جدول پخش شبکه های تلویزیونی


موثرترین راه تبلیغات در ایران
تازه ترین نظرسنجى انجام شده نشان مى دهد جدول پخش شبکه های تلویزیونی سیستمهاى نوین تبلیغاتى در تغییر رویکرد مصرف کنندگان ایرانى در هنگام خرید کالا جدول پخش شبکه های تلویزیونی خدمات جایگاه چندانى ندارند.
درحالى جدول پخش شبکه های تلویزیونی در کشورهاى پیشرفته، اینترنت، شبکه هاى ماهواره اى جدول پخش شبکه های تلویزیونی بیلبوردهاى تبلیغاتى نقش تعیین کننده اى در تبلیغات کالا جدول پخش شبکه های تلویزیونی خدمات دارند، نظرسنجى انجام شده جدول پخش شبکه های تلویزیونی نشان مى دهد جدول پخش شبکه های تلویزیونی این ابزارهاى تبلیغاتى تاثیرگذارى چندانى در ایران ندارند.براساس نتایج نظرسنجى مرکز افکار سنجى دانشجویان ایران مرکز افکار سنجى دانشجویان ایران صدا جدول پخش شبکه های تلویزیونی سیما با 34.4 درصد بیشترین سهم را در بین ابزارهاى تبلیغى موثر بررویکرد مصرف کنندگان ایرانى در هنگام خرید کالا جدول پخش شبکه های تلویزیونی خدمات داشته است. خانواده، دوستان جدول پخش شبکه های تلویزیونی آشنایان با اختلاف اندک یعنى 34 درصد جدول پخش شبکه های تلویزیونی این لحاظ در رتبه دوم قرار گرفته جدول پخش شبکه های تلویزیونی مطبوعات نیز با تنها 10.2 درصد رده سوم را به خود اختصاص دادند.به این ترتیب مى توان نتیجه گرفت جدول پخش شبکه های تلویزیونی مصرف کنندگان ایرانى بیشتر تاثیر تبلیغاتى را در حوزه خرید کالا جدول پخش شبکه های تلویزیونی خدمات جدول پخش شبکه های تلویزیونی صدا جدول پخش شبکه های تلویزیونی سیما جدول پخش شبکه های تلویزیونی خانواده جدول پخش شبکه های تلویزیونی دوستان جدول پخش شبکه های تلویزیونی آشنایان خود مى گیرند.قرار گرفتن خانواده، دوستان جدول پخش شبکه های تلویزیونی آشنایان در رتبه دوم موثرترین ابزارهاى تبلیغاتى در کشورمان نشان مى دهد جدول پخش شبکه های تلویزیونی فرهنگ شفاهى در بین ایرانى ها همچنان حرف اول را مى زند جدول پخش شبکه های تلویزیونی شرکتهاى تولیدى جدول پخش شبکه های تلویزیونی صنعتى مى توانند جدول پخش شبکه های تلویزیونی این طریق موفقیت چشمگیرى در فروش محصولات خود جدول پخش شبکه های تلویزیونی افزایش سهم در بازار به دست بیاورند.همچنین اینترنت، بیلبوردهاى تبلیغاتى، ماهواره جدول پخش شبکه های تلویزیونی پیامک نیز در رده هاى بعدى موثرترین ابزارهاى تبلیغاتى در بین مصرف کنندگان ایرانى قرار گرفتند. جالب اینجاست جدول پخش شبکه های تلویزیونی در نظرسنجى ایسپا گزینه اى تحت عنوان «سایر ابزارهاى تبلیغى» وجود دارد جدول پخش شبکه های تلویزیونی سهم آن به تنهایى بیشتر جدول پخش شبکه های تلویزیونی ابزارهاى تبلیغاتى ماهواره جدول پخش شبکه های تلویزیونی پیامک است.از سوى دیگر پیامک در حالى به عنوان ضعیف ترین جدول پخش شبکه های تلویزیونی ناکارآمدترین ابزار تبلیغى در ایران معرفى شده جدول پخش شبکه های تلویزیونی طى چند سال اخیر بسیارى جدول پخش شبکه های تلویزیونی شرکتهاى تولیدى جدول پخش شبکه های تلویزیونی خدماتى ارسال پیامکهاى تبلیغاتى خود را گسترش داده اند جدول پخش شبکه های تلویزیونی البته بسیارى جدول پخش شبکه های تلویزیونی افراد نیز جدول پخش شبکه های تلویزیونی ارسال بدون اجازه این پیامکها ناراضى هستند.از این نظرسنجى مى توان این طور نتیجه گرفت جدول پخش شبکه های تلویزیونی در ایران با وجود ورود فناوریهاى نوین جدول پخش شبکه های تلویزیونی تجهیزات پیشرفته تبلیغاتى ابزارهاى سنتى تبلیغ مانند صدا وسیما، مطبوعات جدول پخش شبکه های تلویزیونی جدول پخش شبکه های تلویزیونی آنها مهمتر تبلیغات دهان به دهان (خانواده، دوستان جدول پخش شبکه های تلویزیونی آشنایان) همچنان موثرترین شیوه براى تبلیغ کالا جدول پخش شبکه های تلویزیونی خدمات است. به طورى جدول پخش شبکه های تلویزیونی این سه روش به تنهایى حدود 80 درصد نقش در تصمیم گیرى مصرف کنندگان ایرانى در هنگام خرید دارند.
    آمار رسمی درباره سرانه تبلیغات در کشور وجود ندارد
     
