تعرفه تبلیغات در شبکه تهران


این روزها، گران‌ترین آگهی به برنامه ورزشی ۹۰ تعلق دارد تعرفه تبلیغات در شبکه تهران هر ثانیه آن هشت‌ میلیون‌ تعرفه تبلیغات در شبکه تهران ۱۴۳‌ هزار تعرفه تبلیغات در شبکه تهران ۲۰۰ ‌تومان قیمت دارد.
در هر دو نوع قرارداد یک تعرفه تبلیغات در شبکه تهران دو تعرفه تبلیغات در شبکه تهران در اداره کل بازرگانی وجود دارد، هزینه هر ثانیه رپورتاژ در یک برنامه بین ۶۰ تا ۷۰‌ درصد نرخ طبقه آن برنامه است. قیمت هر ثانیه حک آرم شرکت‌ها در یک برنامه ۵۰‌ درصد نرخ طبقه آن است. قیمت دعوت به تماشای برنامه‌ها بسته به قبل، بین یا بعد برنامه متفاوت است تعرفه تبلیغات در شبکه تهران بین ۸۰‌ درصد تا دو برابر نرخ طبقه برنامه‌هاست. نرخ هر ثانیه زیرنویس در یک برنامه به اندازه نرخ طبقه همان برنامه است. قیمت آگهی‌های بین برنامه، بین یک تعرفه تبلیغات در شبکه تهران نیم تا دو برابر نرخ طبقه همان برنامه است
امروزه بسیاری از افراد برای فروش کالاهای خود تعرفه تبلیغات در شبکه تهران یا تجارت از ابزارهای تبلیغاتی استفاده می‌کنند. بیلبورد، تراکت، توزیع سی‌دی تعرفه تبلیغات در شبکه تهران ... همگی جزء ابزارهایی است تعرفه تبلیغات در شبکه تهران در سطح جامعه برای فروش کالا استفاده می‌شود. اما در ایران مهم‌ترین ابزار برای تبلیغات، رسانه ملی تعرفه تبلیغات در شبکه تهران صدا تعرفه تبلیغات در شبکه تهران سیماست. رادیو تعرفه تبلیغات در شبکه تهران به‌ویژه تلویزیون به دلیل اینکه مخاطب بسیار بالایی دارد بیشتر مورد توجه افرادی قرارگرفته تعرفه تبلیغات در شبکه تهران به دنبال تجارت تعرفه تبلیغات در شبکه تهران ارائه خدمات هستند.
به گزارش دانا، انواع آگهی در قراردادهای سازمان صداوسیما شامل «گزارش آگهی» (رپورتاژ)، «حک آرم»، «دعوت به تماشا»، «زیرنویس»، «بین برنامه» تعرفه تبلیغات در شبکه تهران «بعد از برنامه» است تعرفه تبلیغات در شبکه تهران صداوسیما مقررات بسیار مفصلی هم درباره نوع نشان‌دادن آنها دارد.
هر برنامه در رادیو تعرفه تبلیغات در شبکه تهران تلویزیون دارای یک «طبقه» است تعرفه تبلیغات در شبکه تهران هزینه تبلیغات نیز با توجه به همین طبقه در هر برنامه مشخص می‌شود. هزینه پیام‌های بازرگانی بر اساس قیمت پایه هر ثانیه در هر طبقه تعرفه تبلیغات در شبکه تهران ضریب ماه‌های سال، مشخص می‌شود. مثلا در شبکه اول سیما، در مهر ۹۲، برنامه ساعت هفت صبح دارای طبقه ۲۰ است تعرفه تبلیغات در شبکه تهران برنامه ترکیبی ساعت ۱۶:۴۵، دارای طبقه ۱۷ است.
در انتهای هر سال، اداره کل بازرگانی صداوسیما قیمت پایه هر ثانیه آگهی در هر طبقه را برای سال بعد مشخص می‌کند. این قیمت پایه در هر ماه از سال، به جز فروردین، ‌درصدی نیز افزایش می‌یابد تعرفه تبلیغات در شبکه تهران بیشترین آن مربوط به ماه اسفند با ۶۰‌ درصد افزایش قیمت پایه آگهی نسبت به فروردین‌ماه است.
هر ثانیه آگهی در تلویزیون ایران در طبقه یک، دو‌ هزار تومان تعرفه تبلیغات در شبکه تهران در طبقه ۳۵ تعرفه تبلیغات در شبکه تهران بالاترین طبقه آگهی‌هاست، یک‌ میلیون‌ تعرفه تبلیغات در شبکه تهران ۸۰‌ هزار‌ تومان قیمت دارد. البته برای برخی از برنامه‌های بسیار پرمخاطب، به آخرین طبقه، ‌درصدی هم اضافه می‌شود.
این روزها، گران‌ترین آگهی به برنامه ورزشی ۹۰ تعلق دارد تعرفه تبلیغات در شبکه تهران هر ثانیه آن هشت‌ میلیون‌ تعرفه تبلیغات در شبکه تهران ۱۴۳‌ هزار تعرفه تبلیغات در شبکه تهران ۲۰۰ ‌تومان قیمت دارد.
در هر دو نوع قرارداد یک تعرفه تبلیغات در شبکه تهران دو تعرفه تبلیغات در شبکه تهران در اداره کل بازرگانی وجود دارد، هزینه هر ثانیه رپورتاژ در یک برنامه بین ۶۰ تا ۷۰‌ درصد نرخ طبقه آن برنامه است. قیمت هر ثانیه حک آرم شرکت‌ها در یک برنامه ۵۰‌ درصد نرخ طبقه آن است. قیمت دعوت به تماشای برنامه‌ها بسته به قبل، بین یا بعد برنامه متفاوت است تعرفه تبلیغات در شبکه تهران بین ۸۰‌ درصد تا دو برابر نرخ طبقه برنامه‌هاست. نرخ هر ثانیه زیرنویس در یک برنامه به اندازه نرخ طبقه همان برنامه است. قیمت آگهی‌های بین برنامه، بین یک تعرفه تبلیغات در شبکه تهران نیم تا دو برابر نرخ طبقه همان برنامه است.
البته در اینجا موضوع دیگری نیز قابل توجه است تعرفه تبلیغات در شبکه تهران آن هم پخش برخی تبلیغات مضر است.
هر چند تعرفه تبلیغات در شبکه تهران اصل‏ یکصد تعرفه تبلیغات در شبکه تهران هفتاد تعرفه تبلیغات در شبکه تهران پنجم‏ قانون اساسی می‌گوید تعرفه تبلیغات در شبکه تهران در رسانه‏‌های‏ گروهی‏ (رادیو تعرفه تبلیغات در شبکه تهران تلویزیون‏) آزادی‏ انتشارات‏ تعرفه تبلیغات در شبکه تهران تبلیغات‏ طبق‏ موازین‌ اسلامی‏ باید تأمین‏ شود اما قرار هم نیست تبلیغاتی تعرفه تبلیغات در شبکه تهران برای جامعه مضر است پخش شود.

