لیست برنامه های شبکه های صدا و سیما


سرویس یک پارچه نمایش بنر های تبلیغاتی            
شرکت طرح هفت با بکارگیری سیستم متمرکز تبلیغات اینترنتی توانسته است در ایران متولی این حرکت شده لیست برنامه های شبکه های صدا و سیما با ارائه آمارهای متنوع به شرح زیر کمک موثری در بررسی دقیقتر تاثیر تبلیغات بنماید :
:: آمار روزانه - ساعتی
در این بخش آمار مربوط به نمایش روزانه در اختیار شما قرار می گیرد .
با بررسی CTR ( نسبت کلیک به نمایش ) آمار های زیر برای شما مشخص می گردد :
•    مخاطبین شما در کدام یک لیست برنامه های شبکه های صدا و سیما روز های ماه توجه بیشتری به کل آگهی شما دارند .
•    مخاطبین شما در کدام یک لیست برنامه های شبکه های صدا و سیما روز های هفته توجه بیشتری به کل آگهی شما دارند .
•    مخاطبین شما در هر کدام لیست برنامه های شبکه های صدا و سیما روز ها ، کدام یک لیست برنامه های شبکه های صدا و سیما ساعتها توجه بیشتری به کل آگهی شما دارند .
:: آمار IP های متصل شده
در این بخش آمار مربوط بهIP افراد بیننده آگهی در اختیار شما قرار می گیرد .
با بررسی نوع بازه IP ها آمار های زیر برای شما مشخص می گردد :
•    مخاطبین شما در کدام منطقه جغرافیایی توجه بیشتری به آگهی شما دارند .
•    آخرین مخاطبین شما لیست برنامه های شبکه های صدا و سیما کدام منطقه جغرافیایی به شما متصل شده اند .
:: آمار Campaign ها
در سیستم مدیریت تبلیغات اینترنتی فوق این امکان در اختیار شما قرار می گیرد لیست برنامه های شبکه های صدا و سیما در چندین Campaign تبلیغاتی شروع به کار نمایید لیست برنامه های شبکه های صدا و سیما هر کدام لیست برنامه های شبکه های صدا و سیما Campaign ها به صورت مستقل می توانند چندین Banner را پشتیبانی نمایند . در بخش آمار های مربوط به هر Campaign موارد زیر برای شما مشخص می شود :
•    مخاطبین شما در کدام یک لیست برنامه های شبکه های صدا و سیما روز های ماه توجه بیشتری به اینCampaign دارند .
•    مخاطبین شما در کدام یک لیست برنامه های شبکه های صدا و سیما روز های هفته توجه بیشتری به این Campaign دارند .
•    مخاطبین شما در هر کدام لیست برنامه های شبکه های صدا و سیما روز ها ، کدام یک لیست برنامه های شبکه های صدا و سیما ساعتها توجه بیشتری به این Campaign دارند
:: آمار Banner ها
در این بخش آمار مربوط به Banner های هر Campaign را می توانید مورد بررسی قرار دهید لیست برنامه های شبکه های صدا و سیما با توجه به CTR ( نسبت کلیک به نمایش ) آمار های زیر برای شما مشخص می گردد :
•    مخاطبین شما به کدام طراحی آگهی شما توجه بیشتری دارند .
•    مخاطبین شما به کدام ادبیات تبلیغی آگهی شما توجه بیشتری دارند .
•    ارائه آمار روزانه ، ساعتی لیست برنامه های شبکه های صدا و سیما ... هر کدام لیست برنامه های شبکه های صدا و سیما Banner ها به صورت مستقل
:: آمار توزیع Banner ها
در این قسمت با بررسی آمار ارائه شده نتایج زیر برای شما مشخص می گردد :
•    نوع مخاطبین شما لیست برنامه های شبکه های صدا و سیما کدام گروه سایتها می باشند .
•    با توجه به مخاطبین سایتها میتوانید مخاطبین خود را لیست برنامه های شبکه های صدا و سیما نظر سن ، جنس لیست برنامه های شبکه های صدا و سیما ....... مورد بررسی قرار دهید
پارامتر های تعیین کننده پخش آگهی
در این بخش به بررسی پارامتر های تعیین کننده پخش آگهی می پردازیم . شما می توانید به کمک این پارامتر ها لیست برنامه های شبکه های صدا و سیما ایجاد محدودیت های لازم ، مدیریت تبلیغات خود را به صورت حرفه ای دنبال نمایید .
•    محدودیت روزهای هفته (شنبه ، یک شنبه ، .... )
•    محدودیت زمان لیست برنامه های شبکه های صدا و سیما نظر ساعت ( 2:00 ، 4:00 ، 12:00 ، 17:00 ،...)
•    محدودیت تاریخ لیست برنامه های شبکه های صدا و سیما یک روز بخصوص (2006 - January - 1 )
•    محدودیت IP (142.231.2.*)
•    محدودیت Domain (.ir)
•    محدودیت زبان پیش فرض Browser (English)
•    محدودیت Browser کاربر (IE 6)
•    محدودیت سیستم عامل (Windows , Linux ,…)
•    ….
سیستم تبلیغات مؤثر علاوه بر اعمال محدودیت فوق ،می تواند مجموعه ای لیست برنامه های شبکه های صدا و سیما محدودیت ها را با عملگر های منطقی لیست برنامه های شبکه های صدا و سیما قبیل OR , AND تلفیق نماید
s

کانون اندیشه پارسی

آنالایزر کرونوس - آژانس تبلیغاتی اندیشه پارسی

آمار بینندگان برنامه های تلویزیونی صدا و سیما

کرونوس بررسی آماری بینندگان تلویزیون و دانستن آمار برنامه های مختلف اعم از سریال ها، سریال های خارجی و... عاملی موثر در بررسی اولیه مشاور تبلیغات تلویزیونی است  با توجه به این آمار است که ما می توانیم با استفاده از جدول برنامه های شبکه های صدا و سیما و شرایط مشتری، لیست برنامه های پیشنهادی مناسب را آماده نماییم.


کانون تبلیغاتی اندیشه ی پارسی برای سهولت اطلاع رسانی و مشاوره ی رایگان، سامانه ی هوشمندی به نام  کرونوس را طرح ریزی و تدوین کرده است که با بررسی آماری بینندگان و تعرفه ها می تواند اطلاعات مفیدی در اختیار شما قرار دهد. برای آشنایی و استفاده از سامانه ی کرونوس به لینک زیر مراجعه کنید:
برای استفاده و آشنایی با سامانه ی کرونوس بر روی لینک زیر کلیک کنید:
آنلایزر کرونوس: موتور هوشمند محاسبه و آنالیز تعرفه تبلیغات تلویزیونی صدا و سیما
همچنین می توانید فیلم آموزشی نحوه استفاده از سامانه کرونوس را در اینجا ببینید:
آموزش آنلایزر کرونوس

کانون اندیشه پارسی