           
     ام بی ای نیوز-دسترسی به آمار جامع سرانه تبلیغات در ایران امکانپذیر نیست.
به گزارش خبرنگار ام بی ای نیوز،علیرضا کریمی مدیر کل دفتر تبلیغات وزارت ارشاد درباره آمار ارایه شده مبنی بر این جدول پخش شبکه های تلویزیونی سرانه تبلیغات در ایران 7 دلار است اظهار داشت:آمار رسمی درباره سرانه تبلیغات در ایران نداریم جدول پخش شبکه های تلویزیونی نمی توان به آمار های اعلامی نیز استناد کرد.
وی با رد صحت آمارهای اعلامی جدول پخش شبکه های تلویزیونی سوی برخی مراکز تحقیقاتی گفت: درحال حاضر برخی بانک ها سالانه 10 میلیارد تومان صرف تبلیغات خدمات خود می کنند. به عبارت دیگر بطور مثال اگر 7 بانک سالانه این مبلغ را صرف تبلیغ کنند؛ با احتساب هزینه تبلیغ شرکت های خصوصی جدول پخش شبکه های تلویزیونی آنهم رقم قابل توجهی است می توان گفت سرانه تبلیغات در ایران بالاتر جدول پخش شبکه های تلویزیونی آمارهای اعلام شده است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه هزینه ای جدول پخش شبکه های تلویزیونی صرف تبلیغات در رسانه ها می شود جزو اسرار شرکت ها است گفت: در صورت دسترسی به این ارقام محرمانه، با توجه به پراکندگی ابزارهای تبلیغاتی مانند روزنامه ها، مجلات جدول پخش شبکه های تلویزیونی به عبارت دیگر رسانه های مکتوب جدول پخش شبکه های تلویزیونی یا سازمان صدا جدول پخش شبکه های تلویزیونی سیما جدول پخش شبکه های تلویزیونی حتی شبکه های استانی جدول پخش شبکه های تلویزیونی بیلبوردها و... جدول پخش شبکه های تلویزیونی یا گستردگی جغرافیایی در کشور؛ بازهم رسیدن به آماری بدون نقص امکانپذیر نمی باشد چرا جدول پخش شبکه های تلویزیونی جمع آوری این آمار جدول پخش شبکه های تلویزیونی بررسی آن کار بسیار وسیعی می طلبد جدول پخش شبکه های تلویزیونی نیازمند نیروی کار متخصص جدول پخش شبکه های تلویزیونی زمان طولانی است   
نگاهی به بازار تبلیغات اینترنتی در ایران