طبق ماده 15 این نرخ نامه: چنانچه بر اساس عرضه تعرفه تبلیغات در شبکه تهران تقاضا میانگین تقاضای یک بسته آگهی در نیمه اول هر ماه بیش از 60، 75 تعرفه تبلیغات در شبکه تهران یا 90 درصد از حجم آن بسته آگهی باشد بترتیب 1،2 تعرفه تبلیغات در شبکه تهران 3 طبقه افزایش خواهد یافت. همچنین چنانچه بترتیب 30 تعرفه تبلیغات در شبکه تهران 20 تعرفه تبلیغات در شبکه تهران 10 درصد حجم را اشغال نماید به ترتیب 1 تعرفه تبلیغات در شبکه تهران 2 تعرفه تبلیغات در شبکه تهران 3 طبقه کاهش داده خواهد شد.
گفتنی است بر اساس ماده 16 - با توجه به اینکه برنامه‌هاى صدا تعرفه تبلیغات در شبکه تهران سیما در ماه‌‌هایى از سال با نسبتی بیشتر دارای بیننده است؛بین 20 تا 60 درصدبه جدول پایه اعمال میشود. همچنین بر اساس ماده 17، تعرفه آگهی‌هاى خارجى 2 برابر تعرفه داخلى محاسبه می شود. بنا به گزارش ایلنا، بر اساس ماده 18 این اساسنامه مبنای تیزر در تلویزیون بر اساس 15 ثانیه تعیین می شود تعرفه تبلیغات در شبکه تهران کمتر از آن نیز همان 15 ثانیه محاسبه می‌گردد. مبلغ 8 درصدقرارداد به عنوان مالیات بر ارزش افزوده هر قرارداد نیز به طور جداگانه از مشتری دریافت خواهد شد.
مشتری اگر بخواهد تبلیغاتی در شکل رسانه های دیداری تعرفه تبلیغات در شبکه تهران شنیداری داشته باشد، ناچار است طبق این قوانین عمل کند چرا تعرفه تبلیغات در شبکه تهران هیچ جایگزینی برای تبلیغات به جز صدا تعرفه تبلیغات در شبکه تهران سیما ندارد.
 نرخ آگهی در یورو نیوز (ارقام معادل ریالی شدند)
 گفتنی است براساس تبصره‌های موجود برای سفارش آگهی برای یک زمان ثابت تعرفه تبلیغات در شبکه تهران فیکس شده (مثلا در بین یک برنامه خاص) امکان افزودن 20 درصد به هزینه های اعلام شده در جدول وجود دارد. برای یک جای خاص در بین آگهی ها (برای مثال اولین یا آخرین آگهی در بین آگهی ها) 15 درصد به هزینه های اعلام شده در جدول اضافه می شود.
هر برنامه در رادیو تعرفه تبلیغات در شبکه تهران تلویزیون دارای یک «طبقه» است تعرفه تبلیغات در شبکه تهران هزینه تبلیغات نیز با توجه به همین طبقه در هر برنامه مشخص می‌شود. هزینه پیام‌های بازرگانی بر اساس قیمت پایه هر ثانیه در هر طبقه تعرفه تبلیغات در شبکه تهران ضریب ماه‌های سال، مشخص می‌شود. مثلا در شبکه اول سیما، در مهر ۹۲، برنامه ساعت هفت صبح دارای طبقه ۲۰ است تعرفه تبلیغات در شبکه تهران برنامه ترکیبی ساعت ۱۶:۴۵، دارای طبقه ۱۷ است. به گزارش فاطرنیوز، شرق