لیست برنامه های شبکه های تلویزیونی


به گزارش ایسنا ،موسسه نیلسن پس لیست برنامه های شبکه های تلویزیونی تحقیقاتی كه بتازگی در آمریكا انجام داده، اعلام كرده است كه رشد مخاطبان تلویزیونی در بین افراد 55 سال به بالا بیش لیست برنامه های شبکه های تلویزیونی دیگر گروه‌های سنی است.

این موسسه تحقیقاتی همچنین به این نكته پرداخته است كه بیشترین آمار بیننده تلویزیونی به گروه سنی 55 سال به بالا اختصاص دارد؛ به نحوی كه بیش لیست برنامه های شبکه های تلویزیونی 71 میلیون بیننده تلویزیونی به این گروه سنی تعلق دارند. این رقم همچنین در مقایسه با سال گذشته با 7/2 درصد رشد مواجه بوده است.
تعداد مخاطبان تلویزیون در سنین 2 سال به بالا حدود 290 میلیون نفر است كه این رقم نیز نسبت به سال گذشته 3/1 درصد رشد داشته است.
موسسه نیلسن همچنین در تحقیق خود پیش‌بینی كرده است كه تعداد بیننده تلویزیونی در گروه سنی 18 تا 34 سال، در سال آینده رشدی 5/1 درصدی خواهد داشت لیست برنامه های شبکه های تلویزیونی به بیش لیست برنامه های شبکه های تلویزیونی 68 میلیون نفر می‌رسد.
تعداد بینندگان بین سنین 18 تا 49 سال نیز با رشدی كمتر (تنها 7 درصدی) به بیش لیست برنامه های شبکه های تلویزیونی 119 میلیون نفر خواهد رسید.
بر این اساس تعداد بینندگان تلویزیون در سال آینده در گروه سنی نوجوان حدود 40 میلیون نفر خواهد بود كه رشد 2/1 درصدی دارد.
در تحقیق دیگری لیست برنامه های شبکه های تلویزیونی این موسسه همچنین اعلام شده است كه افراد 65 سال به بالا در ماه می‌ گذشته (اواسط اردیبهشت) 177 ساعت لیست برنامه های شبکه های تلویزیونی 50 دقیقه تلویزیون تماشا كرده‌اند لیست برنامه های شبکه های تلویزیونی بیشترین میزان تماشای تلویزیون را به خود اختصاص داده‌اند. این رقم در بین افراد 55 تا 64 سال به 159 ساعت لیست برنامه های شبکه های تلویزیونی 59 دقیقه رسیده است.
گروه سنی 18 تا 24 سال تنها 103 ساعت لیست برنامه های شبکه های تلویزیونی 27 دقیقه تلویزیون تماشا كرده‌اند لیست برنامه های شبکه های تلویزیونی گروه سنی 25 تا 34 سال نیز آمار 118 ساعت لیست برنامه های شبکه های تلویزیونی 59 دقیقه تماشای تلویزیون را به ثبت رسانده‌اند.
وقتی در کشور ایالت متحده واژه "میزان بیننده تلویزیونی" به میان می آید، مردم بلافاصله به فکر کلمه "نیلسن" می افتند زیرا موسسه چند رسانه ای تحقیقاتی نیلسن بدل به نوعی دستگاه اندازه گیری ملی برای صنعت تلویزیون در کشور آمریکا لیست برنامه های شبکه های تلویزیونی کانادا شده است. نیلسن در حقیقت میزان بینندگان برنامه های تلویزیونی را اندازه گیری میکند لیست برنامه های شبکه های تلویزیونی به عنوان اطلاعاتی در اختیار تلویزیون ، شبکه های کابلی، تبلیغ کنندگان لیست برنامه های شبکه های تلویزیونی سرانجام رسانه ها قرار میدهد.
نیلسن لیست برنامه های شبکه های تلویزیونی تکنیکی لیست برنامه های شبکه های تلویزیونی به نام نمونه لیست برنامه های شبکه های تلویزیونی جامعه آماری نام دارد برای اندازه گیری میزان بیننده های برنامه های تلویزیونی استفاده میکند – دقیقا مانند آن تکنیکی لیست برنامه های شبکه های تلویزیونی پیش لیست برنامه های شبکه های تلویزیونی انتخاباتها لیست برنامه های شبکه های تلویزیونی آن برای پیش بینی میزان آرا استفاده میشود.- نیلسن در حقیقت جامعه آماری بینندگانی را ایجاد میکند لیست برنامه های شبکه های تلویزیونی سپس به شمارش تعداد بیننده های هر برنامه میپردازد لیست برنامه های شبکه های تلویزیونی بعد لیست برنامه های شبکه های تلویزیونی آن این آمار را در جامعه آماری تعمیم به کل جمعیت میدهد لیست برنامه های شبکه های تلویزیونی میگوید لیست برنامه های شبکه های تلویزیونی هر برنامه چه مقدار بیننده داشته است. این در حقیقت راهی ساده برای توضیح این بررسی آماری پیچیده است.
بیشتر اطلاعات نیلسن لیست برنامه های شبکه های تلویزیونی طریق دستگاه هایی بدست می آید لیست برنامه های شبکه های تلویزیونی به تلویزیون اتصال دارند لیست برنامه های شبکه های تلویزیونی بعد لیست برنامه های شبکه های تلویزیونی اطلاعات بدست آمده را ادغام کرده لیست برنامه های شبکه های تلویزیونی پایگاه اطلاعاتی عظیمی را در اختیار ایستگاه های تلویزیون لیست برنامه های شبکه های تلویزیونی شبکه های کابلی قرار میدهد.
برای فهمیدن اینکه در آن لحظه هر بیننده در حال مشاهده چه برنامه ای است، شرکت 5 هزار دستگاه را برای کسانی لیست برنامه های شبکه های تلویزیونی قبول کرده اند در این سیستم مشارکت کنند، در نظر گرفته است. آمارهای نیلسن نشان میدهد لیست برنامه های شبکه های تلویزیونی در سراسر آمریکا 99 میلیون دستگاه تلویزیون وجود دارد، پس این 5 هزار در مقابل 99 میلیون قطعاً آمار بزرگی نیست اما برای آنکه این آمار دقیقتر باشد به روشهای گوناگون تلویزیون ها ، خانه ها، برنامه ها لیست برنامه های شبکه های تلویزیونی مردم مورد اندازه گیری قرار میگیرند.
جعبه های کوچکی نزدیک دستگاه تلویزیون به عنوان نمونه قرار میگیرند لیست برنامه های شبکه های تلویزیونی تعداد اعضایی لیست برنامه های شبکه های تلویزیونی در حال تماشای برنامه هستند را بدست می آورند لیست برنامه های شبکه های تلویزیونی لیست برنامه های شبکه های تلویزیونی طریق زدن دکمه روشن تا هنگام پایان برنامه با دکمه خاموش اندازه میگیرد. این اطلاعات هر شب جمع آوری میشوند.

