تبلیغات در شبکه 5


تخفیفات میزان بودجه پخش تبلیغات تلویزیونی صدا تبلیغات در شبکه 5 سیما
تبصره 13: برای بودجه‌های بالاتر از سقف جدول ماهانه در گروه‌های سوم تبلیغات در شبکه 5 چهارم در تلویزیون به ازاء هر 4 میلیارد رال  10 درصد تبلیغات در شبکه 5 در رادیو هر دو میلیارد رالا 20 درصد اضافه پخش تشویقی اعطاء می‌شود.
تبصره 14: درصورتیکه افزایش بودجه سالانه هریک از صاحبان کالا تبلیغات در شبکه 5 خدمات نسبت به سال قبل رشد بیش از طبقه پیش‌بینی‌شده در جدول داشته باشند به ازاء افزایش هر طبقه اعلام شده 10 درصد اضافه پخش تشویقی به طبقه ما قبل اضافه خواهد شد.
تبصره 15: به آن دسته از صاحبان کالا تبلیغات در شبکه 5 خدماتی تبلیغات در شبکه 5 در سال ۱۳۹۴ مشمول امتیازات تشویقی افزایش بودجه می گردند درصورتیکه بیش از 1 قرارداد در طول دوره منعقد نمایند امتیازات اضافه پخش بودجه تبلیغات در شبکه 5 حضور مستمر به آخرین قرارداد منعقده تعلق می گیرد.
تبصره16: صاحبان کالا تبلیغات در شبکه 5 خدماتی تبلیغات در شبکه 5 از اضافه پخش تشویقی، افزایش بودجه ماهانه تبلیغات در شبکه 5 سالانه استفاده می نمایند در صورت عدم پخش کامل تمامی قراردادها به نسبت پخش هر قرارداد تعدیلات لازم صورت می پذیرد.
تبصره 17: به صاحبان کالا تبلیغات در شبکه 5 خدماتی تبلیغات در شبکه 5 اولین حضور خود در طی سه‌ماهه آخر سال ۱۳۹۳ در رسانه ملی را تجربه می‌نمایند به انتخاب صاحب کالا تبلیغات در شبکه 5 خدمات حضور اولین بار تبلیغات در شبکه 5 یا افزایش بودجه تعلق می‌گیرد.
تبصره 18: به قراردادهای نوع ب تلویزیونی در تمامی گروهها به‌عنوان تشویق 100 درصد اضافه پخش علاوه بر سایر امتیازات اعطاء خواهد شد.
تبصره 19: به قراردادهای نوع ج تلویزیونی در تمامی گروه‌ها به‌عنوان تشویق 200 درصد اضافه پخش علاوه بر سایر امتیازات اعطا خواهد شد.
 11: تسهیلات تشویقی طی سال:
الف) آن دسته از صاحبان کالا تبلیغات در شبکه 5 خدمات گروه چهارم تبلیغات در شبکه 5 کلیه قراردادهای منعقده خود را طی شش‌ماهه اول سال ۱۳۹۴ به پایان برسانند مشروط برآنکه مشمول جدول افزایش بودجه حداقل 40 درصدی شده باشند تبلیغات در شبکه 5 تمامی تعهدات مالی خود را تا پایان ۱۳۹۴/۶/۳۱ پرداخت نمایند مشمول استفاده از ظرفیت تشویقی 100 درصد با حفظ اضافه پخشهای هر قرارداد تا ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ خواهند بود. درصورت اتمام بودجه استفاده از ظرفیت تشویقی در طول دوره بلامانع است.
ب) گروه‌های اول تبلیغات در شبکه 5 دوم تبلیغات در شبکه 5 سوم اگرکلیه قراردادهای منعقده خود را حداکثر تا پایان ۱۳۹۴/۶/۳۱ به اتمام برسانند مشروط به استفاده از جدول افزایش بودجه باشند تبلیغات در شبکه 5 تمامی تعهدات مالی خود را تا ۱۳۹۴/۶/۳۱ پرداخت نموده باشند، می‌توانند 100 درصد با حفظ اضافه پخش هر قرارداد از ظرفیت تشویقی حداکثر تا ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ استفاده نمایند. در صورت اتمام بودجه استفاده از ظرفیت تشویقی در طول دوره بلامانع است.
تبصره 20: اضافه پخش تشویقی هر نوع قرارداد فقط در چارچوب همان قرارداد پخش خواهد شد.
تبصره 21: چنانچه پخش اصلی با یک شرکت تبلیغاتی باشد پخش تشویقی اعطایی با همان شرکت تبلیغاتی می‌بایستی انجام شود. (در صورت اعلام عدم طلب کارمزد توسط شرکت تبلیغاتی تسهیم رایگان بلامانع است)
تبصره 22: صاحبان کالا تبلیغات در شبکه 5 خدماتی تبلیغات در شبکه 5 اولین حضور خود را در رسانه ملی تجربه می نمایند مشمول این طرح می‌شوند.
تبصره 23: این طرح مشمول قراردادهای خاص، فرهنگی تبلیغات در شبکه 5 آموزشی نخواهد شد.

