوانیم یک تبلیغات موفق را انجام دهیم. با توجه به پیچیده بودن محاسبات تعرفه های پخش تلویزیونی این بررسی چند جانبه، مبحثی زمان بر و دقیق است. برای مثال جدول زیر تعرفه های پایه و تعرفه های محاسبه شده ی یک نمونه ی خاص را نشان می دهد.

تعرفه تبلیغات تلویزیونتعرفه تبلیغات رادیو

کرونوس همانطور که می دانید تبلیغات موفق به دانسته های اولیه ی زیادی نیاز دارد و شامل تعرفه ها، شرایط، میزان بودجه، آمار مخاطبین و بازار هدف و غیره.
از آنجا که این بررسی چند بعدی کاری بس دقیق و با ظرافت خاص است، لذا کانون اندیشه ی پارسی با تهیه و تدوین یک سیستم هوشمند در ایران توانسته گامی نوین در این عرصه بر دارد. کانون اندیشه ی پارسی  سامانه ی هوشمند کرونوس را برای بررسی آماری و چند بعدی تعرفه ها تهیه و تدوین نموده است که در آن شما می توانید این عملیات پیچیده را کاملا هوشمندانه و سیستماتیک انجام دهید.
برای استفاده و آشنایی با سامانه ی کرونوس بر روی لینک زیر کلیک کنید:
آنلایزر کرونوس: موتور هوشمند محاسبه و آنالیز تعرفه تبلیغات تلویزیونی صدا و سیما
همچنین می توانید فیلم آموزشی نحوه استفاده از سامانه کرونوس را در اینجا ببینید:
آموزش آنلایزر کرونوس

کانون اندیشه پارسی