لیست برنامه های شبکه های تلویزیون


S
     R
     روز
     برنامه
17    8/9    شنبه    مسابقه تلویزیونی
20    3/13    یکشنبه    سرالا کمدی ایرانی
23    9/13    دوشنبه    حیات وحش
19    6/11    سه شنبه     تفسیر سیاسی
21    2/12    چهارشنبه    گزارش ورزشی
27    2/15    پنج شنبه    میزگرد مسائل اجتماعی
18    8/9    جمعه    سرالش پلیسی خارجی
درجه بندی برنامه های پخش شده در ساعت 10 شب مربوط به 20 تا 26 آبان ماه سال 1385 ( موسسه نظرسنجی سیما )
شروع کنید:
در درجه بندی برنامه ها، منظور لیست برنامه های شبکه های تلویزیون S عبارتست از:
کل تعداد تلویزیون های روشن / تعداد تلویزیون هایی لیست برنامه های شبکه های تلویزیون برنامه خاصی را نشان می دهند = S
و منظور لیست برنامه های شبکه های تلویزیون R عبارتست از:
کل تعداد تلویزیون ها / تعداد تلویزیون هایی لیست برنامه های شبکه های تلویزیون برنامه خاصی را نشان می دهند = R
درصد R برابر با 2/15 بدین معناست لیست برنامه های شبکه های تلویزیون لیست برنامه های شبکه های تلویزیون بین کل تعداد تلویزیون ها، 2/15 درصد برنامه " میزگرد مسائل اجتماعی " را نشان داده اند. عدد 27 در مورد S نیز به معنی آن است لیست برنامه های شبکه های تلویزیون 27 درصد تلویزیون های روشن در آن زمان، برنامه " میزگرد مسائل اجتماعی " را نشان می دادند. پس در این شب خواهیم داشت:
در این صورت 56 درصد خانوارهای صاحب تلویزیون برنامه مذکور را تماشا کرده اند. درصد مربوط به سایر برنامه ها چقدر است؟
راه حل:
با توجه به داده های مؤسسه نظر سنجی سیما لیست برنامه های شبکه های تلویزیون توضیحات قسمت قبل، درصد مربوط به هر برنامه را در جدول زیر محاسبه نمایید:
 
