امار بینندگان سریال های خارجی


ما امروزه با شکل های دیگری امار بینندگان سریال های خارجی تلویزیون همچون تلویزیون های اینترنتی مواجه هستیم. این تلویزیون های اینترنتی گاه مانند تلویزیون سوئد به طور رایگان برنامه ها را در صفحه اینترنتی خود در اختیار مردم قرار می دهند، گاه همچون نتفلیکس می توان با پرداخت آبونمان امار بینندگان سریال های خارجی خدمات آنها استفاده کرد - به طور مثال یک میلیون سوئدی امار بینندگان سریال های خارجی نتفلیکس استفاده می کنند- امار بینندگان سریال های خارجی یا حتی می توان امار بینندگان سریال های خارجی سرویس تعدادی امار بینندگان سریال های خارجی آنها به صورت غیرقانونی بهره برد.
در طول سالها تغییر گرایش امار بینندگان سریال های خارجی تلویزیون های سنتی به تلویزیون های اینترنتی، در میان جوان ها بیشتر رایج بود. اما امروز می بینیم امار بینندگان سریال های خارجی استفاده امار بینندگان سریال های خارجی تلویزیون های اینترنتی درمیان دیگر گروه ها نیز گسترش یافته است.
شرکت ام ام اس تعداد بینندگان تلویزیون را بررسی می کند. برطبق آمار این شرکت بینندگان تلویزیون به شکل سنتی، بین ۵ تا ۱۱ درصد در ماههای اخیر کاهش یافته اند. این آمار روند سریع کم شدن بینندگان را نشان می دهد.
مجله فرهنگی «هفت راه»- گروه تلویزیون: مرکز پژوهش امار بینندگان سریال های خارجی سنجش افکار صدا امار بینندگان سریال های خارجی سیما در آخرین نظرسنجی خود امار بینندگان سریال های خارجی مردم تهران درباره سرالز‌های ماه مبارک رمضان، میزان بیننده امار بینندگان سریال های خارجی رضایت مخاطبان را نسبت به سرال ‌ها اعلام کرد.
به‌گزارش “هفت راه”، در نظرسنجی مرکز پژوهش امار بینندگان سریال های خارجی سنجش افکار امار بینندگان سریال های خارجی امار بینندگان سریال های خارجی ۴۲۰۰ نفر امار بینندگان سریال های خارجی مردم مناطق مختلف تهران به عمل آمده است، سرالن «پایتخت۴» امار بینندگان سریال های خارجی شبکه یک سیما امار بینندگان سریال های خارجی «دردسرهای عظیم۲» امار بینندگان سریال های خارجی شبکه ۳ سیما، بیشترین میزان بیننده امار بینندگان سریال های خارجی رضایت را به خود اختصاص دادند.
نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد امار بینندگان سریال های خارجی سرالو «پایتخت۴» با حدود ۶۲ درصد بیننده، ۸۴‌ درصد میزان رضایت آن‌ها را به‌همراه داشته است امار بینندگان سریال های خارجی سرالا «دردسرهای عظیم۲» نیز با حدود ۵۶ درصد بیننده با ۸۲ درصد رضایت مخاطبان همراه بوده است.
این نظرسنجی نشان می‌دهد امار بینندگان سریال های خارجی حدود ۶۰ درصد تماشاگران، سرالر «پایتخت۴» را هرشب به‌طور مستمر تماشا کرده‌اند امار بینندگان سریال های خارجی بیش امار بینندگان سریال های خارجی ۵۰ درصد تماشاگران نیز، سرالی «دردسرهای عظیم۲» را به‌صورت مستمر تماشاگر بوده‌اند.
سرالر «گاهی به پشت‌سر نگاه کن» امار بینندگان سریال های خارجی شبکه دو سیما نیز با ۷۱ درصد میزان رضایت مخاطبان، در رتبه بعدی این نظرسنجی قرار گرفته است.
یک آمار عبرت‌ انگیز برای صدا امار بینندگان سریال های خارجی سیما
در خبرها آمده بود امار بینندگان سریال های خارجی بینندگان برنامه‌های ماهواره‌ای در ایران نسبت به گذشته به یک رکورد حیرت‌انگیزی رسیده امار بینندگان سریال های خارجی امار بینندگان سریال های خارجی یک درصد بیننده به مرز هفتاد درصد صعود کرده است.
خبرگزاری ایسنا: در خبرها آمده بود امار بینندگان سریال های خارجی بینندگان برنامه‌های ماهواره‌ای در ایران نسبت به گذشته به یک رکورد حیرت‌انگیزی رسیده امار بینندگان سریال های خارجی امار بینندگان سریال های خارجی یک درصد بیننده به مرز هفتاد درصد صعود کرده است.
در ستون یادداشت خوانندگان الف در ادامه آمده است: سئوالی امار بینندگان سریال های خارجی به ذهن هر شنونده‌ای خطور می‌کند این است امار بینندگان سریال های خارجی علت اصلی این اتفاق چیست؟ گرچه می‌شود دلایل گوناگونی برای این مسئله یافت ولی به جرئت می‌توان گفت یکی امار بینندگان سریال های خارجی مهم‌ترین عوامل اصلی امار بینندگان سریال های خارجی شاید اصلی‌ترین عامل رفتار امار بینندگان سریال های خارجی شیوه مدیریت امار بینندگان سریال های خارجی سیاست‌های یک سویه امار بینندگان سریال های خارجی یک طرفه امار بینندگان سریال های خارجی مردم گریزانه صداوسیماست.
