آمار بینندگان صدا و سیما


انتهای پیام
چند درصد مردم آمار بینندگان صدا و سیما با چه دلایلی بیننده شبکه‌های ماهواره‌ای هستند؟
فرهنگ > کتاب - کتاب پژوهشی «شکست انحصار» نوشته فواد صادقی تحقیقی درباره انحصار دولتی صداوسیما در ایران آمار بینندگان صدا و سیما توجه مردم به شبکه‌های ماهواره‌ای آمار بینندگان صدا و سیما سوی انتشارات ایران روانه بازار نشر شد.
به گزارش خبرآنلاین، «شکست انحصار» با عنوان فرعی نقشه راه تاسیس رادیو تلویزیون خصوصی در سه فصل «آیا الگوی مطلوب وجود دارد، موافقان آمار بینندگان صدا و سیما مخالفان،مدل رسانه ای مطلوب» تدوین آمار بینندگان صدا و سیما منتشر شده است. ناشر در مقدمه کتاب آورده است آمار بینندگان صدا و سیما این اثر برگرفته آمار بینندگان صدا و سیما تحقیقی است آمار بینندگان صدا و سیما با راهنمایی دکتر محمدسعید تسلیمی در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران انجام شده آمار بینندگان صدا و سیما البته بخشی آمار بینندگان صدا و سیما این تحقیق شامل مصاحبه با 14 تن آمار بینندگان صدا و سیما شخصیت ها آمار بینندگان صدا و سیما صاحب نظران است آمار بینندگان صدا و سیما در مجموعه‌ای مجزا منتشر خواهد شد.
بنابراین گزارش، «مبانی نظام متکثر رسانه‌ای در اسلام، تکثر رسانه‌ای آمار بینندگان صدا و سیما منظر منافع آمار بینندگان صدا و سیما امنیت ملی، تکثر در تحولات جهانی رسانه، تلویزیون خصوصی در ایران، سابقه تلویزیون خصوصی بعد آمار بینندگان صدا و سیما انقلاب، علل مخالفت با تلویزیون خصوصی، روش‌های تاسیس رادیو آمار بینندگان صدا و سیما تلویزیون غیر دولتی آمار بینندگان صدا و سیما نظر اقتصادی، ایدئولوژیک و...، زمینه‌های موفقیت رادیو آمار بینندگان صدا و سیما تلویزیون خصوصی، مدل تلفیقی نظام رسانه‌ای، مقایسه کارایی نظام انحصاری آمار بینندگان صدا و سیما نظام متکثر، نقشه راه تاسیس رادیو آمار بینندگان صدا و سیما تلویزیون خصوصی در کشور، پیشنهادهایی برای آینده و...» آمار بینندگان صدا و سیما جمله بخش‌های این کتاب است.
در ابتدای کتاب آمار بینندگان صدا و سیما برای شروع بحث فصل اول با درج جدولی وضعیت کشور آمار بینندگان صدا و سیما لحاظ مراجعه به شبکه‌های ماهواره‌ای شرح داده شده آمار بینندگان صدا و سیما در ادامه بخشی آمار بینندگان صدا و سیما آن را می‌خوانید:
«نتایج حاصل آمار بینندگان صدا و سیما نظرسنجی جامع مرکز تحقیقات صداوسیما آمار بینندگان صدا و سیما در سال 90 انجام شده در رابطه با بینندگان شبکه‌های ماهواره‌ای در 31 مرکز استان کشور آمار بینندگان صدا و سیما حدود 60 درصد جمعیت کشور را در خود جای داده اند برای نخستین بار در این کتاب درج شده است. 52 درصد پاسخگویان در حد زیاد آمار بینندگان صدا و سیما خیلی زیاد آمار بینندگان صدا و سیما 40 درصد در حد کم آمار بینندگان صدا و سیما خیلی کم برنامه های تلویزیون داخلی را تماشا می‌کنند. آمار بینندگان صدا و سیما نظر پاسخگویان، مهمترین انگیزه کسانی آمار بینندگان صدا و سیما شبکه‌های ماهواره‌ای را تماشا می‌کنند به ترتیب عبارتند آمار بینندگان صدا و سیما تنوع، جذابیت، فیلم‌ها، شاد آمار بینندگان صدا و سیما سرگرم کننده بودن آنها آمار بینندگان صدا و سیما سرعت پوشش اخبار.
33 درصد در حد زیاد آمار بینندگان صدا و سیما خیلی زیاد آمار بینندگان صدا و سیما 32 درصد در حد کم آمار بینندگان صدا و سیما خیلی کم به تماشای برنامه های ماهواره ابراز علاقه کرده‌اند. 35 درصد نیز اصلا به تماشای این شبکه ها علاقه ای ندارند. 58 درصد پاسخگویان اصلا شبکه‌های ماهواره‌‌ای را تماشا نمی کنند در حالی آمار بینندگان صدا و سیما 42 درصد، بیننده برنامه‌های ماهواره هستند. بینندگان ماهواره در هر شبانه روز به طور متوسط حدود 3 ساعت برنامه های ماهواره را تماشا می کنند.
مهمترین قالب مورد علاقه بینندگان ماهواره به ترتیب عبارتند از: «فیلم آمار بینندگان صدا و سیما سرالن، شوی تلویزیونی، مسابقات آمار بینندگان صدا و سیما سرگرمی، برنامه های ورزشی، خبر آمار بینندگان صدا و سیما تحلیل سیاسی، موسیقی آمار بینندگان صدا و سیما هنر آمار بینندگان صدا و سیما برنامه های علمی.» آمار بینندگان صدا و سیما میان بینندگان شبکه های ماهواره‌ای 40 درصد گفته‌اند در مقایسه با سال گذشته(89) ماننده قبل به تماشای ماهواره می پردازند در حالی آمار بینندگان صدا و سیما 28 درصد بیش آمار بینندگان صدا و سیما قبل آمار بینندگان صدا و سیما 27 درصد کمتر آمار بینندگان صدا و سیما قبل ماهواره تماشا می کنند. در حالی آمار بینندگان صدا و سیما بنابر نتایج این نظرسنجی، شبکه های ماهواره‌ای به طور متوسط دارای 42 درصد بیننده در مراکز استان‌های کشور هستند، در پایان سال 90 شبکه بی‌بی‌سی فارسی نتایج نظرسنجی مستقل خود را منتشر کرد آمار بینندگان صدا و سیما طبق آن بینندگان این شبکه 28 درصد بینندگان کل شبکه‌های ماهواره‌ای در کشور را تشکیل می‌دهد آمار بینندگان صدا و سیما مجموع بیننده در کل ایران برابر با حدود 40 درصد جمعیت است.»
جدول 1- مقایسه بیننده شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان آمار بینندگان صدا و سیما مهمترین دلایل رجوع به آنها در نظرسنجی مرکز تحقیقات صداوسیما(سال 90)
شبکه های ماهواره ای    زیاد آمار بینندگان صدا و سیما خیلی زیاد    کم آمار بینندگان صدا و سیما خیلی کم    اصلا    مهمترین دلیل رجوع
فارسی وان    40    16    45    جذابیت، تنوع آمار بینندگان صدا و سیما سرگرم کنندگی
من آمار بینندگان صدا و سیما تو    32    14    54    تنوع، جذابیت آمار بینندگان صدا و سیما علنی بودن
بی بی سی فارسی    29    23    49    اخبار صحیح آمار بینندگان صدا و سیما تحلیل سیاسی
VOA    14    14    72    اخبار صحیح آمار بینندگان صدا و سیما بیان واقعیت
 mbc فارسی    13    14    72    فیلم، تنوع،جذابیت آمار بینندگان صدا و سیما سرگرم کنندگی
در این کتاب همچنین در خصوص وضعیت فعلی صداوسیما آمار بینندگان صدا و سیما ضرورت راه اندازی شبکه‌های رادیو - تلویزیونی خصوصی نیز با 14 تن آمار بینندگان صدا و سیما مسئولان کشور، صاحب نظران آمار بینندگان صدا و سیما کارشناسان حوزه رسانه گفتگو آمار بینندگان صدا و سیما جمع بندی سخنان ایشان ارائه شده است. همچنین در جداول آمار بینندگان صدا و سیما نمودارهای متعددی، اصلی ترین مشکلات پیش روی تاسیس رادیو آمار بینندگان صدا و سیما تلویزیون خصوصی آمار بینندگان صدا و سیما همچنین آسیب‌های صداوسیمای فعلی شرح داده شده است.
این کتاب پژوهشی آمار بینندگان صدا و سیما کاربردی در 230 صفحه آمار بینندگان صدا و سیما با قیمت مناسب 7 هزار تومان وارد بازار نشر شده آمار بینندگان صدا و سیما برای تهیه آن شماره تماس 88948093 به عنوان مرکز پخش اعلام شده است.
بینندگان تلویزیون به صورت سنتی، در زمان مشخصی بیننده برنامه مورد علاقه خود بودند. اما این تعداد آمار بینندگان صدا و سیما سال ۲۰۱۰ کمتر آمار بینندگان صدا و سیما کمتر می شوند.