25 : صورتحساب:
صورتحساب آگهی‌های پخش‌شده به‌صورت هفتگی تهیه تبلیغات در شبکه 5 به صاحبان آگهی ارائه می‌گردد، در خصوص آن دسته از قراردادهایی تبلیغات در شبکه 5 به‌صورت سه‌جانبه منعقد می شود ، جهت اطلاع تبلیغات در شبکه 5 پیگیری لازم به‌منظور وصول به‌موقع، در اختیار شرکت همکار نیز قرار خواهد گرفت.


کانون اندیشه پارسی

آنالایزر کرونوس - آژانس تبلیغاتی اندیشه پارسی

تعرفه تبلیغ در صدا و سیما

کانون تبلیغاتی اندیشه پارسی ما با توجه به هدف گذاری های مختلفی تبلیغات انجام می دهیم و بررسی اقتصادی امور تبلیغاتی یک امر مهم و بدیهی است. لذا ما با بررسی آماری مخاطبین برنامه های تلویزیونی، هدف گذاری تبلیغاتی و نرخ تعرفه های مصوب پیام های بازرگانی هزینه ها را بررسی می کنیم تا بتوانیم یک تبلیغات موفق را انجام دهیم. با توجه به پیچیده بودن محاسبات تعرفه های پخش تلویزیونی این بررسی چند جانبه، مبحثی زمان بر و دقیق است. برای مثال جدول زیر تعرفه های پایه و تعرفه های محاسبه شده ی یک نمونه ی خاص را نشان می دهد.

تعرفه تبلیغات تلویزیونتعرفه تبلیغات رادیو

کرونوس همانطور که می دانید تبلیغات موفق به دانسته های اولیه ی زیادی نیاز دارد و شامل تعرفه ها، شرایط، میزان بودجه، آمار مخاطبین و بازار هدف و غیره.
از آنجا که این بررسی چند بعدی کاری بس دقیق و با ظرافت خاص است، لذا کانون اندیشه ی پارسی با تهیه و تدوین یک سیستم هوشمند در ایران توانسته گامی نوین در این عرصه بر دارد. کانون اندیشه ی پارسی  سامانه ی هوشمند کرونوس را برای بررسی آماری و چند بعدی تعرفه ها تهیه و تدوین نموده است که در آن شما می توانید این عملیات پیچیده را کاملا هوشمندانه و سیستماتیک انجام دهید.
برای استفاده و آشنایی با سامانه ی کرونوس بر روی لینک زیر کلیک کنید:
آنلایزر کرونوس: موتور هوشمند محاسبه و آنالیز تعرفه تبلیغات تلویزیونی صدا و سیما
همچنین می توانید فیلم آموزشی نحوه استفاده از سامانه کرونوس را در اینجا ببینید:
آموزش آنلایزر کرونوس

کانون اندیشه پارسی