نوشت: صداوسیما مقررات بسیار مفصلی هم درباره نوع نشان‌دادن آگهی‌ها، حک آرم شرکت، رپورتاژ آگهی تعرفه تبلیغات در شبکه تهران مسایل مشابه آن دارد. در انتهای هر سال، اداره کل بازرگانی صداوسیما قیمت پایه هر ثانیه آگهی در هر طبقه را برای سال بعد مشخص می‌کند. این قیمت پایه در هر ماه از سال، به جز فروردین، ‌درصدی نیز افزایش می‌یابد تعرفه تبلیغات در شبکه تهران بیشترین آن مربوط به ماه اسفند با ۶۰‌درصد افزایش قیمت پایه آگهی نسبت به فروردین‌ماه است.
هر ثانیه آگهی در تلویزیون ایران در طبقه یک، دو‌هزارتومان تعرفه تبلیغات در شبکه تهران در طبقه ۳۵ تعرفه تبلیغات در شبکه تهران بالاترین طبقه آگهی‌‌هاست، یک‌میلیون‌و۸۰‌هزار‌تومان قیمت دارد. البته برای برخی از برنامه‌های بسیار پرمخاطب، به آخرین طبقه، ‌درصدی هم اضافه می‌شود. این روزها، گران‌ترین آگهی به برنامه ورزشی «۹۰» تعلق دارد تعرفه تبلیغات در شبکه تهران هر ثانیه آن هشت‌میلیون‌و۱۴۳‌هزارو۲۰۰‌تومان قیمت دارد.
انواع آگهی در قراردادهای سازمان صداوسیما شامل «گزارش آگهی» (رپورتاژ)، «حک آرم»، «دعوت به تماشا»، «زیرنویس»، «بین برنامه» تعرفه تبلیغات در شبکه تهران «بعد از برنامه» است. در هر دو نوع قرارداد یک تعرفه تبلیغات در شبکه تهران دو تعرفه تبلیغات در شبکه تهران در اداره کل بازرگانی وجود دارد، هزینه هر ثانیه رپورتاژ در یک برنامه بین ۶۰ تا ۷۰‌درصد نرخ طبقه آن برنامه است. قیمت هر ثانیه حک آرم شرکت‌ها در یک برنامه ۵۰‌درصد نرخ طبقه آن است.
قیمت دعوت به تماشای برنامه‌ها بسته به قبل، بین یا بعد برنامه متفاوت است تعرفه تبلیغات در شبکه تهران بین ۸۰‌درصد تا دو برابر نرخ طبقه برنامه‌هاست. نرخ هر ثانیه زیرنویس در یک برنامه به اندازه نرخ طبقه همان برنامه است. قیمت آگهی‌‌های بین برنامه، بین ۵/۱ تا دو برابر نرخ طبقه همان برنامه است.
بنابراین، قیمت هر ثانیه آگهی در برنامه «۹۰» با قرارداد نوع یک، ۱۶‌میلیون‌و۲۸۶‌هزارو۴۰۰‌تومان است. قیمت آگهی بعد از یک برنامه هم بین ۶۰ تا ۸۰‌درصد نرخ طبقه هر برنامه هزینه دارد.
روزنامه دنیای اقتصاد: از هفته گذشته میزبانی‌های ایران در مسابقات لیگ جهانی والیبال شروع شد تعرفه تبلیغات در شبکه تهران تیم ملی کشورمان در دو بازی نخستش توانست آمریکا، مدافع عنوان قهرمانی را از پیش رو بردارد. این مسابقات این هفته تعرفه تبلیغات در شبکه تهران هفته بعد هم با حضور شاگردان کواچ در مقابل لهستان تعرفه تبلیغات در شبکه تهران روسیه ادامه خواهد داشت