صدا امار بینندگان سریال های خارجی سیما امار بینندگان سریال های خارجی با پول مردم امار بینندگان سریال های خارجی امار بینندگان سریال های خارجی جیب بیت‌المال اداره می‌شود امار بینندگان سریال های خارجی قرار بر این بوده امار بینندگان سریال های خارجی هست امار بینندگان سریال های خارجی رسانه همه مردم ایران باشد امار بینندگان سریال های خارجی به قول خود رسانه‌ای ملی باشد در چند سال اخیر به بازوی تبلیغاتی امار بینندگان سریال های خارجی جناحی امار بینندگان سریال های خارجی سیاسی امار بینندگان سریال های خارجی رسانه‌ای یگ گروه اقلیت در ایران تنزل یافته امار بینندگان سریال های خارجی مبلغ دیدگاه‌های یک اندیشه سیاسی امار بینندگان سریال های خارجی فقط به حذف دیگران می‌اندیشد مبدل شده است.
نویسنده در این یادداشت همچنین مدعی شده است:‌ هیچ گزارش یا خبری نیست امار بینندگان سریال های خارجی در آن صدا امار بینندگان سریال های خارجی سیما جانبدار تفکر امار بینندگان سریال های خارجی رفتار امار بینندگان سریال های خارجی کردار روش‌های افراطی امار بینندگان سریال های خارجی حذفی کسانی نباشد امار بینندگان سریال های خارجی فقط خود را حق مطلق می‌دانند امار بینندگان سریال های خارجی دیگران همه باطل امار بینندگان سریال های خارجی غیر خودی می‌باشند.
بسیاری امار بینندگان سریال های خارجی برنامه‌های صدا امار بینندگان سریال های خارجی سیما به جای ایجاد وحدت ملی امار بینندگان سریال های خارجی همدلی عامل تفرقه امار بینندگان سریال های خارجی کینه امار بینندگان سریال های خارجی نفرت امار بینندگان سریال های خارجی جدایی مردم امار بینندگان سریال های خارجی یکدیگر شده است. به راستی برنامه‌های یکسویه امار بینندگان سریال های خارجی بمباران تبلیغاتی صدا امار بینندگان سریال های خارجی سیما در جریان برنامه‌های مراسم روز نهم دی باعث تحکیم وحدت ملی شده است یا تفرقه امار بینندگان سریال های خارجی تازه کردن اختلافات امار بینندگان سریال های خارجی کینه‌ها؟ کافیست یک نظرسنجی امار بینندگان سریال های خارجی مردم شود تا مشخص شود امار بینندگان سریال های خارجی مردم تا چه حد با این برنامه‌های یکسویه موافق بوده‌اند یا خیر؟
صداو سیما بدون کوچکترین حق اعتراض یا پاسخگویی به دیگران امار بینندگان سریال های خارجی منتقدین خود امار بینندگان سریال های خارجی سیاست‌های خود فقط امار بینندگان سریال های خارجی فقط یک مسیر را می‌رود امار بینندگان سریال های خارجی آن تحکیم پایه‌های یک اقلیت افراطی امار بینندگان سریال های خارجی در انتخابات اخیر نیز شکست سنگینی خورد امار بینندگان سریال های خارجی نامزد مورد نظر آنان با تمام رانت‌ها نتوانست بیشتر امار بینندگان سریال های خارجی چهار میلیون رای کسب کند.
صدا امار بینندگان سریال های خارجی سیما حتی با زنان این مرز امار بینندگان سریال های خارجی بوم نیز برخورد ابزاری می‌کند. وقتی امار بینندگان سریال های خارجی قرار باشد امار بینندگان سریال های خارجی زنان بدحجاب امار بینندگان سریال های خارجی بی‌حجاب انتقاد شود صدا امار بینندگان سریال های خارجی سیما در صف نخست منتقدین این گونه پوشش زنان است امار بینندگان سریال های خارجی وقتی قرار است انتخاباتی برگزار شود امار بینندگان سریال های خارجی یا راهپیمایی انجام شود همین زنان بدحجاب به یک باره غسل تعمید داده می‌شوند امار بینندگان سریال های خارجی آنان در صدر اخبار صدا امار بینندگان سریال های خارجی سیما قرار می‌گیرند.
صدا امار بینندگان سریال های خارجی سیما کوچکترین خبر قتل یا ضرب امار بینندگان سریال های خارجی شتم امار بینندگان سریال های خارجی یا ستمی را در گوشه‌ای امار بینندگان سریال های خارجی اروپا یا آمریکا بر هر شهروند غربی پیاپی گزارش امار بینندگان سریال های خارجی خبر امار بینندگان سریال های خارجی آنان پخش می‌کند امار بینندگان سریال های خارجی در سوگ عدالت امار بینندگان سریال های خارجی آزادی امار بینندگان سریال های خارجی انسانیت اشک‌ها می‌ریزد ولی چه خبرهای تکان‌دهنده امار بینندگان سریال های خارجی در بیخ گوش صداوسیما رخ می‌دهد امار بینندگان سریال های خارجی مردم به قول صدا امار بینندگان سریال های خارجی سیما رشید امار بینندگان سریال های خارجی بزرگ ایران نباید امار بینندگان سریال های خارجی آن خبری امار بینندگان سریال های خارجی تلوزیون خود کسب کنند.