بالاترین درصد مربوط به برنامه یکشنبه شب می باشد.
تحقیق کنید:
- با استفاده لیست برنامه های شبکه های تلویزیون اینترنت، روزنامه یا نظر سنجی های اعلام شده در تلویزیون، درصد بینندگان برنامه های تلویزیونی مورد علاقه خود را بیابید.
- با مراجعه به اینترنت یا کتاب های کتابخانه، چگونگی عملکرد موسسه نظرسنجی سیما در ارائه لیست برنامه های شبکه های تلویزیون جمع آوری اطلاعات را بیابید.
- لیست برنامه های شبکه های تلویزیون دوستان لیست برنامه های شبکه های تلویزیون همسایگان تان بپرسید آیا تا به حال درباره برنامه های سیما مورد نظر سنجی قرار گرفته اند؟
مسائل اضافی:
1- در 25 آبان 1385راس ساعت 8 شب برنامه ورزشی ای پخش شد لیست برنامه های شبکه های تلویزیون درصدهای مربوط به 9/6 Rو درصد 15 Sبود. اگر تقریبا 2/102 میلیون خانوار در آن زمان صاحب تلویزیون باشند:
الف) تلویزیون چه درصدی لیست برنامه های شبکه های تلویزیون خانوارها در آن زمان روشن بوده است؟
ب) تقریبا چه تعداد لیست برنامه های شبکه های تلویزیون خانوارها این برنامه را تماشا می کردند؟
2- شرکت های تبلیغاتی تلویزیونی معمولا علاقه مندند لیست برنامه های شبکه های تلویزیون لیست برنامه های شبکه های تلویزیون تعداد مخاطبان دارای سن لیست برنامه های شبکه های تلویزیون جنسیت به خصوص آگاهی یابند. زیرا مثلاً بزرگسالان 18 تا 49 سال تبلیغات خاصی بدردشان می خورد. در امریکا، این گروه سنی 129 میلیون نفرند. در 29 نوامبر سال 2000، یکی لیست برنامه های شبکه های تلویزیون برنامه ها به نام " ویژه های دیوید بلین " درصد 7/3 Rو درصد 10/1 S را در این گروه سنی کسب کرد. اگر هر یک واحد در درصد R معرف 1 درصد جمعیت هدف باشد، چه تعداد لیست برنامه های شبکه های تلویزیون بزرگسالان 18 تا 49 سال این برنامه را تماشا کرده اند؟ چه درصدی لیست برنامه های شبکه های تلویزیون این گروه در آن زمان، تلویزیون تماشا کرده اند؟
3- برای مقایسه هزینه آگهی ( پیام بازرگانی ) در دو یا چند برنامه، لیست برنامه های شبکه های تلویزیون ضریبی به نام CPM استفاده می شود ( هزینه به نسبت هزار خانوار ). این ضریب به صورت زیر محاسبه می شود:
CPM = هزاران خانوار تماشاچی آن برنامه / هزینه 30 ثانیه تبلیغات
در سال 2000 هزینه 30 ثانیه تبلیغات در یکی لیست برنامه های شبکه های تلویزیون برنامه ها 6000000 دلار گردید. درصد R آن 2/15 بود. هزینه تبلیغ مشابه در برنامه دیگر 51000 دلار بود در حالی لیست برنامه های شبکه های تلویزیون درصد R آن 3/6 بود. مقادیر CPM را برای این دو برنامه با هم مقایسه کنید. ( هر درصد R نمایانگر 1022000 خانوار می باشد ).
فکر کنید:
- سرگرمی های دیگر چگونه درجه بندی می شوند؟
- چرا اعداد مربوط به درصد تلویزیون لیست برنامه های شبکه های تلویزیون درصد خانوار در صنعت تلویزیون اهمیت دارند؟
- محبوبیت یک ترانه چگونه تعیین می شود؟
- چرا تبلیغات کنندگان لیست برنامه های شبکه های تلویزیون صاحبان شبکه، به آگاهی لیست برنامه های شبکه های تلویزیون سن لیست برنامه های شبکه های تلویزیون جنسیت مخاطبان خود علاقمندند لیست برنامه های شبکه های تلویزیون آن ها را در نظر می گیرند؟
- چگونه می توان درباره عادات تماشای تلویزیون، اطلاعاتی جمع آوری کرد؟
آیا می دانید:
- در ژانویه 2001، در امریکا تعداد تلویزیون ها در هر خانه به طور متوسط 4/2 بود.
- در حدود 60 درصد نوجوانان امریکایی یک تلویزیون در اتاق خواب خود دارند.
- در سال 1999 صنعت خودروسازی بیش لیست برنامه های شبکه های تلویزیون سایر صنایع آگهی های تلویزیونی داشت.
پاسخ به مسائل اضافی:
1- الف) 64% ب) 8/9 میلیون
2- حدود 42/9 میلیون بزرگسال، برنامه را تماشا کردند. لیست برنامه های شبکه های تلویزیون گروه هدف 3/72 درصد تلویزیون تماشا کردند.
3- CPM برای برنامه اول 62/38 دلار لیست برنامه های شبکه های تلویزیون برای برنامه دوم 92/7 دلار می گردد
سال به بالا ،مخاطب اصلی تلویزیون‌
جام جم آنلاین: اگرچه افراد 18 تا 49 سال همچنان هدف اصلی تبلیغات تلویزیونی در دنیا هستند اما آمار‌های اخیر نشان می‌دهد كه بیشترین آمار بیننده تلویزیونی به گروه سنی 55 سال به بالا اختصاص دارد.

کانون اندیشه پارسی

آنالایزر کرونوس - آژانس تبلیغاتی اندیشه پارسی

آمار بینندگان برنامه های تلویزیونی صدا و سیما

کرونوس بررسی آماری بینندگان تلویزیون و دانستن آمار برنامه های مختلف اعم از سریال ها، سریال های خارجی و... عاملی موثر در بررسی اولیه مشاور تبلیغات تلویزیونی است  با توجه به این آمار است که ما می توانیم با استفاده از جدول برنامه های شبکه های صدا و سیما و شرایط مشتری، لیست برنامه های پیشنهادی مناسب را آماده نماییم.


کانون تبلیغاتی اندیشه ی پارسی برای سهولت اطلاع رسانی و مشاوره ی رایگان، سامانه ی هوشمندی به نام  کرونوس را طرح ریزی و تدوین کرده است که با بررسی آماری بینندگان و تعرفه ها می تواند اطلاعات مفیدی در اختیار شما قرار دهد. برای آشنایی و استفاده از سامانه ی کرونوس به لینک زیر مراجعه کنید:
برای استفاده و آشنایی با سامانه ی کرونوس بر روی لینک زیر کلیک کنید:
آنلایزر کرونوس: موتور هوشمند محاسبه و آنالیز تعرفه تبلیغات تلویزیونی صدا و سیما
همچنین می توانید فیلم آموزشی نحوه استفاده از سامانه کرونوس را در اینجا ببینید:
آموزش آنلایزر کرونوس

کانون اندیشه پارسی