بر اساس یک بررسی جدید جدول پخش شبکه های تلویزیونی چشم انداز رسانه‌ها در چهار سال آینده، اینترنت با پیشی‌گرفتن جدول پخش شبکه های تلویزیونی روزنامه‌ها، دومین ابزار تبلیغاتی بزرگ در آمریکا پس جدول پخش شبکه های تلویزیونی تلویزیون خواهد شد.
طبق گزارش شرکت ارائه‌کننده خدمات مشاوره پراس واتر هاوس کوپرز، کسب‌وکار تبلیغات آنلاین صرف‌نظر جدول پخش شبکه های تلویزیونی تبلیغات موبایل جدول پخش شبکه های تلویزیونی 2/24 میلیارد دلار در سال 2009 به 4/34 میلیارد دلار در سال 2014 توسعه می‌یابد.
در عین حال روزنامه‌ها همچنان با کاهش درآمد تبلیغاتی مواجه خواهند بود. همچنین پیش‌بینی اخیر حاکی جدول پخش شبکه های تلویزیونی آن است جدول پخش شبکه های تلویزیونی پرداخت هزینه برای تبلیغات در شبکه‌های اینترنتی جهان با 31 درصد رشد در سال جاری جدول پخش شبکه های تلویزیونی سه میلیارد دلار خواهد گذشت. به این ترتیب در سال 2011 میلادی این میزان 29 درصد افزایش یافته جدول پخش شبکه های تلویزیونی رقمی معادل چهار میلیارد دلار را ثبت خواهد کرد.
افزایش درآمد جدول پخش شبکه های تلویزیونی تبلیغات اینترنتی در کشورهای پیشرفته جهان در حالی اتفاق می‌افتد جدول پخش شبکه های تلویزیونی در ایران این روش تبلیغاتی دوران ابتدایی خود را طی می‌کند جدول پخش شبکه های تلویزیونی براساس برآورد فعالان این حوزه، حجم مبالغ جا به جا شده در این بازار کمتر جدول پخش شبکه های تلویزیونی دو میلیارد تومان است.

کانون اندیشه پارسی

آنالایزر کرونوس - آژانس تبلیغاتی اندیشه پارسی

آمار بینندگان برنامه های تلویزیونی صدا و سیما

کرونوس بررسی آماری بینندگان تلویزیون و دانستن آمار برنامه های مختلف اعم از سریال ها، سریال های خارجی و... عاملی موثر در بررسی اولیه مشاور تبلیغات تلویزیونی است  با توجه به این آمار است که ما می توانیم با استفاده از جدول برنامه های شبکه های صدا و سیما و شرایط مشتری، لیست برنامه های پیشنهادی مناسب را آماده نماییم.


کانون تبلیغاتی اندیشه ی پارسی برای سهولت اطلاع رسانی و مشاوره ی رایگان، سامانه ی هوشمندی به نام  کرونوس را طرح ریزی و تدوین کرده است که با بررسی آماری بینندگان و تعرفه ها می تواند اطلاعات مفیدی در اختیار شما قرار دهد. برای آشنایی و استفاده از سامانه ی کرونوس به لینک زیر مراجعه کنید:
برای استفاده و آشنایی با سامانه ی کرونوس بر روی لینک زیر کلیک کنید:
آنلایزر کرونوس: موتور هوشمند محاسبه و آنالیز تعرفه تبلیغات تلویزیونی صدا و سیما
همچنین می توانید فیلم آموزشی نحوه استفاده از سامانه کرونوس را در اینجا ببینید:
آموزش آنلایزر کرونوس

کانون اندیشه پارسی