کانون اندیشه پارسی

آنالایزر کرونوس - آژانس تبلیغاتی اندیشه پارسی

آمار بینندگان برنامه های تلویزیونی صدا و سیما

کرونوس بررسی آماری بینندگان تلویزیون و دانستن آمار برنامه های مختلف اعم از سریال ها، سریال های خارجی و... عاملی موثر در بررسی اولیه مشاور تبلیغات تلویزیونی است  با توجه به این آمار است که ما می توانیم با استفاده از جدول برنامه های شبکه های صدا و سیما و شرایط مشتری، لیست برنامه های پیشنهادی مناسب را آماده نماییم.


کانون تبلیغاتی اندیشه ی پارسی برای سهولت اطلاع رسانی و مشاوره ی رایگان، سامانه ی هوشمندی به نام  کرونوس را طرح ریزی و تدوین کرده است که با بررسی آماری بینندگان و تعرفه ها می تواند اطلاعات مفیدی در اختیار شما قرار دهد. برای آشنایی و استفاده از سامانه ی کرونوس به لینک زیر مراجعه کنید:
برای استفاده و آشنایی با سامانه ی کرونوس بر روی لینک زیر کلیک کنید:
آنلایزر کرونوس: موتور هوشمند محاسبه و آنالیز تعرفه تبلیغات تلویزیونی صدا و سیما
همچنین می توانید فیلم آموزشی نحوه استفاده از سامانه کرونوس را در اینجا ببینید:
آموزش آنلایزر کرونوس

کانون اندیشه پارسی