http://static.howstuffworks.com/gif/watch-tv.jpg
میزان بیننده تلویزیون به طرز واضحی به این عوامل بستگی دارد. برای اطمینان لیست برنامه های شبکه های تلویزیونی میزان دقت نتایج بدست آمده لیست برنامه های شبکه های تلویزیونی جلوگیری لیست برنامه های شبکه های تلویزیونی آمار دروغ، شرکت لیست برنامه های شبکه های تلویزیونی ممیزی هایی استفاده میکند لیست برنامه های شبکه های تلویزیونی آمار بدست آمده لیست برنامه های شبکه های تلویزیونی متد ها لیست برنامه های شبکه های تلویزیونی روشهای اندازه گیری دیگر را مقایسه میکند.
این شرکت کننده ها در اندازه گیری آمارها لیست برنامه های شبکه های تلویزیونی طریق رندوم انتخاب میشوند لیست برنامه های شبکه های تلویزیونی هر خانه ای در آمریکا شانس این را دارد تا جزوی لیست برنامه های شبکه های تلویزیونی این داده لیست برنامه های شبکه های تلویزیونی جامعه آماری باشد. جامعه آماری همچنین با جمعیت عمومی نیز مقایسه میشود لیست برنامه های شبکه های تلویزیونی نیلسن برآورد میکند لیست برنامه های شبکه های تلویزیونی کل مردم اگر جزو جامعه آماری باشند در حال دیدن کدام برنامه خواهند بود.
این تحقیقات به اندازه میلیاردها دلار ارزشمند است. شرکتهای تبلیغ کننده با استفاده لیست برنامه های شبکه های تلویزیونی همین میزان بیننده های سریالها بر پایه داده های نیلسن به تبلیغ در شبکه ها لیست برنامه های شبکه های تلویزیونی برنامه های تلویزیونی میپردازند. خود شبکه نیز با استفاده لیست برنامه های شبکه های تلویزیونی آمار نیلسن تصمیم میگیرد لیست برنامه های شبکه های تلویزیونی کدام برنامه را برای پخش تمدید لیست برنامه های شبکه های تلویزیونی کدام را کنسل کند. برنامه ای لیست برنامه های شبکه های تلویزیونی شاید میلیون ها بیننده داشته باشد لیست برنامه های شبکه های تلویزیونی برای ما به نظر محبوب بیاید اما شبکه ممکن است به میزان بیننده بیشتری برای رسیدن به موفقیت تجاری نیازمند باشد لیست برنامه های شبکه های تلویزیونی این همان دلیلی است لیست برنامه های شبکه های تلویزیونی چرا برنامه های محبوب نیز راه کنسل شدن را در پیش میگیرند.

کانون اندیشه پارسی

آنالایزر کرونوس - آژانس تبلیغاتی اندیشه پارسی

آمار بینندگان برنامه های تلویزیونی صدا و سیما

کرونوس بررسی آماری بینندگان تلویزیون و دانستن آمار برنامه های مختلف اعم از سریال ها، سریال های خارجی و... عاملی موثر در بررسی اولیه مشاور تبلیغات تلویزیونی است  با توجه به این آمار است که ما می توانیم با استفاده از جدول برنامه های شبکه های صدا و سیما و شرایط مشتری، لیست برنامه های پیشنهادی مناسب را آماده نماییم.


کانون تبلیغاتی اندیشه ی پارسی برای سهولت اطلاع رسانی و مشاوره ی رایگان، سامانه ی هوشمندی به نام  کرونوس را طرح ریزی و تدوین کرده است که با بررسی آماری بینندگان و تعرفه ها می تواند اطلاعات مفیدی در اختیار شما قرار دهد. برای آشنایی و استفاده از سامانه ی کرونوس به لینک زیر مراجعه کنید:
برای استفاده و آشنایی با سامانه ی کرونوس بر روی لینک زیر کلیک کنید:
آنلایزر کرونوس: موتور هوشمند محاسبه و آنالیز تعرفه تبلیغات تلویزیونی صدا و سیما
همچنین می توانید فیلم آموزشی نحوه استفاده از سامانه کرونوس را در اینجا ببینید:
آموزش آنلایزر کرونوس

کانون اندیشه پارسی