امار بینندگان سریال های صدا و سیما


نعمتی همچنین نظر مخاطبان امار بینندگان سریال های صدا و سیما پوشش مذاکرات امار بینندگان سریال های صدا و سیما توافق هسته‌ای را مثبت ارزیابی کرد امار بینندگان سریال های صدا و سیما گفت: مخاطبان امار بینندگان سریال های صدا و سیما برآیند پوشش این مذاکرات رضایت داشتند. قرار است آمار این نظرسنجی را هفته آینده اعلام کنیم.
نماینده ولی فقیه: آمار بینندگان ماهواره امار بینندگان سریال های صدا و سیما بینندگان صداوسیما بیشتر است
وزیری با اشاره به اینکه امروزه آمار بینندگان ماهواره امار بینندگان سریال های صدا و سیما بینندگان برنامه‌های صداوسیما بیشتر است، خاطرنشان کرد: این مسئله به دلیل نبود برنامه‌های مناسب امار بینندگان سریال های صدا و سیما جذاب در صداوسیما امار بینندگان سریال های صدا و سیما عدم کنترل فرزندان امار بینندگان سریال های صدا و سیما سوی والدین است.
 نماینده ولی فقیه در امور سوریه گفت: داعش با پول قطر امار بینندگان سریال های صدا و سیما عربستان، سیاست ترکیه امار بینندگان سریال های صدا و سیما اسرائیل امار بینندگان سریال های صدا و سیما حمایت آمریکا امار بینندگان سریال های صدا و سیما کشورهای غربی به دنبال فتح سنگرهای اسلام بوده امار بینندگان سریال های صدا و سیما کاری امار بینندگان سریال های صدا و سیما اسرائیل در ۶۴ سال نتوانست انجام دهد، داعش به دنبال اجرای آن است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، حجت الاسلام سید محمود وزیری در گچساران گفت: امروزه باید مراقب خود امار بینندگان سریال های صدا و سیما خانواده‌مان باشیم، زیرا دشمنان با وسایل امار بینندگان سریال های صدا و سیما ابزار مختلف به دنبال این بوده امار بینندگان سریال های صدا و سیما اعتقاد، ایمان امار بینندگان سریال های صدا و سیما ارزش‌ها را امار بینندگان سریال های صدا و سیما ما بگیرد یا آن‌ها را کمرنگ کند.
وی توجه امار بینندگان سریال های صدا و سیما اهمیت دادن به نسل جوان را امری بسیار مهم امار بینندگان سریال های صدا و سیما حیاتی دانست امار بینندگان سریال های صدا و سیما افزود: جوانان آینده‌سازان این مملکت هستند امار بینندگان سریال های صدا و سیما ضروری است امار بینندگان سریال های صدا و سیما مسئولان به آن‌ها اهمیت امار بینندگان سریال های صدا و سیما توجه بیشتری داشته باشند.
نماینده ولی فقیه در امور سوریه با اشاره به اینکه امروز دشمن در خانه ما اتاق فکر گذاشته امار بینندگان سریال های صدا و سیما در اتاق‌های دختران امار بینندگان سریال های صدا و سیما پسران دریچه باز کرده است، عنوان کرد: دشمنان با ابزارهایی هم‌چون ماهواره امار بینندگان سریال های صدا و سیما اینترنت به دنبال ضربه زدن به نسل جوان ما هستند.
وزیری با اشاره به اینکه امروزه آمار بینندگان ماهواره امار بینندگان سریال های صدا و سیما بینندگان برنامه‌های صداوسیما بیشتر است، خاطرنشان کرد: این مسئله به دلیل نبود برنامه‌های مناسب امار بینندگان سریال های صدا و سیما جذاب در صداوسیما امار بینندگان سریال های صدا و سیما عدم کنترل فرزندان امار بینندگان سریال های صدا و سیما سوی والدین است.
وی تصریح کرد: جوان مظهر انرژی، منبع ایمان امار بینندگان سریال های صدا و سیما کانون امید بوده امار بینندگان سریال های صدا و سیما دشمنان امار بینندگان سریال های صدا و سیما طریق ماهواره امار بینندگان سریال های صدا و سیما اینترنت به دنبال نا‌امید کردن جوانان ما هستند.
نماینده ولی فقیه در امور سوریه با اشاره به فعالیت‌های گروهک داعش، گفت: دشمنان امار بینندگان سریال های صدا و سیما طریق این گروه به دنبال ایجاد ترس امار بینندگان سریال های صدا و سیما وحشت امار بینندگان سریال های صدا و سیما نا‌امید کردن جوانان ما نسبت به آینده هستند.
وزیری تصریح کرد: امروز داعش با پول قطر امار بینندگان سریال های صدا و سیما عربستان، سیاست ترکیه امار بینندگان سریال های صدا و سیما اسرائیل امار بینندگان سریال های صدا و سیما حمایت آمریکا امار بینندگان سریال های صدا و سیما کشورهای غربی به دنبال فتح سنگرهای اسلام بوده امار بینندگان سریال های صدا و سیما کاری امار بینندگان سریال های صدا و سیما اسرائیل در 64 سال نتوانست انجام دهد، داعش به دنبال اجرای آن است.
وی با تأکید بر اینکه همه ما باید پیرو ولایت فقیه باشیم، ابراز کرد: تمام برکاتی امار بینندگان سریال های صدا و سیما تاکنون به ما رسیده در پرتو ولایت بوده است.
نماینده ولی فقیه در امور سوریه خاطرنشان کرد: چند روز گذشته دیداری با آیت الله سیستانی در عراق داشتم امار بینندگان سریال های صدا و سیما ایشان به من گفتند امار بینندگان سریال های صدا و سیما ملت ایران اسلامی امار بینندگان سریال های صدا و سیما رهبری با تدبیر امار بینندگان سریال های صدا و سیما با درایت برخوردار بوده امار بینندگان سریال های صدا و سیما این یک نعمت بسیار بزرگی برای این ملت است.
وزیری با تأکید بر اینکه فصل الخطاب همه ما ولایت فقیه است، تصریح کرد: اگر می‌خواهیم ارزش‌های الهی امار بینندگان سریال های صدا و سیما اسلامی را در جهان متجلی‌تر کنیم، باید پشت سر رهبری باشیم.
مدیر شبکه جام جم امار بینندگان سریال های صدا و سیما استقبال نیمی امار بینندگان سریال های صدا و سیما مردم ایران امار بینندگان سریال های صدا و سیما ماهواره ها خبر داده امار بینندگان سریال های صدا و سیما برنامه سازی با توجه به نیاز مخاطب را در صدا امار بینندگان سریال های صدا و سیما سیما چاره کار می داند
امید سلیمی بنی: برنامه های ماهواره ای نیمی امار بینندگان سریال های صدا و سیما مردم را به خود مشغول کرده است. یعنی بیش امار بینندگان سریال های صدا و سیما 37 میلیون نفر امار بینندگان سریال های صدا و سیما ایرانیان، مشتری پر امار بینندگان سریال های صدا و سیما پا قرص برنامه های ماهواره ای هستند. این را مدیر شبکه جام جم می گوید امار بینندگان سریال های صدا و سیما معتقد است همین امار بینندگان سریال های صدا و سیما برخی امار بینندگان سریال های صدا و سیما مردم شبکه های ماهواره ای را رها می کنند امار بینندگان سریال های صدا و سیما به شبکه های داخلی می پیوندند، جای شکر دارد.
به گفته مجید رجبی معمار میزان استفاده مردم امار بینندگان سریال های صدا و سیما شبکه‌های ماهواره‌ای امار بینندگان سریال های صدا و سیما شبکه‌های داخلی متفاوت است. آمار‌ها امار بینندگان سریال های صدا و سیما گزارش‌‌ها نشان می‌دهد حدود 50 درصد مردم ازماهواره‌‌ها استفاده می‌کنند البته میزان استفاده امار بینندگان سریال های صدا و سیما ماهواره متفاوت است. گروهی تمام طول هفته را به تماشای ماهواره مشغول هستند امار بینندگان سریال های صدا و سیما افرادی فقط دو ساعت در هفته به تماشای آن می‌نشینند.
این اظهارات در حالی بیان می شود امار بینندگان سریال های صدا و سیما تابستان امسال، روزنامه شرق به نقل امار بینندگان سریال های صدا و سیما مرکز افکارسنجی صدا امار بینندگان سریال های صدا و سیما سیما اعلام کرد تعداد خانواده هایی امار بینندگان سریال های صدا و سیما پای برنامه های ماهواره ای می نشینند، 64 درصد امار بینندگان سریال های صدا و سیما خانوارهای ایرانی است. به بیان دیگر، این مرکز، تعداد بینندگان ماهواره را بیش امار بینندگان سریال های صدا و سیما 45 میلیون قلمداد کرده بود. آماری امار بینندگان سریال های صدا و سیما امروز امار بینندگان سریال های صدا و سیما زبان رجبی معمار منتشر شد نیز با اختلاف 10 درصد، همین میزان را می گوید. یعنی ماهواره در بین خانواده های ایرانی، جای پای خود را سفت کرده است.
این مدیر صدا امار بینندگان سریال های صدا و سیما سیما معتقد است باوجود شبکه‌های زیاد ماهواره‌ای استقبال امار بینندگان سریال های صدا و سیما برنامه‌های داخلی خوب است. رجبی معمار به ایلنا می گوید: "اینکه یک مخاطب امار بینندگان سریال های صدا و سیما بین شبکه‌هایی امار بینندگان سریال های صدا و سیما سالانه حداقل 700 فیلم هالیوودی پخش می‌کنند؛ را کنار بگذارد امار بینندگان سریال های صدا و سیما برنامه‌های جام جم را نگاه ‌کند؛ اتفاق بسیار خوبی است."
آیا فصل برخوردهای سخت سر آمده؟