کانون اندیشه پارسی

آنالایزر کرونوس - آژانس تبلیغاتی اندیشه پارسی

تعرفه تبلیغ در صدا و سیما

کانون تبلیغاتی اندیشه پارسی ما با توجه به هدف گذاری های مختلفی تبلیغات انجام می دهیم و بررسی اقتصادی امور تبلیغاتی یک امر مهم و بدیهی است. لذا ما با بررسی آماری مخاطبین برنامه های تلویزیونی، هدف گذاری تبلیغاتی و نرخ تعرفه های مصوب پیام های بازرگانی هزینه ها را بررسی می کنیم تا بتوانیم یک تبلیغات موفق را انجام دهیم. با توجه به پیچیده بودن محاسبات تعرفه های پخش تلویزیونی این بررسی چند جانبه، مبحثی زمان بر و دقیق است. برای مثال جدول زیر تعرفه های پایه و تعرفه های محاسبه شده ی یک نمونه ی خاص را نشان می دهد.

تعرفه تبلیغات تلویزیونتعرفه تبلیغات رادیو

کرونوس همانطور که می دانید تبلیغات موفق به دانسته های اولیه ی زیادی نیاز دارد و شامل تعرفه ها، شرایط، میزان بودجه، آمار مخاطبین و بازار هدف و غیره.
از آنجا که این بررسی چند بعدی کاری بس دقیق و با ظرافت خاص است، لذا کانون اندیشه ی پارسی با تهیه و تدوین یک سیستم هوشمند در ایران توانسته گامی نوین در این عرصه بر دارد. کانون اندیشه ی پارسی  سامانه ی هوشمند کرونوس را برای بررسی آماری و چند بعدی تعرفه ها تهیه و تدوین نموده است که در آن شما می توانید این عملیات پیچیده را کاملا هوشمندانه و سیستماتیک انجام دهید.
برای استفاده و آشنایی با سامانه ی کرونوس بر روی لینک زیر کلیک کنید:
آنلایزر کرونوس: موتور هوشمند محاسبه و آنالیز تعرفه تبلیغات تلویزیونی صدا و سیما
همچنین می توانید فیلم آموزشی نحوه استفاده از سامانه کرونوس را در اینجا ببینید:
آموزش آنلایزر کرونوس

کانون اندیشه پارسی