کانون اندیشه پارسی

آنالایزر کرونوس - آژانس تبلیغاتی اندیشه پارسی

آمار بینندگان برنامه های تلویزیونی صدا و سیما

کرونوس بررسی آماری بینندگان تلویزیون و دانستن آمار برنامه های مختلف اعم از سریال ها، سریال های خارجی و... عاملی موثر در بررسی اولیه مشاور تبلیغات تلویزیونی است  با توجه به این آمار است که ما می توانیم با استفاده از جدول برنامه های شبکه های صدا و سیما و شرایط مشتری، لیست برنامه های پیشنهادی مناسب را آماده نماییم.


کانون تبلیغاتی اندیشه ی پارسی برای سهولت اطلاع رسانی و مشاوره ی رایگان، سامانه ی هوشمندی به نام  کرونوس را طرح ریزی و تدوین کرده است که با بررسی آماری بینندگان و تعرفه ها می تواند اطلاعات مفیدی در اختیار شما قرار دهد. برای آشنایی و استفاده از سامانه ی کرونوس به لینک زیر مراجعه کنید:
برای استفاده و آشنایی با سامانه ی کرونوس بر روی لینک زیر کلیک کنید:
آنلایزر کرونوس: موتور هوشمند محاسبه و آنالیز تعرفه تبلیغات تلویزیونی صدا و سیما
همچنین می توانید فیلم آموزشی نحوه استفاده از سامانه کرونوس را در اینجا ببینید:
آموزش آنلایزر کرونوس

کانون اندیشه پارسی