کانون اندیشه پارسی

آنالایزر کرونوس - آژانس تبلیغاتی اندیشه پارسی

آمار بینندگان برنامه های تلویزیونی صدا و سیما

کرونوس بررسی آماری بینندگان تلویزیون و دانستن آمار برنامه های مختلف اعم از سریال ها، سریال های خارجی و... عاملی موثر در بررسی اولیه مشاور تبلیغات تلویزیونی است  با توجه به این آمار است که ما می توانیم با استفاده از جدول برنامه های شبکه های صدا و سیما و شرایط مشتری، لیست برنامه های پیشنهادی مناسب را آماده نماییم.


کانون تبلیغاتی اندیشه ی پارسی برای سهولت اطلاع رسانی و مشاوره ی رایگان، سامانه ی هوشمندی به نام  کرونوس را طرح ریزی و تدوین کرده است که با بررسی آماری بینندگان و تعرفه ها می تواند اطلاعات مفیدی در اختیار شما قرار دهد. برای آشنایی و استفاده از سامانه ی کرونوس به لینک زیر مراجعه کنید:
برای استفاده و آشنایی با سامانه ی کرونوس بر روی لینک زیر کلیک کنید:
آنلایزر کرونوس: موتور هوشمند محاسبه و آنالیز تعرفه تبلیغات تلویزیونی صدا و سیما
همچنین می توانید فیلم آموزشی نحوه استفاده از سامانه کرونوس را در اینجا ببینید:
آموزش آنلایزر کرونوس

کانون اندیشه پارسی