امار بینندگان تلویزیون ایران


رجبی معمار معتقد است در صورتی امار بینندگان تلویزیون ایران  برنامه سازی بدون توجه به مخاطب انجام شود، "تیری در دل تاریکی" است. وی درباره اهمیت مخاطب در رسانه‌‌ها می گوید: "رسانه‌ای امار بینندگان تلویزیون ایران  برنامه‌های خود را بدون توجه به مخاطب پخش کند؛ تیر در تاریکی انداخته است چراکه هر رسانه‌ای با مخاطبانش زنده است."
این ادبیات نشان می دهد مدیران امار بینندگان تلویزیون ایران  برنامه ریزان صدا امار بینندگان تلویزیون ایران  سیما به خوبی متوجه شده اند باید برای رقابت با شبکه های آن سوی مرزها امار بینندگان تلویزیون ایران  توان بالایی در ارائه برنامه های جدید دارند (به عنوان مثال پخش روزانه 2 فیلم سینمایی هالیوودی) آستینها را بالا بزنند، نه این امار بینندگان تلویزیون ایران  با استفاده امار بینندگان تلویزیون ایران  روشهای پلیسی، سخت افزار دریافت امواج امار بینندگان تلویزیون ایران  روی پشت بامها جمع آوری شود.
هر چند در این میان، رجبی معمار معتقد است بخشی امار بینندگان تلویزیون ایران  مردم به خاطر مشکلات فنی، قادر به دریافت شبکه های داخلی نیستند، ولی شبکه های ماهواره ای به دلیل امکان فرستادن امار بینندگان تلویزیون ایران  دریافت امواج امار بینندگان تلویزیون ایران  طریق امواج دیجیتال ماهواره ای، در هر جای خاک ایران، قابل دریافت هستند امار بینندگان تلویزیون ایران  به همین دلیل عده ای شبکه‌های داخلی را نیز امار بینندگان تلویزیون ایران  طریق ماهواره‌‌ها نگاه می‌کنند.چون در بسیاری امار بینندگان تلویزیون ایران  مناطق؛ آنتن زمینی وجود ندارد.
از طرف دیگر باید در نظر داشت گزارش پلیس به کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره موفقیت در مبارزه با ماهواره، چندان امیدوار کننده نبوده است. بنا به اظهارات برخی اعضای کمیسیون امنیت ملی، تنها 16 درصد امار بینندگان تلویزیون ایران  مردمی امار بینندگان تلویزیون ایران  ماهواره هایشان توسط پلیس، ضبط شده، بار دیگر، دیشهای خود را نصب نکرده اند امار بینندگان تلویزیون ایران  سایر مردمی امار بینندگان تلویزیون ایران  ماهواره هایشان را گرفته اند، معلوم نیست چه وضعیتی دارند.
با این تعبیر، می توان انتظار داشت مدیران امار بینندگان تلویزیون ایران  برنامه سازان صدا امار بینندگان تلویزیون ایران  سیما با نگاهی متفاوت تر امار بینندگان تلویزیون ایران  گذشته، با ارتقای برنامه های خود، توان رقابت با شبکه هایی را داشته باشند امار بینندگان تلویزیون ایران  سرگرم سازی، نوآوری، خلاقیت امار بینندگان تلویزیون ایران  همچنین تاثیرگذاری بر مردم، خصوصیات اصلی آنها شمرده می شود.
دستاورد صدا امار بینندگان تلویزیون ایران  سیما: مختارنامه رتبه اول علاقه کودکان!
بینندگان نوجوان 11 تا 17 ساله، در ساعت"9 تا 10 شب" (61 درصد)، بیش امار بینندگان تلویزیون ایران  سایر ساعات، تماشاگر برنامه های سیما بوده اند" (اخبار نگاه می کردند!). متوسط درصد بیننده فیلم ها در شش ماهه اول سال 90، حدود 4.1 درصد بوده است. بهترین برنامه‌ها امار بینندگان تلویزیون ایران  نظر کودکان 5 تا 10 سال سرالس "مختارنامه" بوده است!.
بولتن نیوز: در این گزارش سعی شده تا با استفاده امار بینندگان تلویزیون ایران  آمار امار بینندگان تلویزیون ایران  گزارشهای منتشره امار بینندگان تلویزیون ایران  سوی مرکز تحقیقات صدا امار بینندگان تلویزیون ایران  سیما در خصوص عملکرد این سازمان امار بینندگان تلویزیون ایران  توان آن در جذب مخاطبین، این موضوع را مورد بررسی قرار دهیم امار بینندگان تلویزیون ایران  در شرایط كنونی كه رسانه های مختلف خارجی تلاش می كنند با القاء فرهنگ های وارداتی به جامعه دینی ایران حمله كنند، آیا رسانه ملی توانسته نقش خود را در جلب توجه مخاطبان به خوبی ایفا کند؟
گفتگو های انجام شده با برخی نامزدها امار بینندگان تلویزیون ایران  نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی توسط باشگاه خبرنگاران در روز 13 فروردین ماه سال جاری امار بینندگان تلویزیون ایران  هجوم ایشان به مثبت انگاری عملکر سازمان مطبوع خود ( صدا امار بینندگان تلویزیون ایران  سیما) برگ دیگری است بر بالندگی سازمان صدا امار بینندگان تلویزیون ایران  سیما امار بینندگان تلویزیون ایران  در ذیل به بخشی امار بینندگان تلویزیون ایران  آن اشاره شده است. در این گزارش سعی بر آن داریم تا با استفاده امار بینندگان تلویزیون ایران  تحلیلهای آماری منتشره امار بینندگان تلویزیون ایران  سوی مرکز تحقیقات صدا امار بینندگان تلویزیون ایران  سیما عملکرد آن را مورد نقد قرا داده امار بینندگان تلویزیون ایران  در نهایت قضاوت در مورد سخنان طرفداران عملکر این سازمان را به خوانندگان محترم واگذار کنیم.

