کانون اندیشه پارسی

کانون تبلیغاتی اندیشه پارسی تعداد بینندگان تبلیغات تلویزیونی صدا و سیما - اردیبهشت 1395

در اردیبهشت ماه 95 به طور میانگین 26.470.000 نفر از مردم بیش از یک ساعت در روز شبکه های مختلف تلویزیون صدا و سیما را مشاهده کرده اند.

بیشترین میزان مخاطب مربوط به شبکه سوم سیما با میانگین مخاطب 8.210.000 نفر و کمترین میزان بیننده مربوط به شبکه های آی فیلم عربی و شبکه مستند بود.

بر اساس آمار، شبکه آی فیلم، شبکه نسیم و شبکه نمایش جز محبوب ترین شبکه های دیجیتال صدا و سیما در ماه اردیبهشت محسوب می شوند.

نکته جالب توجه در آمار بینندگان برنامه های تلویزیونی صدا و سیما در اردیبهشت ماه، اُفت 55% درصدی بینندگان شبکه نسیم نسبت به فروردین ماه می باشد، که دلیل اصلی آن افت قابل توجه بیننده برنامه ی خندوانه و برنامه ی دورهمی بوده است.

به همین ترتیب شبکه یک و شبکه سه به طور میانگین 27% بیننده بیشتر نسبت به ماه قبل (فروردین ماه) جذب کرده اند.

همچنین شبکه نمایش با افزایش 210% میزان بیننده نسبت به ماه گذشته، بهترین رکورد افزایش مخاطب را در بین شبکه های تلویزیونی صدا و سیما از آن خود کرد.

جدول زیر تعداد بینندگانی که در اردیبهشت ماه سال 95 بیش از یک ساعت در روز وقت خود را به مشاهده ی شبکه های تلویزیونی صدا و سیما اختصاص داده اند را نمایش می دهد:

کرونوس متن کامل مقاله و نمودار های مقایسه تعداد بیننده و نرخ تبدیل را در سایت کانون تبلیغاتی اندیشه پارسی ببینید: در این لینـــــــــــک

شبکه های تلویزیونی

تعداد بیننده تبلیغات تلویزیونی در اردیبهشت 95 (نفر)

شبکه یک

4490000

شبکه دو

2430000

شبکه سه

8210000

شبکه چهار

90000

شبکه پنج (شبکه اقتصاد)

610000

شبکه خبر

1240000

شبکه آموزش

250000

شبکه نمایش

1980000

شبکه پویا

1100000

شبکه نسیم

2190000

شبکه مستند

30000

شبکه ورزش

460000

شبکه بازار

200000

شبکه تهران (Full HD)

560000

شبکه آی فیلم (فارسی)

2520000

شبکه آی فیلم (عربی)

10000

شبکه جام جم

100000

آنالایزر کرونوس

کرونوس متن کامل مقاله و نمودار های مقایسه تعداد بیننده و نرخ تبدیل را در سایت کانون تبلیغاتی اندیشه پارسی ببینید: در این لینـــــــــــک

کانون اندیشه پارسی