اول: سخنان برخی مسئولین، نامزدها امار بینندگان تلویزیون ایران  نمایندگان مجلس در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان صدا امار بینندگان تلویزیون ایران  سیما!
-حجت الاسلام قاسم روانبخش كاندیدای اصولگرا امار بینندگان تلویزیون ایران  جبهه پایداری: در مجموع برنامه های صدا امار بینندگان تلویزیون ایران  سیما را در ایام نوروز مثبت ارزیابی می كنم امار بینندگان تلویزیون ایران  عقیده دارم این رسانه تلاش وافری در جهت جذب مخاطب داشت امار بینندگان تلویزیون ایران  پاسخگوی بسیاری امار بینندگان تلویزیون ایران  سلایق مردم در این ایام بود.عملكرد رسانه ملی در طول ایام نوروز مثبت بوده كه امیدوارم این روند در روزهای آینده امار بینندگان تلویزیون ایران  تا پایان سال 91 به صورت قوی تر دنبال شود.
-بیژن نوباوه وطن نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی: عملكرد رسانه ملی در ایام نورز 91 این نگرانی را برای شبكه های خارجی باقی گذاشته كه امار بینندگان تلویزیون ایران  این پس درجهت جلب مخاطب به چه رویكردی متوسل شوند.
-حمیدرضا ترقی مسئول بین الملل حزب موتلفه عملكرد رسانه ملی را در ایام نوروز مثبت ارزیابی كرد امار بینندگان تلویزیون ایران  اظهارداشت: سرالم های متنوعی برای ایام نوروز تدارك دیده شده بود كه می شود امار بینندگان تلویزیون ایران  چك برگشتی به عنوان یكی امار بینندگان تلویزیون ایران  بهترین سرال ها یاد كرد.
-حجت الاسلام جعفر شجونی عضو جامعه روحانیت مبارز: برنامه ریزی های خوبی كه امار بینندگان تلویزیون ایران  سوی این رسانه برای پركردن اوقات فراغت مردم در تعطیلات طولانی نوروز انجام شده بود، بسیار مطلوب امار بینندگان تلویزیون ایران  شایسته تقدیر است : یكی امار بینندگان تلویزیون ایران  برنامه هایی كه به صورت منظم دنبال می كردم، خبرهای سیما بود كه در ساعت های مختلف جدیدترین خبرها را به اطلاع مردم می رساند.
-نیره اخوان بیطرف نماینده مردم اصفهان: در كل صدا امار بینندگان تلویزیون ایران  سیما به عنوان بزرگترین متولی جذب افكار عمومی با پخش فیلم های فاخر توانست عملكرد قابل قبولی را امار بینندگان تلویزیون ایران  خود در نوروز 91 بجا بگذارد. عملكرد رسانه ملی در نوروز 91 با توجه به ارزش های اسلامی امار بینندگان تلویزیون ایران  دینی بسیار مناسب امار بینندگان تلویزیون ایران  قابل قبول بود.

کانون اندیشه پارسی

آنالایزر کرونوس - آژانس تبلیغاتی اندیشه پارسی

آمار بینندگان برنامه های تلویزیونی صدا و سیما

کرونوس بررسی آماری بینندگان تلویزیون و دانستن آمار برنامه های مختلف اعم از سریال ها، سریال های خارجی و... عاملی موثر در بررسی اولیه مشاور تبلیغات تلویزیونی است  با توجه به این آمار است که ما می توانیم با استفاده از جدول برنامه های شبکه های صدا و سیما و شرایط مشتری، لیست برنامه های پیشنهادی مناسب را آماده نماییم.


کانون تبلیغاتی اندیشه ی پارسی برای سهولت اطلاع رسانی و مشاوره ی رایگان، سامانه ی هوشمندی به نام  کرونوس را طرح ریزی و تدوین کرده است که با بررسی آماری بینندگان و تعرفه ها می تواند اطلاعات مفیدی در اختیار شما قرار دهد. برای آشنایی و استفاده از سامانه ی کرونوس به لینک زیر مراجعه کنید:
برای استفاده و آشنایی با سامانه ی کرونوس بر روی لینک زیر کلیک کنید:
آنلایزر کرونوس: موتور هوشمند محاسبه و آنالیز تعرفه تبلیغات تلویزیونی صدا و سیما
همچنین می توانید فیلم آموزشی نحوه استفاده از سامانه کرونوس را در اینجا ببینید:
آموزش آنلایزر کرونوس

کانون اندیشه پارسی